Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 3 grudzień 2021 r.Wymóg minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla mBanku został określony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) na poziomie skonsolidowanym na 20,47% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (TREA) i 5,91% miary ekspozycji całkowitej (TEM), podał bank. Wymóg MREL powinien zostać osiągnięty do dnia 31 grudnia 2023 r.

Onde zawarł ze spółkami należącymi do grupy kapitałowej R.Power kontrakty na wykonanie kompleksowych robót budowlanych obejmujących dostawę, instalację, budowę oraz rozruch dla 63 elektrowni fotowoltaicznych, podały spółki. Szacowane wynagrodzenie to ok. 164 mln zł, dodano.Spółki z Grupy R.Power podpisały umowy z Nomad Electric na realizację 72 farm fotowoltaicznych o wartości blisko 170 mln zł, podało R.Power.

Celon Pharma uzyskała patent od Europejskiego Urzędu Patentowego (EUP) na zastosowanie esketaminy w leczeniu depresji, podała spółka.

Bio Planet zakończyło sukcesem ofertę publiczną akcji. Całkowita wartość oferty Bio Planet łącznie przekroczyła 9,8 mln zł, z czego 5,6 mln zł trafi do spółki, a pozostała kwota do akcjonariusza Organic Farma Zdrowia, podała spółka. Bio Planet planuje debiut na głównym rynku GPW jeszcze w tym roku, podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2021 r. przez grupę VRG wyniosły ok. 91,9 mln zł i były wyższe o ok. 92,6% r/r, podała spółka. W okresie styczeń – listopad 2021 r. wartość przychodów wyniosła ok. 896,6 mln zł i była wyższa o ok. 24,1% r/r.

Strategia Banku Handlowego na lata 2022-2024 zakłada m.in. osiągnięcie zwrotu na kapitale (ROE) >12% w 2024 r. oraz utrzymanie dyscypliny kosztowej (wskaźnik C/I < 50%), jak również przeznaczanie min. 75% zysków na dywidendy, pod warunkiem zgody regulatora, podał bank. Strategia zakłada dalszą działalność w oparciu o dwa segmenty biznesowe: Bankowość Instytucjonalną i Bankowość Detaliczną.

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) popisały z ZUE umowę za blisko 23 mln zł netto na realizację łącznicy, która wyeliminuje konieczność zmiany kierunku jazdy pociągów na stacji Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona i umożliwi bezpośredni przejazd na trasie Kraków – Bielsko-Biała, podał zarządca linii kolejowej.

3H – dystrybutor i producent produktów konopnych – rozpocznie publiczną ofertę akcji promowaną na platformie crowdfundingowej NavigatorCrowd we wtorek, 7 grudnia, podała spółka. 3H chce zebrać 2 mln zł (przy wycenie 10 mln zł) i planuje debiut na rynku NewConnect w I kwartale 2023 r.

Atal wprowadził do sprzedaży 60 mieszkań w ramach I etapu osiedla Zakątek Harmonia na Białołęce przy ul. Płochocińskiej, podała spółka. Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to IV kwartał 2023 r.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ), w ramach realizacji strategii ESG, jako pierwszy polski bank dołączył do inicjatywy Science Based Targets, która definiuje i promuje najlepsze praktyki w zakresie wyznaczania celów w oparciu o wiedzę naukową, podał bank. Tym samym BOŚ dołączył do grona ponad 70 instytucji finansowych na świecie, które publicznie zadeklarowały wyznaczenie celu w ramach SBTi.

Rada nadzorcza Gi Group Poland powołała Antonio Carvelli do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu spółki począwszy od 2 grudnia 2021 r., podała spółka.

PGE Energia Odnawialna (PGE EO) – spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – otrzymała pozwolenie na budowę dwóch kolejnych farm fotowoltaicznych PV Gutki 1 i PV Gutki 2, podała spółka. Instalacje o łącznej mocy 12 MW powstaną na wydzierżawionych przez spółkę gruntach prywatnych znajdujących się w powiecie grajewskim na Podlasiu.

Mercor odnotował 8,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku obrotowego 2021/2022 (lipiec – wrzesień 2021) wobec 8,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Allegro.eu otrzymało opinię Ministerstwa Gospodarki, Rozwoju i Technologii Słowenii, jako właściwego organu w przedmiocie kontroli bezpośrednich inwestycji zagranicznych (ang. FDI) w Słowenii, że nabycie Mall Group i WE|DO CZ nie podlega zgodzie dotyczącej bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Słowenii, podało Allegro.

PCC Rokita podjął decyzję ws. realizacji nowego uniwersalnego zakładu produkcji alkoksylatów oraz innych związków chemicznych w Brzegu Dolnym, podała spółka. Szacunkowa wartość inwestycji to około 351 mln zł, a jej zakończenie przewidywane jest na połowę 2026 roku.

Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) – spółka zależna od Taurona, spółka E003B7 – spółka w 100% kontrolowana przez Rafako i konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa podpisały ugodę przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP, dotyczącą bloku 910 MW w Jaworznie, podał Tauron.

Grupa STS ogłosiła, że cena ostateczna akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych i cena ostateczna akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych została ustalona na poziomie 23 zł za jedną akcję. Ostateczna liczba akcji oferowanych wynosi 46 874 998 (w tym 42 613 636 akcji sprzedawanych oraz 4 261 362 akcji dodatkowego przydziału), czyli 30% kapitału zakładowego STS Holding S.A. Oznacza to, że wielkość oferty wynosi ok. 1,1 mld zł, podała spółka.

KGHM Polska Miedź otrzymał zgodę na wydłużenie terminu obowiązywania umowy kredytu konsorcjalnego, podała spółka. W wyniku decyzji uczestników konsorcjum, w okresie drugiego przedłużenia, tj. od 20 grudnia 2025 r. do 20 grudnia 2026 r. kwota dostępnego kredytu będzie wynosiła 1 438 mln USD.

MegaPixel Studio i Forever Entertainment poinformowały w osobnych komunikatach o ustaleniu daty premiery gry Hollow 2 na platformie Nintendo Switch na 30.12.2021 r. na terenie Europy, Australii i Nowej Zelandii, a także w USA, Kanadzie, Meksyku i Brazylii. Cena gry ustalona została na 19,99 euro/USD.Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>

Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

Conotoxia


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here