Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 3 czerwca 2022 r.Amerykańska Agencja Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) zarejestrowała jednokanałowe urządzenie typu “wearable” do rejestracji sygnału EKG pod nazwą QPatch, podało Medicalgorithmics. Łącznie z rejestracją QPatch spółka uzyskała rejestrację aplikacji mobilnej: QPatch Mobile Application oraz aplikacji PC: QPatch Downloader.

Cedrob ma zamiar ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 3 772 499 akcji Gobarto po cenie 7,25 zł za sztukę, podał podmiot pośredniczący Ipopema Securities. Oznacza to, że Cedrob będzie chciał osiągnąć 100% udziału w kapitale Gobarto.Rada nadzorcza Maxcom powołała z dniem 25 czerwca br. zarząd nowej trzyletniej kadencji w niezmienionym, dwuosobowym składzie: Arkadiusz Wilusz – prezes zarządu oraz Andrzej Wilusz – wiceprezes zarządu, podała spółka.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) określił minimalny wymóg dotyczący funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla BNP Paribas Bank Polska w wysokości 15,99% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko (TREA) oraz 5,91% miary ekspozycji całkowitej (TEM), podał bank. Wymóg ten powinien zostać osiągnięty do 31 grudnia 2023 r.

Akcjonariusz Forever Entertainment zgłosił wniosek wraz z projektem uchwały na zwyczajne walne zgromadzenie spółki, proponując przeznaczenie 816 tys. zł z zysku netto za 2021 r., wynoszącego 1,57 mln zł, na dywidendę, co oznaczałoby wypłatę 0,03 zł na akcję, podała spółka. Wcześniej ZWZ zwołano na 13 czerwca, a w projektach uchwał zarząd zaproponował niewypłacanie dywidendy za ub.r.

Walne zgromadzenie Rainbow Tours, zwołane na 30 czerwca br., postanowi by zysk netto wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2021 r., wynoszący 19,09 mln zł, pozostawić w spółce jako zyski zatrzymane, wynika z projektów uchwał.

Oferta złożona przez konsorcjum Torpol Oil & Gas (lider) oraz Torpol, warta 393 mln zł brutto, otrzymała najwyższą ilość punktów w ramach aukcji elektronicznej przeprowadzonej w przetargu PGNiG na prace w Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów, podał Torpol.

Autorskie rozwiązanie telemedyczne firmy Nestmedic, czyli urządzenie do zdalnego KTG Pregnabit Pro oraz platforma Pregnabit Cloud, otrzymały certyfikat wyrobu medycznego MDR, podała spółka. Pozwala to rozpocząć dystrybucję rozwiązania w Europie. Nestmedic to pierwszy wytwórca z Polski z taką certyfikacją oraz pierwszy na świecie, który uzyskał ją dla mobilnego KTG, podkreślono.

NED

Mo-Bruk podpisał aneks do umowy z miastem Gorlice, zwiększający jej wartość do 75,2 mln zł brutto (wobec 48,87 mln zł ustalonych w ramach tej umowy w październiku 2020 r.) na zagospodarowanie nielegalnie zgromadzonych odpadów o szacunkowej ilości 2,7 tys. ton, podała spółka. Mo-Bruk widzi potencjał do dalszego wzrostu w tym obszarze działania.

Budimex zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę na projekt i rozbudowę drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka – Wilczowola za 92,9 mln zł netto, podała spółka.

Kino Polska TV zarekomendowało przeznaczenie 9,91 mln zł z zysku netto za 2021 rok na dywidendę, tj. wypłatę 0,5 zł na akcję, podała spółka.

CI Games podwyższyło cenę akcji w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż 275 tys. akcji United Label do 18,04 zł z 18,02 zł, podano w komunikacie.

Pure Biologics zawarł z holenderską spółką Relitech Besloten Vennootschap umowę o współpracy, której przedmiotem jest rozwój opartego na aptamerach urządzenia medycznego służącego usuwaniu toksyn z krwi pacjentów z przewlekłą chorobą nerek oraz ryzykiem rozwoju chorób układu krążenia i poddawanych hemodializie, podała spółka.

Zwyczajne walne zgromadzenie CDRL zdecydowało o przeznaczeniu 4,51 mln zł z zysku netto za 2021 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,75 zł na akcję, podała spółka. Pozostała część zysku w kwocie 16,49 mln zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki.

P.A. Nova zamierza w tym roku sfinalizować nabycie czterech działek za łącznie ok. 40,4 mln zł, rozpocząć budowę dwóch projektów i sprzedać trzy parki handlowe za ok. 20 mln zł, poinformowali członkowie zarządu.

Grupa eSky i MCI.EuroVentures 1.0. sfinalizowali umowę inwestycyjną opiewającą na 157 mln zł za 55% akcji eSky, podała spółka

P.A. Nova spodziewa się wzrostu przychodów z najmu o 10-15% r/r i wzrostu produkcji budowlanej o podobną wielkość w II kw. br., co jednak nie przełoży się wprost na skonsolidowane przychody, ze względu na prowadzenie prac w części na własnym portfelu nieruchomości, poinformował prezes Tomasz Janik.

Creotech Instruments wraz z oferującymi ustalili cenę maksymalną akcji oferowanych na 125 zł za każdą akcję oferowaną i akcję sprzedawaną, podała spółka w suplemencie do prospektu emisyjnego. W związku z tym spółka zamierza pozyskać z oferty nowych akcji kwotę brutto 49,6 mln zł, podano także.

Zwyczajne walne zgromadzenie Ultimate Games zdecydowało o przeznaczeniu 7,85 mln zł z zysku netto za 2021 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 1,5 zł na akcję, podała spółka.

Modelowa marża rafineryjna Grupy PKN Orlen wyniosła 24,3 USD/b w maju 2022 r. wobec 20,5 USD/b miesiąc wcześniej i 1,3 USD/b w maju 2021 r., podała spółka. Modelowa marża petrochemiczna wyniosła 1 399 euro/t.

Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wyrazili podczas walnego zgromadzenia zgodę na nabycie przez JSW certyfikatów inwestycyjnych serii D oraz kolejnych, emitowanych przez JSW Stabilizacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, za łączną kwotę nieprzekraczającą 5 mld zł.

Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) zawarła umowę ze spółką Unibep na budowę osiedla mieszkaniowego w Warszawie przy ul. Kolejowej 19, w ramach którego powstanie 148 mieszkań, podał PHN. Sprzedaż mieszkań rozpocznie się w czerwcu br. Zakończenie budowy planowane jest pod koniec przyszłego roku.

MOL złożył wiążącą ofertę na długoterminową koncesję dot. zarządzania odpadami na Węgrzech, w przetargu organizowanym przez węgierski rząd, podała spółka. Koncesja zostanie przyznana na 35 lat i będzie obejmowała 4,5-5 mln ton odpadów rocznie.

Zapisy na obligacje Cavatina Holding serii P2022B – o łącznej wartości nominalnej do 40 mln zł – rozpoczną się w poniedziałek, 6 czerwca, i potrwają do 21 czerwca, podała spółka.

ING Bank Śląski podniesie od 14 czerwca br. oprocentowanie rachunków oszczędnościowych do max. 4%, podał bank.

Zarząd Cavatina Holding podjął uchwałę o emisji, w ramach ustanowionego programu emisji obligacji, do 40 000 zabezpieczonych obligacji serii P2022B o wartości nominalnej 1000 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 40 mln zł, z terminem ich wykupu wynoszącym 3,5 roku od dnia emisji, podała spółka. Cena emisyjna jednej obligacji została ustalona na 1000 zł.

Grupa Recykl przewiduje, że w 2022 roku utrzymana zostanie tendencja wzrostu przychodów ze sprzedaży, a na poziomie netto zysk powinien być “nie gorszy” niż w 2021 roku, poinformował ISBnews wiceprezes Maciej Jasiewicz.

Grupa Recykl przewiduje, że przerób opon zwiększy się do ok. 120 tys. ton w 2022 roku, w porównaniu do 100 tys. ton w 2021 roku, poinformował ISBnews wiceprezes Maciej Jasiewicz.

Nakłady inwestycyjne Grupy Recykl wyniosą około 40 mln zł w 2022 roku, w porównaniu do ok. 15 mln zł rok wcześniej, poinformował ISBnews wiceprezes Maciej Jasiewicz.

Grupa Recykl planuje uruchomienie pierwszej farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 2 MW przy zakładzie w Śremie do końca 2022 roku, a jeśli instalacja spełni pokładane w niej nadzieje, docelowo chciałaby także wybudować drugą, większą, przy zakładzie w Krośnie Odrzańskim, poinformował ISBnews wiceprezes Maciej Jasiewicz.

Elektrownia gazowo-parowa (CCGT) w Ostrołęce kontynuowana jest z maksymalnym wykorzystaniem prac wykonanych już w związku z projektem węglowym, w nowej formule, podała Energa.

Wiceprezes Trakcji Arkadiusz Arciszewski złożył oświadczenie o rezygnacji z funkcji wiceprezesa zarządu oraz z członkostwa w zarządzie ze skutkiem na 3 czerwca 2022 r., podała spółka. Zgodnie z treścią rezygnacji, została ona złożona ze względów osobistych.

(ISBnews)

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: gpw xtb | livechat akcje rekomendacje | kurs akcji jsw | pgnig kurs | funty | notowania playway | dom development giełda |Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here