Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 29 maja 2023 r.CD Projekt nie jest na sprzedaż, chce pozostać niezależny, zadeklarował prezes Adam Kiciński.

Captor Therapeutics odnotował 14,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 10,98 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.TIM odnotował 14,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 31,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Trans Polonia odnotowała 2,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 0,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Grenevia odnotowała 60 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Cavatina Holding odnotował 30,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2023 r. wobec 30,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Grę “Wiedźmin 3: Dziki Gon” kupiło już ponad 50 mln graczy z całego świata, podał CD Projekt.

Kampania marketingowa “Widma Wolności” – nadchodzącego dodatku do gry “Cyberpunk 2077” – rozpocznie się w czerwcu, zapowiedziała spółka.

CD Projekt odnotował 69,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 68,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Akcjonariusze Wasko zdecydowali by z ubiegłorocznego zysku w wysokości 13,38 mln zł przeznaczyć na dywidendę 6,38 mln zł co daje 0,07 zł na akcję, podała spółka. Dzień dywidendy wyznaczono na 16 czerwca, zaś dzień wypłaty na 4 lipca.

Bloober Team zawarł umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w przedmiocie dofinansowania projektu pt. “Prace rozwojowe nad innowacyjnym systemem walki z unikatowymi przeciwnikami, na potrzeby gier TPP, z bogatą warstwą narracyjną psychological-horror tworzonych z wykorzystaniem technologii silnika Unreal Engine 5”. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 4 976 077,14 złotych, a całkowita wartość projektu to 9 952 154,28 zł. Umowa została podpisana w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Poddziałanie 1.1.1 “Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, podała spółka.

Scope Fluidics opublikował cele operacyjne w ramach projektu BacterOMIC, których realizacja zaplanowana jest do połowy 2024 r. Spółka na najbliższe kwartały wyznaczyła dla projektu trzy cele: rozpoczęcie testów systemu BacterOMIC w ramach programu early access; rozpoczęcie produkcji komercyjnej systemu (w I poł. 2024 r.); rozbudowa portfolio produktowego oraz patentowego, podał Scope.

Rada nadzorcza Comarchu pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu Comarch z 29 maja br., aby z zysku netto za 2022 r., wynoszącego 67,41 mln zł, przeznaczyć 32,53 mln zł na dywidendę, co da wypłatę 4 zł na akcję, podała spółka. Pozostałe 34,87 mln zł proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

Globe Trade Centre (GTC) postanowiło rozszerzyć strategię spółki, która odtąd będzie obejmowała również inwestycje i realizacje projektów nieruchomościowych obejmujących aktywa branży hotelarskiej, szczególnie na rynku luksusowych usług hotelarskich w Europie, podało GTC.

Dino Polska zdecydowało o budowie centrum dystrybucyjnego w miejscowości Bolewicko w województwie wielkopolskim za ok. 130 mln zł netto, podała spółka. Planowana łączna powierzchnia magazynowa centrum dystrybucyjnego wyniesie ok. 45 tys. m2, a zakończenie inwestycji zaplanowano na w I poł. 2024 r.

Bank Pekao wprowadził w ramach private bankingu usługę Family Office, której celem jest wsparcie przy kompleksowym zarządzaniu prywatnymi majątkami rodzinnymi, poinformował wiceprezes banku nadzorujący Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych Jarosław Fuchs. Family Office ma ułatwić sukcesję w firmach rodzinnych i powoływanie fundacji rodzinnych.

Amica ocenia, że w maju poprawiała się jej sprzedaż na rynkach zachodnich, ale w Polsce nie było znaczącego odbicia, poinformował członek zarządu ds. finansowych i zasobów ludzkich Michał Rakowski.

ZUE złożyło najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym dotyczącym zamówienia pn. “Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu drogi kategorii gminnej – ul. Zwierzynieckiej i drogi kategorii powiatowej – ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową sąsiadujących skrzyżowań oraz sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, remontem pętli tramwajowej ‘Salwator’, a także budową sieci cieplnej wraz z przyłączami oraz budową i przebudową sieci wodociągowej”, podała spółka. Wartość netto złożonej przez ZUE oferty wynosi 94 mln zł brutto. Budżet zamawiającego na przedmiotowe zadanie wynosi 62,7 mln zł brutto.

Eastside-Bis – spółka pośrednio zależna od Boryszewa – zawarła z osobą fizyczną powiązaną z grupą Boryszew przedwstępną umowę zbycia nieruchomości biurowej przy ul. Foksal w Warszawie, za 72,1 mln zł netto, podał Boryszew.

The Dust wyśle pierwszego builda gry “The Inquisitor” pod koniec czerwca do certyfikacji PlayStation, poinformował ISBtech prezes Jakub Wolff.

Dekpol Deweloper wprowadził do oferty 140 apartamentów o powierzchniach od 25 do ponad 81 m2 w ramach III etapu inwestycji Sol Marina pod Gdańskiem, podała spółka. Kompleks położony jest w przy nabrzeżu Martwej Wisły nieopodal Wyspy Sobieszewskiej. W ramach inwestycji został zrealizowany I etap, w którym powstało 77 apartamentów o powierzchniach liczących od 41 do 89 m2. Zakończenie II etapu inwestycji planowane jest na przełomie II i III kwartału br.

Andrzej Rymuza złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu Wasko. Przyczyna rezygnacji nie została wskazana, podała spółka.

Best ustanowił dwuletni program emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 300 mln zł, podała spółka.

Bank Pekao oraz International Finance Corporation (IFC) wraz z innymi instytucjami finansowymi udzieli firmie SK Hi-Tech Battery Materials Poland finansowania na rozbudowę fabryki produkującej separatory do akumulatorów w samochodach elektrycznych, podał bank.

Esotiq & Henderson zanotował skonsolidowane przychody ze sprzedaży w pierwszych czterech miesiącach 2023 r. ok. 80 mln zł i były wyższe o ok. 19% r/r, a skonsolidowana marża ze sprzedaży wyniosła ok. 63% i była wyższa o ok. 1 pkt proc. r/r. Główne cele Grupy na kolejne kwartały to utrzymanie pozycji lidera na rynku bielizny w kraju, dalsze zwiększanie sprzedaży wraz z marżą brutto, a także zredukowanie zapasów o kilkanaście mln zł w całym 2023 r. Spółka zamierza również wprowadzić marki Esotiq & Henderson na platformy marketplace, podała spółka.

W dzisiejszej depeszy aktualizujemy obecną liczbę akcji spółki.

ROI Robotics Group pracuje nad pozyskaniem finansowania na rozwój i rozważa wejście na NewConnect, poinformował ISBtech prezes Mateusz Paw.

ML System rozpoczął proces budowy księgi popytu w ramach oferty publicznej realizowanej w trybie subskrypcji prywatnej nie więcej niż 896.848 zł akcji zwykłych na okaziciela serii F, podała spółka. Cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona 30 maja 2023 r.

Raen zawarł z Innox Nova umowę o współpracy dotyczącą wykorzystania technologii RealCarbonTech, której właścicielem jest Innox Nova, w celu konwertowania zielonego wodoru oraz dwutlenku węgla w metanol/DME w sposób szybszy i bardziej efektywny niż przy wykorzystaniu dotychczasowych metod, podał Raen.

Bank Handlowy otrzymał od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) pismo wskazujące, że jest podmiotem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji będącym częścią globalnej instytucji o znaczeniu systemowym, a zgodnie z przepisami wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych (CRR), wysokość wymaganego wymogu TLAC dla banku wynosi 20,79%, podczas gdy łączny współczynnik kapitałowy banku na koniec marca 2023 r. wyniósł 17,9%, podał bank.

Bioceltix odnotował 2,63 mln zł straty netto w I kw. 2023 r. wobec 1,44 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Tower Investments odnotował 0,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 2,08 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Łączne przychody netto ze sprzedaży z uwzględnieniem przychodów ze sprzedaży gry “Occupy Mars: The Game” z platform Steam, EPIC, Voidu i GOG, przychodów z kampanii Kickstarter projektu oraz od inwestora projektowego pokryły (po 16 dniach od premiery) łączne koszty produkcji gry liczone od 2017 roku do 31 marca 2023 roku, które wyniosły 2,6 mln zł, podał Pyramid Games.

Rada nadzorcza Pure Biologics powołała zarząd w składzie: prezes Filip Jeleń oraz wiceprezesi Romuald Harwas i Petrus Spee na kolejną kadencję, podała spółka.

Mercator Medical odnotował 18 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2023 r. (wcześniej podawano: -14,6 mln zł) oraz 25,1 mln zł skonsolidowanej straty EBITDA (wcześniej: -17,8 mln zł), podała spółka, prezentując skorygowane szacunkowe dane. Ponadto, w związku ze zmianą prezentacji części aktywów finansowych, wykazywany na koniec marca 2023 r. stan gotówki netto oraz innych aktywów finansowych Grupy zmniejszył się do 391,9 mln zł z 403,8 mln zł.

Moonlit otrzymał od CD Projekt (CDP) informację o wypowiedzeniu umowy licencyjnej zawartej 28 lipca 2022 r., podała spółka. Przedmiotem umowy było udzielenie spółce licencji przez CDP na wykorzystanie określonych utworów CDP w płatnym dodatku do gry “Model Builder”.

Gaming Factory odnotował 0,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 0,11 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Compremum odnotowało 5,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 6,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Dekpol odnotował 9,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 14,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Portfel zamówień Grupy Polimex Mostostal pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi ok. 4,7 mld zł, podała spółka.

Polimex Mostostal odnotował 22,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 19,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Grupa PMPG Polskie Media rozważa debiut giełdowy na NewConnect spółki zależnej Orle Pióro Sp. z o.o. – wydawcy tygodnika “Do Rzeczy”, poinformował ISBnews główny akcjonariusz i założyciel Grupy PMPG Michał Maciej Lisiecki.

PCF Group rozpoczyna emisję do ok. 5,85 mln akcji serii F, z której planuje pozyskać od 205 do 295 mln zł, podała spółka. Oferta skierowana jest do wybranych inwestorów; wśród nich jest Krafton, południowokoreański wydawca i producent gier, który zobowiązał się do objęcia ponad 60% oferowanych akcji o łącznej wartości około 144,5 mln zł.

PCF Group odnotowało 4,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 13,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google. Obserwuj nas >>


Conotoxia

  • Powiązane zagadnienia:
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.