Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 29 listopada 2021 r.CD Projekt zakłada ogłoszenie prac nad nowymi projektami AAA po wydaniu wersji nextgen “Cyberpunka 2077″ i” Wiedźmina 3″, wynika ze słów prezesa Adama Kicińskiego.

CD Projekt uwzględnia kolejne potencjalne przejęcia studiów deweloperskich, wynika ze słów prezesa Adama Kicińskiego. Niedawno przejęte studio Molasses Flood pracuje nad nowym, nieogłoszonym projektem opartym na IP grupy.CD Projekt pracuje nad wydaniem gry “Cyberpunk 2077” w wersji next-gen w I kw. 2022 r. i gry “Wiedźmin 3” w tej wersji w II kw. 2022, poinformował prezes Adam Kiciński.

Celon Pharma odnotował 7,83 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2021 r. wobec 1,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Enter Air odnotował 75,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 34,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ferro odnotowało 21,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 23,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Santander Bank Polska zakończył transakcję sprzedaży ok. 10% akcji Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander na rzecz Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, za 14,18 mln euro, podał bank.

PlayWay odnotowało 42,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 21,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Spółki Trakcji – AB Kauno Tiltai (jako lider konsorcjum) i UAB Alkesta (jako partner) podpisały z UAB EPSO-G – podmiotem z udziałem Ministerstwa Energii Republiki Litewskiej – dwie umowy na “Wykonanie robót bariery fizycznej na terenie Republiki Litewskiej na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej oraz usług z tym związanych”, podała spółka. Wartość umów wynosi 159,337 mln zł.

CD Projekt odnotował 16,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 23,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), PKN Orlen i Energa zawarły aneks do umowy inwestycyjnej dotyczącej kierunkowych zasad współpracy przy budowie bloku energetycznego zasilanego paliwem gazowym w Elektrowni Ostrołęka “C” z dnia 22 grudnia 2020 r., podały spółki. Uzgodniły, że docelowa forma zaangażowania PGNiG w realizację projektu przyjmie postać udziału finansowego, a jego wysokość i sposób wniesienia powinny zostać określone w odrębnej umowie, która zostanie zawarta do końca 2022 r.

Cavatina odnotowało 29,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 25,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Prime Bit Games podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 439 549 zł w drodze emisji 4 395 490 akcji zwykłych na okaziciela serii E, podała spółka. Zarząd wyłączył w całości prawo poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 0,1 zł za akcję.

Zarząd Prime Bit Games podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 439 549 zł w drodze emisji 4 395 490 akcji zwykłych na okaziciela serii E, podała spółka. Zarząd wyłączył w całości prawo poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 0,1 zł za akcję.

Projekt OncoArendi Therapeutics pt. “Discovery and development of novel antiviral drugs destabilizing RNA of coronaviruses” znalazł się na 4. miejscu na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu na rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA – finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych, podała spółka. Rekomendowana kwota dofinansowania dla projektu wynosi ok. 37 mln zł.

Genomtec dokonał zgłoszenia patentowego pn. “Thermal interface arrangement” w zakresie autorskiej metody przekazywania i pomiaru ciepła w Urzędzie ds. Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii (UK IPO), podała spółka. Wynalazek ten może mieć szerokie zastosowanie nie tylko w diagnostyce, ale też w rozwiązaniach biomedycznych, elektronice czy mechanice.

Akcjonariusze ING Banku Śląskiego zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 663,51 mln zł, tj. 5,1 zł na akcję z zysku netto wypracowanego w 2020 roku, podał bank.

Bank Millennium planuje ogłoszenie strategii grupy na lata 2022-2024 w poniedziałek, 6 grudnia, podał bank w komunikacie.

Wartość zamówień złożonych podczas Black Friday 2021 w sklepach internetowych korzystających z oprogramowania Shoper wyniosła 50,6 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 55% r/r, podała spółka. Liczba zamówień przekroczyła wynik poprzedniego Black Friday o blisko 50%.

Lubelski Węgiel Bogdanka podpisała aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego Grupie Azoty – Zakładom Azotowym Puławy z 2009 roku, który wydłużył okres obowiązywania umowy do końca 2027 r. i ustalił wartość dostaw w latach 2022-2027 na 843 mln zł netto, podała Bogdanka.

Zarząd Vivid Games przyjął zaktualizowaną strategię rozwoju na lata 2022-2025 zakładającą m.in. wydanie nowej gry na bazie gry “Real Boxing 2”, a także dalszy rozwój tytułów z obecnego portfolio, podała spółka.

Projekt Celon Pharma “TransformRNA – mRNA Therapeutics generation platform” został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych na komercyjne badania kliniczne pn. “Rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA”, podała spółka. Całkowity koszt projektu został określony na 140 mln zł, a wysokość dofinansowania to ponad 83,5 mln zł.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) rozpoczęła budowę Centrum Badań i Rozwoju Gospodarki Obiegu Zamkniętego w Bełchatowie, podała spółka. Centrum zostanie otwarte w 2022 r.

OT Logistics dzięki osiągnięciu stabilizacji finansowej planuje rozwój biznesu, poinformował prezes Konrad Hernik. Spółka nie podjęła jednak jeszcze decyzji co do przyszłości udziałów w Luka Rijeka.

OT Logistics ocenia, że 29 kwietnia to realny termin na refinansowanie całości zadłużenia obligacyjnego, poinformował prezes Konrad Hernik. Podtrzymał, że na koniec roku spółka najprawdopodobniej zejdzie do poziomu ok. 60 mln zł zadłużenia i będzie to wyłącznie zadłużenie obligacyjne.

Energa Obrót – spółka zależna Energi – wprowadziła “Pakiet zielonej energii” – ofertę sprzedaży energii dla gospodarstw domowych z gwarancją pochodzenia energii z odnawialnych źródeł (OZE) – wiatru, wody i słońca, podała spółka.

Creepy Jar szacuje, że na koniec przyszłego roku większość prac nad nową grą “Chimera” będą zakończone, a jeszcze w tym roku chce przedstawić “road mapę” dalszego rozwoju gry “Green Hell”, poinformował prezes Krzysztof Kwiatek.

OT Logistics podtrzymuje chęć wypłaty dywidendy za 2021 rok, poinformował prezes Konrad Hernik.

Alior Bank udostępnił kredyt z premią Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) dla sektora mieszkaniowego i jednostek samorządu terytorialnego (JST), podał Alior.

Oponeo.pl nabyło za pośrednictwem mBanku 2 232 akcje własne po średniej jednostkowej cenie nabycia 65,52 zł, podała spółka.

Echo Investment planuje przekazać 1 286 lokali w IV kw. 2021 r., podała spółka w prezentacji.

Desa ogłosiła zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji, w której zaoferowane zostaną akcje istniejące oraz nowej emisji. Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji nowych akcji wyniosą 85-95 mln zł. Desa chce zostać pierwszym przedstawicielem sektora handlu dziełami sztuk i antykami na GPW.

No Gravity Games zawarł z Shockwork Games i Cave Games umowę, której przedmiotem jest ustalenie zasad współpracy stron przy wspólnym przygotowywaniu, wydawaniu i obsłudze gier komputerowych i gier wideo, opartych na technologii blockchain lub zawierających rozwiązania NFT, podała spółka.

PHN Property Management zawarło 7-letnią umowę kredytową z Bankiem Pekao w celu zrefinansowania przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki Cosmar Polska, funkcjonującej pod nazwą handlową „Regent Warsaw Hotel”, podała spółka.

Vixa Games z uwagi na niekorzystną sytuację na rynku finansowym podjął decyzję o wycofaniu oferty publicznej akcji serii C, podała spółka. Studio rozważa przeprowadzenie emisji w innym terminie na zmienionych zasadach.

Creepy Jar odnotował 9,08 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 0,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Spółka GameDesire Group, specjalizująca się w tworzeniu wiodących gier mobilnych free-to-play typu casual i mid-core, na początku 2022 roku zamierza przeprowadzić ofertę publiczną akcji, a później ubiegać się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect, podała spółka.

PolTREG otrzymał rekomendację Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do grantu na kwotę 9,3 mln zł na rozwój terapii TREGS w stwardnieniu rozsianym, podała spółka. Celem projektu jest potwierdzenie skuteczności, bezpieczeństwa oraz optymalnego dawkowania innowacyjnej terapii immunosupresyjnej/immunomodulacyjnej stwardnienia rozsianego (postać rzutowo-remisyjna – RRMS i pierwotnie postępująca – PPMS) z użyciem wyizolowanych i sztucznie namnożonych limfocytów T-regulatorowych (Tregs). Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 15,5 mln zł, z czego przyznano dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 9,3 mln zł, co stanowi 60% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

PBG w restrukturyzacji odnotowało 36,82 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2021 r. wobec 27,09 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs podtrzymuje oczekiwanie osiągnięcia zysku z działalności operacyjnej w 2021 r., poinformował prezes Franz Jurkowitsch.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie (SPSK 1) zakończył badania kliniczne w ramach “Badania nad wytworzeniem swoistej immunoglobuliny ludzkiej z osocza dawców po przebytej infekcji wirusowej SARS CoV 2 i jej zastosowaniem terapeutycznym u pacjentów z COVID 19”, poinformował Biomed-Lublin. Decyzja ta została podjęta na podstawie dokonanych ustaleń z Agencją Badań Medycznych (ABM) wobec wyników wskazujących na brak osiągnięcia celów projektu.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs odnotował 2,46 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2021 r. wobec 29,42 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Serinus Energy odnotował 0,84 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2021 r. wobec 13,74 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

EMC Instytut Medyczny odnotował 0,59 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 1,57 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

BBI Development odnotowało 2,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 0,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Herkules odnotował 1,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 0,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

DataWalk odnotował 2,91 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 1,71 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Echo Investment odnotowało 61,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 36,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

GK Immobile odnotowało 2,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 2,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elektrociepłownia Będzin odnotowała 28,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 21,81 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

OT Logistics odnotowało 54,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 5,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Echo Investment dotyczący IV programu emisji obligacji do kwoty 300 mln zł lub równowartości tej kwoty wyrażonej w euro oraz w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka.

ZE PAK odnotował 86,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 10,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Allegro Biznes serwis odpowiadający za segment B2B – i Marketplanet – jeden z liderów rynku eprocurement – uruchamiają pilotażowy program usprawniający procesy zakupowe osobom odpowiedzialnym za zakupy firmowe w korporacjach i dużych przedsiębiorstwach, podał Marketplanet.

Siemens Polska podpisał umowę z Adamed Pharma – jedną z największych firm farmaceutyczno-biotechnologicznych w Polsce. Wdrożenie obejmuje digitalizację zleceń produkcyjnych, co znacząco obniży pracochłonność zarządzania dokumentacją produkcyjną.

Creotech Instruments osiągnął kamień milowy w programie budowy satelity obserwacyjnego EagleEye, planowanego do umieszczenia na orbicie okołoziemskiej w 2023 roku. Kamieniem tym jest zakończenie przeglądu projektu tzw. Preliminary Design Review, który stanowi jeden z trzech głównych przeglądów w procesie projektowania i budowy satelitów obok tzw. Critical Design Review i Flight Readiness Review.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: akcje mwig40 | akcje pzu | najniższy kurs korony czeskiej | amica akcje prognozy | kernel cena akcji | złotówka online | akcje 11bit |Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>

Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

Conotoxia


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here