Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 28 lutego 2023 r.LiveChat Software odnotował 47,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. roku obrotowego 2022/2023 (tj. październik-grudzień 2022) wobec 29,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Marcelin Management – spółka zależna Amiki – zawarł umowę sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Nowe Centrum, podała Amica. Wartość transakcji to 14 mln zł.Stalprodukt odnotował 32,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2022 r. wobec 121,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKN Orlen chce być jednym z najszybciej rozwijających się koncernów na świecie i zakłada dwucyfrowy poziom wskaźnika ROACE do 2030 roku, poinformował dyrektor wykonawczy ds. zarządzania finansami Michał Perlik.

PKN Orlen planuje integrację działalności spółek odpowiedzialnych za klienta docelowego w jeden organizm, poinformował dyrektor wykonawczy ds. inwestycji kapitałowych Robert Sleszyński.

Pierwszy modułowy reaktor atomowy PKN Orlen powinien powstać do 2028 roku, zapowiedział prezes Daniel Obajtek. Do 2030 r. koncern chciałby mieć “pojedyncze reaktory”, a w kolejnej dekadzie liczy na “skokowy wzrost”.

PKN Orlen widzi ogromny potencjał w rozwoju źródeł wytwórczych opartych o energię odnawialną poza Polską, poinformował dyrektor wykonawczy ds. inwestycji kapitałowych Robert Śleszyński.

Milisystem sp. z o.o. – spółka zależna Milisystem S.A. (61% udziałów) otrzymał certyfikat zgodności trenażera strzeleckiego “Wisła” SP z wymaganiami konkursu ofert “Strzelnica w powiecie 2023”, co umożliwia sprzedaż trenażera jednostek samorządu terytorialnego (JST), podała spółka.

AVA Trade

PGNiG Obrót Detaliczny – spółka z grupy Orlen – obniża od 15 marca br. cenę paliwa gazowego dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które rozliczają się w oparciu o cennik “Gaz dla Biznesu”, podała spółka. Cena zostanie obniżona o ponad 55% do 353 zł/ MWh, podała spółka.

Akcjonariusze PCF Group zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o emisji do 5 853 941 akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka.

Budimex uruchomi swoją pierwszą farmę wiatrową w kwietniu, przewiduje członek zarządu, dyrektor pionu ekonomiczno-finansowego Marcin Węgłowski. Spółka ma w tej chwili w realizacji jeszcze jeden projekt OZE (farmę fotowoltaiczną Mszczonów), jednak ambicje Budimexu są dużo większe i prezes spółki Artur Popko liczy na znaczne przyspieszenie, m.in. po zmianie tzw. ustawy wiatrakowej.

PKN Orlen zakłada w zaktualizowanej strategii do 2030 roku, że skonsolidowany wynik EBITDA podwoi się do ok. 60 mld zł w 2030 r., w porównaniu do ok. 30 mld zł w 2021 r.

Budimex jest w trakcie negocjacji pozyskania kolejnych 250 stacji ładowania samochodów elektrycznych, z czego 86 jest w finalnej fazie rozmów, poinformował członek zarządu Cezary Łysenko. To czyni cel dojścia do liczby 450 ładowarek w 2026 r. “jak najbardziej do osiągnięcia”, podkreślił.

FBSerwis z Grupy Budimex kontynuuje prace nad dwoma akwizycjami i zachowuje perspektywę osiągnięcia dobrych wyników w bieżącym roku, poinformował p.o. prezesa Marcin Węgłowski.

PKN Orlen zakłada w zaktualizowanej strategii grupy kapitałowej m.in. zakończenie produkcji energii z węgla do 2035 r. oraz osiągnięcie neutralności emisyjnej w 2050 r., podała spółka.

PKN Orlen zakłada w zaktualizowanej strategii grupy kapitałowej m.in. nakłady inwestycyjne w latach 2023-2030 na poziomie ok. 320 mld zł, z czego ok. 40%, czyli ok. 120 mld zł, przeznaczone zostanie na tzw. inwestycje zielone, podała spółka.

PKN Orlen zakłada w zaktualizowanej strategii grupy kapitałowej m.in. wypłatę dywidendy bazowej (gwarantowanej), której poziom został ustalony na 4 zł na akcję dla roku 2022 i który będzie sukcesywnie rósł o 15 groszy co roku, do poziomu 5,2 zł na akcję w roku 2030, podała spółka. Zarząd postanowił wstępnie zarekomendować wypłatę dywidendy z zysku osiągniętego w 2022 roku w wysokości 5,5 zł na akcję, podano także.

PKN Orlen zakłada w zaktualizowanej strategii grupy kapitałowej m.in. moce przerobowe rafinerii na poziomie ok. 42 mln t ropy naftowej rocznie, 5 tys. stacji paliw, ponad 9 GW mocy zainstalowanej w odnawialne źródła energii (OZE) oraz ponad 130 tys. t rocznie produkcji odnawialnego wodoru, podała spółka.

PKN Orlen zakłada w zaktualizowanej strategii grupy kapitałowej m.in. skumulowany zysk operacyjny EBITDA w latach 2022-2030 na poziomie ponad 400 mld zł, podała spółka.

Genomtec podjął decyzję o zamiarze dalszego finansowania spółki opartego na pozyskaniu środków finansowych z emisji nowych akcji, podała spółka. W tym celu spółka zamierza zwołać na ostatnią dekadę marca nadzwyczajne walne zgromadzenie, na którym akcjonariusze zagłosują w sprawie podjęcia uchwał dotyczących emisji do 1 237 000 akcji serii M oraz emisji do 400 000 akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, skierowanej do znaczącego akcjonariusza spółki, tj. Leonarto Funds SCSp lub podmiot przez niego wskazany.

Budimex, uwzględniając obecny portfel zamówień i wartość umów oczekujących na podpisanie, spodziewa się, że bieżący rok będzie “jeszcze lepszy niż 2022 r.”, poinformował prezes Artur Popko. W segmencie budowlanym spółka oczekuje wyniku finansowego i rentowności nie gorszej niż w ubiegłym roku.

Develia wprowadziła do oferty 145 mieszkań w ramach X etapu osiedla Centralna Park w Krakowie, podała spółka. Budowa wystartuje w marcu, a zakończenie planowane jest na III kwartał 2024 roku.

Columbus Energy sprzedał w ramach kolejnej transzy transakcji z Engie Zielona Energia 12 spółek realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 17,5 MW, podała spółka. Z pozyskanego kapitału Columbus spłacił ponad 70 mln zł zielonych obligacji.

Zarząd Carbon Group (dawniej Elektromont) złożył w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego oraz wniosek o otwarcie postępowania układowego, podała spółka. Nadrzędnym celem Carbon Group jest aktualnie uniknięcie ogłoszenia upadłości przez umożliwienie spółce restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, podkreślono.

Bloober Team pokaże 7 marca, jak rozszerza swoją strategię, by dać pełen obraz tego, jak zamierza stać się światowym liderem w horrorach, poinformował ISBtech prezes Piotr Babieno.

Wielton wypracował 201,2 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA przy 3,44 mld zł sprzedaży w 2022 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Sprzedaż w ujęciu wolumenowym wyniosła 23 180 szt.

Redan zawarł porozumienie o wzajemnych rozliczeniach z Sonasino oraz Top Secret Fashion Story (TSFS), podała spółka. Na mocy zawartego porozumienia nastąpiło rozliczenie wzajemnych wierzytelności między jego stronami. W odniesieniu do Redan nastąpiło zmniejszenie należności Redan od TSFS o 12 mln zł i zmniejszenie zobowiązań Redan wobec Sonasino o 12 mln zł. Rozliczenie nastąpiło ze skutkiem na 31 grudnia 2022 r.

Creepy Jar finalizuje prace nad nową road mapą dla gry “Green Hell”, poinformowała ISBtech IR manager spółki Katarzyna Konieckiewicz.

Akcjonariusze Intersport Polska podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 20 kwietnia 2023 r. zdecydują o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o max. 5,53 mln zł poprzez emisję do 55,3 mln akcji serii I, wynika z projektu uchwały.

Apator odnotował 12,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2022 r. wobec 0,98 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Allegro.eu zakończyło program skupu akcji własnych, ogłoszony 21 lutego br., w ramach którego skupiło 725 tys. walorów, stanowiących 0,07% kapitału zakładowego, podała spółka. Kwota, za którą nabyto akcje, wyniosła 20,06 mln zł. Jak poinformowano w chwili uruchomienia programu, jego celem jest realizacja nagród przyznanych w ramach pracowniczego programu motywacyjnego Allegro.

Zarząd Advanced Graphene Products (AGP) ogłosił strategię pozyskania finansowania z emisji nowych akcji z przeznaczeniem na wzrost skali produkcji i sprzedaży, komercjalizację zastosowania grafenu w innowacyjnych obszarach oraz rozwój R&D, podała spółka. Podczas zwołanego na 27 marca nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariusze AGP będą głosowali uchwałę o podwyższeniu kapitału w drodze emisji 4 368 550 nowych akcji serii D.

Akcjonariusze Esotiq & Henderson upoważnili podczas walnego zgromadzenia zarząd do nabycia łącznie nie więcej niż 446 700 akcji własnych, co stanowi nie więcej niż 20% kapitału zakładowego, za kwotę 20 mln zł, podała spółka. Cena w buy-backu nie może być wyższa niż 150 zł i niższa niż 0,1 zł za walor.

Redakcja poleca również:Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

  • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykułLiveChat miał 47,19 mln zł zysku netto, 50,93 mln zł zysku EBIT w III kw. r.obr. 2022/23
Następny artykułCena benzyny spadnie do 5,99 zł? Kluczowe będą nadchodzące tygodnie, twierdzi Michał Palaczyk
isbnews agencja informacyjna
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here