Naga MarketsGPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 28 czerwiec 2021 r.Akcjonariusze Master Pharm zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przekazaniu zysku netto za 2020 r. w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

Ten Square Games uzyskał informację, że National Press and Publication Agency (NPPA) – organ regulacyjny zarządzający chińskim rynkiem gier wideo – ogłosił wydanie licencji na publikację gry “Fishing Clash” na rynku chińskim, podała spółka. Tym samym został spełniony warunek niezbędny do rozpoczęcia dystrybucji “Fishing Clash” na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej, dodano.Mostostal Warszawa zawarł z GE Power Sp. z o.o. porozumienie nr 2 do umowy o podwykonawstwo na “Wykonanie robót budowlanych dla budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW – Pakiet V30, V02, V20, V32 i V33”, podała spółka. Ostateczną wartość umowy strony ustaliły na kwotę 73,86 mln zł netto.

Zarząd LiveChat Software podjął uchwałę dotyczącą drugiej wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2020/21 rok, podała spółka. Kwota zaliczki wyniesie 22 917 500 zł, tj. 0,89 zł na akcję, podano w komunikacie.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zatwierdziła dokument informacyjny spółki Noobz from Poland i podjęła uchwałę o wprowadzeniu akcji do obrotu na rynku NewConnect, podała spółka.

Akcjonariusze ML System zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu całości zysku netto za 2020 rok na kapitał zapasowy, podała spółka.

Grupa VRG dostrzega w wynikach sprzedaży efekt tzw. odroczonego popytu konsumpcyjnego, poinformował ISBnews przewodniczący rady nadzorczej VRG Jerzy Mazgaj.

PKN Orlen jako pierwszy w Polsce będzie testował prywatną, przemysłową sieć 5G w realnym środowisku zaawansowanej infrastruktury przemysłowej, podała spółka. Na realizację wewnętrznych testów, które zostaną przeprowadzone na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku oraz pobliskiej stacji paliw koncern otrzymał czasowy przydział częstotliwości radiowych oraz zgodę Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).

Orange Polska liczy, że pojawią się możliwości do przejęć podmiotów z takich obszarów, jak B2B i ICT, w których spółka planuje się wzmocnić, poinformował prezes Julien Ducarroz.

Akcjonariusze Newagu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu na dywidendy za 2020 r. kwotę 67,5 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 1,5 zł na jedną akcję, podała spółka. Zarząd rekomendował dywidendę w wysokości 1 zł na akcję.

Polenergia Sprzedaż – spółka zależna Polenergii – dostarczy zieloną energię w standardzie Energia 2051 do obecnych oraz planowanych stacji ładowania pojazdów elektrycznych GreenWay Polska, podały spółki. Umowa będzie obowiązywać do 2023 r.

Orange Polska planuje wybudowanie 40 prywatnych sieci opartych o technologię 5G do 2024 r., poinformowała  wiceprezes zarządu ds. rynku biznesowego Bożena Leśniewska.

Getin Noble Bank podjął decyzję o intensyfikacji rozwoju zdalnych kanałów obsługi oraz koncentracji na strategicznie istotnych liniach biznesowych. Efektem planowanych zmian jest m.in. konieczności dostosowania struktury zatrudnienia – bank planuje zwolnienie do 650 osób do stycznia 2022 r., podała instytucja.

PayPo wdrożyło odroczone płatności w pierwszych e-sklepach Grupy VRG: Wólczance i Vistuli, podała spółka. W planach jest przyłączenie również e-sklepów Bytom, W.Kruk oraz Deni Cler.

Akcjonariusze Inpro zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 20,02 mln zł z zysku netto za 2020 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, podała spółka.

Dekpol Deweloper zakończył budowę I etapu kompleksu Sol Marina w Gdańsku, który obejmuje 77 apartamentów, podała spółka.

Orange Polska zakłada, że w zasięgu światłowodu znajdzie się o 8 mln gospodarstw domowych do 2024 r., poinformował prezes Julien Ducarroz.

Asseco Poland oraz Operator Chmury Krajowej złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy – Krajowego Operatora Chmury Medycznej, podał Urząd.

Orange Polska liczy się ze zwiększonymi wydatkami na wdrożenie sieci 5G i odnowieniem sieci mobilnej i z niecierpliwością oczekuje na ogłoszenie warunków dotyczących aukcji 5G, poinformował członek zarządu ds. finansów Jacek Kunicki.

Develia uruchomiła sprzedaż 108 lokali w ramach XIII etapu inwestycji Słoneczne Miasteczko w Krakowie, podała spółka. Budowa tej fazy inwestycji ma zakończyć się pod koniec 2022 r.

Unibep zawarł umowę na realizację w charakterze generalnego wykonawcy inwestycji drogowej pn. “Rozbudowa drogi powiatowej nr 1867 Wierzbiny – Drygały – Skarżyn od km 0+000 do km 11+200”, podała spółka. Wartość kontraktu to 33,8 mln zł netto.

FerrumLabs rozpoczęło publiczną emisję akcji serii B, C i D o łącznej wartości do ok. 1,5 mln zł, podała spółka. Kampania crowdinvestingowa potrwa do 2 miesiący. Cele emisji to m.in. zwiększenie skali produkcji i rozszerzenie asortymentu kosmetyków True men skin care. W ciągu 3 lat FerrumLabs planuje także wejście na rynek NewConnect.

Grupa Amica planuje dalszą cyfryzację procesów biznesowych, stawiając na rozwiązanie SAP S/4HANA, automatyzujące produkcję i zarządzanie zasobami. W Polsce spółka zamierza przejść na ten system do 2027 roku i do tego czasu chce zostać także jednym z trzech kluczowych producentów AGD w Europie, podał SAP Polska.

Szykująca się do IPO Cavatina Holding zakłada sprzedaż wybudowanych i odpowiednio skomercjalizowanych budynków przy założeniu osiągnięcia satysfakcjonującej ceny, co ma zapewniać szybką rotacje kapitału i możliwość reinwestycji środków w kolejne rentowne projekty, a także wypłaty “wysokich, regularnych” dywidend, poinformował ISBnews prezes Rafał Malarz. Deweloper chce również istotnie zwiększyć swoją obecność w Warszawie.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakończyło wiercenie dwóch otworów eksploatacyjnych na złożu Brońsko w Wielkopolsce, podała spółka. Odwierty pozwolą na wydobycie dodatkowych 120 mln m3 gazu rocznie.

Bank Pekao zakończył pierwszy etap uruchomienia Microsoft Teams obejmujący 11 400 pracowników, podał bank. To jedno z największych wdrożeń chmurowych w polskim sektorze finansowym.

Zakończyło się ostatnie z trzech planowanych badań przedklinicznych na modelach zwierzęcych 1-MNA, kandydata na lek w infekcji wirusem Sars-Cov-2, prowadzone przez ośrodek badawczy Labcorp Early Development Laboratories (dawniej Conance) na zlecenie Pharmeny, podała spółka. Badanie obejmuje ocenę 1-MNA w modelu zwłóknienia płuc.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Work Service zdecydowało o emisji do 76 733 945 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X, podała spółka.

W tramach strategii .Grow Orange Polska zakłada powrót do wypłat dywidendy począwszy od przyszłego roku, na poziomie bazowym 0,25 zł na akcję, podała spółka.

Strategia .Grow Orange Polska na lata 2021-2024 zakłada niski-średni jednocyfrowy wzrost EBITDAaL (wraz z podniesieniem prognozy tego wskaźnika na 2021 r.) oraz niski jednocyfrowy wzrost przychodów, podała spółka. Średni roczny zakładany poziom ekonomicznych nakładów inwestycyjnych (eCapex) to 1,7-1,9 mld zł.

DataWalk Inc. – spółka zależna DataWalk – otrzymał zamówienie z Ally Financial, którego przedmiotem jest sprzedaż licencji platformy analitycznej DataWalk, podała spółka.

Zarząd LiveChat Software rekomenduje łącznie 3,69 zł dywidendy za okres roku obrotowego od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r., podała spółka.

LiveChat Software odnotował 100,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto w roku obrotowym 2020/2021 (kończącym się 31 marca) wobec 76,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

27 projektów fotowoltaicznych Columbus Energy wygrało aukcję na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii (OZE), podała spółka.

Oferta dla klientów, przygotowana przez Answer.com na sezon wakacyjny obejmuje już na stronach spółki około 115 tys. produktów. To prawie o 25 tys. więcej niż jeszcze kilka tygodni temu, poinformował ISBnews dyrektor finansowy Jacek Dziaduś.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydowała o wykluczeniu z obrotu akcji Private Equity Managers (PEM) z dniem 29 czerwca 2021 roku, w związku z połączeniem ze spółką MCI Capital, podała Giełda.

Cognor S.A. – spółka zależna Cognor Holding – zdecydowała wyemitować do 200 tys. zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii 1/2021 o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł, określić marżę bazową dla obligacji na 340 punktów bazowych i dokonać wstępnego przydziału inwestorom, podał Cognor.

Akcjonariusze Orange Polska zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu zysku netto za 2020 rok za kapitał rezerwowy, wynika z uchwał podjętych na walnym.

Wojas podpisał z Bankiem Pekao aneksy do umowy kredytowej i umowy linii na gwarancje bankowe, na mocy których limit kredytowy pozostał bez zmian i wynosi 10 mln zł z terminem zapadalności 30 czerwca 2023 roku i limit na gwarancje bankowe też pozostał bez zmian i wynosi 2,3 mln euro z terminem wystawiania gwarancji do 30 czerwca 2022 roku.

Sescom odnotował 10,1 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w maju 2021 r. wyniosły, co oznacza wzrost o ok. 8% r/r i wzrost o ok. 16% względem kwietnia 2021 r., podała spółka.

PKO Bank Polska podpisał aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego dla spółek z Grupy Selena FM. Termin wygaśnięcia umowy to 30 czerwca 2024 r., dostępność kredytu nieodnawialnego – do 31 marca 2022 r. Kwota limitu kredytowego to 120 mln zł.

OZE Capital podpisał list intencyjny dotyczący ustalenia warunków inwestycji w spółkę Pure Energy LLC, USA. Pure Energy chce realizować inwestycje z sektora energetycznego na obszarze stanu Teksas w Stanach Zjednoczonych. Celem podpisania listu intencyjnego jest podjęcie negocjacji dotyczących zawarcia umowy umożliwiającej OZE Capital zakupu co najmniej 51% udziałów w spółce. Ostateczna decyzja co do nabycia i ustalenia ceny nabycia spółki nastąpi w wyniku badania due diligence, którego zakończenie strony ustaliły na koniec września 2021 roku.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: blik | wp notowania | kurs santander | theppro sklep | notowania oncoarendi | Dolar nowozelandzki | amica kurs |Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here