Naga MarketsGPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 27 październik 2021 r.Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zdecydowała o utworzeniu dodatkowego odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w segmencie węgiel w wysokości 52,2 mln zł, podała spółka.

Budimex odnotowało 101,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 146,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Portfel zamówień Grupy Budimex miał wartość 14,02 mld zł na koniec września br., podała spółka. Wartość kontraktów podpisanych w okresie 9 miesięcy br. wyniosła 5,88 mld zł.

Shoper odnotował 6 mln zł EBITDA w III kw. 2021 r. (wzrost o 12% r/r) oraz 7,2 mln zł skorygowanej EBITDA w tym okresie (wzrost o 29% r/r), podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Przychody w tym okresie wzrosły o 73% r/r do 20 mln zł, zaś zysk brutto – o 38% r/r do 4,4 mln zł.

Alior Bank odnotował 150,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 81,79 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Santander Bank Polska odnotował 543,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 479,83 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

PolTREG, po zakończonym procesie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, ustalił ostateczną cenę emisyjną akcji oferowanych na 75 zł oraz ostateczną liczbę akcji na 1 332 414. Całkowita wartość oferty publicznej PolTREG wyniesie ok. 100 mln zł brutto, inwestorzy obejmą wszystkie akcje nowej emisji.

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP) z 6 października 2021 roku dotycząca podwyżki stopy referencyjnej o 40 punktów bazowych powinna przełożyć się na poprawę wyniku odsetkowego Grupy Alior Banku w 2022 roku o ok. 130 – 150 mln zł, podał bank.

Grupa Żywiec odnotowała 107,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 118,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Należności brutto od klientów Santander Bank Polska wyniosły 151 658,9 mln zł w I-III kw. br. i zwiększyły się o 2,3% w skali roku oraz o 2,2% w porównaniu z końcem 2020 r., podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 5,4% na koniec września wobec 5,7% rok wcześniej.

Asseco Business Solutions odnotowało 18,75 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 15,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 865 565 akcji serii H bez prawa poboru, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

Infoscan podpisał list intencyjny dotyczący przyszłej współpracy ze spółkami GMZ.CO oraz Grupa Modne Zakupy, podał Infoscan. Na obecnym etapie nie są wykluczone żadne modele współpracy, w tym powiązania kapitałowe.

Koszty ryzyka (CoR) Alior Banku w całym bieżącym roku nie powinny istotnie odbiegać od poziomu zanotowanego w I-III kw. 2021 roku, poinformował bank. Alior podtrzymał cel 1,9% kosztów ryzyka w 2022 r., jednak liczy, że w przypadku dobrej sytuacji makro będą one zbliżone do zanotowanych w 2021 r.

Drago entertainment podpisało z Movie Games VR umowę o stałej współpracy w celu udostępnienia gier ze swojego portfolio w technologii wirtualnej rzeczywistości, podała spółka. Movie Games VR będzie odpowiedzialne za dostosowanie technologiczne gier do wymagań sprzętu na VR. Wydanie i marketing gry pozostają po stronie Drago entertainment.

Global Cosmed nabył siedem maszyn automatyzujących procesy produkcyjne od niemieckiego podmiotu, podała spółka. Szacowana wartość rynkowa zakupu to 2 mln euro.

Budimex widzi szansę zakończenia tego roku lepszą dynamiką przychodów ze sprzedaży w stosunku do wyniku po trzech kwartałach, poinformował prezes Artur Popko. Sprzedaż grupy w I-III kw. br. spadła o 1,5% r/r do 5,53 mld zł.

Grupa Budimex poszukuje spółek, które pomogą zwiększyć sprzedaż Grupy FBSerwis tak, aby w roku 2025 mogła ona osiągnąć 1 mld zł przychodów, poinformował prezes Budimeksu Artur Popko.

Santander Bank Polska liczy, że w kolejnych kwartałach wolumeny kredytowe nabiorą większej dynamiki. Bank oczekuje, że wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych utrzyma się na dwucyfrowym poziomie, obserwuje także, że kredyty dla małych i średnich firm wracają do poziomów sprzed pandemii, poinformował prezes Michał Gajewski.

Sfinks Polska otworzył we franczyzie dwa nowe lokale w Krakowie i Lublinie. Łącznie od maja, czyli od czasu zniesienia lockdownu dla gastronomii, Sfinks otworzył 12 dodatkowych restauracji, z czego większość to właśnie lokale franczyzowe.

Santander Bank Polska nie jest zainteresowany akwizycjami i będzie nadal realizował strategię wzrostu organicznego, poinformował prezes Michał Gajewski.

Shoper spodziewa się dalszych wzrostów sprzedaży w IV kwartale 2021 roku i jest optymistycznie nastawiony do kontynuowania tego trendu także w roku 2022, poinformował członek zarządu Paweł Rybak.

Strategia All in! Games zakłada m.in. koncentrację na tworzeniu wysokobudżetowych projektów, o budżetach przekraczających kwotę 20 mln zł – do końca 2022 roku planowane jest otworzenie co najmniej trzech tego typu projektów, podała spółka. Do końca 2023 r. planowana jest rozbudowa Grupy All in! Games, w ramach której funkcjonować będzie dziesięć wysoko wyspecjalizowanych spółek zależnych.

Santander Bank Polska nie podjął jeszcze decyzji w sprawie zawierania ugód z klientami posiadającymi kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich, poinformował prezes Michał Gajewski. Bank przygotowuje się technologicznie i operacyjnie do przeprowadzania takiego przedsięwzięcia, ale uzależnia je od uzyskania pewności prawnej rozwiązania, którą – w jego ocenie – gwarantuje propozycja przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Novaturas odnotował 24 tys. euro skonsolidowanej straty netto w III kw. 2021 r. wobec 1,45 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Fallen Leaf zakłada wejście na NewConnect lub już bezpośrednio na rynku głównym GPW na przełomie 2022/2023, poinformował prezes Piotr Kurkowski. Deweloper gier realizuje projekt “Fort Solis”, który ma ambicję konkurować z projektami kategorii AAA.

Dom Development wprowadził do sprzedaży 231 mieszkań na Osiedlu Bokserska 71, na pograniczu warszawskich dzielnic Ursynów i Mokotów. Zakończenie budowy planowane jest na przełom 2022 i 2023 r.

Alior Bank nie na razie planuje wypłaty dywidendy, ale ocenia, że w najbliższych latach powinien uzyskać zdolność do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami, poinformował wiceprezes Radomir Gibała.

All in! Games planuje wydawać bezpłatne dodatki (DLC) do gry “Chernobylite” co kwartał i czeka obecnie na ustalenie terminu debiutu gry na konsole nowej generacji, poinformował ISBnews COO Marcin Kawa.

Alior Bank chce utrzymać 4-procentowy rynkowy udział w sprzedaży nowych kredytów hipotecznych, poinformował wiceprezes Dariusz Szwed. Bank liczy, że w segmencie klientów biznesowych w IV kw. powróci do sprzedaży kredytów na poziomie 1,3-1,5 mld zł.

Grupa Enea ma bezpieczne zapasy węgla energetycznego na bieżące potrzeby produkcji energii elektrycznej, poinformował ISBnews prezes Paweł Szczeszek.

Oferta ZUE, warta 37 mln zł netto (45,5 mln zł brutto), jest najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym pn.: “Przebudowa ul. Dworcowej wraz z przebudową torowiska oraz budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp.”, podała spółka.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji spółki medycznej Constance Care na rynku NewConnect na środę, 3 listopada br., podała spółka.

Prokura NS FIZ – spółka zależna Kruka – otrzymał informację o pozytywnej decyzji zarządu jednego z największych banków w Polsce w zakresie zawarcia umowy cesji wierzytelności dotyczącej zakupu portfela wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych o wartości nominalnej ok. 543 mln zł oraz portfela niezabezpieczonych wierzytelności małych i średnich przedsiębiorstw o wartości ok. 730 mln zł, podał Kruk.

Rada nadzorcza Energi z Grupy Orlen powołała Iwonę Waksmundzką-Olejniczak na funkcję prezesa zarządu spółki VI Kadencji, w miejsce dotychczas sprawowanej funkcji wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych, podała spółka.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zakończył fazę ostrą badania przedklinicznego na zwierzętach zastosowania elektroda MiniMax prowadzoną na zlecenie Medinice, podała spółka. Rozpoczęcie fazy przewlekłej badań przedklinicznych na zwierzętach w projekcie MiniMax planowane jest jeszcze w tym roku.

Benefit Systems otrzymał postanowienie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), na mocy którego nowy przewidywany termin zakończenia postępowania antymonopolowego przeciw spółce przewidziano na 31 grudnia 2021 r., podała spółka. Poprzednio, w maju br., termin został przesunięty na 29 października br.

Asseco South Eastern Europe odnotowało 37,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 31,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

AB Orlen Lietuva podpisał umowę na budowę instalacji pogłębionego przerobu ropy (ang. Bottom of a Barrel, BOB) w formule EPC (Engineering, Procurement and Construction) w zakładzie produkcyjnym Orlen Lietuva w Możejkach ze spółką Petrofac Limited z siedzibą w Londynie.Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>


Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


ConotoxiaObejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here