Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 27 lutego 2023 r.Zarząd Creepy Jar zamierza zarekomendować walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwały o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy co najmniej 50% zysku netto spółki za 2022 rok, podała spółka.

Creepy Jar miał przychody ze sprzedaży w wysokości 54,9 mln zł w 2022 r. (+19% r/r), a zysk netto 36,5 mln zł (+25% r/r), podała spółka, powołując się na wstępne dane.Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2022 roku wyniósł 13,29 mld zł w porównaniu do 12,97 mld zł na koniec 2021 r., podała spółka.

Budimex miał 8 619,05 mln zł skonsolidowanych przychodów i 548,13 mln zł zysku netto w 2022 r., w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej to 534,44 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

11 bit studios rozpoczęło kampanię promocyjno-marketingową gry “The Thaumaturge” (wcześniejsza nazwa kodowa “Vitriol”), podała spółka. Producentem gry jest Fool’s Theory, podmiot stowarzyszony 11 bit studios, które jest wydawcą gry. “The Thaumaturge” to produkcja z gatunku RPG, której akcja osadzona jest w zróżnicowanej kulturowo Warszawie z początku XX wieku. Jest to, jak dotąd, największy projekt wydawniczy spółki.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt DB Energy, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C, D oraz praw do akcji serii D, podała Komisja.

Mostostal Zabrze odnotował 9,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 20,2 mln zł zysku operacyjnego przy 316,5 mln zł przychodów w IV kw. 2022 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

Członkowie zarządu Grupy Radiowej Agory: Maciej Strzelecki i Adam Fijałkowski weszli w skład zarządu przejętej dziś spółki Eurozet, obejmując funkcje – odpowiednio – prezesa i wiceprezesa, podała Agora. Obaj pełnią te funkcje też w Grupie Radiowej Agory. Stanowisko członka zarządu Eurozetu odpowiedzialnego za finanse nadal będzie zajmować Tomasz Zakrzewski, co zapewni ciągłość funkcjonowania spółki, podkreślono.

AVA Trade

Cele Novaturas obejmują wypracowanie 210-225 mln euro przychodów, 3-5 mln euro EBITDA i 1-3 mln euro zysku netto w 2023 r., poinformował CEO Vitalij Rakovski. Spółka chciałaby też obsłużyć w tym roku 270-290 tys. klientów wobec 267 tys. w 2022 r.

Aplisens dokonał odpisu aktualizującego wartość udziałów spółki zależnej w Rosji (OOO Aplisens Rosja) w kwocie 6,6 mln zł, podała spółka.

Zarząd Stalexport Autostrady proponuje, by zysk netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 48,98 mln zł przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy, razem ze środkami z zysków zatrzymanych oraz kapitału zapasowego, co razem daje 49,45 mln zł i 20 groszy na jedną akcję, podała spółka.

PKO Bank Polski i Accelpoint  wybrały 15 startupów z obszaru greentech do kolejnego etapu programu akceleracyjnego “Poland ClimAccelerator”, podał bank. Dwanaście z nich będzie miało możliwość rozwoju swoich produktów wspólnie z PKO Bankiem Polskim.

Komisja Europejska zatwierdziła, na mocy unijnego rozporządzenia w sprawie połączeń, utworzenie przez ILS – z Grupy InterCars – i Danx Group A/S z Danii spółki joint venture typu greenfield, poinformowała Komisja.

Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji, wyrażający bezwarunkową zgodę na przejęcie przez Agorę kontroli nad Eurozet, podała spółka. Wyrok jest prawomocny. W ślad za tym spółka sfinalizowała swoją największą w historii inwestycję w media – na mocy podpisanej tego samego dnia umowy stała się właścicielem kontrolnego pakietu udziałów Eurozet.

Sundragon chce zainteresować swoją technologią dronową siły zbrojne, Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) i partnerów zagranicznych, poinformował ISBnews prezes Adam Januszko.

Novaturas odnotował 0,5 mln euro skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2022 r. wobec 0,19 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Drago entertainment zawarł Codebusters Studio ramową umowa wydawniczą, na podstawie której będzie pełnił rolę wydawcy co najmniej czterech gier partnera, podała spółka. Przysługiwać jej będzie określony procentowo udział w przychodach ze sprzedaży gier na platformach dystrybucyjnych (revenue share).

Bioceltix przyjął strategię dotyczącą pozyskania finasowania przez spółkę oraz zawarł z Kvarko Group ASI list intencyjny, z którego wynika zamiar zawarcia umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia przez Kvarko Group ASI do 150 000 akcji w ramach kapitału docelowego, podała spółka.

AmRest rozwiązał umowę sprzedaży biznesu KFC w Rosji z OOO Almira i – w związku z prawem pierwokupu podpisał nową – ze Smart Service Ltd., podała spółka. AmRest oczekuje, że otrzyma w rezultacie transakcji co najmniej 100 mln euro.

(ISBnews)

Autor poleca również:Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

  • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykułSamo oszczędzanie to za mało. Dlaczego warto inwestować?
Następny artykułPrognoza kursu złotego. EUR/PLN będzie tracił w drugiej połowie roku, wskazują analitycy BofA
isbnews agencja informacyjna
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.