Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 26 maja 2023 r.Amica odnotowała 0,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 3,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Rainbow Tours odnotowało 19,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 6,37 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.Pharmena odnotowała 0,15 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 0,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Światowa premiera gry “The Medium” na platformę Nintendo Switch Cloud Gaming została wyznaczona na 29 czerwca 2023 r., podał Bloober Team. Premiera pierwotnie planowana była na 2 czerwca br.

Akcjonariusze OT Logistics podjęli uchwałę o podziale zysku netto spółki za rok obrachunkowy 2022, w tym postanowili przeznaczyć kwotę 83 832 192 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co oznacza wypłatę w wysokości 6,4 zł na akcję, podała spółka. Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje spółki w liczbie 13 098 780 szt. Dzień dywidendy ustalono na 16 czerwca 2023 roku. Dywidenda zostanie wypłacona w terminie 3 dni roboczych od dnia dywidendy.

Marvipol Development odnotował 5,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2023 r. wobec 29,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zarząd Wikany podjał uchwałę w sprawie zamiaru rekomendowania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy w wysokości 0,25 zł na jedną akcję, podała spółka.

Vistal Gdynia podpisał list intencyjny z inwestorem branżowym zainteresowanym nabyciem kluczowych aktywów spółki w ramach toczącego się uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, podał Vistal.

Zarząd Mo-Bruk zarekomendował przeznaczenie 46,26 mln zł z zysku netto za 2022 r., wynoszącego 92,49 mln zł na dywidendę, tj. wypłatę 13,7 zł na akcję, podała spółka. Pozostała kwota 46,22 mln zł ma trafić na kapitał zapasowy.

Wittchen podtrzymuje prognozy dwucyfrowej dynamiki przychodów ze sprzedaży w 2023 r.; wstępne dane dotyczące sprzedaży w kwietniu pokazują dynamikę wzrostu rzędu 52% r/r do 33,4 mln zł, poinformowali przedstawiciele spółki. Prezes zapowiedział też, że spółka chciałaby wybudować drugie centrum logistyczne o powierzchni 30-50 tys. m2 za rok.

Wittchen chce zbudować drugie centrum logistyczne – oprócz obecnego w Palmirach pod Warszawą – o powierzchni ok. 30-50 tys. m2, zapowiedzieli przedstawiciele spółki i podtrzymali też tegoroczne zabudżetowane plany wydatków inwestycyjnych na poziomie 15,5 mln zł.

Akcjonariusze ML System zdecydowali o emisji do 896 848 akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji, podano w uchwałach nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Emisja akcji serii F nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w drodze skierowania jej do inwestorów kwalifikowanych.

Kino Polska TV planuje przegląd strategii programowej, co będzie wymagać inwestycji, poinformowała członkini zarządu Katarzyna Woźnicka.

Rada nadzorcza Getin Holding powierzyła Piotrowi Miałkowskiemu, dotychczasowemu wiceprezesowi pełnienie funkcji prezesa od dnia 1 lipca 2023 r., podała spółka. Na początku tygodnia dotychczasowy prezes Piotr Kaczmarek poinformował o swojej rezygnacji z dniem 30 czerwca z przyczyn osobistych.

Sprzedaż asfaltów z rafinerii w Płocku i Trzebini wzrosła o blisko 50% r/r w I kw. 2023 r., podał PKN Orlen. Sprzyjała temu dobra koniunktura w polskim drogownictwie oraz spadek importu asfaltów do Polski, wyjaśnił koncern.

Nakłady inwestycyjne Grupy Ciech wyniosą 500-600 mln zł w 2023 roku, poinformował członek zarządu Kamil Majczak.

Zła sytuacja w segmencie agro najprawdopodobniej utrzyma się do końca obecnego sezonu, czyli do III kwartału roku kalendarzowego, natomiast kolejny sezon powinien być lepszy, jeśli w tym uda się ograniczyć poziom zapasów, poinformował ISBnews członek zarządu Kamil Majczak.

Grupa Ciech będzie stopniowo dochodzić do pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych warzelni soli w niemieckim Stassfurcie pod względem wolumenowym przez około rok, poinformował ISBnews prezes Dawid Jakubowicz.

Grupa Ciech nie wyklucza, że do końca 2023 roku uda się jej zrealizować jakieś przejęcie, ale podchodzi do tego procesu oportunistycznie, a nie traktuje jako cel sam w sobie, poinformował ISBnews prezes Dawid Jakubowicz.

Akcjonariusze Pepees podczas walnego zgromadzenia podwyższyli kwotę wypłatę dywidendy do 0,1 zł na akcję z wcześniej rekomendowanych przez zarząd 0,09 zł na akcję i przeznaczenie na ten cel łącznie 9,38 mln zł, a nie jak wcześniej 8,44 mln zł z zysku netto za 2022 r. oraz z kapitału zapasowego, podała spółka.

Dom Development rozpoczął budowę III etapu Osiedla Zielna we Wrocławiu, podała spółka. Koncepcja wpisuje się w ideę miasta 15-minutowego, która zakłada dostępność w zasięgu spaceru kluczowej infrastruktury i usług. W III etapie inwestycji powstanie blisko 200 mieszkań jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowych o powierzchni od 31 do 85 m2.

Helios – z Grupy Agora – spodziewa się, że czynsze jego kin w centrach handlowych nie wzrosną w stosunku do poziomów z I kwartału, a nawet mogą odnotować “lekki spadek”, poinformował członek zarządu Agory i prezes Heliosa Tomasz Jagiełło. Ocenił też, że korekta (w dół) liczby obiektów kinowych może mieć miejsce “raczej w średnim i długim” terminie, a nie w krótkim.

Agora liczy, że jej przychody reklamowe w tym roku wzrosną w tempie szybszym, niż oczekiwany przez nią wzrost na poziomie 2-4% dla całego rynku, poinformował prezes Bartosz Hojka.

XTPL potwierdził przyjęcie zamówienia na dostawę modułu drukującego do integracji przemysłowej. Zamawiającym partnerem jest jeden z kluczowych globalnych producentów przemysłowych maszyn m.in. dla przemysłu półprzewodnikowego oraz wyświetlaczy (FPD) wchodzący w skład indeksu Nasdaq 100, podało XTPL. Dostarczenie modułu do klienta z USA jest zaplanowane jeszcze w tym roku. Rozliczenie zamówienia wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe osiągnięte w 2023 roku, a intencją spółki jest kontynuacja budowania relacji i współpracy komercyjnej z klientem także w kolejnych okresach.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) chce sprowadzać na GlobalConnect znane zagraniczne spółki i instrumenty ETF, również zagraniczne, poinformowała członek zarządu GPW Izabela Olszewska.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) jest w finalnych testach rynku Private Market, poinformował prezes Marek Dietl.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) jest w kontakcie ze “znanymi spółkami” nadal zainteresowanymi debiutem i liczy, że okno IPO się otworzy, poinformowała członek zarządu GPW Izabela Olszewska.

W wyniku odwiertu poszukiwawczego na złożu Øst Frigg w Norwegii, w którym PGNiG Upstream Norway (PUN) z Grupy PKN Orlen posiada 12,3% udziałów, zasoby wydobywalne złoża mogą wzrosnąć dwukrotnie, z 18-45 mln do 40-90 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe), podała spółka.

Grupa MOL, w ramach umowy z niemiecką spółką BayWa, przejmie zakład wykorzystujący odpady organiczne do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Biogazownia w Szarvas osiąga szczytową moc elektryczną na poziomie 4 MW i wytwarza 12,5 mln m3 biogazu rocznie, podała spółka.

Biomed Lublin odnotował 0,74 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2023 r. wobec 0,48 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zarząd LW Bogdanka zarekomendował przeznaczenie 87,75 mln zł z zysku netto za 2022 r., wynoszącego 175,75 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 2,58 zł na akcję; pozostałą kwotę, tj. 88 mln zł proponuje przeznaczyć na kapitał rezerwowy, podała spółka. Zarząd zaproponował ustalenie daty 6 lipca 2023 roku, jako dnia dywidendy oraz daty 21 lipca 2023 roku, jako dnia wypłaty dywidendy.

Atrem odnotował 1,7 mln zł straty netto w I kw. 2023 r. wobec 0,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Wartość portfela zamówień spółki wynosi 456,6 mln zł.

Rawlplug odnotował 8,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 37,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Wartość aportu wnoszonego przez Echo Investment (tj. swojego biznesu mieszkaniowego) w zamian za akcje nowej emisji Archicomu wyniesie blisko 830 mln zł, według szacunków niezależnego biegłego, podały spółki.

Grupa K2 odnotowała 1,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2023 r. wobec 1,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

ZE PAK zamierza zwiększyć rezerwę rekultywacyjną. Zawiązana rezerwa spowoduje obniżenie skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy za I kw. br. o ok. 553 mln zł i skonsolidowanego wyniku netto o około 508 mln zł, podała spółka. Zawiązanie rezerwy nie wpłynie na jednostkowe wyniki finansowe ZE PAK.

Software Mansion zamierza zadebiutować na NewConnect po wakacjach, poinformował ISBtech prezes Marcin Skotniczny. Wcześniej spółka wypłaci dywidendę. Ponadto zakłada, że do końca roku zwiększy zatrudnienie do 240-260 osób.

Zarząd STS Holding zarekomendował przeznaczenie 86,2 mln zł z zysku netto za 2022 r. – wynoszącego 126,61 mln zł i pomniejszonego o wypłaconą 31 października 2022 r. zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 42,26 mln zł, tj. 86,34 mln zł – na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,55 zł na akcję, podała spółka.

Selena odnotowała 5,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 25,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Inpro odnotowało 4,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 5,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zarząd Benefit Systems zarekomendował przeznaczenie 120,28 mln zł z zysku netto za 2022 r., wynoszącego 141,54 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę 41 zł na akcję, podała spółka. Pozostałą kwotę w wysokości 21,26 mln zł zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

GTC odnotowało 11,56 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2023 r. wobec 15,22 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka.

ML System odnotował 2,26 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2023 r. wobec 2,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Po wynikach I kw. br. Agora podtrzymała prognozę, według której wartość rynku reklamy w Polsce zwiększy się w o ok. 2-4% r/r w 2023 r. (po wzroście o 4,5% r/r w ub.r.).

Agora odnotowała 32,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 31,8 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

BoomBit odnotował 2,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 2,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł odpowiednio: 0,34 mln zł wobec 2,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ciech prognozuje wypracowanie w tym roku skonsolidowaną EBITDA znormalizowaną w przedziale 860-920 mln zł przy 5 950 – 6 350 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, podała spółka.

(ISBnews)Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>
  • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykułKobieca energia w technologiach – zapraszamy na Perspektywy Women in Tech Summit 2023!
Następny artykułWarren Buffett również popełnia błędy. Jeden z nich kosztował go aż 11 mld USD!
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.