Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 25 maja 2023 r.Ciech odnotował 57,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 104,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

APS Energia odnotowała 5,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 3,53 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.Gobarto odnotowało 34,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 3,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Portfel zamówień Grupy Mirbud na lata 2023-2026 miał wartość ok. 5,25 mld zł według stanu na koniec marca br., podała spółka.

Mirbud odnotował 13,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 15,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

11 bit studios odnotowało 2,47 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2023 r. wobec 3,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Wittchen odnotował 10,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 4,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Indeks giełdowy WIG20 spadł o 0,89% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 1 941,16 pkt w czwartek, 25 maja.

Rada nadzorcza Mostostalu Zabrze powołała Dariusza Pietyszuka – prezesa zarządu oraz Witolda Grabysza – wiceprezesa zarządu na te same stanowiska w zarządzie na nową, wspólną, trzyletnią kadencję, podała spółka.

Zwyczajne walne zgromadzenie Mostostalu Zabrze zdecydowało o podziale zysku netto za 2022 r. w wysokości 4 350 459,51 zł w następujący sposób: w kwocie 4 002 422,75 zł na kapitał rezerwowy na sfinansowanie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia, w kwocie 348 036,76 zł na kapitał zapasowy, wynika z podjętych uchwał.

PZ Cormay chce, by zwyczajne walne zgromadzenie, zwołane na 22 czerwca, głosowało ws. przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych zatrudnionych osób oraz emisji na potrzeby programu warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii N, z wyłączeniem w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, podała spółka.

Akcjonariusze Stalprofilu zdecydowali o przeznaczeniu 12,95 mln zł na wypłatę dywidendy za 2022 rok, co oznacza 0,74 zł na akcję, podała spółka. Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje spółki w liczbie 17 500 000. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 23 sierpnia 2023 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy nastąpi 13 września 2023 roku.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zakłada w nowej strategii na lata 2023-2027 nowe instrumenty wsparcia dla emitentów, zapowiedziała członek zarządu Monika Gorgoń.

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydują podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 21 czerwca 2023 r., o zmianie firmy z Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. na Orlen S.A., wynika z projektów uchwał na walne.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zakłada w nowej strategii na lata 2023-2027 utworzenie kilku nowych rynków, w tym platformy crowdfundingowej, zapowiedziała członek zarządu Izabela Olszewska.

Kruk podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków obligacji serii AN4 – spółka zaoferuje w trybie oferty publicznej do 500 tys. papierów o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł, podał Kruk. Obligacje oferowane będą w ramach programu emisji obligacji objętego prospektem podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 23 sierpnia 2022 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) jest aktywna na rynku fuzji i przejęć; przygląda się możliwościom akwizycji, zapowiedział członek zarządu GPW Adam Młodkowski.

Podaż nowych samochodów wzrosła o 91% r/r, a w przypadku niektórych marek liczba dostępnych nowych samochodów wzrosła nawet kilkukrotnie w I kw. 2023 r., wynika z danych platformy Automarket.pl, należącej do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego.

Dawid Jakubowicz złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu Ciechu oraz z pełnienia mandatu członka zarządu, ze skutkiem na koniec dnia 26 maja 2023 r., a Jarosław Romanowski złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Ciechu, podała spółka. Jednocześnie rada nadzorcza powołała dotychczasowego członka zarządu Kamila Majczaka na stanowisko prezesa zarządu oraz powołała do zarządu Marcina Puziaka na stanowisko członka zarządu.

PCC Rokita planuje rozpocząć ewentualną budowę farm fotowoltaicznych przed końcem 2023 r., poinformował wiceprezes Rafał Zdon.

Trudna sytuacja na rynku poliuretanów nadal trwa i wydaje się, że sytuacja makroekonomiczna w nadchodzących kwartałach może być wciąż mocno złożona, ocenia wiceprezes PCC Rokita Rafał Zdon.

Allegro zapowiada wpływ podwyżki cen na wyniki III kwartału br. w wysokości “dziesiątek punktów bazowych”, poinformował dyrektor finansowy (CFO) Allegro Jon Eastick.

Akcjonariusze Auto Partner zdecydowali o przeznaczeniu 19 593 000 zł na wypłatę dywidendy za 2022 rok, co oznacza 0,15 zł na akcję, podała spółka. Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje spółki w liczbie 130 620 000. Dzień dywidendy ustalono na 1 czerwca 2023 roku, a termin wypłaty dywidendy na 15 czerwca 2023 roku.

Asseco Poland spodziewa się stabilizacji kosztów na poziomie grupy w tym roku, poinformowała wiceprezes i CFO Karolina Rzońca-Bajorek.

Ipopema TFI i Crido zaoferują kompleksową usługę zabezpieczenia i zarządzania majątkiem prywatnym oraz planowania sukcesji, podały spółki. Oferta kierowana jest do grupy właścicieli firm rodzinnych, zamożnych menedżerów wyższego szczebla i przedstawicieli wolnych zawodów o aktywach ponad 5 mln zł. Nowe przepisy o fundacji rodzinnej wprowadzają nowy rodzaj osoby prawnej, ułatwiając międzypokoleniowy transfer majątków polskich przedsiębiorców i efektywne ekonomicznie pomnażanie tych aktywów.

LPP dzięki podjętym w ub.r. działaniom w kierunku gospodarki cyrkularnej oraz racjonalnemu wykorzystaniu energii w oparciu o źródła odnawialne zmniejszyło emisję CO2 o 8% w 2022 r. W ramach ograniczania ilości odpadów opakowaniowych firma wykorzystała ponownie ponad 2 mln kartonów, a także zmniejszyła zużycie plastiku o kolejne 567 ton, co przekłada się na redukcję 1600 ton tworzyw sztucznych w ciągu 6 lat, podała spółka.

Asseco Poland chce dzięki skupowi akcji własnych mieć możliwość elastycznego reagowania w potencjalnej sytuacji kryzysowej na rynku lub ewentualnych zmian właścicielskich, poinformował zarząd grupy. Realizacja ewentualnego buy-backu byłaby finansowania kredytem.

Grupa Pracuj liczy na dwucyfrowy wzrost przychodów w br., natomiast w przypadku wyniku EBITDA sądzie, że będzie nieco trudniej; rynek ukraiński będzie bardzo pozytywnie kontrybuował do wyników z uwagi na efekt wysokiej bazy, ocenił prezes Przemysław Gacek. Według niego, w obecnym otoczeniu makroekonomicznym Grupa spodziewa się umiarkowanego spowolnienia w obszarze rekrutacji i zauważa istniejącą przestrzeń do zmiany cen projektów rekrutacyjnych.

Program pracowniczych planów kapitałowych (PPK) zyskuje ostatnio na popularności, ale jego atrakcyjność można by dodatkowo zwiększyć między innymi dzięki wyższym limitom inwestycji zagranicznych, ocenia w rozmowie z ISBnews członek zarządu Skarbiec TFI i Skarbiec Holding Krzysztof Fabrykiewicz.

Creotech Instruments zakończył negocjacje dotyczące oferty na zaprojektowanie i wykonanie prototypów detektorów o dużej powierzchni opartych na technologii nadprzewodzących nanoprzewodów (superconducting nanowire) dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), podała spółka. Projekt będzie realizowany z zagranicznymi podwykonawcami. Spółka będzie pełniła rolę lidera projektu i będzie odpowiedzialna za elektronikę oraz testy. Całkowita wartość projektu wynosi około 1 mln euro, w tym około 400 tys. euro przypada na Creotech.

Mex Polska odnotowało 295 tys. zł skonsolidowanego zysku netto w I kwartale 2023 r. w porównaniu do 803 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Wstępne skonsolidowane przychody netto sięgnęły 20,11 mln zł (wzrost o 33% r/r).

Akcjonariusze Polwaxu, zgodnie z uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia, podjętą po zgłoszeniu przez akcjonariusza w trakcie ZWZ propozycji wypłaty dywidendy, postanowili przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 6,18 mln zł, co oznacza wypłatę 0,2 zł na akcję, natomiast pozostałą kwotę z zysku netto spółki za rok 2022, tj. 2,15 mln zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki, podała spółka. Dniem ustalenia praw do dywidendy jest 5 czerwca 2023 roku, a dniem wypłaty dywidendy jest 23 lipca 2023 roku.

IMS odnotowało 1,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 1,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Medicalgorithmics podpisał list intencyjny z niemiecką firmą livetec Ingenieurbüro GmbH, w którym obie strony rozważają podjęcie strategicznej współpracy na rynku monitorowania pracy serca w oparciu o algorytmy i oprogramowanie Medicalgorithmics, podała spółka.

Rank Progress odnotował 7,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 9,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

PKN Orlen spodziewa się ok. 14 mld zł odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w 2023 roku, poinformował Aleksander Kutnik z Zespołu Kształtowania Wizerunku Finansowego PKN Orlen.

Stalprofil odnotował 6,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 39,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

TenderHut odnotował wstępnie 6,03 mln zł straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. przy przychodach wynoszących 14,87 mln zł, podała spółka. Strata EBIT wyniosła 3,53 mln zł, a strata z działalności kontynuowanej – 4,07 mln zł. Ostateczne wyniki finansowe wraz z dekompozycją segmentową i szczegółowymi komentarzami oraz zestawieniami zostaną zaprezentowane w skonsolidowanym raporcie za I kw. 2023 roku, którego publikację zaplanowano na 30 maja 2023 r.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych w zakładach Grupy PKN Orlen w II kwartale będzie porównywalne do I kwartału i wyniesie przeciętnie ok. 90%, poinformował dyrektor biura strategii i transformacji strategicznej Karol Wolff.

Oponeo odnotowało 3,2 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 2,76 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

E003B7 w restrukturyzacji – spółka zależna Rafako – złożyła w Sądzie Rejonowym w Gliwicach XII Wydziale Gospodarczym wniosek o ogłoszenie upadłości, podało Rafako.

Wynik EBITDA LIFO PKN Orlen w II kwartale 2023 roku będzie znacząco gorszy w porównaniu do I kwartału br., poinformował dyrektor biura relacji inwestorskich Konrad Włodarczyk.

Echo Investment – w ramach ustanowionego we współpracy z Ipopema Securities programu emisji obligacji spółki do kwoty 500 mln zł – wyemitowało 14 000 sztuk obligacji serii 2I/2023, o wartości 10 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 140 mln zł, które objęli inwestorzy kwalifikowani, podała spółka.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 22,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Łączna wartość nakładów poniesionych na produkcję gry “Chimera” wyniosła 8,5 mln zł do 31 marca 2023 r., z czego 1,5 mln zł zostało poniesionych w I kwartale 2023 r., podało Creepy Jar.

Creepy Jar odnotował 9,3 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2023 r. wobec 6,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Akcjonariusze Globe Trade Centre (GTC) zdecydują 21 czerwca br. o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2022 r. oraz o przeniesieniu 633,12 mln zł z kapitału zapasowego na sfinansowanie skupu akcji własnych, podała spółka. Buy-back ma objąć do 15% akcji spółki i być przeprowadzony po cenie 5-7 zł za walor.

Wielton odnotował 13,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 8,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zarząd Develii zarekomendował przeznaczenie 179,02 mln zł z zysku netto za 2022 rok, wynoszącego 296,7 mln zł, na dywidendę, podała spółka. Pozostałe 117,67 mln zł ma zostać przeznaczone na kapitał zapasowy. Zarząd proponuje jednocześnie, aby dzień dywidendy został określony na 14 lipca 2023 r., a dzień wypłaty dywidendy na 21 lipca 2023 r. (kwota 107,41 mln zł) i 13 października 2023 r. (kwota 71,61 mln zł).

Zarząd PlayWay zarekomendował wypłatę dywidendy za 2022 rok w wysokości 19,39 zł na jedną akcję, co w sumie daje kwotę 127 974 000 zł, na którą składają się zysk netto wypracowany w 2022 r. w wysokości 114 800 486,21 zł, oraz kwota niepodzielonych zysków z lat poprzednich w wysokości 13 173 513,79 zł, podała spółka.

Norsk Hydro ponownie ogłosiło wezwanie na 100% akcji Alumetal – z ceną 78,69 zł za akcję, podała spółka. Obecna cena oznacza premię w wysokości 15% wobec ceny oferowanej w pierwszym wezwaniu ogłoszonym przez Hydro w kwietniu 2022 r., podkreślono.

Enea odnotowała 202,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 494,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Polenergia odnotowała 120,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 109,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Energa odnotowała 1 557 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 602 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia porozumienia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej z wiceprezesem banku Jerzym Wacławem Zaniem, podał bank.

Grupa Azoty Polyolefins – spółka z grupy kapitałowej Zakładów Chemicznych Police – otrzymała od Hyundai Engineering Co. – generalnego wykonawcy umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police – pismo dotyczące inicjacji procedury zmiany do umowy EPC na realizację projektu, podały ZCh Police. Zakres proponowanych przez wykonawcę zmian w umowie obejmuje kwestie związane z podwyższeniem wynagrodzenia wykonawcy o łączną kwotę wynoszącą 24,15 mln euro.

Echo Investment odnotował 11,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 51,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

PKN Orlen oczekuje, że cena ropy Brent spadnie do 85-95 USD/bbl, zaś cena gazu ziemnego – do ok. 200 zł/MWh w 2023 r., podała spółka.

PKN Orlen oczekuje spadku marż rafineryjnych do ok. 11 USD/bbl w 2023 r., podała spółka, podtrzymując prognozę w poprzedniego kwartału.

Grupa Pracuj odnotowała 51,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 55,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

PKN Orlen odnotował 9 006 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 2 770 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł odpowiednio: 9 153 mln zł wobec 2 845 mln zł zysku rok wcześniej.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 1 155 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 884 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Allegro planuje wzrost GMV – czyli całkowitej wartości brutto towarów sprzedanych na Allegro – z działalności w Polsce na poziomie 11-12% r/r, przy wzroście przychodów o 16-18% i skorygowanej EBITDA o 13-16% r/r w II kwartale 2023 r., podała spółka.

Skorygowana EBITDA Grupy Allegro wyniosła 530,9 mln zł w I kw. 2023 r. (wzrost o 14,7% r/r), przy czym dla działalności w Polsce 600,6 mln zł (wzrost o 29,7% r/r), podała spółka. GMV, czyli całkowita wartość brutto towarów sprzedanych na Allegro, wyniosła w tym okresie 13,14 mld zł (wzrost o 21,4% r/r), zaś w Polsce – 12,34 mld zł (+14% r/r).

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco Poland na 2023 rok w kursach zmiennych, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma obecnie wartość 11 150 mln zł (wobec 11 190 mln zł rok wcześniej), podała spółka. W kursach stałych wynosi 11 690 mln zł i jest wyższy o 4% r/r.

Asseco Poland odnotowało 108,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 107,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>
  • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykułPrzegląd dnia Comparic.pl: Allegro spada o ponad 12% w ciągu trzech sesji. Niedźwiedzie wracają na GPW?
Następny artykułNvidia oraz Hern z Izby Reprezentantów podnoszą nastroje rynkowe
isbnews agencja informacyjna
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.