Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 25 maja 2022 r.Portfel zamówień Grupy Asseco na 2021 rok wynosi obecnie 11,2 mln zł, co oznacza wzrost o 30% w skali roku (przy kursach zmiennych; lub 18% przy kursach stałych, tj. takich, jakimi został przeliczony backlog za 2021 r.), podała spółka.

Asseco Poland odnotowało 107,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 102,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Grupa CCC zbyła spółkę zależną w Rosji 17 maja 2022 r., podało CCC. W Rosji Grupa prowadziła działalność poprzez 39 sklepów w ramach spółki zależnej.

Grupa CCC rozpoczęła II kwartał roku obrotowego 2022 (maj-lipiec) wzrostem przychodów o ponad 35% r/r, podała spółka. Po 22 dniach maja 2022 r. sprzedaż online wzrosła o 48% r/r.

CCC odnotowało 208,6 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2022 (luty-kwiecień 2022) wobec 185,9 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bacteromic – podmiot w 100% zależny od Scope Fluidics realizujący projekt BacterOMIC – zakończył walidację systemu BacterOMIC z rozszerzonym panelem diagnostycznym.

Akcjonariusze Ipopema Securities zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku netto za 2021 r., w wysokości 9,45 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,31 zł na akcję, podała spółka.

CD Projekt zarekomendował przeznaczenie 100,74 mln zł z zysku netto za 2021 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę 1 zł na akcję, podała spółka.

NED

Akcjonariusze Seco/Warwick zdecydowali o przeznaczeniu 2,55 mln zł z zysku netto za 2021 r., wynoszącego 8,32 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,3 zł na akcję, podała spółka.

Przedsiębiorstwo Górnicze “Silesia” – spółka zależna Bumechu – zawarło umowę z podmiotem krajowym na sprzedaż węgla energetycznego w sortymencie Miał-II-A w klasie 20MJ, podał Bumech. Szacunkowa wartość umowy to ok. 45 mln zł netto.

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 1,5 mld zł z zysku netto za 2021 rok na dywidendę, tj. o wypłacie 3,5 zł na akcję, podała spółka.

CI Games oczekuje wprowadzenia akcji do obrotu na giełdzie w Londynie jeszcze w tym roku, poinformował CFO spółki David Broderick.

CI Games chce publikować co 12-18 miesięcy jeden duży, znaczący tytuł i uzupełniać tę strategię publikacją dwóch-czterech gier indie rocznie przez United Label, poinformował prezes Marek Tymiński.

Huuuge Inc. prowadzi testy 40 nowych gier w bieżącym roku, poinformował wiceprezes wykonawczy ds. strategii i inwestycji Huuuge Jon Bellamy.

Venture Global Plaquemines LNG podjął ostateczną decyzję inwestycyjną dotyczącą budowy terminalu skraplającego Plaquemines, podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). PGNiG będzie odbierało skroplony gaz ziemny z tego terminalu od 2026 r.

Boryszew zawarł z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych (ITWL) przedwstępną warunkową umowę sprzedaży 100% udziałów spółki Nylonbor za łączną cenę 19,9 mln zł, podała spółka. Przewidywany termin finalizacji transakcji to III kw. 2022 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wczoraj powództwo grupy kredytobiorców przeciwko Bankowi Millennium o ustalenie odpowiedzialności banku z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia w związku z umowami o kredyt hipoteczny indeksowany do franka szwajcarskiego, podał bank. W pozwie grupowym członkowie grupy nie dochodzili zapłaty konkretnych kwot.

Enea poszykuje akwizycji wyłącznie w obszarze odnawialnych źródeł energii – zarówno w fotowoltaice, jak i w energetyce wiatrowej, poinformował wiceprezes Rafał Mucha.

7Levels oraz Legendary Licensing, LLC podpisały umowę, na mocy której polska spółka wyda grę z filmowego uniwersum “MonsterVerse” znanym m.in. z postaci King Konga czy Godzilli, podała spółka.

Cyfrowy Polsat postanowił o nabyciu 13 067 138 akcji spółki, reprezentujących ok. 2,04% kapitału zakładowego oraz ok. 1,6% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu od spółki Embud 2, za cenę nie wyższą niż 22,28 zł za akcję, w ramach transakcji poza rynkiem regulowanym, podał Cyfrowy Polsat.

Lubelski Węgiel Bogdanka podtrzymuje plan wydobycia 9,5 mln ton węgla w 2022 r., przy czym możliwe są drobne korekty w górę, poinformował wiceprezes Artur Wasilewski. Spółka aktualnie sprzedaje węgiel na rynku krajowym.

Echo Investment ocenia, że obecna sytuacja rynkowa sprzyja konsolidacji na rynku deweloperskim, poinformował wiceprezes ds. finansowych Maciej Drozd.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) negocjuje umowę na zakup węgla kamiennego od Polskiej Grupy Górniczej (PGG) w związku z wzrostem cen na rynku, poinformował wiceprezes Lechosław Rojewski.

Prace nad modelem finansowym i operacyjnym Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) są na ukończeniu i wkrótce zostaną przedstawione ich efekty, poinformował prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Wojciech Dąbrowski.

Grupa AB spodziewa się, że na koniec czerwca 2022 r. wartość stanów magazynowych spadnie w porównaniu do wyniku na koniec I kwartału, poinformował członek zarządu ds. finansowych Grzegorz Ochędzan.

Getin Holding dokonał odpisu 98% wartości swoich aktywów ukraińskich, ale liczy na odbudowę Idea Bank Ukraina po zakończeniu wojny, co pozwoliłoby na stopniowe odwracanie odpisów, poinformowali przedstawiciele Holdingu.

Akcjonariusze Asseco Poland podjęli decyzję o wypłacie 3,36 zł dywidendy na akcję z zysku za 2021 r., podała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) spodziewa się stabilnego powtarzalnego wyniku EBITDA w energetyce konwencjonalnej, obrocie i dystrybucji, spadku w ciepłownictwie i wzrostu w energetyce odnawialnej w 2022 r., podała spółka.

W odpowiedzi na zaproszenie Master Pharm do składania ofert sprzedaży akcji spółki zostało złożonych 25 ofert na łączną liczbę 1 816 919 akcji, podała spółka. Średnia stopa alokacji wyniosła 94,67%. Średnia stopa redukcji wyniosła 5,33%.

Immofinanz odnotował 72,45 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 123,06 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CI Games odnotowało 4,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 2,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji (HaDEA) wydała rekomendację projektu badawczego, w którym bierze udział PolTREG, w Programie Horizon Europe do drugiego, ostatniego etapu ewaluacji, podał PolTREG.

Wartość portfela zamówień ML System wynosi rekordowe ok. 120 mln zł. W tym backlog w zakresie szkła powłokowego wynosi ok. 20 mln zł, z czego ok. 10 mln zł to szkła z powłoką kwantową QGlass, podała spółka.

Shoper zawarł przedwstępną umowę kupna agencji omnichannel Selium Mateusz Grzywnowicz za 1,65 mln zł, podała spółka. Warunkiem zawieszającym jest uzyskanie przez spółkę wszystkich zgód korporacyjnych.

Live Motion Games zawarł z Frozen Way ramową umowę wydawniczą, podała spółka. Na jej podstawie Frozen Way została współwydawcą gry “Builder Simulator”, dla której będzie prowadziła działania promocyjne i sprzedażowe. Umowa przewiduje możliwość rozszerzenia jej przedmiotu o kolejne utwory spółki, a dodatkowo zakłada wymianę doświadczeń w zakresie wydawania, marketingu i promocji gier. Umowa ramowa została zawarta na 5 lat.

Getin Holding odnotował 218,68 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 11 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

ML System odnotowało 2,75 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2022 r. wobec 0,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unibep zawarł z Panattoni Development Europe umowę na realizację hali magazynowo-produkcyjnej z zapleczami biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą oraz komunikacyjną w Tuszynie w woj. łódzkim, podała spółka. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi 28,9 mln euro netto, co stanowi równowartość ok. 133,2 mln zł netto.

Vivid Games odnotowało 50 tys. zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2022 r. wobec 0,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Stalprofil odnotował 39,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 16,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

W toku mediacji ze związkami zawodowymi zarząd PKP Cargo uzgodnił przyznanie podwyżki wynagrodzenia dla pracowników z dniem 1 czerwca br., podała spółka. Szacowany przez PKP Cargo koszt podwyżek wyniesie ok. 94 mln zł, podano także.

M Food – jeden z czołowych europejskich graczy na rynku obrotu miodem i produktami pszczelimi – przygotowuje nową pięcioletnią strategię, której publikację planuje na jesień br., poinformowali ISBnews przedstawiciele spółki. Strategia ma obejmować m.in. sposoby dywersyfikacji działalności (także przez e-commerce) i może zakładać opcjonalnie przeniesienie notowań spółki na rynek główny GPW z NewConnect.

Echo Investment odnotowało 51,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 24,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Enea odnotowała 494,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 388,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa AB odnotowało 30,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2021/2022 (styczeń-marzec 2022) wobec 25,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

3R Games odnotowało 0,2 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2022 r. wobec 0,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 18,44 mln zł z zysku netto za 2021 r,. wynoszącego 72,68 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,36 zł na akcję, podała spółka.

Oponeo.pl odnotowało 2,76 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 2,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Dadelo odnotowało 73 tys. zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2022 r. wobec 0,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Grupy Żywiec zarekomendował niewypłacanie dywidendy z zysku za 2021 r. poza wypłatą zaliczkową w wysokości 20 zł na akcję (zrealizowaną w grudniu ub.r.), podała spółka. Pozostałe po wypłacie zaliczkowej dywidendy 196,68 mln zł zarząd proponuje przeznaczyć na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w przyszłości.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 1 022 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 808 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kghm akcje kupno | dax kurs | lpp akcje | sp500 indeks | kurs orange | xtb giełda | forum giełdowe |Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here