Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 24 maja 2023 r.W trakcie obowiązywania Strategii na lata 2023-2027 zarząd GPW chce rekomendować przeznaczanie na dywidendy 60-80% skonsolidowanego zysku netto lub powyżej tego poziomu w przypadku braku realizacji akwizycji, podała spółka.

Strategia rozwoju grupy kapitałowej GPW na lata 2023-2027 zakłada m.in. średnioroczne przychody w wysokości 498 mln zł oraz średnioroczną EBITDA w wysokości 215 mln zł, podała spółka.Celon Pharma odnotowało 9,47 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2023 r. wobec 7,51 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Andrzej Nizio został powołany na kolejną kadencję prezesa British Automotive Holding (BAH), podała spółka.

Indeks giełdowy WIG20 spadł o 2,27% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 1 958,63 pkt w środę, 24 maja.

Introl odnotowało 5,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 3,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Dadelo odnotowało 1 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2023 r. wobec 73 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Rada nadzorcza Miraculum powierzyła od 24 maja br. dotychczasowemu członkowi zarządu Sławomirowi Ziemskiemu funkcję prezesa zarządu, podała spółka. Obecnie skład zarządu przedstawia się następująco: Sławomir Ziemski – prezes zarządu, Marek Kamola – członek zarządu, Jarosław Zygmunt – członek zarządu.

AVA Trade

Zarząd Bumechu zarekomendował przeznaczenie 28,96 mln zł z zysku netto za 2022 rok w kwocie 266,47 mln zł na dywidendę, tj. wypłatę 2 zł na akcję, podała spółka. Pozostałe 237,5 mln zł ma zostać przeznaczone na kapitał zapasowy.

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) podpisały z konsorcjum w składzie: Fonon (spółka zależna Wasko), SPC-2, Herkules Infrastruktura w restrukturyzacji, Nokia Solutions and Networks umowę o przeprowadzenie mediacji przed Sądem polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP w związku z realizacją przez konsorcjum umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu Budowy Infrastruktury Systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP PLK, podało Wasko. Wartość przedmiotu sporu, który podlegać będzie mediacjom wynosi 6,07 mld zł.

Produkcja miedzi płatnej w Grupie KGHM wyniosła 57 tys. ton w kwietniu 2023 r., co oznacza spadek o 8% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Sprzedaż miedzi Grupy KGHM wyniosła 57 tys. ton w kwietniu 2023 r. i spadła o 8% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Vercom ma ambicję osiągnięcia trzycyfrowej (w mln zł) EBITDA w 2024 roku, poinformował CFO Łukasz Szałaśnik. Oczekuje, że spółka będzie w stanie oferować rosnące dywidendy co roku.

Answear.com będzie dalej prowadzić ekspansję na rynkach zagranicznych i pod koniec tego roku lub na początku 2024 należy spodziewać się otwarć nowych rynków, zapowiedział prezes Krzysztof Bajołek. Dodał, że strategia rozwoju spółki pozostaje niezmienna.

Answear.com spodziewa się pozytywnego wpływu na wyniki przejętego biznesu PRM i Sneakerstudio od przyszłego roku, zaś w tym roku ten wpływ powinien być w okolicach zera. Podpisanie umowy końcowej przejęcia tych marek powinno nastąpić 1 czerwca i wtedy też nastąpi przejęcie pracowników, zapasów, a także konsolidacja w wynikach grupy, poinformował prezes Krzysztof Bajołek.

Answear.com spodziewa się dobrych kolejnych kwartałów tego roku pod kątem przychodów i rentowności, a tegoroczny capex powinien być zbliżony do zeszłorocznego, zapowiedział prezes prezes Krzysztof Bajołek.

Akcjonariusze Gamivo zdecydowali o przeprowadzeniu skupu akcji własnych oraz emisji akcji gratisowych, podała spółka. Jest to alternatywna metoda dystrybucji zysku za rekordowy 2022 rok względem wypłaty dywidendy, z której walne zgromadzenie zrezygnowało. Skup obejmie do 20% akcji własnych, a emisja akcji gratisowych odbędzie się w stosunku 1:1.

Grupa AB oczekuje, że będzie się rozwijać się co najmniej w tempie dynamiki rynku dystrybucji IT, dla którego prognozy mówią o 4% wzrostu w Polsce, poinformował wiceprezes i CFO Grzegorz Ochędzan. Grupa zakłada dalszą optymalizację zapasów, rozważa akwizycje i refinansowanie zapadających obligacji.

Draw Distance szuka wydawcy dla swojego największego projektu “Atlas” i liczy, że sfinansuje on to przedsięwzięcie w całości, poinformował prezes Michał Mielcarek. Draw Distance opracowuje aktualnie wersję demo dla tego projektu. Z kolei wspólny projekt z Bloober Team (wcześniej “Projekt M”) otrzymał nazwę kodową “Onyx”.

Develia wprowadziła do oferty 162 mieszkania w ramach VI etapu inwestycji Ceglana Park w Katowicach, podała spółka. Dostępne są lokale posiadające od 1 do 4 pokoi, liczące od 32 do ok. 130 m2. Oddanie do użytkowania planowane jest pod koniec 2024 r.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) ma propozycje finansowania pierwszych etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, poinformował wiceprezes ds. finansowych Lechosław Rojewski.

Powtórzenie przez Unimot wyniku EBITDA z 2022 roku będzie w tym roku olbrzymim wyzwaniem i może okazać się niemożliwe, poinformował prezes Adam Sikorski.

TFI PZU ma w planach na ten rok utworzenie kolejnych aktywnych i pasywnych funduszy inwestycyjnych z metką “ESG”, w tym skupiających się na konkretnych segmentach rynku, podało Towarzystwo. Dołączą one do funduszu indeksowego inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii, który skupia się na globalnej transformacji energetycznej.

Orlen Synthos Green Energy (OSGE) – spółka PKN Orlen i Synthosu – rozważa Czechy i Litwę jako potencjalne lokalizacje budowy modułowych reaktorów atomowych (SMR), poinformował wiceprezes Jarosław Dybowski.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zaprezentuje aktualizację strategii w czerwcu, poinformował prezes Wojciech Dąbrowski.

Nowoczesne technologie jądrowe są bezpieczne zdaniem 57% respondentów, wynika z badania IBRiS przygotowanego na zlecenie PKN Orlen. Podobny odsetek ankietowanych uważa, że w kraju potrzeba co najmniej kilku małych reaktorów modułowych (z ang. small modular reactors – SMR) i że powinny one stanowić jeden z filarów transformacji energetycznej Polski.

Daty premiery 5 gier SimFabric (“Quantum Storm”, “Saboteur!”, “Saboteur II: Avenging Angel”, “Saboteur SiO” oraz “Gardenia”) na komputery PC w sklepie Nuuvem Store zostały ustalone na 26 maja 2023 r., podała spółka. Nuuvem jest jedną z największych platform cyfrowej dystrybucji i sprzedaży gier w Ameryce Południowej.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) spodziewa się, że EBITDA powtarzalna wzrośnie w ujęciu rok do roku w segmentach Ciepłownictwo i Dystrybucja w 2023 r., a spadnie w Energetyce Odnawialnej i Obrocie. W Energetyce Konwencjonalnej oczekiwana jest stabilizacja powtarzalnej EBITDA w br., wynika z prezentacji.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek poinformował, że nie potwierdza informacji o planach przejęcia przez Orlen Zakładów Azotowych Puławy.

GPW Benchmark zakończyła konsultacje publiczne dotyczące zmian w metodzie opracowywania indeksów giełdowych. W wyniku konsultacji wprowadzone zostały zmiany do Regulaminu Rodziny Indeksów Giełdowych i wchodzą one w życie 19 czerwca 2023 r., podała GPW. W ramach korekty okresowej Indeksów przypadającej 16 czerwca 2023, administrator przy ustalaniu nowych składów Portfeli Indeksów uwzględni nowe zasady, podano.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) wyemitował 3-letnie obligacje serii C o łącznej wartości nominalnej 220 mln zł, podała spółka. Pozyskane środki spółka przeznaczy m.in. na realizację programu inwestycyjnego.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na powierzenie Krzysztofowi Fabrykiewiczowi funkcji członka zarządu Skarbiec TFI nadzorującego system zarządzania ryzykiem w Towarzystwie, podał fundusz.

Rada nadzorcza Aplisensu podjęła uchwałę o powołaniu Adama Żurawskiego do pełnienia funkcji prezesa zarządu na szóstą 3-letnią kadencję i ustaliła, iż zarząd będzie działał w składzie jednoosobowym, podała spółka. Żurawski pełni funkcję prezesa zarządu od 1 lutego 1997 r.

Polwax odnotował 4,46 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2023 r. wobec 1,71 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Vivid Games odnotowało 17 tys. zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 50 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 26 czerwca akcjonariusze R22 zdecydują o połączeniu R22 z cyber_Folks, podano w projektach uchwał. Celem procesu jest m.in. uproszczenie struktury Grupy oraz komunikacji zewnętrznej obu podmiotów dla klientów i inwestorów.

R22 odnotowało 9,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 8,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Wartość portfela zamówień Grupy Rafako na dzień 31 marca 2023 roku wynosiła ok. 283 mln zł, w tym 251 mln zł na bieżący rok i 32 mln zł na 2024 r., podała spółka.

Rafako w restrukturyzacji odnotowało 236,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 49,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

ENAP – spółka zależna APS Energia – zawarła umowę podwykonawczą na dostawy, montaż i uruchomienie instalacji elektrycznych w ramach kontraktu na budowę elektrociepłowni opalanej drewnem odpadowym realizowanego na terenie Unii Europejskiej, podała spółka. Wynagrodzenie ryczałtowe ENAP z tytułu realizacji umowy wyniesie ok. 3,85 mln euro. Zakończenie realizacji prac i dostaw planowane jest na lipiec 2024 roku.

Vercom odnotował 9,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 6,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

LW Bogdanka odnotowała 126,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 143,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Unimot odnotował 81,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 114,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Grupa AB odnotowała 31,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2022/2023 (styczeń-marzec 2023) wobec 30,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zarząd Zakładów Azotowych Puławy podjął uchwałę w sprawie podziału zysku netto spółki za 2022 r. w kwocie 236 629 876,21 zł, wnioskując o przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. Decyzja o pozostawieniu w spółce całości zysku wypracowanego w 2022 r. uwzględnia potrzeby płynnościowe spółki oraz będzie stanowić zabezpieczenie finansowania inwestycji. Obejmują one kontynuację dotychczasowych projektów, jak również zakładają rozpoczęcie kolejnych zadań, w szczególności dekarbonizacyjnych w ramach projektu “Zielone Azoty”.

Answear.com odnotowało 3,43 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2023 r. wobec 3,35 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 1 724 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 1 022 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

(ISBnews)Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>
  • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykułBizTech Konsulting notuje w 2022 r. rekordowe przychody 16,5 mln zł i wzrost 7,1% r/r
Następny artykułStrategia PSV: DAX spada na S2. Na co obecnie można liczyć?
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.