Naga MarketsGPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 24 listopada 2021 r.CCC odnotowało 12,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. roku obrotowego 2021/2022 (sierpień-październik 2021) wobec 34,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził od Banku Millennium kwotę 51,38 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami na rzecz Erbudu, podała spółka. Szacowany przez Erbud wpływ wraz z odsetkami wyniesie ok. 100 mln zł.Sprzedaż miedzi płatnej grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 58 tys. ton w październiku 2021 r. i była wyższa o 2% niż rok wcześniej, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.

Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 61,7 tys. ton w październiku 2021 r. wobec 61,1 tys. ton rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Apator podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2021 rok w wysokości 0,3 zł brutto na jedną akcję.

Zarząd Santander Bank Polska podjął uchwałę w sprawie emisji bankowych papierów wartościowych (BPW), których łączna wartość nominalna nie przekroczy 500 mln zł, podał bank. Santander BP zamierza przeprowadzić emisję BPW do końca 2021 r.

Shoper pozostaje aktywny na rynku M&A i szuka dobrych spółek do ewentualnego przejęcia, poinformował prezes Marcin Kuśmierz. W razie potrzeby, spółka może potencjalnie sięgnąć po finansowanie zewnętrzne przejęcia.

PolTREG chce uzyskać wymagane certyfikaty dla budowanego laboratorium i zakładu produkcyjnego przeznaczonego do komercyjnej produkcji preparatów TREGS w Gdańsku w II kw. 2022 r., poinformował ISBnews prezes prof. Piotr Trzonkowski.

Akcjonariusze Getin Holding zdecydują o obniżeniu kapitału zakładowego do 18,98 mln zł z 759,07 mln zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji do 0,1 zł z 4 zł w celu przeniesienia kwoty 550,34 mln zł do kapitału zapasowego oraz wypłaty akcjonariuszom 189,77 mln zł dywidendy, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zwołanego na 21 grudnia.

Mostostal Warszawa zawarła z Vantage Development umowę na realizację zadania pn. “Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowo-handlowym i wewnętrznej instalacji gazowej w tym budynku przy ulicy Zofii Nałkowskiej 18 / Św. Wawrzyńca w Poznaniu oraz przebudowę zjazdu z ulicy Nałkowskiej”, podała spółka. Wartość umowy wynosi 86,85 mln zł netto.

Asseco Poland jest optymistycznie nastawione do dalszych realizacji projektów wdrożeniowych, szczególnie w sektorze bankowym i finansowym, a także w sektorze instytucji publicznych, wynika ze słów wiceprezesa Marka Panka. Spółka pozostaje nadal aktywna na rynku M&A.

Stalexport Autostrada Małopolska (SAM) – spółka zależna Stalexport Autostrady – podjęła uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2021, w wysokości 57,06 mln zł, podał Stalexport Autostrady.

STS Holding nie planuje przejęć w Polsce, a jeśli za granicą pojawi się “ciekawy target”, z pewnością go przeanalizuje, poinformował prezes Mateusz Juroszek. Ewentualne transakcje przejęć małych i średniej wielkości spółka mogłaby sfinansować bez emisji akcji, dodał.

Selvita pracuje nad przygotowaniem nowej strategii, która obok rozwoju organicznego będzie zakładała również dalsze akwizycje, poinformował prezes Bogusław Sieczkowski. Spółka planuje przedstawić dokument przy okazji prezentacji raportu rocznego. Selvita prowadzi obecnie rozmowy w sprawie przejęcia z kolejnymi podmiotami.

STS Holding liczy na stały wzrost marży EBITDA dzięki temu, że wzrost wydatków grupy na technologie spowolni do ok. 10% r/r i będzie niższy niż wzrost obrotów i przychodów z gier hazardowych netto (NGR), poinformowali przedstawiciele spółki.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) nie widzi zagrożenia dla finansowania inwestycji zaplanowanych na 2022 r., jednak finansowanie będzie bardziej dostępne dla grupy po wydzieleniu aktywów węglowych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), uważa wiceprezes ds. finansowych Lechosław Rojewski.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje wystawić do aukcji rynku mocy na rok dostaw 2026 cztery jednostki z segmentu Ciepłownictwo, poinformował dyrektor pionu finansowego Piotr Sudoł.

Rada nadzorcza Apatora powołała Arkadiusza Chmielewskiego na stanowisko prezesa spółki, w miejsce dotychczasowego prezesa Mirosława Klepackiego, który złożył rezygnację z zajmowanej funkcji, podała spółka.

Zarząd Passus podjął decyzję o przeniesieniu notowań na rynek główny GPW z NewConnect, podała spółka. Zmianie rynku notowań może towarzyszyć emisja akcji. Pozyskane środki spółka planuje przeznaczyć na rozwój produktów własnych oraz rozbudowę sieci sprzedaży na rynkach zagranicznych.

Vigo System zainwestuje około 5,4 mln euro w zakup sprzętu do produkcji materiałów półprzewodnikowych przeznaczonych do masowego zastosowania w fotonice i elektronice, podała spółka. Inwestycja podwoi moce produkcyjne w tym obszarze, pozwalając zarówno zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na materiały od klientów zewnętrznych, jak i potrzeby własne, związane z pracami nad nowymi produktami.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) spodziewa się wzrostu r/r nakładów inwestycyjnych w energetyce odnawialnej, źródłach niskoemisyjnych, ciepłownictwie i dystrybucji w 2022 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Lechosław Rojewski. Łączne nakłady mogą wynieść ok. 7 mld zł.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) spodziewa się spadku r/r powtarzalnej EBITDA w 2022 r. w energetyce konwencjonalnej, ciepłownictwie i obrocie, wzrostu w energetyce odnawialnej i stabilnej sytuacji w dystrybucji, poinformował wiceprezes ds.finansowych Lechosław Rojewski.

Develia wprowadziła do sprzedaży 68 mieszkań w ramach i etapu inwestycji Via Flora w Gdańsku, podała spółka. Ukończenie I etapu planowane jest na lipiec 2023 r.

Spółki energetyczne wybrały KPMG na doradcę w procesie wydzielenia aktywów opartych na węglu na Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), poinformował prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Wojciech Dąbrowski.

PKN Orlen przedłużył umowę z zespołem Formuły 1 Alfa Romeo Racing Orlen na sezon 2022; Robert Kubica pozostanie w nim w charakterze kierowcy rezerwowego, a jednocześnie będzie startował w wyścigach długodystansowych, poinformował prezes Daniel Obajtek.

PKN Orlen jest zdecydowanie bliżej niż dalej finalizacji fuzji z Grupą Lotos, ale nadal wszystko jest możliwe, poinformował prezes Daniel Obajtek.

PKN Orlen “patrzy koncepcyjnie” pod kątem akwizycji na wiele kierunków, nie tylko na Rumunię, ale żadna decyzja nie zapadła i nie są prowadzone żadne badania, poinformował prezes Daniel Obajtek.

Alon Haver złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Ronson Development ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2021 r., podała spółka.

Medinice odnotowało 2,44 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2021 r. wobec 1,38 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Backlog zamówień Grupy Selvita na 2021 rok, z uwzględnieniem Fidelty wynosi obecnie 296,8 mln zł, podała spółka.

Selvita odnotowała 0,98 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. wobec 5,09 mln zł zysku netto rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto bez wpływu programu motywacyjnego wyniósł 10,5 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 5,09 mln zł zysku rok wcześniej.

PMPG Polskie Media odnotowało 0,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 1,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Mercator Medical podejmą decyzję w sprawie dalszego istnienia spółki, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zaplanowane na 21 grudnia. Uchwała ma charakter technniczny – spółka wykazała stratę za 3 kwartały br. przewyższajacą wartośc kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego. Zarząd podkreśla, że nie istnieje zagrożenie dla dalszej działalności spółki i grupy kapitałowej.

STS Holding zamierza osiągnąć wzrost przychodów z gier hazardowych netto (NGR) na poziomie ok. 35% r/r na koniec br., zaś w perspektywie średniookresowej chce osiągnąć dynamikę wzrostu NGR na poziomie 20-25% r/r, podano w prospekcie emisyjnym.

Intencją STS Holding w perspektywie średniookresowej jest wypłata 100% zysku netto w formie dywidendy, podała spółka w prospekcie emisyjnym.

STS Holding zamierza złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na urządzanie gier hazardowych w Holandii i może rozważyć akwizycje, celem m.in. zdobycia komplementarnych kompetencji w zakresie technologii lub wejście na zbliżone produktowo rynki, podała spółka w prospekcie emisyjnym.

Inpro odnotowało 9,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 4,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polenergia jest gotowa zwiększyć portfolio rozwijanych projektów farm wiatrowych na lądzie o kilkaset MW, o ile zostanie zliberalizowana zasada 10h, poinformował prezes Michał Michalski.

Oferta publiczna do 46 874 998 istniejących akcji, stanowiących do 30% kapitału zakładowego STS Holding, rozpoczyna się dziś od book-buildingu wśród inwestorów instytucjonalnych, podano w prospekcie. Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy na akcje od czwartku, 25 listopada, po cenie maksymalnej ustalonej na 26 zł za akcję.

Polenergia odnotowała 41,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 16,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKP Cargo odnotowało 23,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 15,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 561 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 273 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unibep wyemitował trzyletnie obligacje serii H w liczbie 500 570 szt. o łącznej wartości nominalnej 50,57 mln zł, po cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej wynoszącej 100 zł, podała spółka.

Brave Lamb Studio, wchodzące w skład grupy kapitałowej Movie Games, zakończyło przyjmowanie zapisów na akcje w ramach oferty publicznej. Środki zostaną przeznaczone na rozpoczęcie prac nad grą “Enemy of the State”.

(ISBnews)

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kurs euro online | benefit akcje opinie | lew kurs | kurs korony szwedzkiej kantor | euro korona szwedzka | cdr akcje | frank euro |Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>


Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


ConotoxiaObejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here