Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 23 marca 2023 r.Grupa Kęty odnotowała 678,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 594,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

11 bit studios odnotowało 22,89 mln zł jednostkowego zysku netto w 2022 r. wobec 28,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.KGHM ma nadzieję, że “w najbliższym czasie” będzie możliwe przedstawienie szczegółów zacieśnienia współpracy z Grupą Azoty, poinformował prezes s KGHM Polska Miedź Tomasz Zdzikot.

KGHM Polska Miedź “intensywnie pracuje” nad przeglądem strategii, jednak nie jest przesądzone, czy zakończy się to przeprowadzeniem aktualizacji obowiązującego dokumentu, poinformowali członkowie zarządu.

Zarząd Wawel zarekomendował przeznaczenie 32,3 mln zł z zysku za 2022 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 25 zł na akcję, podała spółka. Wypłata dywidendy obejmuje 1 291 846 akcji zwykłych na okaziciela spośród 1 499 755 wszystkich akcji spółki. Akcje własne spółki w liczbie 207 909 akcji nie są objęte wypłatą dywidendy. Wawel odnotował 36,98 mln zł jednostkowego zysku netto w 2022 r.

KGHM Polska Miedź być może przyspieszy w tym roku działania związane z wyborem lokalizacji dla projektu małego modułowego reaktora (SMR), poinformowali członkowie zarządu.

Tauron zakończył projekt budowy sieci światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, podała spółka. Dostęp do szybkiego internetu zyskało 104 tys. gospodarstw domowych i 428 jednostek oświatowych.

Grupa KGHM spodziewa się w kolejnych latach coraz lepszych wyników produkcyjnych i finansowych Kopalni Sierra Gorda, poinformował wiceprezes ds. aktywów zagranicznych Mirosław Kidoń.

AVA Trade

Grupa MOL odebrała transport 90 tys. ton lekkiej ropy ze złoża ACG w Azerbejdżanie, w którym firma jest jednym z większych udziałowców, podała spółka.

Grupa Enea spodziewa się wydzielenia aktywów wytwórczych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) na początku kwietnia, a sprzedaży udziałów w Lubelskim Węglu Bogdanka na rzecz Skarbu Państwa – latem tego roku, poinformował prezes Paweł Majewski.

Produkcja energii elektrycznej w Grupie Enea nie powinna być mniejsza w ujęciu rocznym w 2023 r., poinformował wiceprezes ds. strategii i rozwoju Lech Żak.

STS Holding zakłada, że EBITDA w tym roku będzie rosła szybciej niż wskaźnik NGR (wartość zakładów zawartych przez klientów pomniejszona o wypłacone wygrane i podatek od gier), poinformował prezes Mateusz Juroszek.

Plan nakładów inwestycyjnych Grupy Enea na 2023 rok to 4,13 mld zł, w porównaniu do zrealizowanych nakładów na poziomie 2,59 mld zł w 2022 r., podała spółka.

Atende otrzymało zamówienia od operatora telefonii komórkowej na łączną kwotę 5,1 mln USD (22 mln zł) na dostawy sprzętu, oprogramowania oraz usług w ramach rozbudowy sieci pakietowej, podała spółka. Zamówienia zostaną zrealizowane w ciągu 12 miesięcy.

Spółka zależna Kruka – Kruk Investimenti – zawarła z podmiotami z jednej z wiodących grup finansowych we Włoszech umowy na zakup niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o łącznej wartości ok. 196 mln euro składających się z portfela o łącznej wartości nominalnej w wysokości do 124 mln euro oraz portfela forward flow o łącznej wartości nominalnej w wysokości do 72 mln euro, podał Kruk. Wierzytelności z tego portfela zostaną nabyte w transzach, począwszy od czerwca 2023 r.

Grupa Żywiec otrzymuje deklaracje wstępnego zainteresowania kupnem Browaru Leżajsk i rozważy je wszystkie. Taką deklarację złożył m.in. wójt Leżajska, poinformowała ISBnews dyrektor ds. korporacyjnych Grupa Żywiec Magdalena Brzezińska.

Aplisens chciałby dokonać akwizycji firmy z Polski o przychodach rzędu kilkunastu milionów złotych. Grupa chce też mocniej zaistnieć na rynkach Indii i Chin oraz zwiększać eksport, poinformował prezes Adam Żurawski.

Zeneris Projekty odnotowało w 2022 r. wzrost przychodów ze sprzedaży do niemal 10,21 mln zł (wobec 7,81 mln zł w 2021 r.), podała spółka. Poprawiło też przepływy operacyjne, uzyskując 1,48 mln zł (wobec 2,29 mln zł rok wcześniej). Dobre wyniki finansowe są efektem konsekwentnej realizacji strategii bazującej na zdywersyfikowanej działalności w obszarach hydrotechnicznym i fotowoltaicznym.

JR Holding ASI podpisał umowę o udzieleniu finansowania dłużnego zamiennego na akcje amerykańskiej spółce AI Clearing Inc., która dostarcza oparty na sztucznej inteligencji system do monitoringu postępów realizacji projektów budowalnych i infrastrukturalnych, podała spółka. Jest to pierwsza inwestycja JR Holding w spółkę zagraniczną o globalnym zasięgu.

Fundacja Orlen uruchamia nowy program grantowy “Orlen Social Lab. Laboratorium Społecznej Zmiany”, w ramach którego wesprze merytorycznie i finansowo najciekawsze propozycje innowacji społecznych, podał PKN Orlen.

Zarząd Aplisens przedstawi rekomendację dotyczącą wypłaty dywidendy z zysku za 2022 r. w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, poinformował prezes Adam Żurawski.

Prometheus, z portfela JR Holding ASI, buduje krajowy i zagraniczny portfel zamówień w sektorze gazowym i energetycznym, a także analizuje wejście z ofertą platformy dronowej na kontynent afrykański, poinformował ISBtech prezes Prometheusa Robert Drzewiecki. Spółka szykuje także pokazy dla Grupy PKP i Polskiej Grupy Energetycznej (PGE).

Grupa Kęty odnotowała 125 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 175 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Aplisens zakłada dalszy wzrost udziału eksportu w przychodach spółki wobec 66% odnotowanych w 2022 r., poinformował prezes Adam Żurawski.

Atal planuje oddać do użytkowania w tym roku 15 projektów, które łącznie obejmą budowę 2 756 mieszkań, podała spółka. Jak poinformował prezes Zbigniew Juroszek, Atal nie spodziewa się w 2023 r. obniżek cen mieszkań.

Aplisens zakłada akwizycje producentów aparatury kontrolno-pomiarowej rozszerzające ofertę grupy, a także wzrost skali prowadzonej działalności poprzez umocnienie pozycji lidera na rynku krajowym oraz zwiększenie udziału rynkowego na rynkach krajów UE oraz na wybranych rynkach pozaeuropejskich takich, jak region Bliskiego Wschodu, Azja Południowo-Wschodnia, USA oraz zaistnienie na rynkach Indii i Chin. Utrzymanie pozycji na niektórych rynkach WNP (w dalszej perspektywie – odzyskanie pozycji na rynkach WNP), podała spółka.

AC SA odnotowało 36,36 mln zł jednostkowego zysku netto w 2022 r. wobec 24,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Archicom odnotował 110,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 125,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Atal odnotował 368,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 331,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła na wniosek All in! Games postępowania o zatwierdzenie prospektu spółki dot. 30 160 000 akcji serii G oraz 25 531 188 akcji serii H, podała spółka. O złożeniu przez All in! Games wniosku o zawieszenie postępowania spółka informowała 17 marca br. i zapowiadała wtedy, że zamierza uwzględnić w prospekcie m.in. dane finansowe za rok 2022.

XTB odnotowało 766,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 237,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Grupa STS odnotowała 168,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 131,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Benefit Systems oczekuje wzrostu liczby kart w tym roku o 180-200 tys. w Polsce oraz o 100 tys. za granicą, podała spółka.

Benefit Systems oczekuje w tym roku poprawy rentowności EBIT względem ub.r. i planuje capex na rozwój organiczny w wysokości ok. 110 mln zł, podała spółka.

Benefit Systems odnotował 64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2022 r. wobec 23,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Enea odnotowała 45,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 1 690,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Ciech otrzymał od sześciu akcjonariuszy-funduszy emerytalnych oświadczenie, że w ich ocenie cena zaproponowana w wezwaniu na sprzedaż akcji spółki z 9 marca 2023 r. nie odzwierciedla wartości godziwej akcji spółki, dlatego nie sprzedadzą akcji w wezwaniu po 49 zł/szt., podała spółka. Wezwanie ogłosiła KI Chemistry, spółka z grupy Kulczyk Investments, na akcje stanowiące 48,86% kapitału zakładowego Ciechu.

Nakłady inwestycyjne na projekty z zakresu efektywności energetycznej w Polsce powinny wynieść ok. 150 mld zł w okresie 2021-2030, a więc rocznie ok. 15 mld zł, szacuje Navigator Dom Maklerski. Pokazuje to z jednej strony skalę wyzwania stojącego przed Polską oraz innymi krajami UE, a z drugiej ogromną szansę rozwojową dla spółek działających na tym rynku, a więc dla DB Energy, podkreślił broker w raporcie na temat przenoszącej się na rynek główny GPW spółki.

Ruszyła 3. edycja Programu Grantowego ING, skierowanego do startupów i młodych naukowców, na najlepsze rozwiązania wspierające ochronę zasobów wodnych, efektywne wykorzystywanie wody oraz poprawę jej jakości, podał bank. Zgłoszenia można wysyłać do 10 maja 2023 r. Pula nagród to 1 mln zł. Agencja ISBnews jest patronem medialnym programu.

Rada nadzorcza PragmaGO powołała Tomasza Bogusa na stanowisko wiceprezesa zarządu.

Rada nadzorcza Mo-Bruk powołała Andrzeja Rytkę na stanowisko wiceprezesa zarządu z dniem 1 kwietnia 2023 roku. Wspólna kadencja zarządu kończy się 30 kwietnia 2025 roku.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję o podjęciu zawieszonego na wniosek Hub.Tech postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego oraz decyzję o umorzeniu podjętego postępowania w przedmiocie zatwierdzenia prospektu, podała spółka.

Redakcja poleca również:Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>
  • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykułBitcoin jest gotowy na 100 tys. dol. Co mówią insiderzy rynku kryptowalut?
Następny artykuł“Oczekujecie za dużo”. Słowa Warrena Buffetta z 1999 r. dalej aktualne
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here