Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 23 maja 2023 r.Vigo Photonics odnotowało 2,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2023 r. wobec 3,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skorygowany zysk netto w tym okresie osiągnął 3 mln zł (trzykrotny wzrost r/r).

Spyrosoft odnotował 5,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 5,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.Zwyczajne walne zgromadzenie Eurocash zwołane na 19 czerwca zdecyduje o przeznaczeniu zysku za rok 2022 w kwocie 171,23 mln zł w następujący sposób: 50 mln zł na wypłatę dywidendy (0,36 zł) na jedną akcję; 121,23 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. ZWZ ustali dzień dywidendy na 26 czerwca, a termin jej wypłaty na 29 czerwca.

Erbud podpisał umowę o wartości 69,85 mln zł netto na budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalną i niezbędną infrastrukturą w Biskupicach Podgórnych dla Universal Scientific Industrial Poland. Termin realizacji to okres od 29 maja 2023 r. do 29 lutego 2024 r.

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) wydał pierwszą w Polsce ogólną opinię dla reaktora SMR BWRX-300. W dokumencie otrzymanym przez Orlen Synthos Green Energy (OSGE) polski urząd dozoru jądrowego stwierdza prawidłowość przyjętych założeń projektowych BWRX-300 zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa jądrowego, podał OSGE. Opinia PAA to ważny element w procesie przygotowania projektu kompletnej elektrowni opartej o technologię BWRX-300, który powstaje już w Stanach Zjednoczonych.

Aplisens spodziewa się, że w II i III kw. oraz w całym br. przychody będą wyższe w ujęciu r/r, ale nie przy tak dużych wzrostach procentowych, jak w I kw. br. poinformował prezes Adam Żurawski. Ocenił też, że “trudno będzie” utrzymać w kolejnych kwartałach marżę na poziomie z I kwartału.

SatRev – firma spacetech z portfela JR Holding – tworzy spółkę w Australii i będzie tam budować satelity, podała spółka.

The Dust podtrzymuje, że gra “The Inquisitor” ma trafić na rynek w IV kw. 2023 r., poinformował prezes Jakub Wolff.

CI Games widzi duże zainteresowanie preorderami gry “Lords of The Fallen”, poinformował prezes Marek Tymiński.

Zarząd XTB postanowił wycofać złożony do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie odkupu akcji własnych celem ich umorzenia; jednocześnie zarekomendował przeznaczenie 570,48 mln zł z zysku netto za 2022 r., wynoszącego 761,56 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 4,86 zł na akcję, podała spółka. Zarząd proponuje zatrzymanie pozostałej części zysku w kwocie 191,08 mln zł, przeznaczając ją na kapitał rezerwowy.

Ferrum odnotowało ok. 2,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2023 r. wobec 5,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. Zysk EBIT wyniósł w I kw. br. ok. 6,41 mln zł i był niższy o ok. 6,36 mln zł r/r.

Obecnie w Czechach pod marką Orlen działa 50 z 450 stacji Grupy PKN Orlen, a do końca 2023 roku ich liczba wzrośnie do 200, poinformował w Pradze prezes Daniel Obajtek.

Portfel zamówień Comarchu na 2023 ma obecnie wartość o 7% większą niż rok temu o tej samej porze, poinformował wiceprezes Konrad Tarański. Grupa pracuje nad dużymi kontraktami na świecie, szczególnie w obszarze telco.

Grupa Azoty robi wszystko, żeby doprowadzić do stabilizacji sytuacji na rynku nawozów, widzi też pewne szanse na poprawę w segmentach chemii i tworzyw w kolejnych kwartałach, poinformował wiceprezes Marek Wadowski.

Mabion odnotowuje “realne zainteresowanie” ze strony potencjalnych licencjobiorców leku MabionCD20 i prowadzi rozmowy z kilkoma z nich, poinformował prezes Krzysztof Kaczmarczyk.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) spodziewa się kumulacji inwestycji w III i IV kwartale br., a w kolejnych latach grupa może przekroczyć zakładany w strategii poziom 2,4 mld zł rocznych inwestycji, jednak średnia powinna się utrzymywać, zapowiedzieli przedstawiciele spółki.

Zaawansowanie rzeczowe realizacji inwestycji Polimery Police wynosi 99,41%, a rozpoczęcie komercyjnej działalności planowane jest na II półrocze 2023 r., poinformował wiceprezes grupy Azoty Marek Wadowski.

Grupa WP rozważa przejęcia firm z segmentu turystyki w regionie środkowoeuropejskim, poinformował prezes Jacek Świderski.

Grupa WP, po zmigrowaniu portalu Nocowanie na model transakcyjny, liczy na rosnące przychody z tego modelu i efekty synergii dzięki dostępowi na tej platformie do 100 tys. kwater w regionie środkowoeuropejskim, poinformował prezes Jacek Świderski.

Rada nadzorcza Miraculum powołała Jarosława Zygmunta na stanowisko członka zarządu do spraw operacyjnych, podała spółka. Obecnie skład zarządu spółki przedstawia się następująco: Marek Kamola – członek zarządu; Sławomir Ziemski – członek zarządu; Jarosław Zygmunt – członek zarządu.

Grupa WP dostrzega, że rynek reklamy internetowej odzyskuje pozytywną dynamikę po lekkim spadku w I kwartale, poinformował prezes Jacek Świderski.

Mennica Skarbowa rozpoczęła sprzedaż złota oraz srebra inwestycyjnego w nowych kanałach online – na platformach Allegro oraz Empiku, podała spółka. Zarząd Mennicy Skarbowej jest przekonany, że nowe kanały sprzedaży zwiększą przychody spółki w perspektywie średnioterminowej i znacząco powiększą liczbę klientów.

MedApp zarejestrował spółkę MedApp AI, która została powołana w celu tworzenia i rozwoju rozwiązań związanych ze sztuczną inteligencją, w szczególności uczenia głębokiego (ang. deep learning), podał MedApp. W ocenie zarządu, powołanie i rejestracja ww. spółki zależnej ma status znaczących, albowiem stanowią rozpoczęcie procesu wdrażania planów dot. przenoszenia zorganizowanych części przedsiębiorstwa do spółek zależnych zgodnie z treścią powziętych przez nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwał w dniu 3 kwietnia 2023 r.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) będzie dążyć do poprawy wyników finansowych w kolejnych latach, zapowiedział prezes spółki Tomasz Cudny.

Rada nadzorcza Orange Polska powołała Liudimilę Climoc na stanowisko prezeski zarządu Orange Polska z dniem 1 września 2023 r., podała spółka. Julien Ducarroz obejmie stanowisko prezesa Orange Romania.

HiProMine rozpoczął prace nad budową nowego zakładu w Karkoszowie; zakończenie prac budowlanych przewidziano na 9 lutego 2024 r., zaś jego uruchomienie planowane jest wczesną wiosną 2024 r. Wykonawcą robót budowlanych będzie firma Atlas Ward Polska, która otrzyma wynagrodzenie blisko 75 mln zł, czyli ok. 9,9 mln zł więcej niż pierwotnie zakładano, podała spółka.

Rafał Sadzyński został powołany przez radę nadzorczą ML System na stanowisko członka zarządu spółki. Funkcję obejmie 23 maja 2023 r. Nowy członek zarządu specjalizuje się w optymalizacji procesów operacyjnych firmy, podała spółka. W najbliższych miesiącach ML System planuje ponadto wzmocnienie składu działu handlowego.

Archicom rozpoczął w I kw. br. budowę kolejnego etapu Sadów Nad Zieloną (98 mieszkań). Zarówno w tym przypadku, jak i kolejnego etapu inwestycji Awipolis (186 mieszkań) trwają intensywne prace nad wprowadzeniem ich do sprzedaży jeszcze w I półroczu br., podała spółka.

Bumech odnotował 29,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2023 r. wobec 19,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Kogeneracja odnotowała 213,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 74,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Herkules odnotował 1,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 98 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Mabion, zgodnie z założeniami strategii, przygotowuje się do rozpoczęcia zaplanowanego na okres czerwiec-listopad 2023 r. procesu modernizacji istniejącego zakładu w Konstantynowie Łódzkim. W związku z modernizacją tegoroczny capex spółka szacuje na ok. 60 mln zł, podała spółka.

Marcin Dąbrowski zrezygnował z funkcji wiceprezesa oraz dyrektora operacyjnego Ailleron, podała spółka. Jako powód rezygnacji wskazano chęć podjęcia wyzwań zawodowych w obszarze własnej działalności gospodarczej. W związku z powyższym zarząd Ailleron działał będzie w następującym składzie: Rafał Styczeń – prezes zarządu; Grzegorz Młynarczyk – wiceprezes zarządu; Tomasz Król – członek zarządu.

Cognor zawarł ze Strabagiem umowę na roboty budowlane w zakładzie walcowniczym w Siemianowicach Śląskich, podała spółka. Łączna wartość umowy netto wynosić będzie nie mniej niż 300 mln, jednakże nie więcej niż 325 mln zł. Termin rozpoczęcia prac ustalono na 29 maja 2023 r., a planowany termin zakończenia prac na 20 grudnia 2024 r.

DB Energy odnotowało 1,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. roku obrotowego 2022/2023 (styczeń-marzec 2023) wobec 3,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Mabion odnotował 16,47 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2023 r. wobec 7,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Podtrzymała też szacowany potencjał wypracowania w całym 2023 r. przychodów (razem z materiałami) na poziomie ok. 150 mln zł oraz marży EBITDA ok. 25%.

Grupa The Dust celuje w strategii do 2028 roku w globalny sukces, rozumiany jako produkcja przynajmniej jednej gry, której sprzedaż netto przekroczy 1 mln szt. w okresie jednego roku od premiery, a prawa własności intelektualnej do tej gry (IP) będą w posiadaniu spółki The Dust bądź spółki zależnej, podała spółka.

Zakłady Chemiczne Police odnotowały 50,63 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 15,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Grupa The Dust planuje w strategii rozwoju stopniowe zwiększanie planowanej liczby premier – od 2 rocznie w latach 2023-2024, do 4 premier w latach 2027-2028, podała spółka.

The Dust celuje w strategii rozwoju w zapewnienie konsekwentnego, corocznego wzrostu przychodów w latach 2023-2028, podała spółka.

Zakłady Azotowe Puławy odnotowały 282,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 455,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Aplisens odnotował 8,85mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 4,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Archicom odnotował 17,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 41,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zarząd Grupy Azoty zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie całości zysku netto za 2022 r., wynoszącego 356,06 mln zł, na powiększenie kapitału zapasowego, podała spółka.

Ten Square Games chce doprowadzić kluczowe produkty “Fishing Clash” i “Hunting Clash” do powrotu na ścieżkę wzrostu oraz przyspieszenie procesu skalowania “Wings of Heroes”, podała spółka.

Grupa WP odnotowała 14,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 43,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Gaming Factory aktualnie pracuje nad 12 projektami, z czego dwa tworzone są przez zespoły wewnętrzne, a reszta to projekty, w których spółka pełni rolę wydawcy, poinformował ISBtech prezes Gaming Factory Mateusz Adamkiewicz.

Gaming Factory zakłada, że budżet produkcyjny i promocyjny “Japanese Drift Master” (JDM) będą rekordowe w historii spółki, poinformował ISBtech prezes Mateusz Adamkiewicz. Ocenił, że dalsze możliwości rozwoju gry są bardzo duże.

Skarbiec Holding odnotował 1,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2022/2023 (styczeń-marzec 2023) wobec 1,19 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

(ISBnews)

Autor poleca również:Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>
  • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykułPassus z solidnym wzrostem przychodów w I kw. 2023
Następny artykułDolar powraca na dwumiesięczne szczyty. Inwestorzy mają coraz więcej powodów do zmartwień
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.