Naga MarketsGPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 23 lipiec 2021 r.Oferta Torpolu warta ok. 108,6 mln zł netto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę i przebudowę linii tramwajowej w Łodzi, podała spółka.

Pointpack podpisał ramową umowę o współpracy z dostawcą automatów kurierskich, podała spółka. Umowa ta określa warunki zakupu i dostawy automatów kurierskich przeznaczonych do powiększenia sieci punktów nadawczo-odbiorczych Pointpack.Grupa Żywiec zdecydowała rozpoznać należność długoterminową w łącznej kwocie 194,94 mln zł, z czego 153,78 mln zł stanowi kwota podstawowa, a odsetki 41,16 mln zł, co pozytywnie wpłynie na wynik finansowy spółki, podała firma.

Rada nadzorcza Orange Polska przyjęła program motywacyjny dla zarządu, dyrektorów wykonawczych oraz kluczowych menedżerów grupy, oparty na instrumentach pochodnych (akcjach fantomowych), których instrumentem bazowym jest kurs akcji Orange Polska na GPW, podał operator.

Best przydzielił obligacje serii W1 o łącznej wartości nominalnej 10,67 mln zł, podała spółka. Spółka zaoferowała 250 000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł.

Polska Grupa Energetyczna (PGE), Enea, Tauron Polska Energia i Energa oraz Skarb Państwa zawarły porozumienie dotyczące współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), podały spółki.

TenderHut zawiesił ofertę publiczną akcji serii D1 w związku z niekorzystną sytuacją na rynkach finansowych w okresie wakacyjnym, podała spółka.

Nowy blok energetyczny w Elektrowni Turów, który został oddany do eksploatacji w maju br., a od czerwca był w postoju zaplanowanym i uzgodnionym z generalnym wykonawcą, dzisiaj zostanie włączony do systemu, poinformował wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń.

invest

Newag zawarł umowę z Łódzką Koleją Aglomeracyjną (ŁKA) na dostawę trzech dwunapędowych zespołów trakcyjnych (ZT) wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania, podała spółka. Szacunkowa maksymalna wartość umowy w zakresie podstawowym wynosi 83 550 000 zł netto, na co składa się wynagrodzenie za dostawę trzech ZT w wysokości 61 500 000 zł netto płatne proporcjonalnie za każdy ZT po jego dostawie oraz wynagrodzenie za świadczenie usługi utrzymania obliczane i płatne w trakcie świadczenia usługi utrzymania proporcjonalnie w stosunku do natężenia eksploatacji ZT przez zamawiającego.

PKO Bank Polski zawarł z miastem Kraków umowę dotyczącą zorganizowania emisji obligacji na kwotę 620 mln zł, podał bank. To 27. emisja obligacji dla miasta wojewódzkiego, którą poprowadzi PKO BP – w tym druga dla Krakowa. Udział banku w rynku obligacji komunalnych mierzony wartością zadłużenia wynosi blisko 40%, podano także.

Premiera turowej strategii fantasy „Fort Triumph” na konsolach Nintendo Switch, PS4 i Xbox One została ustalona na 13 sierpnia, podało All In! Games. Wydawca potwierdził też terminy wydania gry „Chernobylite” – 28 lipca na PC oraz na PlayStation 4 (w wersji digital i pudełkowej) i XboxOne (digital) 7 września.

Fidelta, spółka zależna Selvity, otrzymała zlecenie w ramach umowy ramowej zawartej z europejską spółką biotechnologiczną o wartości 4 011 055 euro (ok. 18 359 802,05 zł), podała Selvita.

Prawa do akcji (PDA) spółki Cavatina Holding zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na otwarciu kurs PDA spadł wobec ceny odniesienia o 4,4% i wyniósł 23,9 zł.

Ovostar Union zwiększył produkcję jaj do 831 mln sztuk w I poł. 2021 r. z 793 mln rok wcześniej, podała spółka. Wolumen sprzedanych jaj wzrósł do 560 mln sztuk z 490 mln rok wcześniej.

Kolejna runda polsko-czeskich rozmów w sprawie kopalni w Turowie zaplanowana jest na 29 lipca, podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ).

Rada nadzorcza Ursusa w upadłości odwołała ze skutkiem natychmiastowym z zarządu Andrzeja Młotka i Ryszarda Jacyno oraz postanowiła, że zarząd bieżącej wspólnej kadencji będzie działał w składzie jednoosobowym, podał syndyk. Rada delegowała swojego przewodniczącego – Andrzeja Zarajczyka do pełnienia czynności prezesa zarządu na czas od dnia 21 lipca 2021 roku (włącznie) przez okres jednego miesiąca.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Work Service zdecydowało o uchyleniu uchwały nr 3 NWZ z listopada 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 28,21 mln akcji serii X z wyłączeniem w prawa poboru oraz podjęło uchwałę ws. podwyższenia kapitału w drodze emisji do 76,73 mln nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X, z wyłączeniem prawa poboru, wynika z przyjętych uchwał.

Olga Lipińska-Długosz złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu VRG ze skutkiem na 31 sierpnia 2021 r., podała spółka.Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here