Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 23 grudnia 2022 r.Urteste złożyło w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu, sporządzonego w związku z planowaną ofertą publiczną nie więcej niż 395 286 nowo emitowanych akcji serii E oraz w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D i E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. Przyczyną złożenia wniosku jest zmiana harmonogramu oferty publicznej akcji serii E.

MedApp zawarł umowę dystrybucyjną z TND LLP z siedzibą w Ałmaty (Kazachstan), dotyczącą produktu CarnaLife Holo (oprogramowania/software’u) oraz sprzętu niezbędnego do korzystania z oprogramowania (hardware’u) na terytorium Kazachstanu, Kirgistanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu oraz Mongolii. Umowa została zawarta na okres 3 lat i 6 miesięcy, podała spółka.Erbud podpisał umowę o wartości 48,7 mln zł netto na budowę nowych jednostek kogeneracji gazowej w układzie SCGT w Elektrociepłowni Karolin w Poznaniu, podała spółka. Zakończenie robót przewidziano 21 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wniosek Games Operators o dofinansowanie projektu “Opracowanie zaawansowanych algorytmów do budowania sztucznej inteligencji generowania świata gry w oparciu o podstawowe dane z map przy wykorzystaniu metod uczenia przez wzmocnienie na potrzeby innowacyjnych modułów w grze o roboczym tytule Urban Warfare”, został pozytywnie zaopiniowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), podała spółka. Koszt całkowity/kwalifikowalny projektu wynosi 5 232 210 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania 2 917 419 zł.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wyznaczył poziomy MREL dla Banku Handlowego. MRELtrea wyznaczono na 15,36% zaś MRELtem na 5,91%, podał bank.

mBank rozliczył transakcję sekurytyzacji syntetycznej realizowanej na portfelu kredytów korporacyjnych o łącznej wartości wynoszącej 801,1 mln euro (równowartość ok. 3,7 mld zł), podał bank.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wyznaczył poziomy MREL dla Banku Polska Kasa Opieki (Pekao): MRELtrea wyznaczono na 15,36% zaś MRELtem na 5,91%, podał bank.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Passusa, związany z przeniesieniem notowań spółki na rynek główny GPW z NewConnect, podała spółka. Debiut na GPW spodziewany jest w pierwszej połowie stycznia 2023 roku.

AVA Trade

Echo Investment postanowił warunkowo wypłacić akcjonariuszom 90,79 mln zł zaliczki na poczet przyszłej dywidendy za 2022 r. (0,22 zł na 1 akcję), podała spółka.

CI Games postanowił kontynuować przekształcenia w spółkę europejską, ale odstąpił od zamiaru zmiany struktury organów spółki, podał CI Games.

Rainbow Tours miało 158,4 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w listopadzie br., co oznacza wzrost o ok. 69,1% w porównaniu z tym samym miesiącem 2019 r. i wzrost o ok. 79,8% r/r, podała spółka. Skonsolidowane przychody za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2022 roku wyniosły 2 281,7 mln zł, co oznacza wzrosty odpowiednio o: ok. 37,7% i ok. 86% w stosunku do analogicznych okresów 2019 r. i 2021 r.

Oferta COIG – spółki zależnej Wasko – warta maksymalnie 14,27 mln zł brutto, została wybrana w postępowaniu Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) na wykonanie usługi “Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzenie przedsiębiorstwem”, podało Wasko. Termin wykonania zamówienia wynosi do 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.01. 2023 r.

Polenergia Obrót 2 – spółka zależna Polenergii – rozwijająca projekt farmy fotowoltaicznej Strzelino o łącznej mocy zainstalowanej 45,2 MWp zawarła ze spółką P&Q umowę dotyczącą budowy farmy w terminie do 31 grudnia 2023 roku, podała Polenergia. Wartość umowy EPC wynosi ok. 68 mln zł.

Zarząd Carbon Group (dawniej: Elektromont) podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dotyczących przyszłości spółki, podała firma. Carbon Group rozważa m.in. przeprowadzenie emisji akcji z zachowaniem prawa poboru, której celem będzie oddłużenie spółki.

Spółce Bloober Team przyznano dofinansowanie do wysokości 4 976 077,14 zł na realizację projektu “Prace rozwojowe nad innowacyjnym systemem walki z unikatowymi przeciwnikami, na potrzeby gier TPP, z bogatą warstwą narracyjną psychological-horror tworzonych z wykorzystaniem technologii silnika Unreal Engine 5”, podała spółka. Całkowity koszt projektu wynosi 9 952 154,28 zł.

Columbus Energy podpisał z Engie Zielona Energia (spółką należącą do francuskiej grupy energetycznej Engie) przedwstępną warunkową umowę dotyczącą sprzedaży na rzecz Engie spółek z grupy kapitałowej Columbus, realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 102,5 MW za cenę około 97,6 mln euro, która zostanie powiększona o udział w zyskach tych farm do końca 2026 r., podał Columbus.

Grupa Azoty ustaliła z VSB Holding z siedzibą w Dreźnie oraz Januszem Franciszkiem Siemieńcem (łącznie sprzedający) kluczowe warunki transakcji (term sheet) dotyczące nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Solarfarm Brzezinka z siedzibą we Wrocławiu, podała spółka.

Face2Face – Stranraer, spółka zależna Echo Investment, zawarła umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Katowicach, będącej w użytkowaniu wieczystym Face2Face – Stranraer, na rzecz Huramitell Investments, podało Echo Investment. Wartość transakcji wyniosła 112 991 391 euro plus VAT. Po pomniejszeniu, między innymi, o kwotę wartości okresów bezczynszowych i innych kosztów cena płatna na zamknięciu wynosiła 111 722 633 euro plus VAT.

ING Bank Śląski zawarł z ING Bank N.V. z siedzibą w Amsterdamie umowę nieuprzywilejowanej pożyczki senioralnej (ang. Non-Preferred Senior, NPS), podał bank. Kwota pożyczki od podmiotu dominującego banku wynosi 260 mln euro (ok. 1,21 mld zł).

Synektik zawarł umowę z Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy na sprzedaż, dostawę, instalację i uruchomienia systemu chirurgii robotycznej da Vinci, przeszkolenie personelu i opieką serwisową, podała spółka. Wartość umowy wynosi 13,16 mln zł netto.

Selvita d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu (spółka zależna Selvity) otrzymała zlecenie o wartości 2,28 mln euro (10,57 mln zł) na podstawie umowy ramowej zawartej w 2018 r. z jedną z największych spółek farmaceutycznych w Europie, podała Selvita. Przedmiotem zlecenia jest współpraca w zakresie identyfikacji związków mogących mieć zastosowanie w leczeniu idiopatycznego włóknienia płuc oraz innych chorób śródmiąższowych płuc.


Redakcja poleca również:Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

  • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykułRajd Świętego Mikołaja odwołany? Fed nie zamierza odpuszczać
Następny artykułWall Street spodziewa się, że S&P 500 zakończy rok 2023 na poziomie 4000 punktów!
isbnews agencja informacyjna
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here