Naga MarketsGPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 22 wrzesień 2021 r.TIM odnotował 43,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 9,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Niemiecka Federalna Agencja ds. Sieci (BundesNetzAgentur, BNetzA) dopuściła Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz jej niemiecką spółkę zależną – PGNiG Supply & Trading GmbH – do postępowania certyfikacyjnego dla Nord Stream 2, podało PGNiG.Answear odnotował 5,72 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2021 r. wobec 9,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Neuca ogłosiła zaproszenie do sprzedaży do 32 624 akcji własnych spółki, stanowiących nie więcej niż 0,74% kapitału, w cenie 890 zł za sztukę, podała spółka. Oferty przyjmowane będą od 24 września do 4 października br., a przewidywany dzień zawarcia i rozliczenia transakcji to 7 października.

Braster w restrukturyzacji zawarł z LDA Capital, LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych porozumienie dotyczące potencjalnego finansowania działalności spółki (ang. engagement letter), podał Braster. Porozumienie przewiduje finansowanie do kwoty 100 mln zł w formie umowy opcji sprzedaży akcji przez okres 5 lat.

Synthos rozpoczął budowę nowej instalacji do ekstrakcji butadienu. Instalacja wraz z infrastrukturą towarzyszącą powstanie w Płocku, podała spółka. Uruchomienie instalacji i rozpoczęcie produkcji planowane jest w 2024 r.

CCC Shoes & Bags – spółka zależna od Grupy CCC – przeprowadziła emisję 360 obligacji serii A o wartości nominalnej wynoszącej 1 mln zł każda i o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 360 mln zł, które zostały objęte w całości przez PFR Inwestycje FIZ, podała spółka.

Akcjonariusze Rottneros – spółki zależnej Arctic Paper – podjęli decyzję w sprawie wypłaty dywidendy dla jej akcjonariuszy, podał Arctic Paper. Wartość dywidendy przypadająca na Arctic Paper wyniesie ok. 16 mln zł.

invest

Grupa Kęty miała 1 276 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 237 mln zł EBITDA, 199 mln zł zysku netto z działalności operacyjnej oraz 158 mln zł zysku netto w III kw. 2021 r., co stanowi wzrosty odpowiednio o: 39%, 20%, 25% i 22% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Selvita jest bliska osiągnięcia celów zawartych w strategii na lata 2020-2023 i nie zamierza zwalniać tempa rozwoju w kolejnych kwartałach i latach. Spółka prowadzi rozmowy na temat akwizycji z kolejnymi podmiotami, ale priorytetem jest pełna integracja Fidelty, poinformował prezes Bogusław Sieczkowski.

Silvair nawiązał współpracę z amerykańską firmą oświetleniową Eiko Global, podała spółka.

Auto Partner podjął decyzję o utworzeniu w Poznaniu nowego centrum logistyczno-magazynowego o powierzchni ponad 14 tys. m2, podała spółka.

Koniunktura i popyt na rynku węgla koksowego są od kilku miesięcy nienaturalnie wysokie, ocenił w rozmowie z ISBnews wiceprezes ds. handlu Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) Sebastian Bartos. Rynek hutniczy w Polsce i na świecie pracuje z wykorzystaniem niemal 100% mocy.

Grupa AB będzie rekomendować wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2020/2021 (od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021), ale jej wysokość jeszcze nie została ustalona przez zarząd, poinformował członek zarządu Grzegorz Ochędzan.

Klabater pozyskał 3 mln zł z emisji 1 mln akcji serii E, podała spółka, informując o skutecznym zamknięciu oferty.

Fuzja PKN Orlen i Grupy Lotos się wydarzy i jest wydarzeniem nieodwracalnym, uważa partner zarządzający kancelarii Rymarz Zdort, doradca prawny Grupy Lotos Paweł Rymarz. Finalizacja całego procesu powinna nastąpić w II kwartale 2022 roku.

Minimalna wartość zamówienia objętego darmową dostawą kurierską w ramach programu Allegro Smart! została obniżona do 40 zł z 80 zł i będzie obowiązywać od jutra tj. od 23 września br. do 3 stycznia 2022 roku, podało Allegro.

Konsorcjum Photon Energy i RenCraft zrealizowało zlecenie od koszalińskiego przedsiębiorstwa Miejskie Wodociągi i Kanalizacja na zaprojektowanie oraz wybudowanie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,95MWp, podał Photon Energy. Projekt o wartości 3,36 mln zł (0,73 mln euro) został sfinansowany w całości przez klienta.

Durapower, Pozbud i Elmodis podpisały porozumienie odnośnie uruchomienia zakładu produkcji baterii w Polsce, podał Pozbud. Nawiązana współpraca daje strategicznym partnerom Pozbud i Elmodis możliwość stworzenia niedrogich kontenerowych produktów ESS pochodzenia europejskiego pod marką Durapower. Strony zakładają, że zakład rozpocznie działalność etapami, dążąc do rocznej, docelowej, zdolności produkcyjnej do 2 GWh wytworzonych baterii.

Vivid Games rozwiązał umowę wydawniczą z Amuzing Park Corp. z siedzibą w Seulu (Korea Południowa), zawartą 13 stycznia 2020 r., podała spółka. Na podstawie umowy spółka planowała wydać na platformach iOS i Android grę „Mythical Showdown” (pierwotna nazwa „Amusing Heroes”).

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) unieważniły czynność wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Torpol na realizację robót budowlanych dla etapu I projektu „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją” i dokonały wyboru innego oferenta, podała spółka.

Grupa AB odnotowała 123,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2020/2021 (od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021) wobec 66,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Agora zakończyła negocjacje z kluczowymi menadżerami, będącymi jednocześnie akcjonariuszami mniejszościowymi spółki zależnej Helios, dotyczące zmiany warunków opcji kupna – sprzedaży posiadanych przez nich akcji w Heliosie oraz podpisała z nimi stosowne aneksy, podała Agora.

Onde zawarło umowę na wykonanie kompleksowych robót elektroenergetycznych i niezbędnych robót budowlanych dla elektrowni fotowoltaicznej zlokalizowanej w północno-wschodniej Polsce za 125 725 632 zł netto, podała spółka. Inwestorem jest Grand Solar 2.

Backlog zamówień Grupy Selvita na 2021 rok wynosi obecnie 272,1 mln zł, co oznacza wzrost o 122% r/r, w tym backlog organiczny (bez Fidelty) wzrósł o 30% w skali roku, podała spółka.

Selvita odnotowała 2,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2021 r. wobec 5,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto bez programu motywacyjnego wyniósł 10,64 mln zł w II kw. br. wobec 5,75 mln zł rok wcześniej.

Agora otrzymała informacje o umorzeniu części pożyczki preferencyjnej udzielonej Helios przez Polski Fundusz Rozwoju ze skutkiem od 24 września 2021 r. Wartość umorzenia wynosi 3 129 000 zł. Pozostała część pożyczki wynosi 1 902 000 zł i będzie płatna w 10 równych kwartalnych ratach.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kurs dolara australijskiego złoty | dow jons | kurs rubla złoty | enea akcje notowania | lotos gpw | giełda orlen | lotos giełda |Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here