Naga MarketsGPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 22 październik 2021 r.Dom Inwestycyjny Xelion wypłacił na rzecz Banku Pekao 23 mln zł – tym samym spełniony został ostatni z warunków zawieszających, niezbędny do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów DI Xelion przez bank na rzecz Quercus Agent Transferowy, podał Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) – właściciel 100% udziałów Quercus Agent Transferowy.

CD Projekt Inc. – spółka zależna CD Projekt, podpisała umowę nabycia 60% spółki The Molasses Flood z USA wraz harmonogramem transakcji prowadzącej do nabycia pozostałej części studia i włączenia osób w nim zatrudnionych w struktury grupy kapitałowej CD Projekt, podała spółka, ujawniając opóźnioną informację poufną.Federalna Agencja ds. Leków i Produktów Leczniczych w Belgii wydała pozwolenie na prowadzenie przez Mabion badania klinicznego leku MabionCD20 u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) na terenie Belgii, podała spółka. Mabion posiada również zgodę kompetentnej komisji bioetycznej w tym zakresie.

Creotech Instruments zawarło z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę dofinansowania projektu o tytule “Elektronika w odpowiedzi na wyzwania Technologii Kwantowych”, w ramach Działania 1.1 “Projekty B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, podała spółka. Wysokość dofinansowania wynosi 5,02 mln zł.

Trakcja miała 7,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 436,47 mln zł przychodów ze sprzedaży w III kwartale 2021 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Rada nadzorcza Alior Banku powierzyła kierowanie pracami zarządu banku wiceprezesowi Maciejowi Brzozowskiemu, podał bank.

Sprzedaż miedzi płatnej grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 66,2 tys. ton we wrześniu 2021 r. i była wyższa o 24% niż rok wcześniej, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.

Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 63,7 tys. ton we wrześniu 2021 r. wobec 54,9 tys. ton rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

ZUE zawarło umowę z PKP PLK na realizację inwestycji pn. “Wykonanie rewitalizacji infrastruktury kolejowej na odcinku podg. Dorota Sosnowiec Dańdówka na linii nr 171 w ramach projektu inwestycyjnego pn.: ‘Prace na południowo-wschodniej obwodnicy GOP wraz z przyległymi odcinkami’, podała spółka. Wartość umowy to maksymalnie 69 mln zł netto (z dwiema opcjami).

Newag podpisał z PKP Intercity umowę na dostawę 10 lokomotyw elektrycznych wielosystemowych wraz ze świadczeniami dodatkowymi oraz usługą utrzymania za szacunkowo 210,25 mln zł netto. Umowa przewiduje prawo opcji zamówienia do 5 kolejnych lokomotyw wraz z usługą utrzymania przed upływem 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy; wartość umowy z uwzględnieniem prawa opcji to 315,38 mln zł netto. Dostawy lokomotyw będą wykonywane w latach 2023-2025, poinformowali przedstawiciele spółki i zamawiającego.

Stalexport Autostrady odnotował 94,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na właścicieli jednostki dominującej w ciągu trzech kwartałów 2021 r. wobec 84,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.

Constance Care liczy, że zadebiutuje na NewConnect na początku listopada 2021 r., poinformował ISBnews prezes Jacek Walukiewicz. Spółka nie wyklucza w przyszłości przeprowadzenia emisji akcji w celu realizacji kolejnych inwestycji.

Rottneros AB – szwedzka spółka zależna Arctic Paper – odnotowało 67 mln zł zysku netto, 133 mln zł EBITDA przy 764 mln zł przychodów w I-III kw. 2021 r., podał Arctic Paper.

Arctic Paper i jego szwedzka spółka zależna Rottneros podpisały list intencyjny dotyczący utworzenia spółki joint venture, której celem będzie budowa w Kostrzynie nad Odrą fabryki opakowań z formowanego włókna celulozowego, podała spółka. Uruchomienie nowej fabryki planowane jest na koniec 2023 roku. Szacowana wartość inwestycji wyniesie 12-15 mln euro (około 55-70 mln zł), w tym udział Arctic Paper wyniesie 50%.

Kernel przerobił 482,27 tys. ton ziarna słonecznikowego w I kw. roku obrotowego 2021/2022 (tj. w okresie lipiec-wrzesień 2021 r.), co oznacza spadek o 27% r/r, podała spółka.

Polenergia uruchomiła Farmę Wiatrową Szymankowo o mocy 38 MW w województwie pomorskim, podała spółka. Tym samym łączny portfel wiatrowych inwestycji grupy wzrósł o 15% do 287 MW.Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>


Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


ConotoxiaObejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here