Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 22 marca 2023 r.Aplisens odnotował 20,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 17,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

KGHM Polska Miedź odnotował 4 772 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 6 156 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.Rada nadzorcza Vistalu Gdynia powołała Marka Główczewskiego na stanowisko prezesa, podąła spółka. W tym samym komunikacie poinformowała o rezygnacji poprzedniego prezesa zarządu Radosława Stojka.

Jujubee ustaliło datę premiery gry “Flashout 3” na konsolach z serii Sony PlayStation na rynkach europejskim i amerykańskim na 24 marca 2023 roku, podała spółka. Podstawowa cena gry została ustalona odpowiednio na poziomie: 19,99 euro i 19,99 USD.

Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 53,7 tys. ton w lutym 2023 r. wobec 62 tys. ton rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Sprzedaż miedzi Grupy KGHM wyniosła 62,1 tys. ton w lutym 2023 r. i była wyższa o 6,2 tys. ton r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Wasko podpisało umowę z Centrum Informatyki Resortu Finansów na świadczenie przez 36 miesięcy usługi serwisu technicznego dla infrastruktury macierzowej zamawiającego firmy Hitachi Vantara, podała spółka. Maksymalne łączne wynagrodzenie spółki wynosi 17,47 mln zł brutto.

MOL RES Investments – spółka w 100% zależna od MOL – sfinalizował wraz z dwoma partnerami przejęcie większościowych udziałów spółki Alteo, działającej w branży OZE, podał MOL.

AVA Trade

Trakcja, po utworzeniu i rozwiązaniu odpisów, szacuje, że miała 180,63 mln zł skonsolidowanej straty EBITDA w 2022 r., podała spółka.

Polwax miał 8,3 mln zł zysku netto i 23,1 mln zł zysku EBITDA w 2022 roku, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

Gra “Fishing Clash” od Ten Square Games (TSG) przestanie być dostępna dla graczy w Chinach z dniem 22 maja w związku z likwidacją przez NetEase spółki zależnej realizującej takie usługi m.in. dla Ten Square Games, podała spółka. Licencja na dystrybucję gry została wydana dla NetEase, z tego też powodu traci ona swoją ważność, obecność gry na rynku chińskim nie jest istotna z perspektywy finansowej dla TSG, podkreśliła polska spółka.

Operator Chmury Krajowej – działający pod marką OChK – planuje wypracowanie ponad 300 mln zł przychodów w tym roku i pozytywną EBITDA, poinformował prezes Michał Potoczek. Potencjalny plan docelowego debiutu giełdowego jest nadal aktualny.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) musi kalkulować potencjalny wypływ środków na tzw. windfall tax w swoich przepływach pieniężnych, poinformował wiceprezes Robert Ostrowski.

Polityka dywidendowa jest aktualna Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) jest aktualna mimo braku rekomendacji zarządu wypłaty dywidendy za 2022 r., którą uniemożliwia zobowiązanie spłaty pozostałych transz pożyczek wobec Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), poinformował wiceprezes Robert Ostrowski.

Ekipa Holding, z portfela JR Holding ASI, oczekuje efektów realizowanych aktualnie inwestycji na przełomie 2023/2024, poinformował prezes Ekipa Holding Łukasz “Wujek Łuki” Wojtyca.

Grupa Ambra, która chce zainwestować 20 mln euro w zwiększenie mocy produkcyjnych i nowy zakład produkcyjny w Rumunii, ocenia, że realizacja inwestycji potrwałaby ok. 2-3 lata, jednak jej rozpoczęcie zależy od otrzymania dotacji od władz rumuńskich, poinformowała ISBnews dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju w Grupie Ambra Katarzyna Koszarna.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) przygotuje nową strategię w II połowie roku, a jej celem będzie doprowadzenia do wyjścia banku z grupowego planu naprawczego, zapowiedział wiceprezes banku kierujący pracami zarządu Emil Ślązak.

ZUE w kwietniu br. zacznie wykonywać prace budowlane na swoim nowym rynku – w Rumunii, ale nie jest to jedyny rynek zagraniczny, który interesuje spółkę, poinformował prezes Wiesław Nowak.

Strategia Grupy Aplisens na lata 2023-2025 zakłada m.in. przeznaczenie na inwestycje kwoty 36,6 mln zł, w tym 10,6 mln zł w 2023 r.

ZUE jest nastawione “umiarkowanie optymistycznie” do perspektyw na lata 2023-2024 i chce, aby skala działalności spółki nie zmniejszała się, wynika ze słów prezesa Wiesława Nowaka.

Strategia Grupy Aplisens na lata 2023-2025 zakłada m.in. rekomendowanie wypłat dywidendy na poziomie nie niższym niż 25% zysku netto oraz możliwość dalszych skupów akcji własnych, podała spółka.

Strategia Grupy Aplisens na lata 2023-2025 zakłada m.in. wzrost zysku EBITDA do około 47 mln zł oraz przychodów ze sprzedaży do ok. 180 mln zł w 2025 r., podała spółka. Aplisens będzie też dążyć do wzrostu wskaźnika rentowności kapitału własnego ROE.

PKO Bank Polski i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisały porozumienie w sprawie finansowania rozwiązań proekologicznych dla klientów indywidualnych i firmowych, podał bank. Jednym z celów porozumienia jest udzielanie przez bank finansowania na przedsięwzięcia dofinansowywane przez NFOŚiGW, w tym m.in. związane z termomodernizacją oraz wsparciem osób fizycznych w wychodzeniu z ubóstwa energetycznego.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) przedstawi kredytobiorcom frankowym atrakcyjniejsze warunki ugód, zapowiedział wiceprezes banku Arkadiusz Garbarczyk. Bank zamierza m.in. zwiększyć kwotę umorzenia do 10% z 5%.

(powtórzenie)

Zarząd Santander Bank Polska zarekomendował przeznaczenie na kapitał dywidendowy 2 376,69 mln zł z zysku za 2022 r. oraz 840,89 mln zł ze sprzedaży spółek Aviva i nie wyklucza decyzji o wypłacie zaliczek na poczet dywidendy przy wykorzystaniu kapitału dywidendowego, podał bank.

Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) z racji przewidywanych inwestycji nie będzie rekomendował wypłaty dywidenda za 2022 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Lechosław Rojewski.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) uznaje obecny poziom NPL za zbyt wysoki i chce go obniżyć do wyniku jednocyfrowego w ciągu 2-3 lat, zapowiedział wiceprezes banku Arkadiusz Garbarczyk.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje w ramach swojej strategii osiągnięcie 6,5 KW mocy zainstalowanych w morskich farmach wiatrowych do 2040 r., poinformował prezes Wojciech Dąbrowski. Prezes poinformował dziś, że PGE zaprezentuje w czerwcu nową strategię zakładającą m.in. rozszerzenie działalności w obszarze dystrybucji, czy projekt jądrowy.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) ocenia, że wydzielenie aktywów konwencjonalnych (węglowych) do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) i sprzedaż do skarbu państwa powinno zostać sfinalizowane w II kw. 2023. r., poinformował prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Kool2Play odnotował ponad 12,15 mln przychodów netto (wobec 9,7 mln zł rok wcześniej) i 0,9 mln zysku (co oznacza ponad pięciokrotny wzrost r/r) w 2022 roku, podała spółka. Grupa zaprezentowała zmianę podejścia do gamedevelopmentu, co ma się przełożyć na szybszy proces produkcji tytułów i komercjalizację trzech jakościowych gier jednocześnie w perspektywie najbliższych 3 lat.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) przewiduje wzrost EBITDA powtarzalnej w segmencie dystrybucji w 2023 r., natomiast spadki w innych segmentach: energetyki konwencjonalnej, energetyka odnawialna i obrót, wynika z prezentacji spółki.

Grupa Azoty Polyolefins – spółka celowa realizująca inwestycję Polimery Police – wyłoniła dystrybutorów dla produktu będącego efektem inwestycji – polipropylenu pod nazwą Gryfilen na większości rynków europejskich, podała Grupa Azoty.

Wraz z końcem minionego roku Grupa Figene Capital zamknęła okres pre-inwestycyjny i uruchomiła pierwszą pilotażową elektrownię wiatrową, planuje także kolejne inwestycje w energetykę wiatrową, podała spółka.

Dekpol Budownictwo – spółka zależna Dekpolu – zawarła umowy na budowę budynku magazynowego o powierzchni ok. 120 tys. m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie woj. śląskiego. Wynagrodzenie sięgnie 23% przychodów Grupy Dekpol za 2021 r., a termin zakończenia realizacji ustalono na I półr. 2024 r., poinformował Dekpol. W 2021 r. grupa miała 1 256 mln zł skonsolidowanych przychodów. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy przypada na I półrocze 2024 r.

Bank Bank Handlowy odnotował 1 545,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 717,47 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Klabater pozyskał dwie nowe umowy na porting i wydawnictwo gier na platformy konsolowe, podała spółka. “Strategic Mind: Spirit of Liberty” zostanie wydany na Xbox i PlayStation. Druga gra, “Ruinarch”, ukaże się na Xbox, PlayStation i Nintendo Switch. Nowe projekty to część planowanej strategii Klabatera, w której spółka chce skupić się na dwóch głównych filarach działalności: produkcji i wydawnictwie gier portowanych wewnętrznie.

LW Bogdanka odnotowała 134,63 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2022 r. wobec 130,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Po zakończeniu przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) na akcje Bioceltix, spółka zawarła z Kvarko Group ASI porozumienie, na mocy którego ustaliła cenę akcji w ofercie na 37 zł za sztukę oraz ostateczną liczbę akcji równą maksymalnym planowanym wielkościom, tj. 400 000 emitowanych przez spółkę akcji serii K oraz 150 000 akcji spółki sprzedawanych w ramach oferty publicznej przez akcjonariusza spółki – Kvarko Group, podał Bioceltix.

Frozen Way przekroczył budżet kosztów produkcji i marketingu gry “Honeycomb” w wersji na PC wynoszący 1,75 mln zł, podała spółka. Decyzją zarządu budżet kosztów produkcji i marketingu gry został zwiększony do 3,5 mln zł. Premiera gry w formie Early Access odbędzie się w I półroczu 2024 r. Spółka rozpoczęła już wewnętrzne prace nad portami konsolowymi gry.

Rafako i Tauron Wytwarzanie zawarły dalszy aneks do porozumienia zawartego w ramach mediacji, podało Rafako. W ramach aneksu m.in. przedłużono do 28 kwietnia br. termin wymagalności wezwania do zapłaty, zakreślony przez Rafako Tauron Wytwarzanie i Tauron Polska Energia.

Pointpack planuje zainwestować w urządzenia nadawczo-odbiorcze oraz w prace rozwojowe 13 mln zł w br., podała spółka.

Szacunkowe skonsolidowane przychody Asbis za luty 2023 r. wyniosły ok. 230 mln USD i były o ok. 6% niższe r/r, podała spółka.

Pointpack odnotował 3,51 mln zł zysku netto w 2022 r. wobec 6,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Forever Entertainment zarekomendował przeznaczenie 2,72 mln zł z zysku netto za 2022 r., wynoszącego 9.7 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, podała spółka. Kwota 6,98 mln zł ma trafić na kapitał zapasowy.

Forever Entertainment odnotowało 1,64 mln zł jednostkowego zysku netto w IV kw. 2022 r. wobec 1,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Columbus odnotował 112,78 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 22,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 536 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2022 r. wobec 681 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

ZUE odnotowało 16,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 11,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) podpisał 327 ugód z posiadaczami walutowych kredytów hipotecznych do końca grudnia 2022 r., podał bank.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 128,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 47,46 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Spółka zależna Synektik – Synektik Czech Republic – zawarła umowę ze Szpitalem Uniwersyteckim Thomayer (Fakultní Thomayerova nemocnice) w Pradze, podał Synektik. Umowa obejmuje dostawę systemu robotycznego do chirurgii małoinwazyjnej (da Vinci) do szpitala, instalację systemu i szkolenia personelu wraz z opieką serwisową w ramach gwarancji. Wartość netto umowy wynosi 53 997 608 CZK.

XTPL otrzymał warunkowo od Japońskiego Urzędu Patentowego patent na metodę ultra-precyzyjnej depozycji tj. dla zgłoszenia patentowego zatytułowanego “Method of printing fluid”, podała spółka. Procedura zgłoszeniowa dla tego patentu została rozpoczęta 1 lutego 2019 roku. Jest to również data, od której obowiązuje ochrona wynalazku. Spółka w swoim portfolio posiada aktualnie 26 zgłoszeń patentowych i łącznie 7 przyznanych patentów. Ostatecznym wymogiem formalnym uzyskania patentu jest wniesienie opłaty za jego wydanie do 19 kwietnia br.Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>
  • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykułCooperman: Stany Zjednoczone przeżywają „podręcznikowy” kryzys finansowy!
Następny artykułCzwartkowe kursy walut dolar, funt, frank i euro, 23 marca 2023 roku
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.