Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 22 maja 2023 r.PJP Makrum odnotowało 1,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 2,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Akcjonariusze Erbudu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 10,02 mln zł z zysku netto za 2022 rok na dywidendę, tj. wypłacie 0,84 zł na akcję, podała spółka. Pozostałą kwotę w wysokości 19,28 mln zł WZA postanowiło przeznaczyć na kapitał zapasowy.Brand24 odnotował 0,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 0,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Comarch odnotował 23,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 32,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Ten Square Games odnotował 12,84 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 25,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Kruk zdecydował o ustaleniu X Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 700 mln zł, podała spółka. Emisje poszczególnych serii obligacji emitowanych w ramach programu będą realizowane w terminie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Zarząd Rainbow Tours postanowił o rozpoczęciu procesu przygotowania i realizacji wypłaty na rzecz akcjonariuszy zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2023, podała spółka.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) rekomenduje, by dniem dywidendy był 24 lipca, zaś dniem wypłaty 7 sierpnia 2023 r, podała spółka. W ubiegłym tygodniu zarząd spółki zarekomendował przeznaczenie na dywidendę 113,2 mln zł, czyli 2,7 zł na akcję.

AVA Trade

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zaakceptował wniosek Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) o zwiększenie o 150 mln zł puli środków na dopłaty do leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Oznacza to, że kwota całkowita do wykorzystania w tzw. ścieżce leasingowej programu “Mój elektryk” wzrosła do 400 mln zł, podał bank.

Aplisens zawarł umowę nabycia 100% udziałów Apar Control za cenę 11,5 mln zł, podała spółka.

Zwyczajne walne zgromadzenie Boryszewa podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,74 zł na jedną akcję uprawnioną do dywidendy, to jest w łącznej wysokości 151 851 700 zł, podała spółka. Dywidendą objętych jest 205 205 000 sztuk akcji. Do dywidendy nie są uprawnione akcje własne posiadane przez Boryszew S.A. Dzień dywidendy ustalono na 29 maja 2022 roku. Termin wypłaty dywidendy ustalono na 5 czerwca 2023 roku.

Dom Maklerski INC uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności maklerskiej w nowych obszarach, podała spółka. Rozszerzona licencja umożliwia m.in. wykonywanie zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych na rachunek składającego zlecenie oraz sporządzanie analiz inwestycyjnych i rekomendacji.

Raen nie wyklucza przeprowadzenia publicznej emisji akcji lub obligacji zamiennych w tym roku, ale uzależnia ją od wyceny rynkowej, poinformował ISBnews CEO Adam Guz. Spółka rozważa pozyskanie 20- 40 mln zł na własną produkcję energii.

Tauron wybuduje w Warblewie w województwie pomorskim farmę wiatrową o łącznej mocy 30 MW, podała spółka. Pierwsza energia elektryczna popłynie z tej elektrowni pod koniec 2024 roku. Zakładana roczna produkcja energii elektrycznej uzyskanej z farmy to ponad 80 tys. MWh. Elektrownia będzie składać się z 15 turbin o wysokości 100 metrów.

Rząd przygotowuje rozwiązanie, które umożliwi dalszą działalność Grupy Azoty, poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

SDS Optic otrzymała od TÜV NORD Polska potwierdzenie uzyskania przez technologię inPROBE certyfikacji systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych zgodnego z PN EN ISO 13485:2016 (SZJ). Otrzymanie certyfikacji oraz wcześniejsze, oficjalne zakończenie części I badań klinicznych stanowi dwa istotne kamienie milowe w drodze do komercjalizacji pierwszego zastosowania technologii w HER2 dodatnich nowotworach piersi, podała spółka.

Po 48 godzinach od wydania gry “Quantum Storm” na komputery PC w sklepie Epic Games Store wszystkie koszty przygotowania, produkcji, portingu oraz marketingu zostały zwrócone w 100%, podało SimFabric.

Kino Polska zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 6,94 mln zł z zysku netto za 2022 r., wynoszącego 20,23 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,35 zł na akcję, podała spółka. Pozostałe 13,29 mln zł proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Torpol ma w przygotowaniu oferty do ok. 10 postępowań przetargowych o łącznej wartości ok. 4 mld zł, poinformował prezes Grzegorz Grabowski. Spółka podtrzymuje, że w tym roku wypracuje niższe marże niż w ubiegłym i w II połowie roku zaczną one “zbliżać się” do 6% rentowności na sprzedaży brutto, zgodnej z przewidywaną długoterminową, średnią rentownością posiadanego portfela zamówień.

Piotr Kaczmarek złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji prezesa Getin Holding z upływem 30 czerwca 2023 r., podała spółka. Piotr Kaczmarek swoją decyzję uzasadniał ważnymi powodami osobistymi.

IMC sfinalizowała wiosenną kampanię siewną, a powierzchnia przeznaczona pod uprawy jare jest niższa w tym sezonie kosztem większego areału pod pszenicę ozimą, co jest podyktowane warunkami wojennymi. Łącznie w pięciu klastrach IMC, w obwodach czernihowskim, sumskim i połtawskim, zasiano 78,5 tys. hektarów zbóż jarych, w tym 46,3 tys. hektarów kukurydzy i 32,2 tys. hektarów słonecznika, podała spółka.

Grupa Orlen i Northland Power rozpoczęły budowę lądowej stacji elektroenergetycznej w gminie Choczewo, podał Orlen. Inwestycja umożliwi odebranie energii wytwarzanej na morzu przez farmę wiatrową Baltic Power. Zgodnie z harmonogramem, farma rozpocznie produkcję zeroemisyjnej energii w 2026 roku.

Akcje spółki Urteste zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na otwarciu kurs akcji spadł wobec ceny odniesienia o 1,49% i wyniósł 132 zł. Kurs praw do akcji wzrósł na debiucie o 1,82% do 110 zł.

Mabion wypowiedział umowę z Parexel International Limited na przeprowadzenie pomostowego trójramiennego badania klinicznego MabionCD20, podała spółka. Decyzja podyktowana jest realizacją założeń strategii spółki na lata 2023-2027, zgodnie z którą spółka planuje kontynuować transformację w kierunku w pełni zintegrowanej firmy CDMO o profilu biologicznym (podmiot prowadzący kontraktowe wytwarzanie i rozwój, ang. Contract Development and Manufacturing Organization).

Strategia Rozwoju Raen na lata 2023-2025 zakłada m.in. gotowość spółki do emisji obligacji zamiennych lub akcji, aby sfinansować zaplanowane cele operacyjne, podała spółka. Raen planuje wykorzystać także takie narzędzia jak green bonds.

Strategia Rozwoju Raen na lata 2023-2025 zakłada m.in. wypracowanie do 10,1 mln zł zysku EBITDA przy do 27,8 mln zł przychodów w 2023 r., podała spółka. W 2025 r. zysk EBITDA ma sięgnąć do 42,9 mln zł przy do 65,9 mln zł przychodów.

Strategia Rozwoju Raen na lata 2023-2025 zakłada m.in. osiągnięcie własnych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii (OZE) w wysokości 8 MW w 2024 r. i 58 MW w 2025 r. (wobec 2 MW obecnie – sprzedane), podała spółka.

Szacunkowe skonsolidowane przychody Asbis za kwiecień 2023 r. wyniosły ok. 183 mln USD i były o ok. 28% wyższe r/r, podała spółka.

Feerum zawarł umowę ze spółką Farma Redło na wyprodukowanie, dostawę, montaż i uruchomienie obiektu magazynowo-suszarniczego. Wartość brutto umowy wynosi 14,145 mln zł (netto 11,5 mln zł), a elementy obiektu magazynowo-suszarniczego będą montowane do 20 grudnia 2023 roku, podało Feerum. Obiekt magazynowo-suszarniczy zostanie zlokalizowany w miejscowości Grzybno, gmina Chojna.

PCF Group zdecydował o rozpoczęciu negocjacji w przedmiocie zawarcia umowy wydawniczej ze spółką będącą “renomowanym wydawcą” dotyczącej prac nad grą wideo w tzw. modelu work-for-hire, podała spółka.

Inter Cars odnotował 201,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 115,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Rafako odnotowało 237,8 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej i 228,8 mln zł straty z działalności operacyjnej przy 105,2 mln zł przychodów ze sprzedaży w I kw. 2023 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Protektor zawarł umowy z Komendą Główną Straży Granicznej na realizację zamówienia pn. “Dostawa obuwia do umundurowania wyjściowego, służbowego i polowego”, podała spółka. Wskazane powyżej umowy dotyczą dostawy 720 par botków zimowych, z opcją zamawiającego na kolejne 500 par; 5 450 par półbutów służbowych, z opcją zamawiającego na kolejne 1 500 par; 1 365 par trzewików polowych, z opcją zamawiającego na kolejne 935 par. Łączna wartość ww. umów wynosi 3 703 345,5 zł brutto w tym suma wartości zamówień podstawowych: 2 641 394,25 zł brutto.Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>
  • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykułMarzenia o hossie wracają na GPW. WIG powyżej 2000 pkt
Następny artykuł4 powody, dla których giełdy w tym roku rośnią!
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.