Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 22 lutego 2023 r.GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 15 lipca 2022 r.ING Bank Śląski zdecydował o zwiększeniu kosztów ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych obciążających wyniki banku za IV kwartał 2022 roku o 230 mln zł do 293 mln zł, podał bank Dodatkowe koszty wynikają z dokonanej przez Bank rewizji założeń modelowych przyjętych przez bank do szacowania kosztów.

Asseco SEE zarekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2022 w wysokości 1,46 zł na akcję, podała spółka.  Łączna rekomendowana kwota przeznaczona na dywidendę wynosi 75 765 606,46 zł.Asseco South Eastern Europe odnotowało 188,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 149,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Monnari Trade osiągnęło ok. 93,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w IV kwartale 2022 r. i były wyższe o 11,7% r/r (83,7 mln zł), podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 59,3 tys. ton w styczniu 2023 r. wobec 67,4 tys. ton rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Sprzedaż miedzi Grupy KGHM wyniosła 58,2 tys. ton w styczniu 2023 r. i była niższa o 0,8 tys. ton r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Unimot podpisał umowę na zakup nowych cystern kolejowych, przeznaczonych do przewozu benzyn lub oleju napędowego, podała spółka. Łączna wartość umów zawartych w tym przedmiocie z tym samym kontrahentem wynosi 19,43 mln euro (tj. 92,21 mln zł).

WB Electronics zawarł z południowokoreańską firmą zbrojeniową Hanwha Aerospace Co., Ltd. jako zamawiającym umowę na dostawę elementów systemu dowodzenia i łączności, podała spółka. Wartość umowy wynosi ok. 155,5 mln USD netto, tj. równowartość ok. 693,5 mln zł netto.

AVA Trade

PGE Energia Ciepła – spółka z Grupy PGE – rozpoczęła budowę nowej kotłowni rezerwowo-szczytowej, która składać się będzie z trzech kotłów wodnych olejowo-gazowych, o mocy 30 MW każdy, w Elektrociepłowni Gdyńskiej, podała spółka. Dziś nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego. Wartość inwestycji to ponad 100 mln zł.

Konsorcjum banków: PKO BP, Alior Bank, Bank of China (Europe) Oddział w Polsce, Bank Gospodarstwa Krajowego i Bank Pekao udzieliło finansowania grupie Enea w wysokości 2,5 mld zł, podał PKO BP. Udział tego banku wyniósł 750 mln zł.

Oferta Elektrotimu została wybrana przez Tauron Dystrybucja – Oddział w Wałbrzychu jako najkorzystniejsza w postępowaniu pn.: “Wzrost mocy przyłączeniowej zakładu produkcyjnego Toyota. Rozbudowa stacji R-Uczniowska”, podał Elektrotim. Wartość oferty to 14,67 mln zł netto.

Dom Development wprowadził do oferty 149 mieszkań w 6-piętrowym budynku w ramach kolejnego etapu osiedla 29. Aleja w Krakowie, podała spółka. Zakończenie budowy zaplanowano na III kw. 2024 roku.

Akcjonariusze Render Cube wyrazili zgodę na rozpoczęcie przez spółkę procesu ubiegania się o zmianę rynku notowań na główny parkiet GPW bez emisji akcji, podała spółka. Obecnie Render Cube prowadzi zaawansowane prace nad prospektem. Złożenie dokumentu planowane jest na przełomie I i II kwartału, a debiut na GPW możliwy jeszcze w tym roku, podano także.

BBI Development dokonało emisji oraz przydziału 26 tys. szt. obligacji oznaczonych serią BBD0225 o łącznej wartości nominalnej 26 mln zł i dacie wykupu 24 lutego 2025 r., podała spółka. Oprocentowanie zostało ustalone wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla obligatariuszy w wysokości 7,75 pkt proc.

Image Power, spółka z Grupy PlayWay, opublikuje dziś prolog gry “Cruise Ship Manager”; sama gra zadebiutuje na platformie Steam w ciągu kilku tygodni, podało Image Power.

Vivid Games podpisała z QubicGames umowę na porting gry “Eroblast” na Nintendo Switch i dystrybucję tytułu, podały spółki.

Akcjonariusze Drago entertainment podjęli uchwałę, zgodnie z którą spółka będzie mogła skupić akcje własne po cenie do 100 zł za sztukę, podało Drago. Porządek obrad przewidywał także program motywacyjny dla stałych pracowników i współpracowników firmy, w ramach którego to programu spółka może wyemitować akcje, które będą obejmowane z dyskontem do ceny rynkowej, przy jednoczesnym ograniczeniu ich zbywania.

Santander Bank Polska odnotował 2 799,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 1 111,68 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Szacunkowe skonsolidowane przychody Asbis za styczeń 2023 r. wyniosły ok. 222 mln USD i były o ok. 8% niższe r/r, podała spółka.

Ambra odnotowała 37,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku obrotowego 2022/2023 (październik – grudzień 2022 r.) wobec 34,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Stalprofil zawarł umowę z Polską Spółką Gazownictwa (PSG) na budowę gazociągu DN 400 relacji Lubienia – Masłów oraz gazociągu relacji Mójcza – Kielce o długości ok. 8,8 km, podała spółka. Wartość robót będących przedmiotem umowy wynosi 38,7 mln zł brutto. Umowa przewiduje, iż realizacja inwestycji powinna nastąpić w terminie 11 miesięcy od jej zawarcia, podano.

Wielkość zrealizowanej przez Rainbow Tours przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty sezonu “Lato 2023” (kwiecień – październik 2023 roku) od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do 15 lutego wyniosła 155 333 osób, co oznacza wzrost o około 43,9% r/r, podała spółka.

Torpol miał 184,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2022 r. wobec 77,1 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach w wysokości 1 084,8 mln zł (rok wcześniej: 1 121,4 mln zł), podała spółka, powołując się na wstępne dane.

(ISBnews)

Autor poleca również:Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

  • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykułZłoty dostał wsparcie od Bullarda?
Następny artykułSpojrzenie na kurs EUR/USD. Co powiedział dzisiaj Bullard?
isbnews agencja informacyjna
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.