Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek 21 września 2022 r.Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) o wydanie opinii w sprawie zmiany wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym nałożonego na PKO BP, podał bank. Bufor miałby wynosić 2% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko w miejsce obecnego 1%.

XTPL odnotowało 2,72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 4,65 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Sieć serwisowa Q Service Castrol, wspólny koncept firm Inter Cars i Castrol, osiągnęła liczbę 500 warsztatów samochodowych pod swoim szyldem w całej Polsce, poinformowała kierownik sieci Marta Ciesielska.

Grupa Otmuchów podjęła decyzję o intensyfikacji rozwoju posiadanych technologii produkcyjnych w obszarze wytwarzania żelków w oparciu m.in. o rozbudowę zakładu produkcyjnego w Nysie, podała spółka. Szacowana skala inwestycji może wynieść ok. 35 mln zł, a środki do jej realizacji spółka zamierza pozyskać w oparciu o zróżnicowane źródła finansowania. Zarząd zamierza m.in. przeprowadzić emisję nowych akcji i szacuje, że środki z takiej emisji wyniosą ok. 10 mln zł.

Grupa AB ocenia, że nadal ma potencjał rozwoju, a w związku z cyfryzacją i chmurą te perspektywy są jeszcze większe, poinformował prezes Andrzej Przybyło. Grupa rozważa m.in. rozbudowę magazynu w Magnicach i ewentualne akwizycje. Wyraża ponadto intencję wypłaty dywidendy i kontynuowania buy backu.

Grupa Kęty osiągnęła 160 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. br., wobec 167 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe wyniki finansowe.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) osiągnęła porozumienie z Polską Grupą Górniczą (PGG) i ma zapewnione dostawy na rok 2023 rok, zaś w sprawie ostatecznej ceny trwają jeszcze negocjacje, poinformował prezes PGE Wojciech Dąbrowski

Rada nadzorcza Vistalu Gdynia odwołała Macieja Matuszaka z funkcji prezesa zarządu i oddelegowała swojego przewodniczącego Ryszarda Krawczyka, na okres 3 miesięcy, do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu, podała spółka.

XTB

MCI Capital zakłada, że najbliższe 2-3 lata są głównie okresem nowych inwestycji ze względu na sprzyjającą sytuację rynkową, poinformował prezes Tomasz Czechowicz. Fundusz interesuje się spółkami digitalowymi w regionie CEE, ale też coraz bardziej w Europie Zachodniej. Z kolei techVentures będzie pierwszym strumieniem potencjalnych wyjść z inwestycji.

Petgram planuje przeprowadzenie oferty publicznej akcji w formie kampanii crowdinvestingowej w IV kw. br. oraz debiut na rynku NewConnect w 2023 r., podała spółka. Zebrane od inwestorów środki umożliwią m.in. dalszy rozwój aplikacji dla posiadaczy kotów i psów, wsparcie jej działań marketingowych i ekspansję na nowych rynkach.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zamierza sprowadzić do Polski do końca kwietnia przyszłego roku 10 mln ton węgla -poinformował prezes PGE Wojciech Dąbrowski. Oznacza to import 1,1 mln ton miesięcznie, podkreślił.

Mirbud zawarł z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi umowę na budowę Budynku Radioterapii w ramach II etapu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego uczelni wraz z Akademickim Osrodkiem Onkologicznym (stan surowy zamknięty) za 39,6 mln zł brutto, podała spółka.

Global Hydrogen – firma z branży energii alternatywnej – podpisała umowę nabycia 100% akcji spółki technologiczno-inżynieryjnej Turbo Green Electric, podał Global Hydrogen. Transakcja o wartości 10 mln zł pozwoli na przyspieszenie rozwoju biznesu w obszarze zielonej energii.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakłada wzrost powtarzalnej EBITDA w energetyce odnawialnej i w obrocie w 2022 r., przy spadku w energetyce konwencjonalnej i ciepłownictwie oraz stabilnym wyniku w dystrybucji, podała spółka.

Oferta Atrem na budowę linii energetycznych o wartości 42,11 mln zł netto (51,8 mln zł brutto) została wybrana przez Enea Operator, podała spółka.

Przy 5 stacjach paliw Avia, zarządzanych przez Grupę Unimot, powstały instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 100 kWp, podał Unimot. Za montaż odpowiada należąca do Grupy Unimot marka Avia Solar.

STS Holding podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022, w kwocie 42 264 438,66 zł (tj. 0,27 zł na akcję), czyli nie więcej niż połowę zysku spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego do 30 czerwca 2022 r., podała spółka.

Bank Pekao podniósł oprocentowanie nowych środków na lokacie 12-miesięcznej do 8%, podał bank. W przypadku lokaty półrocznej oprocentowanie wynosi 7%, a trzymiesięcznej – 6%. Maksymalna łączna kwota, jaką można zdeponować na tych lokatach, to 1 mln zł.

Sygnis podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie upowszechniania idei 3W, podała spółka.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o wycofaniu akcji Master Pharm z obrotu na rynku regulowanym z dniem 23 września 2022 r., podała giełda.

EC Nowy Będzin – spółka zależna elektrociepłowni Będzin przyjęła harmonogram rozpoczęcia budowy bloku energetycznego w wysokosprawnej kogeneracji opalanego paliwami alternatywnymi w ramach przyjętych wybranych kierunków inwestycyjnych w EC Nowy Będzin sp. z o.o. na lata 2022-2030, podała spółka

Medinice planuje zakończenie badań fazy przewlekłej w projektach MiniMax i Cool Cryo do końca 2022 r., a w przyszłym roku – fazy badań klinicznych w PacePress, podała spółka.

Szacunkowe skonsolidowane przychody Asbisu za sierpień br. wyniosły ok. 207 mln USD i były o ok. 15% niższe r/r, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

MCI Capital odnotowało 80,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 430,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa AB odnotowała 151,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2021/2022 (lipiec 2021-czerwiec 2022) wobec 123,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Nakłady inwestycyjne Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) wyniosły 968 mln zł w II kw. 2022 roku wobec 1 435 mln zł rok wcześniej, podała spółka. Capex uwzględniający korekty konsolidacyjne wyniósł odpowiednio: 949 mln zł wobec 1 408 mln zł rok wcześniej.

Produkcja energii elektrycznej netto Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) spadła o 5% r/r do 15 TWh w II kw. 2022 r., podała spółka. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej spadł o 3% r/r do 8,8 TWh, zaś sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych zmniejszyła się o ok. 8% r/r do 8,4 TWh.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowało 2 266 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 1 882 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto w tym ujęciu bez odpisów wyniósł odpowiednio: 2 272 mln zł wobec 1 902 mln zł zysku rok wcześniej.

Miraculum poszerza dostępność swoich marek w Notino. Spółka prowadzi sprzedaż kosmetyków z serii Miraculum i Pani Walewska na tej platformie, teraz oferta największej drogerii internetowej w Europie poszerzyła się o perfumy premium marki Chopin.

LESS planuje ujęcie w sprawozdaniu jednostkowym jednorazowych operacji księgowych, które negatywnie wpłyną na wyniki za pierwsze półrocze 2022 roku. Na wskazane wyżej operacje składają się odpisy na trwałą utratę wartości aktywów w postaci udziałów w spółkach zależnych, zaangażowanych w biznes odzieżowy oraz sprzedaży rowerów elektrycznych, w następstwie korekty prognozy spodziewanych wyników w kolejnych latach obrotowych będących następstwem w szczególności zmieniających się czynników geopolitycznych a także makroekonomicznych.

(ISBnews)Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


Poprzedni artykułW co inwestować w dobie kryzysu wg. Tradera21? Warren Buffett znów na zakupach
Następny artykułCzy wyceny na Wall Street są promocyjne? Prognozy dla S&P500 na koniec 2022 roku
isbnews agencja informacyjna
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here