Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 21 marca 2023 r.Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 7,56 mld zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 0,9 mld zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej podjął decyzję o rekomendacji niewypłacania dywidendy za rok 2022, podała spółka. Decyzja jest wynikiem analizy ogólnej wysokości zadłużenia spółki oraz spodziewanych nakładów kapitałowych i planowanych akwizycji, w kontekście przedłużającej się niestabilności i niepewności rynkowej, wyjaśniono.Oferta Budimeksu, o wartości 183,03 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1,‎ ogłoszonym przez Zarząd Dróg ‎Wojewódzkich w Katowicach, podała spółka. W przypadku podpisania umowy spółka będzie miała na jej realizację 36 miesięcy (z wyłączeniem miesięcy zimowych).

Budimex podpisał z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System umowę na generalną realizację gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – ‎Mory wraz infrastrukturą za 188,7 mln zł netto, podała spółka. Termin zakończenia robót przypada ‎24 miesiące od dnia zawarcia umowy‎.

Bank Pekao ze względu na duże zainteresowanie inwestorów podczas budowy księgi popytu zwiększył kwotę emisji senioralnych nieuprzywilejowanych obligacji serii SN1 z 500 mln zł do 750 mln zł, podał bank.

Rząd wyraził zgodę na połączenie PKN Orlen z Lotos SPV5, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Połączenie uprości strukturę właścicielską grupy kapitałowej Orlen.

Oferta spółki zależnej Mennicy Polskiej dotycząca nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT oraz udziałów w spółce GGH MT – wygasła, podała Mennica. Mennica Towers GGH MT jest bezpośrednim właścicielem inwestycji Mennica Legacy Tower w Warszaw

PKO Ubezpieczenia z grupy PKO Banku Polskiego wprowadza do swojej oferty pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych PKO Moto, podał bank.

CI Games pokaże podczas Game Developers Conference (GDC) w San Francisco część gry “The Lord of the Fallen”, z prezentacją wykorzystanej technologii. Za kilka tygodni pokazany zostanie gameplay gry, poinformował ISBtech prezes Marek Tymiński.

Romgos – wykonawca przyłącza gazowego dla bloku gazowo-parowego w Ostrołęce, o mocy ok. 750 MW, rozpoczyna właściwe prace budowlane, podała Energa. 28-kilometrowy gazociąg, biegnący przez teren pięciu gmin w województwach podlaskim i mazowieckim, zgodnie z planem ma powstać do końca II kwartału 2024 roku.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) pracuje nad zmianami prawnymi, które ułatwią rozwój rynku ETF, poinformowała członek zarządu GPW Izabela Olszewska.

Echo Investment i AFI Europe rozpoczynają realizację stołecznego projektu miastotwórczego Towarowa 22 o łącznej powierzchni użytkowej budynków przekraczającej 200 tys. m2, poinformował prezes Echo Investment Nicklas Lindberg.

Rumuńska spółka Grupy Ambra – Zarea chce inwestować w zwiększenie mocy produkcyjnych w rumuńskim regionie winiarskim Dealu Mare. Przewidywana wartość inwestycji w nowy zakład produkcyjny może wynieść 20 mln euro, a wkład własny Zarea nie przekroczy 50% jej wartości, podała Ambra. Po zapowiedzianym niedawno przejęciu rumuńskiej winiarni byłby to kolejny krok wzmacniający obecność Grupy Ambra w regionie Dealu Mare i jej pozycję rynkową jako producenta win w Rumunii.

Wspólnicy Portu Popowice – spółki stowarzyszonej Rank Progress – podjęli uchwałę w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanego zysku za 2022 rok w wysokości 41,5 mln zł, z czego Rank Progress przypadać będzie kwota 14,5 mln zł, podał Rank Progress. Wypłata zaliczki zostanie dokonana najpóźniej do 31 maja 2023 r.

Orange Polska, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, rozpocznie we wrześniu wygaszanie swojej sieci 3G. W zamian operator zapewni dostęp do 4G, podała spółka.

Amerykański koncern Sempra Infrastructure podjął decyzję o budowie terminalu Port Arthur w Teksasie, z którego będą realizowane długoterminowe dostawy LNG dla Grupy Orlen, podał PKN Orlen.

Dekpol Deweloper zakończył realizację budynków B2 i B3, finalizując tym samym budowę mieszkań w ramach II etapu Osiedla Kociewskiego w Rokitkach obok Tczewa. Etap II osiedla składa się z trzech trzypiętrowych budynków, obejmujących łącznie 129 lokali. W ramach ukończonego w IV kwartale 2022 roku budynku B1 powstały 43 mieszkania, natomiast w zrealizowanych właśnie budynkach B2 i B3 oddano do użytku 86 pozostałych lokali.

Zarząd Genomtec podjął uchwałę w sprawie określenia sposobu podziału środków z potencjalnej sprzedaży technologii. Zgodnie z nią, zarząd będzie podejmował działania w celu partycypacji akcjonariuszy w korzyściach w możliwie najszerszym zakresie, w tym w szczególności w formie przejęcia przez potencjalnego kupującego 100% akcji Genomtec lub przeznaczenia do wypłaty na rzecz akcjonariuszy całości zysku uzyskanego w wyniku sprzedaży technologii, podała spółka.

Polska pobiła kolejny rekord sprzedaży złota w 2022 r., a klienci kupili w sumie ok. 19 ton produktów z tego kruszcu, co lokuje nasz kraj w Top 5 w Europie, jeśli chodzi o wolumen sprzedaży, podała Mennica Skarbowa. Według spółki, popyt na złoto w Polsce nadal będzie utrzymywać się na wysokim poziomie, a cena surowca w efekcie niepewności politycznej w Europie, zawirowań na światowym rynku bankowym a także nadal wysokiej inflacji będzie rosnąć. Mennica Skarbowa w 2022 r. sprzedała prawie 5 ton złota w porównaniu do 4,53 tony z 2021 r.

Odsetek Polaków, którzy uważają, że ich wiedza na temat zasad funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych jest bardzo lub raczej duża wynosi 7%, zaś tych, którzy oceniają ją jako bardzo lub raczej niska – 64%, wynika z badania “Poziom wiedzy finansowej Polaków 2023” opublikowanego przez Warszawski Instytut Bankowości i Fundację GPW.

Mangata Holding monitoruje rynek w poszukiwaniu potencjalnych celów akwizycyjnych, poinformował ISBtech Leszek Jurasz.

STS przedłużył o kolejne lata umowę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej (PZPN) i pozostanie Oficjalnym Sponsorem Reprezentacji Polski w piłce nożnej do 31 lipca 2026 roku, podała spółka.

Gamivo odnotowało 7,08 mln zł skorygowanego skonsolidowanego zysku netto w 2022 r. wobec 3,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Mex Polska odnotował 7,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2022 r. (wobec 7,33 mln zł zysku w 2021 r.) oraz 9,8 mln zł zysku EBIT (wobec 8,6 mln zł zysku w ub.r.), podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Skonsolidowane przychody netto za 2022 r. wzrosły do 81,8 mln zł z 47,2 mln zł rok wcześniej.

Develia podjęła uchwałę w sprawie emisji 180 tys. niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii DVL0326OZ7, o wartości nominalnej 1 tys. każda i maksymalnej łącznej wartości nominalnej wynoszącej 180 mln zł, emitowanych w ramach programu emisji obligacji do łącznej kwoty (wartości nominalnej) wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynoszącej 600 mln zł, podała spółka.

JR Holding ASI zawarł trzy umowy z inwestorami instytucjonalnymi, którzy zdecydowali się powierzyć spółce środki w łącznej kwocie 24 mln zł w cenie 10 zł za jedną akcję, podała spółka.

All in! Games zawarł porozumienie z PolyAmorous o rozwiązaniu umowy wydawniczej, której przedmiotem było stworzenie przez dewelopera oraz wydanie, dystrybucja i promocja przez All In! Games gry komputerowej “Paradise Lost”, podała spółka. W związku z rozwiązaniem umowy wydawniczej oraz tytułem zapłaty za przekazanie na rzecz dewelopera praw do gry oraz materiałów marketingowych deweloper zapłaci All In! Games jednorazowe wynagrodzenie.

Creotech Instruments podpisał z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) umowę na realizację kontraktu obejmującego fazy C oraz D opracowania i produkcji kluczowego podzespołu instrumentu pomiarowego dla misji kosmicznej Comet Interceptor, która jest automatyczną sondą planowaną do wystrzelenia w przestrzeń kosmiczną w 2029 roku, podała spółka.

Grupa CEZ prognozuje 105-125 mld CZK wyniku EBITDA oraz 30-40 mld CZK skorygowanego zysku netto w 2023 r., podała spółka.

CEZ odnotował 80,79 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 9,79 mld CZK zysku rok wcześniej, podała spółka.

Forever Entertainment planuje 4 premier gier (plus jeden content update) na platformie Nintendo Switch w II kw. 2023 r., 7 na Xbox One, 5 na PS4 oraz 2 na PC, podała spółka w zaktualizowanym harmonogramie.

W aukcjach dodatkowych zorganizowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) Grupa Photon Energy zabezpieczyła na 2024 r. umowy mocowe (DSR) dla wolumenu 375 MW ponad wcześniej zakontraktowane14 MW na ten sam rok, podał Photon Energy. Umowy te przełożą się na 116,8 mln zł (24,8 mln euro) przychodów w 2024 r. Spółka planuje zwiększyć swój wolumen na polskim rynku mocy do 600 MW w 2026 r. i celuje w 1 GW do 2030 r.

One More Level odnotował 1,78 mln zł jednostkowej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 3,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

PCC Exol zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy z zysku za 2022 rok w kwocie 17,41 mln zł, tj. w wysokości 0,1 zł na akcję, podała spółka. Kwota 98,7 mln zł ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy spółki.

Asseco Poland powziął informację o wątpliwościach audytora dotyczących sprawowania kontroli i metody konsolidacji wyników Grupy Formula Systems w roku 2023, podała spółka. Ewentualna decyzja o zmianie metody konsolidacji Grupy Formula Systems może mieć dodatkowy jednorazowy pozytywny wpływ na skonsolidowany wynik netto Grupy Asseco w roku 2023.

PCC Exol odnotował 119,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 58,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Kogeneracja odnotowała 149,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 56,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Virtual Software LLC – spółka zależna Ailleron – odzyskała całość środków jakie posiadała w banku SVB, czyli 4,5 mln USD, a sytuacja związana z SVB nie wywarła żadnego negatywnego wpływu na działalność grupy, podał Ailleron.

PCC Rokita odnotował 675,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 417,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Założenia do ugody zawarte przez Tauron i Rafako przed Prokuratorią Generalną przewidują, że – z zastrzeżeniem uprzedniego osiągnięcia porozumienia Rafako z gwarantami – Tauron otrzyma 240 mln zł z gwarancji bankowych z tytułu należytego wykonania przez raciborską spółkę kontraktu na budowę bloku 910 MW w Jaworznie, podały spółki. W dniu wejścia w życie ugody strony zrzekną się wzajemnie wszelkich roszczeń ponad te, które zostaną objęte ugodą.

Huuuge Games – spółka zależna Huuuge – przeprowadzi zwolnienia grupowe ok. 10% zatrudnionych w grupie do końca kwietnia 2023 r., podało Huuuge.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uznała, że Bank Pekao spełnił kryteria do wypłaty do 75% dywidendy z zysku netto wypracowanego w roku 2022 r., podał bank. Jednocześnie Komisja zaleciła również niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych.

(ISBnews)

Autor poleca również:Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>
  • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykułKontra byków na WIG20. CD Projekt znowu budzi emocje
Następny artykułOto czarne owce sektora bankowego. Które instytucje doprowadziły do kryzysu?
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.