Naga MarketsGPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 21 kwiecień 2021 r.Atal wyemitował dwuletnie obligacje zwykłe serii AX o łącznej wartości nominalnej 120 mln zł, podała spółka. Papiery te mają być notowane na rynku Catalyst.

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Global Cosmed zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 10,48 mln zł z zysku netto na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,12 zł na akcję, podała spółka.

Te artykuły również Cię zainteresują
Liczba indywidualnych klientów ofert konwergentnych Orange Polska zwiększyła się o 20 tys. netto, tj. 8,4% r/r w I kw. 2021 r., podała spółka. Na koniec marca br. ich liczba wyniosła 1 503 tys. Z kolei liczba usług telefonii komórkowej (karty SIM) zwiększyła się w tym okresie o 2,4% r/r do 15 800 tys.

Po wynikach I kw. br. Orange Polska podtrzymał całoroczne prognozy na 2021 r. i zapowiedział, że strategię przedstawi w czerwcu br.

Orange Polska odnotował 39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 38 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Tarczyńskiego zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu wypłaty 1,5 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 r., podała spółka.

Creotech Instruments zakończył ofertę publiczną obejmującą 185 tys. akcji serii H, pozyskując 11,29 mln zł (maksymalną przewidywaną kwotę), podała spółka.

ML System zawarł z Budimeksem umowę na wykonanie instalacji fotowoltaicznych na Dworcu Zachodnim w Warszawie za łącznie 26 995 000 zł netto, podała spółka.

Dariusz Blocher zrezygnuje z funkcji pełnionych w zarządzie Budimeksu z dniem 19 maja, podała spółka.

Marvipol Development wyemitował niezabezpieczone obligacje serii AD o łącznej wartości nominalnej 116 mln zł, podała spółka.

Grupa WP zakończyła budowę testowej farmy fotowoltaicznej dla jednej ze swoich serwerowni, podała spółka. Jest to pierwsza z zaplanowanych ekologicznych inwestycji Wirtualnej Polski, dodano także.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Gamivo na NewConnect na czwartek, 22 kwietnia br., poinformowała spółka.

Mercator Medical oczekuje spadku cen rękawic w dystrybucji w kolejnych kwartałach, poinformował członek zarządu ds. finansowych Witold Kruszewski. Ceny surowca – zwłaszcza latekstu nitrylowego – są jeszcze na fali wznoszącej się i spółka spodziewa się, że w II kwartale te ceny osiągną szczyt.

Mercator Medical w ciągu najdalej 2-3 tygodni poinformuje rynek o rozpoczęciu nowej działalności. Spółka pracuje intensywnie także nad poszukiwaniem celów akwizycyjnych, zarówno w Europie, jak i poza nią, które by rozbudowały jej biznes i prowadzi już wstępne rozmowy w tej sprawie, poinformował prezes Wiesław Żyznowski.

Grupa kapitałowa Carlson Investments zamierza zostać czołowym graczem na rynku inwestycji w startupy i bardzo dynamicznie powiększyć swój portfel inwestycyjny w 2021 i 2022 r., poinformował prezes Aleksander Gruszczyński. Carlson planuje przejście na rynek główny GPW z NewConnect oraz szereg inwestycji na rynkach zagranicznych. Dodatkowo na wniosek głównych inwestorów znaczna część akcji nowych emisji ma zostać dopuszczona do obrotu na jednym z nowych rynków Nasdaq, charakteryzujących się wysoką płynnością.

Hydra Games zamierza zadebiutować na rynku NewConnect w II poł. 2021 r, podała spółka. Hydra Games podpisała umowę z Domem Maklerskim INC na przeprowadzenie rundy finansowania, której warunki będą prezentowane – na przełomie kwietnia i maja – na platformie CrowdConnect.pl, podano także.

Zarząd Bowim zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 2,06 mln zł z zysku netto na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,12 zł na akcję, podała spółka. Kwoty mogą ulec zmianie w wyniku odkupów akcji własnych.

Wysokość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) należnej od Santander Bank Polska to 135,08 mln zł w 2021 r. (uwzględniającą korektę składki naliczonej za 2020 r.), podał bank.

Elektrotim miał 16,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 13,52 mln zł jednostkowego zysku netto w 2020 roku, podała spółka, powołując się na wstępne szacunki. Tym samym spółka i grupa kapitałowa wykonała prognozę wyników finansowych za rok 2020 w zakresie jednostkowego i skonsolidowanego zysku operacyjnego i zysku netto, ale nie osiągnęła zakładanej wysokości jednostkowych i skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.

Dekpol sprzedał (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych) 79 lokali w I kw. 2021 r. wobec 27 lokali w I kwartale 2020 roku, podała spółka. Natomiast liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym (na podstawie zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokalu) to 148 lokali wobec 178 lokali rok wcześniej.

Redan zdecydował o zmniejszeniu rezerwy na możliwe ryzyko konieczności dokonania spłaty kredytu za Top Secret do 3 mln zł, podała spółka.

Ursus w restrukturyzacji miał 55,2 mln zł jednostkowej straty netto w 2020 r., wobec 74,6 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach netto na poziomie 27,7 mln zł wobec 40,2 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Ailleron podpisał z Polish Enterprise Fund VIII – funduszem private equity zarządzanym przez Enterprise
Investors (EI) finalną umowę sprzedaży udziałów i inwestycji w Software Mind, podała spółka. Wartość zbycia 26,7% udziałów wyniosła 40 mln zł.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki INIS zdecydowało o wypłacie dywidendy za rok 2020 w łącznej kwocie 800 tys. zł, podało Digitree Group.

Asbis Enterprises Plc osiągnął w marcu br. skonsolidowane przychody na poziomie ok. 261 mln USD wobec 150 mln USD rok wcześniej, co oznacza wzrost o około 74%, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Unibep zakończył proces analizy perspektyw działalności dla segmentu budownictwa modułowego i  zakłada m.in. dywersyfikację geograficzną opartą o rynek norweski, szwedzki, polski oraz niemiecki, podała spółka.

Mercator Medical odnotował skonsolidowany zysk netto wysokości ok. 287,4 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 20,6 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Tower Investments odnotował 7,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 5,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Żywiec odnotowała 17,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 34,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Newag wypracował 218,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 291,9 mln zł zysku EBITDA w 2020 roku, podała spółka powołując się na szacunkowe dane.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here