Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 21 grudnia 2022 r.Ciech, Ciech Soda Polska (spółka zależna Ciechu) oraz Inowrocławskie Kopalnie Soli “Solino” (spółka zależna PKN Orlen) podpisały umowy na dostawy solanki i sprzedaż soli oraz wody, a także porozumienie dotyczące partycypowania przez Ciech Soda Polska w kosztach niezbędnych inwestycji IKS Solino, które Ciech szacuje na 220 mln zł do 2026 r., podał Ciech

Pure Biologics zawarło umowy objęcia 450 tys. akcji na okaziciela serii o wartości nominalnej 0,10 zł za cenę emisyjną wynoszącą 20 zł oraz 510 tys. akcji spółki na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł za cenę emisyjną wynoszącą 20 zł, podała spółka. Akcje zostały opłacone wkładami pieniężnymi w łącznej wysokości 19,2 mln zł.Cyfrowy Polsat przydzielił inwestorom 2 670 000 obligacji serii D o wartości nominalnej 1000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 2 670 000 000 zł, podała spółka. Obligacje Serii D zostały przydzielone łącznie 97 inwestorom.

Carbon Studio podpisał umowę z Vertigo Games, na mocy której Vertigo Games będzie finansowało prace nad dalszym rozwojem gry “The Wizards – Dark Times: Brotherood” na wszystkich głównych platformach VR, w tym prace w zakresie wprowadzenia do gry trybu co-op, podała spółka. Premiera rozszerzenia co-op będzie miała miejsce w 2023 roku.

Ultimate Games rozpoczął procedurę zmierzającą do likwidacji spółek zależnych: Roller Games oraz Thunder Games z siedzibą w Warszawie, podała spółka. Decyzja o zwołaniu zgromadzeń wspólników, których porządek obrad będzie przewidywał otwarcie likwidacji ww. spółek, podyktowana jest aktualną sytuacją ekonomiczną oraz brakiem perspektyw na pozyskanie środków na dalszą działalność ww. podmiotów. Na dzień publikacji niniejszego raportu w żadnej ze spółek nie podjęto uchwały w sprawie ich rozwiązania.

Bank Pekao otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) decyzję w kwestii zmiany bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) do 1% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z poprzedniej wysokości 0,75%, podał bank.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wyznaczył pozimy MREL dla Banku Pocztowego: MRELtrea wyznaczono na 12% zaś MRELtem na 4,5%, podał bank.

Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź powołała Mateusza Wodejko do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu ds. finansowych spółki XI kadencji, podał KGHM.

AVA Trade

S&P Global Ratings obniżył rating Grupy Cyfrowego Polsatu do BB z BB+, określając perspektywę ratingu jako stabilną, podała agencja.

Sieć marketów alkoholowych Duży Ben,otworzyła trzysetny sklep, podała Grupa Eurocash. Sklep ten powstał we Wrocławiu i jest to 40. placówka marki w tym mieście.

Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating dla Energi w walucie krajowej i obcej na poziomie BBB+, podała spółka. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Kredobank z grupy PKO Banku Polskiego podpisał z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umowę dotyczącą gwarancji kredytowych, które. pomogą w sfinansowaniu kredytów o łącznej wartości 35 mln euro, podał bank. Kredyty z gwarancjami EBOR będą dostępne w Kredobanku od połowy stycznia 2023 roku.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) otrzymał ocenę ESG Risk przyznaną przez agencję ratingową Morningstar Sustainalytics na poziomie 14,2, podał bank. Oznacza to poprawę w stosunku do ratingu ESG Risk na poziomie 19,9 uzyskanego w ub.r.

Pomimo spodziewanych słabszych wyników w 2023 roku, Grupa Kęty nie widzi żadnego zagrożenia dla realizacji strategii spółki do 2025 roku, przewidującej 860 mln zł EBITDA w 2025 r., poinformował prezes Dariusz Mańko.

Healthnomic chce zadebiutować na New Connect w nadchodzącym roku, poinformował ISBtech prezes Paweł Wiśniewski. Dokumentację związaną z procesem chce zamknąć w I kw. 2023 r.

Wobec spełnienia wszelkich wymaganych warunków Ailleron zawarł z Dawone Hotel Services przyrzeczoną umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), operującej dotychczas jako samodzielna jednostka organizacyjna (dywizja) pod nazwą HotelTech, podał Ailleron. Umowa wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

Develia rozpoczęła przekazywanie lokali we wrocławskiej inwestycji Kaskady Różanki, podała spółka. Przy ul. Chorwackiej deweloper wybudował 128 mieszkań o zróżnicowanych układach i metrażach – od 25 do 95 m2.

ING Bank Śląski otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) decyzję w kwestii zmiany bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) do poziomu 0,5% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z poprzedniej wysokości 0,75%, podał bank.

InvestCapital Ltd. – spółka zależna Kruka – zawarła z bankiem Banco Bilbao Vizcaya Argentaria umowę w sprawie nabycia portfela niezabezpieczonych wierzytelności detalicznych o łącznej wartości nominalnej ok. 653 mln euro ( 3,06 mld zł wg kursu średniego NBP z dnia 20 grudnia 2022 roku), podała spółka.

Bridge Solution Hub zadebiutuje na rynku NewConnect w czwartek, 22 grudnia 2022 r., podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

PKO Bank Polski otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie do podwyższenia bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) do 2% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z poprzedniej wysokości 1%, podał bank.

Lerta z Grupy Photon Energy zakontraktowała jednostki redukcji zapotrzebowania (DSR) o mocy 157 MW w aukcji głównej na rok dostaw 2027, co przełoży się na 63,8 mln zł przychodów (13,6 mln euro), podał Photon Energy. Lerta planuje zwiększyć obsługiwany portfel mocy DSR w Polsce do 600 MW w 2027 r. i celuje w 900 MW w 2030 r., podano także.

Szacunkowe skonsolidowane przychody Asbis za listopad 2022 r. wyniosły ok. 275 mln USD i były o ok. 10% niższe r/r, podała spółka.

CCC, CCC.eu, CCC Shoes & Bags, CCC Factory i HalfPrice, jako kredytobiorcy i gwaranci, oraz mBank (agent), Bank Polska Kasa Opieki (agent zabezpieczeń), Bank Handlowy w Warszawie, Bank Millennium, BNP Paribas Bank Polska, Bank Polska Kasa Opieki, mBank, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Santander Bank Polska oraz Santander Factoring, jako kredytodawcy, zawarły aneks nr 2 do umowy kredytu z 2 czerwca 2021 r., na podstawie którego zostanie zrefinansowana część istniejącego zadłużenia Grupy CCC wobec instytucji finansowych.

No Gravity Games osiągnął 2,5 razy lepszą sprzedaż gier r/r w ramach kampanii promocyjnej „12 Games of Christmas Giveaway!” w dniach 5-16 grudnia 2022 roku na konsoli Nintendo Switch w rejonie America, podała spółka.

Akcjonariusze Kernel Holding zdecydowali zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za r.obr. 2022 , podała spółka.

Santander Bank Polska otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie do utrzymywania bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) w wysokości równoważnej 1% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z poprzedniej wysokości 0,75%, podał bank.

Akcjonariusze CD Projektu przyjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego na lata obrotowe 2023-2027, natomiast nie podjęli uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w celu realizacji programu motywacyjnego, podała spółka.

Polenergia Farma Wiatrowa Namysłów, spółka zależna Polenergii, rozwijająca zespół 4 projektów farm fotowoltaicznych Szprotawa o docelowej łącznej mocy ok. 47 MW, wygrała aukcję na sprzedaż energii z odnawialnych źródeł, podała spółka.

Wasko podpisało ze swoją spółką zależną Gabos Software umowę zakupu nieruchomości – działki gruntu nr 858/8 o obszarze 0,9410 ha położoną w Piekarach Śląskich za 15,99 mln zł, podała spółka. Częścią składową nieruchomości jest budynek szpitala, o łącznej powierzchni użytkowej 2.293,11 m2.Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

  • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykułKurs EUR/USD pozostaje nadal powyżej 1,06. Świetne dane z USA, wysoka inflacja w Kanadzie…
Następny artykułTesla jest teraz warta mniej niż Exxon!
isbnews agencja informacyjna
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here