Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 20 grudnia 2022 r.Mennica Polska SA Tower S.K.A. – spółka zależna Mennicy Polskiej, inwestor – złożyła spółce GGH PF Project 3 GGH Management 3 (sprzedającemu) ofertę nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT (która jest bezpośrednim właścicielem inwestycji Mennica Legacy Tower w Warszawie) oraz udziałów w spółce GGH MT, a także zapewnienia spłaty wyemitowanych obligacji, podała spółka. Cena za akcje, cena za udziały oraz kwota spłaty obligacji będą stanowiły łącznie kwotę w wysokości 141,4 mln euro. Wartość transakcji została skalkulowana w oparciu o oszacowanie wartości kompleksu budynków biurowych Mennica Legacy Tower zlokalizowanych przy ul. Prostej 18 i 20 w Warszawie na kwotę 401 mln euro.

Mo-Bruk podpisał z firmą AB Industry wartą 134 mln zł netto umowę na generalne wykonawstwo inwestycji polegającej na modernizacji instalacji termicznego przekształcania odpadów w zakładzie w Karsach, podała spółka.Grupa Kęty prognozuje 388 mln zł skonsolidowanego zysku netto, przy 5 271 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2023 r., podała spółka. Oznacza to odpowiednio spadek o 41% i 11% w stosunku do opublikowanych wstępnych danych za 2022 r.

Best przydzielił inwestorom 135 287 obligacji serii Z1 o wartości nominalnej 100 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 13 528 700 zł, podała spółka. Subskrypcją objętych było 200 tys. sztuk obligacji. W styczniu 2023 r. obligacje serii Z1 trafią do obrotu na rynku Catalyst.

Livechat Software zawarł umowę i zrealizował transakcję zakupu domeny text.com, podała spółka. Domena może odgrywać istotną rolę w strategii marketingowej spółki w przyszłości, podkreślono. Wartość umowy nie została ujawniona.

Kruk podjął uchwałę w przedmiocie dokonania przydziału obligacji serii AN2 o łącznej wartości emisyjnej 10 mln zł, emitowanych w ramach IX Programu Emisji Obligacji, podała spółka. Redukcja zapisów wyniosła 50,45%.

Tauron Wydobycie (TWD, spółka zależna Tauron Polska Energia) zawarł umowy w ramach zaakceptowanego przez Ministra Aktywów Państwowych wsparcia publicznego w formie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych w 2022 r. (system wsparcia), podała spółka.

Allegro odnotowało najwyższy poziom sprzedaży dziennej na platformie w jej historii w poniedziałek, 12 grudnia, podała spółka.

AVA Trade

Moody’s zdecydował o umieszczeniu wszystkich długo- i krótkoterminowych ratingów mBanku, z wyjątkiem krótkoterminowych ratingów depozytów bankowych P-2, pod obserwacją w kierunku obniżenia, podała agencja. Przedłużony został również przegląd ratingów Banku Millennium w kierunku obniżenia. Agencja oceniła 9 polskich banków.

W wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Grupy Żywiec po zakończeniu zapisów zawarto transakcje, których przedmiotem było łącznie 17 920 papierów, nabywanych po cenie 486,12 zł za sztukę, podało Santander Biuro Maklerskie, jako podmiot pośredniczący.

Unibep podpisał z ArcelorMittal Poland umowę na budowę instalacji DeNOx w zakładzie w Zdzieszowicach w województwie opolskim, podała spółka. Przedmiotem jest zaprojektowanie, wybudowanie i włączenie do istniejącego układu technologicznego EC II instalacji odazotowania spalin dla trzech kotłów OPG-140. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi ok. 58 mln zł netto, a okres jej realizacji – od w IV kw. 2022 r. do I kw. 2026 r.

Miraculum wznowiło produkcję wody kolońskiej marki Prastara, podała spółka.

Akcjonariusze AC SA zdecydują podczas walnego zgromadzeniu zwołanego na 16 stycznia o skupie akcji w celu umorzenia i przeznaczeniu na ten cel maksymalnie 35 mln zł, wynika z projektów uchwał. Cena nabycia jednej akcji wyniesie 40 zł.

Columbus Energy zakontraktował łącznie 123,852 MW obowiązku mocowego dla magazynu energii o pojemności 532 MWh w wyniku aukcji głównej rynku mocy na rok 2027, podała spółka.

Konsorcjum Polimeksu Mostostalu, Polimeksu Infrastruktura i Trakcji zawarło z Gminą Olsztyn aneks do umowy na rozbudowę linii tramwajowych, podała spółka. Na mocy aneksu, w związku z wystąpieniem okoliczności siły wyższej związanych z wojną w Ukrainie, a także pandemią wirusa Sars-Cov2 postanowiono, że wynagrodzenie należne wykonawcy będzie waloryzowane na podstawie wartości wskaźnika waloryzacji. Maksymalna łączna kwota waloryzacji nie przekroczy 51,3 mln zł netto (50% kwoty waloryzacji przypadnie na członków konsorcjum z grupy kapitałowej Polimex Mostostal).

Grupa Kęty miała 65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy przychodach 1 255 mln zł w IV kw. 2022 r., co oznaczało odpowiednio spadek o 49% r/r i wzrost o 3% r/r, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

BNP Paribas Bank Polska wprowadza do oferty ESG Rating-Linked Loan – kredyt dla przedsiębiorstw, w którym poprawa wyniku ratingu ESG może obniżyć koszt finansowania, podał bank. Aby wesprzeć nową formułę finansowania, bank nawiązał współpracę z EcoVadis – globalną agencją prowadzącą ratingi ESG.

Enea szacuje, iż przychody jej grupy z rynku mocy mogą wynosić średniorocznie dla jednostek istniejących (z umową mocową na 1 rok) i zakontraktowanych 1 036 MW – ok. 421 mln zł. Natomiast wszystkie szacowane przychody grupy na 2027 rok z rynku mocy, uwzględniające wcześniej zakontraktowane obowiązki mocowe wyniosą ok. 641 mln zł, podała spółka.

Energa zakontraktowała ostatecznie łącznie 894,461 MW obowiązku mocowego dla swoich jednostek w wyniku aukcji głównej rynku mocy na rok 2027, podała spółka. Przychody z tytułu zawartych kontraktów mogą wynieść ok. 363,46 mln zł w 2027 r.

Tauron wybuduje w Warblewie (pomorskie) farmę wiatrową obejmującą 15 turbin o łącznej mocy 30 MW. To trzynasta wiatrowa inwestycja spółki, podał Tauron.

Ailleron Outsourcing Services – spółka zależna Ailleron – podpisała z ING Bankiem Śląskiem umowę na wdrożenie systemu LiveBank w oparciu o technologię chmury publicznej w modelu SaaS, podała spółka. Stroną przedmiotowej umowy jest również Operator Chmury Krajowej, której zadaniem będzie świadczenie usługi chmurowej oraz wsparcie w zakresie zapewnienia zgodności wykorzystywanych usług chmurowych z wymogami prawa.

Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, spółka zależna Polenergii, zawarła umowę na 112 MW obowiązku mocowego na rok dostaw 2027, podała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) ostatecznie zakontraktowała łącznie 1 197,374 MW obowiązku mocowego dla jednostek należących do grupy PGE na 2027 rok.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) udostępni swoim klientom dokumenty umowne w formie elektronicznej dostosowanej do wymogów dla sektora bankowego, podał bank. Dostawcą rozwiązania repozytorium dokumentów zgodnego z trwałym nośnikiem informacji jest firma Hitachi Europe Ltd.

Zsombor Marton został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządzającego MOL ds. poszukiwań i wydobycia z dniem 1 lutego 2023 r., podała spółka. Zsombor Marton jest związany z Grupą MOL od 15 lat, w tym w latach 2017-2021 jako szef poszukiwań i wydobycia w MOL Hungary.

Kruk zdecydował o emisji i ustalił ostateczne warunki dla obligacji serii AL3 o łącznej wartości do 120 mln zł, podała spółka. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż do 31 marca 2023 roku.

ZE PAK zawarł z Cyfrowym Polsatem aneks nr 4 do umowy z 20 grudnia 2021 r. dotyczącej sprzedaży 67% udziałów w PAK-Polska Czysta Energia (PAK-PCE) na rzecz Cyfrowego Polsatu, przesuwając termin spełnienia warunków zawieszających do 3 lipca 2023 r. z 5 stycznia 2023 r., podały spółki.

Nadzwyczajne regulacje rynku energii oraz wysokość zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) taryfy dla odbiorców z grup G oznaczają dla Energi wpływ na działalność w kwocie ok. 930 mln zł, podała spółka. Możliwe jest zawiązanie rezerwy w tej wysokości, co przełoży się bezpośrednio na obniżenie o tę kwotę skonsolidowanego wyniku EBITDA, podano także.

Rada nadzorcza Hollywood odwołała Rafała Wójcika z funkcji wiceprezesa zarządu ds. operacyjno – finansowych. Jednocześnie podjęła uchwałę w sprawie delegowania członka rady – Sebastiana Szostaka – do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa zarządu ds. operacyjno – finansowych na okres 3 miesięcy.

Michał Paschalis-Jakubowicz złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa K2 Holding, podała spółka. Rezygnacja została dokonana ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2022 r. Michał Paschalis-Jakubowicz uzasadnił swoją decyzję nowymi planami zawodowymi. Zarząd Grupy K2 od 1 stycznia 2023 roku stanowić będą Paweł Wujec, Artur Piątek oraz Tomasz Burczyński, będący jednocześnie szefem software house’u Fabrity, największego biznesu grupy.

Gamedust zawarł z European Education and Culture Executive Agency (EACEA) umowę na dofinansowanie w ramach programu Kreatywna Europa, komponent: MEDIA, temat: Video Games and Immersive Content Development, podała spółka. W ramach umowy spółka otrzyma środki w wysokości 104 298 euro, które zostaną przeznaczone na pre-produkcję kolejnej produkcji własnej. Całość projektu zostanie zrealizowana w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2023 r.

(ISBnews)Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

  • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykułKurs funta umocni się w 2023 r., po tym jak Wielka Brytania wróci do UE – szokujące prognozy Saxo
Następny artykułKurs dolara w dół, giełdy w górę
isbnews agencja informacyjna
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here