Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 20 grudnia 2021 r.Enea szacuje, że przychody grupy kapitałowej z rynku mocy mogą wynosić średniorocznie dla jednostek istniejących (z umową mocową na 1 rok) i zakontraktowanych 1 028 MW – ok. 412 mln zł, podała spółka. Natomiast wszystkie szacowane przychody Grupy Enea na 2026 rok z rynku mocy, uwzględniające wcześniej zakontraktowane obowiązki mocowe, wyniosą ok. 632 mln zł.

Anwil – spółka zależna PKN Orlen – podpisała porozumienie z włoską firmą Tecnimont, które zakłada zmianę daty zakończenia budowy instalacji granulacji na koniec 2022 roku, a oddanie jej do użytkowania do końca stycznia 2023 roku, podał PKN Orlen. Wcześniej plan zakładał zakończenie budowy do końca I półrocza 2022 r.Grupa Polsat Plus zakłada, że planowane w Strategii 2023+ inwestycje w zieloną energię przełożą się na 500-600 mln zł inkrementalnego, powtarzalnego wyniku EBITDA w 2026 r., poinformował wiceprezes Maciej Stec.

Grupa Azoty oraz jej spółki zależne: Zakłady Azotowe “Puławy”, Zakłady Chemiczne “Police” i Zakłady Azotowe Kędzierzyn podpisały dwustronne aneksy do umów sprzedaży węgla z Polską Grupą Górniczą, podała Grupa Azoty. Szacunkowa łączna wartość umów po podpisaniu aneksów w skali Grupy Azoty wynosi około 202,7 mln zł netto rocznie.

Grupa Polsat Plus wraz z ZE PAK planuje zainwestować ok. 0,5 mld zł w technologie wodorowe w ciągu 5 lat, poinformował wiceprezes Maciej Stec. Plany obejmują budowę całego łańcucha: od produkcji wodoru w elektrolizerni, po sieć magazynową, stacje paliw i produkcję autobusów wodorowych.

Grupa Polsat Plus jest w fazie analiz inwestycji w małe reaktory atomowe SMR, poinformował wiceprezes Maciej Stec.

Grupa Polsat Plus zakłada finansowanie inwestycji w zakresie zielonej energii nawet w 75% długiem, poinformował wiceprezes Maciej Stec. Strategia 2023+ grupy zakłada inwestycje do 5 mld zł w zieloną energię w ciągu 5 lat.

Grupa Polsat Plus przewiduje, że poziom zadłużenia przekroczy 2,0x dług netto/EBITDA w związku z inwestycjami w ramach strategii 2023+, poinformowała członek zarządu ds. finansowych Katarzyna Ostap-Tomann.

Grupa INC przyjęła nowe, strategiczne kierunki rozwoju Domu Maklerskiego INC, które przewidują poszerzenie biznesu o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszy inwestycyjnych, które mają zapewnić stabilne, powtarzalne przychody i zyski, a także zwiększenie ekspozycji na duże oferty publiczne połączone z debiutem akcji na rynku regulowanym, podała spółka. Szczegóły znajdą się w strategii grupy kapitałowej INC, która zostanie opublikowana w ciągu kilku tygodni.

W zasięgu sieci 5G Plusa znajduje się ok. 20 mln mieszkańców Polski z ponad 800 miejscowości, poinformował wiceprezes Grupy Polsat Plus Maciej Stec.

Cyfrowy Polsat zawarł przedwstępną umowę dotyczącą nabycia 1 070 000 udziałów, stanowiących ok. 66,94% kapitału zakładowego spółki Port Praski (PP) od Embud 2 sp. z o.o. S.K.A. oraz przedwstępną umowę dotyczącą nabycia 4 705 udziałów, tj. ok. 32% kapitału zakładowego Pantanomo Limited od Tobe Investments Group Limited, podała grupa. Bazowa cena sprzedaży za udziały PP została ustalona na 572,21 mln zł, a za udziały Pantanomo na 307,16 mln zł.

ZE PAK zawarł przedwstępną umowę 67% udziałów w PAK-Polska Czysta Energia (PAK-PCE) na rzecz Cyfrowego Polsatu, podała spółka. Bazowa cena sprzedaży została ustalona na 193 104 000 zł, natomiast łączna suma wpływów jakie ma uzyskać ZE PAK w wyniku opisanych poniżej transakcji ma wynieść 800 459 000 zł.

Ailleron stawia w przyszłym roku na dalszy rozwój sprzedaży eksportowej i kolejne akwizycje, poinformował ISBtech członek zarządu spółki Tomasz Król.

Ailleron spodziewa się wyraźnego przekroczenia 200 mln zł przychodów w całym bieżącym roku, poinformował ISBtech członek zarządu i dyrektor finansowy Ailleron Tomasz Król. W I-III kw. 2020 r. spółka odnotowała 145,4 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w porównaniu z 102,14 mln zł rok wcześniej.

Netrisk Group – insurtech z portfela MCI Capital – ogłosił przejęcie austriackiej porównywarki durchblicker, podano w komunikacie.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) otrzymał od agencji ratingowej Sustainalytics ogólną ocenę ESG Risk na poziomie 19,9, co oznacza niewielkie ryzyko (low risk) istotnego negatywnego wpływu czynników ESG, podał bank.

OEX podpisał umowę, na podstawie której zobowiązał się do sprzedaży wszystkich posiadanych akcji (tj. ok. 51%) spółki zależnej Divante na rzecz grupy Cloudflight, podała spółka. Transakcja, której realizacja planowana jest na styczeń 2022 r., obejmie sprzedaż wszystkich akcji Divante, w tym przez jej pozostałych wspólników. Łączna cena za 100% akcji wyniesie ok. 175,1 mln zł.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakontraktowała łącznie 1 739,51 MW obowiązku mocowego w aukcji głównej na rok dostaw 2026, podała spółka.

Producent i wydawca gier kategorii premium Event Horizon złożył prospekt do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała spółka. Event Horizon planuje debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w I poł. 2022 r. Obecnie spółka prowadzi zaawansowane prace nad grą “Dark Envoy”.

GPW Benchmark – spółka z grupy Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie – rozpoczęła publikację nowego indeksu WIG140, podała GPW. W skład portfela tego indeksu wchodzą pakiety akcji 140 spółek notowanych na GPW, zakwalifikowanych do portfeli indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) podpisał umowy z firmami udzielającymi leasingu z dopłatą w ramach programu “Mój elektryk” – PKO Leasing i Prime Car Management, spółką dominującą Grupy Masterlease, podał bank.

PAK CCGT – spółka zależna ZE PAK – zawrze umowę mocową na 17 lat dostaw w wyniku aukcji głównej na 2026 r., podała grupa. Wartość kontraktu na pierwszy rok dostaw w cenach stałych wynosi 197,39 mln zł.

Strategia Grupy Polsat Plus zakłada wypłaty dywidendy w wysokości co najmniej 1 zł na akcję z zysków za lata 2021-2023, podał Cyfrowy Polsat.

Erbud zawarł umowę warunkową na realizację budynków mieszkalnych, o wartości 54,58 mln zł netto w Szczecinie, podała spółka.

Akcje spółki Bio Planet zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na otwarciu kurs akcji wzrósł wobec ceny odniesienia o 0,75% i wyniósł 27 zł.

Iron Wolf Studio rozważy wydłużenie developmentu gry “Destroyer – the U-boat Hunter”, tylko jeśli ostateczna umowa z amerykańskim wydawcą uwzględni znaczne rozbudowanie funkcjonalności gry, poinformował ISBtech CEO Bartosz Pluta.

Unimot Energia i Gaz (UEiG) – spółka zależna Unimotu – zawarła z założycielami tej spółki, dwiema osobami fizycznymi: Dominikiem Cicheckim oraz Łukaszem Hołubowskim, umowy dotyczące zakończenia inwestycji UEiG w Naturalną Energię (NE), w tym warunkowe porozumienie o rozwiązaniu umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji projektów farm fotowoltaicznych, podał Unimot.

Groclin nabył po 100% udziałów w spółkach LESS i eGroclin, podała spółka.

Bank Handlowy zaakceptował zmianę szacunku wyceny inwestycji kapitałowych banku oraz rezerwy na zwroty części prowizji za udzielenie kredytów konsumpcyjnych spłaconych przed terminem, podał bank. Pierwsze zdarzenie wpłynie na wynik banku pozytywnie, a drugie – negatywnie.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła debiut akcji Render Cube na rynku NewConnect w środę, 22 grudnia, podała spółka.

Dagmara Brzezińska dołączyła do zarządu Integer.pl – spółki zarządzającej działalnością Grupy InPost w Polsce. Będzie odpowiedzialna za sprzedaż krajową, klientów międzynarodowych, SME, obsługę klientów, procesy doskonalenia sprzedaży, a także wsparcie sprzedaży i implementację nowych produktów.

Sescom podpisał umowę nabycia 600 akcji serii A gdyńskiej spółki Nepthyne. Wartość transakcji wyniosła 430,5 tys. zł, tj. 717,50 zł za 1 akcję. Transakcja nastąpiła w wyniku konwersji pożyczki. Nepthyne realizuje projekt produkcji wodoru na morzu z wykorzystaniem energii elektrycznej z farm wiatrowych oraz przesyłu energii elektrycznej i wodoru na ląd. W wyniku zawarcia transakcji, spółka Nepthyne stała się podmiotem stowarzyszonym wobec Sescom.

Ergonode, polski startup tworzący oprogramowanie wspierające tworzenie i zarządzanie treściami produktowymi w sklepach internetowych, został dokapitalizowany kwotą ponad 5 mln zł. Ponad 30% udziałów w objął twórca marki eobuwie.pl Marcin Grzymkowski, który wniesie także do spółki doświadczenie w skalowaniu międzynarodowego e-commerce.

Sieć salonów biżuterii YES wprowadziła płatności odroczone fintechu Mokka w ponad 180 salonach sieci YES oraz Verona w całej Polsce, podała spółka. Bezgotówkowe zakupy z odroczoną płatnością w sklepach stacjonarnych będą realizowane z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Mokka, udostępnionej doradcom klienta YES oraz Verona. Klienci będą mogli skorzystać z wielu planów płatniczych takich jak np. odroczenie płatności o 30 dni czy systemów ratalnych.

Games Operators zawarł umowę z Humble Bundle Inc., na podstawie której gra “Rustler” weźmie udział w pakiecie (Bundle) organizowanym przez Humble Bundle, podała spółka.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: lpp akcje prognozy | cena akcji polenergia | kurs ccc | akcje pzu | cdprojekt kurs | echo investment giełda | gpw pgnig |Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>

Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

Conotoxia


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here