Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 2 marca 2023 r.Wartość portfela zamówień Unibepu w budownictwie kubaturowym na rok 2023 i kolejne lata wynosi ok. 1,5 mld zł; w sekcji infrastrukturalnej aktualna wartość portfela zleceń na kolejne lata wynosi ok. 950 mln zł, a w segmencie budownictwa energetyczno-przemysłowego 615 mln zł, podała spółka. Z kolei aktualna wartość portfela zamówień Unihouse (segment budownictwa modułowego) do realizacji w 2023 r. i kolejnych latach wynosi ok. 225 mln zł.

COIG z grupy Wasko podpisała umowę na utrzymanie systemu informatycznego Zarządzanie Finansami Miasta dla Urzędu Miasta Łodzi i Miejskich Jednostek Organizacyjnych przez okres 4 lat, wartości 39,05 mln zł brutto, podała spółka. Zamówienie podstawowe opiewa na 30,37 mln zł brutto, prawo opcji – na 8,68 mln zł brutto.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym br. przez grupę VRG wyniosły 86,4 mln zł i były wyższe o 5,7% r/r, podała spółka. W okresie styczeń-luty spółka osiągnęła przychody 178,1 mln zł, co oznacza wzrost o 8,8% r/r.

Unibep miał ok. 2 264 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i ok. 31 mln zł zysku netto w 2022 r. wobec odpowiednio 1 712 mln zł i 47 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Biomaxima została wyróżniona w rankingu FT 1000: Europe’s Fastest Growing Companies, zestawiającym 1000 firm z Europy, które osiągnęły najwyższą dynamikę wzrostu przychodów w latach 2018-22 (CAGR). BioMaxima znalazła się w rankingu w kategorii “Health Care & Life Sciences” po raz pierwszy, podała spółka.

Ryvu Therapeutics podpisała umowę z globalnym dostawcą usług w zakresie rozwoju leków – amerykańską firmą Labcorp Drug Development, na przeprowadzenie II fazy badań klinicznych RVU120 jako monoterapii w leczeniu nawrotowych/opornych na leczenie przerzutowych lub zaawansowanych guzów litych, podała spółka. Rozpoczęcie II fazy badania planowane jest zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, tj. na II kw. 2023 r., w ramach zatwierdzonego już protokołu badania fazy I/II.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zawarła umowę kredytu odnawialnego do kwoty 2,33 mld zł z konsorcjum składającym się z następujących banków: PKO BP, Bank Polska Kasa Opieki, Bank of China (Europe), Industrial and Commercial Bank of China (Europe), Alior Bank i Santander Bank Polska, podała spółka.

P.A. Nova zawarła warunkową umowę sprzedaży nieruchomości zabudowanej obiektem handlowo-usługowym Castorama w Płocku na rzecz TI 14 Sp. z o.o. Wartość netto umowy stanowi 30% przychodów grupy kapitałowej P.A. Nova według ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach), podała spółka.

AVA Trade

Tauron Polska Energia zakończył główne analizy w ramach testów na utratę wartości aktywów grupy, które w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania za 2022 r. wykazały zasadność utworzenia odpisów w wysokości 882 mln zł z tytułu utraty wartości finansowania udzielonego spółce Tauron Wytwarzanie, podała spółka. Przeprowadzone analizy wykazały również zasadność dokonania odpisów w odniesieniu do wartości udziałów posiadanych przez spółkę w Tauron Inwestycje oraz udzielonych na rzecz tej spółki pożyczek, o łącznej wartości 114 mln zł.

Bank Pekao zaoferuje kredyty hipoteczne oparte na stawce WIRON w II połowie roku; do tego czasu będzie oferował też kredyty oparte o WIBOR, zapowiedział prezes banku Leszek Skiba.

Nakłady inwestycyjne Grupy Apator nie powinny przekroczyć 60 mln zł w 2023 roku, poinformował członek zarządu Tomasz Łątka.

Bank Pekao chce wypłacić dywidendę za 2022 rok zgodnie z zapisanym w strategii dywidendowej przedziałem 50-75% osiągniętego zysku netto, zapowiedział wiceprezes banku Paweł Strączyński.

Apator jest bardzo optymistycznie nastawiony do wyników I kwartału 2023 roku, poinformował członek zarządu Tomasz Łątka.

Bank Pekao spodziewa się, że w tym roku marża odsetkowa netto będzie spadać o kilkanaście punktów bazowych w ujęciu kwartalnym, poinformował wiceprezes banku Paweł Strączyński.

Nextbike Polska liczy na zatwierdzenie przez sąd układu z wierzycielami w połowie marca i po zakończonej restrukturyzacji widzi dobrą perspektywę rozwoju, poinformował ISBnews prezes Tomasz Wojtkiewicz.

Zarząd Banku Pekao wyraził zgodę na emisję obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych o łącznej wartości nominalnej do 500 mln zł, podał bank. Obligacje będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne banku. Rozważany termin rozpoczęcia emisji obligacji to marzec 2023 r., z zastrzeżeniem, iż termin ten jest uzależniony od sytuacji na rynku obligacji, podano także.

Portfel zamówień Asseco Business Solutions (Asseco BS) na bieżący rok ma wartość 241,4 mln zł, o 16,4% więcej r/r, poinformował CFO spółki Mariusz Lizon.

Bank Pekao planuje wyemitować obligacje wartości ok. 7 mld zł w najbliższych latach w celu spełnienia z nadwyżką wymogów MREL, zapowiedział wiceprezes Paweł Strączyński.

Codeaddict podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, podała spółka. Rozważa i jest otwarta na szereg możliwych opcji, które mogą obejmować w szczególności zawarcie aliansu lub partnerstwa strategicznego, połączenie z innym podmiotem, w tym również pozyskanie nowych inwestorów czy sprzedaż posiadanych przez siebie aktywów, w tym m.in. udziałów w innych jednostkach.

PKP Intercity zawarło z Newagiem umowę na dostawę 20 nowych lokomotyw elektrycznych o prędkości do 160 km/h wraz z utrzymaniem za szacunkowo 426,5 mln zł netto, poinformowali przedstawiciele spółek.

GreenX Metals Limited zażądał natychmiastowego, dobrowolnego wstrzymania obrotu swoimi akcjami na Australijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (ASX), w oczekiwaniu na ogłoszenie dotyczące pozyskania kapitału, podała spółka.

Wartość kredytów ogółem w sektorze bankowym zmniejszy się o 2% r/r w tym roku i zwiększy się o 1,7% r/r w roku przyszłym (po wzroście o 2,4% w ub.r.), prognozuje Bank Pekao. Według banku wartość kredytów hipotecznych w PLN zmniejszy się o 4%, by wzrosnąć o 2,2% w kolejnym roku.

Przychody TIM spadły o 1,7% r/r do 111,77 mln zł w lutym 2023 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W okresie styczeń-luty przychody wzrosły o 5% r/r do 228,76 mln zł. Przychody z e-commerce wyniosły odpowiednio: 75,88 mln zł w lutym (-4,7% r/r) i 158,15 mln zł po dwóch miesiącach roku (+1,6% r/r).

DB Energy podpisał list intencyjny z Efeso Consulting dotyczący współpracy świadczenia usługach efektywności energetycznej w ramach joint venture, podała spółka.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI na 28 lutego 2023 r. wyniosła 3 121,2 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 3 155,4 mln zł mln zł.

Bank Pekao odnotował 886 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2022 r. wobec 694 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Asseco BS zarekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2022 w wysokości 2,3 zł na akcję, podała spółka. Rekomendowana kwota przeznaczona na dywidendę wynosi 76,86 mln zł, pozostała część zysku netto – 8,4 mln zł – ma trafić na kapitał zapasowy.

Asseco Business Solutions odnotowało 85,29 mln zł jednostkowego zysku netto w 2022 r. wobec 80,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Synektik zawarł umowę sprzedaży, dostawy, instalacji i uruchomienia systemu chirurgii robotycznej da Vinci wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Szpitala Św. Rodziny w Poznaniu, podała spółka. Umowa ma wartość 11,69 mln zł netto.

Redakcja poleca również:Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

  • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykułKursy walut 02.03.2023 r. Dolar zyskuje ponad 5 groszy, waluty odrabiają wczorajsze straty
Następny artykułBlok po 22 – 2 marca 2023: EUR/USD, Ropa Brent
isbnews agencja informacyjna
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here