Naga MarketsGPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 2 czerwiec 2021 r.Getin Holding wraz z Getin International w likwidacji (GISA) zawarł warunkową umowę sprzedaży przez Holding akcji Idea Bank Rumunia oraz sprzedaży przez GISA akcji banku i spółki Idea Investment na rzecz Banca Transilvania i BT Investments, podał Holding. Łączna cena za te aktywa wyniesie ok. 213 mln RON (tj. ok. 43 mln euro).

Zarząd Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) zarekomendował walnemu zgromadzeniu, zwołanemu na 29 czerwca br., by przenieść z kapitału zapasowego 9,89 mln zł w celu powiększenia zysku netto za 2020 r. (wynoszącego 8,03 mln zł) i przeznaczenie na wypłatę dywidendy łącznie 17,92 mln zł (0,35 zł na akcję), podała spółka.

Te artykuły również Cię zainteresują
Akcjonariusze Stilo Energy zdecydują podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 30 czerwca br., o planowanym splicie akcji poprzez obniżenie ich wartości nominalnej z 10 zł do 1 zł za akcję, podała spółka. W wyniku zmiany spółka zwiększy liczbę akcji w kapitale zakładowym z obecnych 1 696 715 do 16 967 150 sztuk.

Polkomtel – operator sieci Plus – wybrał dwa startupy do dalszej współpracy w ramach akceleracji w programie Impact Poland, podał Plus. Celem pierwszego z nich jest wsparcie działań na rzecz ekologii, a drugi usprawnia działania w obszarze pracy nad dokumentami prawnymi, dodano.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w maju 2021 r. przez grupę VRG wyniosły ok. 102,6 mln zł i były wyższe o ok. 63,9% w skali roku, podała spółka. W okresie styczeń – maj 2021 r. wartość przychodów wyniosła ok. 310,1 mln zł i była wyższa o ok. 7,2% r/r.

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Quercus TFI) wyniosła 3 538,5 mln zł na koniec maja br., podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 3 451,6 mln zł.

Zwyczajne walne zgromadzenie Aplisensu, zwołane na 29 czerwca 2021 roku, zdecyduje o upoważnienie zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub zaoferowania do nabycia uprawnionym w ramach realizacji programu motywacyjnego, za maksymalnie 13 mln zł, wynika z projektów.

Ponad połowa firm korzystających z usługi odroczonej płatności w ramach Allegro Biznes wybiera 60-dniowy, tj. najdłuższy z dostępnych okres spłaty, podała spółka.

invest

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na dokonanie koncentracji poprzez przejęcie przez Euvic kontroli nad eo Networks, poinformowała spółka.

Konsorcjum Polimex Mostostal, Polimex Infrastruktura i Trakcja podpisało z Gminą Olsztyn umowę na wykonanie i wykończenie robót określonych jako “Rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie” za 327,78 mln zł netto, z czego na Trakcję przypada 50%, podała spółka.

Biuro Maklerskie Pekao umożliwiło klientom Banku Pekao otwieranie rachunków inwestycyjnych online. Jeszcze przed wakacjami taka możliwość ma być dostępna w aplikacji mobilnej, natomiast w III kw. br. także klienci spoza Grupy Pekao będą mogli skorzystać z takiej usługi, poinformował ISBnews.TV dyrektor Biura Maklerskiego Pekao Piotr Kozłowski.

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Globe Trade Centre (GTC), zwołane na 29 czerwca 2021 r., zdecyduje o podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 97 111 024 akcji serii O bez prawa poboru, wynika z projektów uchwał.

Erbud podpisał umowę na budowę w stanie “pod klucz” 3 wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz 1 budynku biurowego z garażami podziemnymi wielostanowiskowymi wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, układem drogowym zewnętrznym i wewnętrznym, sieciami uzbrojenia terenu i obiektami towarzyszącymi na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Gilarskiej w Warszawie, podała spółka. Wartość kontraktu wynosi 92 154 876,83 zł netto.

Zarząd Grupy Przemysłowej PJP Makrum rekomenduje wypłatę dywidendy za 2020 rok w wysokości 2 034 123,44 zł, czyli 0,34 zł na akcję, podała spółka. Akcjonariusze zajmą się uchwałą w sprawie dywidendy na walnym zgromadzeniu zwołanym na 28 czerwca, podała także spółka.

Modelowa marża downstream Grupy PKN Orlen wyniosła 10,2 USD/b w maju 2021 r. wobec 10,7 USD/b miesiąc wcześniej i 4,7 USD/b w maju 2020 r., podała spółka. Modelowa marża petrochemiczna wyniosła 1 492 euro/t i po raz kolejny była najwyższa odkąd PKN Orlen zaczął publikować marże w 2008 roku.

Klabater rozpoczyna dziś przedsprzedaż gry “Heliborne” na Xbox Series X i Xbox One, podała spółka. Liczy na otwarcie marki Heliborne na “miliony nowych graczy konsolowych”.

Bank Pekao we współpracy z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU) wprowadził do oferty nowe ubezpieczenie podróżne, które można nabyć za pośrednictwem kanałów zdalnych, podał bank. To jeden z pierwszych kroków w kierunku realizacji założeń nowej strategii do 2024 roku.

Zarząd IMS rekomenduje wypłatę dywidendy za 2020 rok w wysokości 2 176 936,02 zł, czyli 0,07 zł na akcję, podała spółka.

Advanced Graphene Products (AGP) zakończył ofertę publiczną, której przedmiotem było 817 750 akcji serii C nowej emisji po cenie 9 zł za sztukę, co oznacza, że pozyskał z emisji 7,4 mln zł brutto, podała społka. AGP planuje debiut na NewConnect w III kw. 2021 r.

Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 32,5 mld zł w maju, co oznacza wzrost o 49,4% w skali roku, podała giełda.

Przychody TIM wzrosły o 33,4% r/r do 101,48 mln zł w maju 2021 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W okresie styczeń-maj przychody wzrosły o 29,3% r/r do 464,58 mln zł.

Work Service zawarł umowę nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym Gi Group sp. z o.o. od GI International SRL i Stefano Colli-Lanzi, podała spółka. Cena nabycia to 23,7 mln zł i zostanie zapłacona poprzez konwersję na akcje.

Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy (ZA Puławy) podjęła uchwałę, w ramach której powołała do składu zarządu spółki Adama Lesińskiego, powierzając mu funkcję wiceprezesa zarządu, podała spółka.

Akcjonariusze ML System zdecydują 28 czerwca 2021 roku o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2020 rok, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

Rada nadzorcza DataWalk powołała zarząd spółki na kolejną kadencję z Pawłem Wieczyńskim jako prezesem, podała spółka.

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Introlu uchwaliło wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 11 823 848,28 zł, co oznacza 0,46 zł na akcję, podała spółka.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here