Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 19 stycznia 2022 r.Pełnomocnikowi Grupy Żywiec doręczono decyzję Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach z dnia 4 stycznia 2022 roku określającą wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2014 rok w wysokości 90 mln zł, podała spółka. Grupa Żywiec szacuje, iż wartość odsetek od tej kwoty zobowiązania wyniesie ok. 54 mln zł. Spółka zapowiedziała wniesienie odwołania od tej decyzji.

Grupa Mercator Medical wypracowała szacunkowo ok. 5,3 mln zł wyniku EBITDA (wobec 405,4 mln zł w IV kw. 2020 r.) i ok. 7,7 mln zł straty netto (wobec 348,6 mln zł zysku netto w IV kw. 2020 r.) przy 278,5 mln zł przychodów ze sprzedaży w IV kw. 2021 r. (wobec 652,2 mln zł w IV kw. 2020 r.), podała spółka, prezentując wstępne dane.Akcjonariusze Ten Square Games – Maciej Popowicz i Arkadiusz Pernal – zapowiedzieli rozpoczęcie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) celem sprzedaży ok. 365 088 akcji spółki, stanowiących ok. 5% kapitału i uprawniających do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka. ABB ma rozpocząć się po złożeniu zawiadomienia przez akcjonariuszy.

Synektik podpisał umowę sprzedaży z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim na dostawę sprzętu do radiochirurgii stereotaktycznej mózgu, głowy i szyi za 17,56 mln zł netto, podała spółka.

Lotos Exploration and Production Norge – spółka zależna Grupy Lotos – otrzymała 4 nowe koncesje poszukiwawczo-wydobywcze w Norwegii w wyniku corocznej rundy koncesyjnej (APA 2021), podała spółka. Po ich przyjęciu portfel Lotos Norge w Norwegii wzrośnie do 34 koncesji.

Grupa Unimot liczy na finalizację przejęcia spółki Lotos Terminale na przełomie III i IV kwartału 2022 r. Wówczas ostatni kwartał roku pracowałby już na powiększenie wyniku EBITDA grupy, ale z drugiej strony nowe biznesy będą wymagały dodatkowych środków w pierwszych miesiącach, więc Unimot nie zakłada, że znacząca część spodziewanej EBITDA na poziomie 70-100 mln zł rocznie z nowych aktywów osiągnięta zostanie już w tym roku, poinformował ISBnews prezes Unimotu Adam Sikorski.

Unimot rozpocznie w tym roku prace nad aktualizacją strategii spółki, którą spodziewa się przedstawić na początku 2023 roku, poinformował ISBnews prezes Adam Sikorski.

Połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos, a w konsekwencji wejście na polski rynek Grupy MOL, może sprawić, że w ciągu najbliższych trzech lat na krajowym rynku detalicznym nastąpi coś w rodzaju nowego rozdania, poinformował ISBnews prezes Unimotu Adam Sikorski.

NED

Erbud podpisał umowę o roboty budowlane o wartości 65 mln zł netto na realizację dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z niezbędną infrastrukturą w Poznaniu przy ul. Anny Jantar, podała spółka. Termin realizacji ustalono na 12 marca 2024 r.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) złożyła wniosek do prezesa Rady Ministrów o objęcie przez Skarb Państwa nie mniej niż 214 596 820 i nie więcej niż 373 952 165 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki w zamian za wkład pieniężny pochodzący ze środków Funduszu Reprywatyzacji, podała PGE. Objęcie akcji w liczbie minimalnej zapewni utrzymanie udziału Skarbu Państwa w kapitale zakładowym PGE na niezmienionym poziomie.

PGNiG Upstream Norway – spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) uzyskało cztery nowe obszary koncesyjne do zagospodarowania na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, w tym na trzech PGNiG będzie pełnił funkcję operatora, podała spółka. Tym samym liczba koncesji w Norwegii, w których udziały posiada Grupa PGNiG, zwiększy się do 62.

Tauron Polska Energia przeznaczył ok. 600 mln zł na inwestycje w sieci dystrybucyjne w województwie małopolskim w 2021 r., podała spółka.

Develia wprowadziła do sprzedaży 182 lokale mieszkalne i usługowe w ramach II etapu Alei Praskich na warszawskiej Pradze Południe, podała spółka. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na luty br.

Ronson Development wprowadził do sprzedaży 75 mieszkań w ramach czwartego etapu szczecińskiego projektu Nowe Warzymice, podała spółka.

LPP uruchomi na Podkarpaciu kolejne fulfillment center, podała spółka. Budowa obiektu o powierzchni 69 000 m2 ma zostać ukończona we wrześniu 2022 r. Na początku listopada 2021 r. LPP podpisało umowę z Panattoni na wynajem tej
powierzchni.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje przeznaczyć ok. 1,61 mld zł z wpływów z nowej emisji akcji na inwestycje w dystrybucję, 0,47 mld zł – w odnawialne źródła energii i 1,11 mld zł – w źródła niskoemisyjne, podała spółka.

PKN Orlen oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) uruchomią program grantowy NEON, czyli New Orlen, o łącznej wartości 200 mln zł na innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe, podał koncern. Program skierowany jest do konsorcjów jednostek naukowych i naukowo-przemysłowych.

Erbud rozpoczął realizację kontraktu, polegającego na rozbudowie zakładu wyrobów czekoladowych w Tucholi za 31,5 mln zł, podała spółka.

Kernel Holding ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 3 780 000 akcji własnych spółki,po cenie 55-60 zł za sztukę, podała spółka.

Zarząd Enei podjął uchwałę w sprawie zainicjowania procesu podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty nie wyższej niż 529 731 093 zł, poprzez emisję nie więcej niż 88 288 515 akcji serii D o wartości nominalnej 1 zł każda, z wyłączeniem w całości prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja będzie miała charakter subskrypcji prywatnej, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu.

Akcjonariusze Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zdecydują o obniżeniu kapitału zakładowego o 3 178,59 mln zł do 15 986,46 mln zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji z 10,25 zł do 8,55 zł z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej o kwotę 3 197,29 mln zł do 19 183,75 mln zł poprzez emisję 373 952 165 akcji serii E. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zwołane na 7 marca. W przypadku zgody NWZ, emisja może przynieść wpływy o szacowanej wielkości ok. 3,2 mld zł.

Mabion uzgodnił z amerykańskią firmą Novavax dwa dodatkowe obszary zleceń, które poszerzają zakres współpracy ustalony w umowach zawartych w październiku 2021 r. oraz w marcu 2021 r. o dodatkowe, kluczowe elementy procesu wytwarzania szczepionki przeciw COVID-19.

Ardigen – spółka zależna Selvity – otrzymał zlecenie o wartości 1 191 967 euro (5 387 810,04 zł), na podstawie umowy ramowej z jedną z największych spółek farmaceutycznych w Niemczech. Przedmiotem zlecenia jest wsparcie działalności klienta w zakresie biologii obliczeniowej w procesie cyfrowej transformacji przetwarzania, dostępu, analizy i interpretacji danych (przy wykorzystaniu AI) w celu zredukowania czasu trwania i zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu projektów badawczo-rozwojowych klienta.

(ISBnews)Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here