Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 19 maja 2023 r.Mirbud zwrócił się z wnioskiem do walnego zgromadzenia akcjonariuszy o dokonanie podziału zysku jednostkowego netto osiągniętego w 2022 r. w kwocie 120,22 mln zł na wypłatę dywidendy w wysokości 23,85 mln zł, tj. 0,26 zł brutto na jedną akcję oraz wyłączenia od podziału pozostałej części zysku w kwocie 96,37 mln zł i przeznaczenia jej na kapitał zapasowy.

Torpol odnotował 14,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 20,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.Comp odnotował 6,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 2,06 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Wasko odnotowało 4,07 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 1,34 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Newag odnotował 25,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 0,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Polenergia miała 122,2 mln zł skonsolidowanego skorygowanego zysku netto w I kw. br., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Neuca ustanowiła program nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego, podała spółka. Na wykup akcji przeznaczy maksymalnie 63 mln zł.

Wielkość zrealizowanej przez Rainbow Tours przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty sezonu “Lato 2023” (kwiecień – październik 2023 roku) według stanu rezerwacji na 15 maja wyniosła 270 170 osób, co oznacza wzrost o około 43,4% w porównaniu do tego samego okresu roku 2022, podała spółka. W osobnym komunikacie wskazano, że analogiczna przedsprzedaż na sezon “Zima 2023/2024” (listopad 2023 – marzec 2024 roku) wyniosła 21 067 osób, co oznacza wzrost o około 53,6% r/r.

AVA Trade

Zarząd Mex Polska zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 1,07 mln zł z zysku netto za 2022 r., wynoszącego 3,08 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,14 zł na akcję, podała spółka. Pozostałą kwotę, tj. 2,01 mln zł proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy. Zarząd zaproponował też ustalenie 4 lipca jako dnia dywidendy oraz 11 lipca 2023 roku jako dnia wypłaty dywidendy. Niepokryte straty z lat ubiegłych w kwocie 5,31 mln zł zarząd proponuje pokryć w całości z kapitału zapasowego utworzonego ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej.

Erbud zawarł z Tauron Ciepło aneks nr 4 do umowy na zadanie pn. “Budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej w Tauron Ciepło Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała Elektrociepłownia Bielsko – Północ EC-2 w formule zaprojektuj i wybuduj pod klucz”, który zwiększa wynagrodzenie o 8,24 mln zł netto do 60,24 mln netto, podał Erbud. Aneks dotyczy waloryzacji kosztów bezpośrednich i pośrednich realizacji umowy i związany jest z wystąpieniem niemożliwych do przewidzenia okoliczności jakie zaistniały w trakcie realizowania umowy.

Feardemic – spółka zależna Bloober Team – zawarła z hiszpańskim deweloperem Keplerians SL umowę na wydanie gry “Evil Nun: The Broken Mask” na Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 oraz PlayStation 5, podał Bloober. Umowa została zawarta na okres 10 lat od daty premiery gry, która planowana jest jeszcze w bieżącym roku.

Nakłady inwestycyjne Giełdy Papierów Wartościowych znacznie wzrosną w następnych latach w związku z wdrażaniem nowej strategii, którą GPW zaprezentuje 25 maja, zapowiedział członek zarządu GPW Adam Młodkowski.

Zarząd Inpro zaproponuje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu, by część zysku netto za 2022 rok w kwocie 10,01 mln zł, tj. 0,25 zł na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy, natomiast pozostała część zysku netto w kwocie 33,53 mln zł przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego, podała spółka.

Giełda Papierów Wartościowych zaprezentuje nową strategię na lata 2023-2027 25 maja br., zapowiedział prezes GPW Marek Dietl.

Elektrotim zawarł umowę z Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych, której przedmiotem jest budowa linii światłowodowych pomiędzy kompleksami w m. Gdynia, Rumia, Łężyce, Wejherowo, Rzucewo wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód, uzgodnień, decyzji i pozwoleń, podała spółka. Wartość umowy to ponad 18,7 mln zł brutto (15 mln zł netto). Termin wykonania robót ustalony został na 570 dni kalendarzowych licząc od dnia przekazania terenu budowy.

Prezes Seleny FM Jacek Michalak złożył rezygnację z pełnienia funkcji ze skutkiem natychmiastowym, nie podając przyczyn rezygnacji, podała spółka. Rada nadzorcza powierzyła koordynację prac zarządu spółki, do czasu powołania nowego prezesa zarządu, Krzysztofowi Ościłowiczowi, członkowi zarządu ds. finansowych.

Gamedust jako wydawca gry “Best Forklift Operator” wyznaczył datę jej premiery na platformie Nintendo Switch na 25 maja br., podała spółka. Od 22 maja do momentu premiery gra będzie dostępna w przedsprzedaży (pre – order).

Atal spodziewa się rosnącej z kwartału na kwartał sprzedaży mieszkań, poinformował prezes Zbigniew Juroszek. Bazowy scenariusz spółki na ten rok to 2-2,5 tys. sprzedanych mieszkań.

Pepees odnotował 4,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 3,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce odnotowały 21,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 8,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

PZ Cormay odnotowało 1,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 2,33 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Do Polski przyleciał pierwszy z czterech samolotów Boeing 737 MAX 8 zamówionych przez Enter Air, podała spółka. Dostawy kolejnych dwóch maszyn tego typu są spodziewane w Polsce jeszcze w maju.

Kino Polska TV odnotowało 13,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 12,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

P.A. Nova odnotowało 19,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 5,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Sanok Rubber Company odnotowało 16,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 4,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zarząd Big Cheese Studio zarekomendował wypłatę ponad 11 mln zł dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2022, co daje 2,67 zł na jedną akcję, podała spółka. To jak dotąd największa dywidenda w historii spółki, wynosząca 65% zysku netto, liczącego w ub. roku 16,7 mln zł (wzrost r/r o 34%).

Boryszew odnotował 35,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2023 r. wobec 34,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął 46,05 mln zł wobec 31,91 mln zł zysku rok wcześniej.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wystąpił do Rady Giełdy o zaopiniowanie wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022, w którym przewiduje się dywidendę w kwocie 113 324 400 zł, co oznacza wypłatę 2,7 zł na akcję, podała spółka.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 26,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 38,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>
  • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykułZłoto w centrum uwagi inwestorów. Banki centralne zwiększają swoje rezerwy
Następny artykułKurs EUR/USD blisko poziomego oporu przy 1,0830. Powell nie podbił oczekiwań na podwyżki stóp
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.