Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 18 stycznia 2023 r.AC SA zaprosiło do składania ofert sprzedaży 875 tys. akcji, które reprezentują 8,68% kapitału zakładowego, po cenie 40 zł za jedną akcję, podała spółka w zaproszeniu.

W efekcie rejestracji podwyższenia kapitału Ryvu Therapeutics, Selvita nie będzie konsolidować w pełni wyników oraz innych danych finansowych spółki Ardigen w 2023 r., podała Selvita. Zmiana zasad konsolidacji nie będzie miała wpływu na realizację planów grupy, a nawet może poprawić jej rentowność, poinformował ISBnews współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes Selvity Bogusław Sieczkowski.

PGNiG Obrót Detaliczny, spółka z grupy Orlen, obniża od 18 stycznia br. cenę paliwa gazowego dla małych i średnich przedsiębiorstw, które rozliczają się w oparciu o cennik “Gaz dla Biznesu”, podała spółka. Obniżka wyniesie 150 zł/MWh, czyli ponad 19%.

Prowadzone przez Agorę analizy wykazały konieczność dokonania odpisu w segmencie Prasa Cyfrowa i Drukowana, podała spółka. Odpis aktualizujący dotyczy wartości goodwill przypisanego do segmentu. Wpływ tego odpisu na skonsolidowany wynik netto Grupy Agora w IV kw. 2022 r. to 43,4 mln zł. Jednostkowa wartość pozostałych odpisów nie jest istotna z punktu widzenia spółki i Grupy Agora

Unibep podpisał umowę na zaprojektowanie i wykonanie w formule “pod klucz” modernizacji ciepłowni w Orzyszu, polegającej na budowie układu produkcji energii cieplnej z wykorzystanie OZE (biomasa), za ok. 29,3 mln zł brutto (ok. 23,8 zł mln netto), podała spółka. Rozpoczęcie inwestycji nastąpi w I kwartale 2023 r., a zakończenie w IV kwartale 2023 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Olymp na rynku NewConnect na wtorek, 24 stycznia br., podała spółka. Olymp zapowiada dalszy rozwój w Polsce i na rynkach zagranicznych.

One2Tribe jest “w przededniu” licencjonowania partnera na rynku USA i Kanady, poinformował wiceprezes Wojciech Ozimek.

Projekt dotyczący finansowania w formule pożyczki typu venture debt, które miałoby zostać udzielone SDS Optic przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w kwocie do 10 mln euro został umieszczony w otwartej bazie EBI w sekcji “Projekty do sfinansowania” ze statusem “w trakcie oceny”, podało SDS Optic. Status ten rozpoczyna formalny proces negocjacji ostatecznych warunków umowy finansowania, które wsparłoby rozwój platformy technologicznej inPROBE.

AVA Trade

Creotech Instruments zużywa środki z ubiegłorocznej emisji akcji w większym stopniu niż to wcześniej zakładano, ale przynajmniej do końca roku nie przewiduje ruchów w obszarze pozyskiwania kapitału w formie emisji akcji, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Jacka Kosiec.

PunkPirates – realizując założoną strategię – rozpoczyna działalność jako wytwórca prądu pochodzącego z odnawialnych źródeł energii (OZE), podała spółka. W I i II kw. br. zawarte zostaną pierwsze umowy z podmiotami sprzedającymi projekty fotowoltaiczne, generalnymi wykonawcami farm fotowoltaicznych, jak również z inwestorami współfinansującymi realizację projektów, zapowiedziało PunkPirates.

PlayWay chce, żeby jak najwięcej spółek z grupy było na liście zarabiających i dokładających się do dywidendy, poinformował prezes Krzysztof Kostowski. W tym roku liczba premier gier grupy będzie narastała w porównaniu do 2022.

Vercom odnotował trzycyfrowy wzrost przychodów i marż w 2022 r., w którym dokonał przejęcia spółki MailerLite, poinformował ISBnews.TV prezes Vercom Krzysztof Szyszka.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uznał, że BNP Paribas Bank Polska oraz Bank Pocztowy bezprawnie ograniczały w bankowości elektronicznej możliwość złożenia wniosków o wakacje kredytowe tylko do maksymalnie 2 lub 4 zamiast 8 miesięcy i nałożył na banki kary w łącznej wysokości blisko 3 mln zł za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów, podał UOKiK.

Wiceprezes mBanku ds. finansów Andreas Böger złożył rezygnację z pełnionej funkcji, podał bank. Rezygnacja nastąpi z dniem 30 kwietnia 2023 roku. Powodem rezygnacji są plany objęcia przez Andreasa Bögera funkcji divisional board member – Group Finance w Commerzbank AG.

Akcje spółki Movie Games zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Na otwarciu kurs akcji wzrósł wobec ceny odniesienia o 7,01% i wyniósł 29 zł.

Oferta Budimexu została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Poznańskich Inwestycji Miejskich na budowę kładki pieszo-rowerowej nad Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem, podała spółka. Wartość oferty wynosi 126 946 551,14 zł netto. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalono na 23 miesiące od daty zawarcia umowy.

Renata Tyszer złożyła rezygnację z funkcji wiceprezes zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy – spółki zależnej Grupy Azoty – i jednocześnie z członkostwa w zarządzie spółki, podały ZA Puławy. Ponadto rada nadzorcza spółki powierzyła Justynie Majsnerowicz funkcję pełniącej obowiązki prezes zarządu spółki, do dnia powołania na tę funkcję osoby wyłonionej w postępowaniu kwalifikacyjnym na członków zarządu spółki, podano również. Justyna Majsnerowicz pełniła dotychczas funkcję wiceprezes zarządu ZA Puławy.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wydał uchwały ws. dopuszczenia do obrotu giełdowego na głównym rynku akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H spółki Scope Fluidics oraz wprowadzenia ich do obrotu z dniem 20 stycznia (piątek), wynika z uchwał.Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

  • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykułWIG20 zakończył dzisiejszą sesję na plusie. Inflacyjna euforia powoli słabnie na indeksach
Następny artykułKursy walut 18.01.2023 r. Euro przebija okrągły poziom 4,70 zł, funt również się umacnia
isbnews agencja informacyjna
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.