Naga MarketsGPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 18 marzec 2021 rokRada nadzorcza Grupy Żywiec powołała w skład zarządu na kolejną trzyletnią kadencję Marcina Celejowskiego, powierzając mu ponownie funkcję członka zarządu, podała spółka.

InvestCuffs

Podsumowanie informacji ze spółek

GWI Bauunternehmung – spółka zależna Erbudu – podpisała umowę na przebudowę Centrum Handlowego – Rathauscenter Monheim w Monheim w Niemczech za 9,07 mln euro netto (41,91 mln zł netto), podał Erbud.

Te artykuły również Cię zainteresują
Zarząd PKO Banku Polskiego przyjął politykę dywidendową, zakładającą m.in., że dodatkowym narzędziem redystrybucji kapitałów jest skup akcji własnych w celu ich umorzenia, podał bank.

Pure Biologics w ramach przeprowadzonego postępowania ofertowego wyłonił Instytut Przemysłu Organicznego (Sieć Badawcza Łukasiewicz) jako wykonawcę pierwszego panelu badań przedklinicznych dla projektu aptamerowego PB002 (AptaPheresis),podała spółka. Planowane prace badawcze będą obejmować kilkuetapowe badania in vivo w modelu zwierzęcym.

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE wydał opinię w postępowaniu odwoławczym Republiki Federalnej Niemiec od wyroku Sądu UE w sprawie decyzji Komisji Europejskiej wyłączającej w praktyce gazociąg OPAL spod unijnych zasad zakazujących monopolizowania infrastruktury przesyłowej, w której potwierdza główne tezy wyroku Sądu UE, który uznał, że decyzja KE została wydana z naruszeniem prawa, podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Spółka ocenia, że stanowisko będzie mieć istotne znaczenie dla wyroku w sprawie zasad wykorzystania gazociągu OPAL z konsekwencjami dla gazociągu Nord Stream 1 i projektu Nord Stream 2.

Bowim i jego spółka zależna Passat-Stal podpisały dziesięć umów ramowych z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG) na dostawy rur okładzinowych oraz wydobywczych wraz z osprzętem dla potrzeb prac realizowanych przez PGNiG, podał Bowim. Łączna kwota możliwych zleceń szacowana jest na 60 mln zł netto.

Gra “Realpolitiks 2” zadebiutuje w wersji PC na platformie Steam 8 kwietnia 2021 r., podało Jujubee. Wcześniej termin wydania gry był kilkakrotnie przekładany.

Pepees zawarł umowę przyrzeczoną sprzedaży wszystkich udziałów w spółce CHP Energia na rzecz Orlen Południe – spółki zależnej od PKN Orlen, podał Pepees.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego list intencyjny dotyczący uruchomienia Centrum Rozwoju Kompetencji w Bełchatowie.

Unimot zdecydował o wejściu na kolejny rynek z produktami marki Avia i w ciągu najbliższych tygodni rozpocznie dostarczanie olejów smarowych Avia do stacji paliw, stacji obsługi pojazdów oraz firm transportowych w Rumunii, podała spółka.

Bank Pekao zaprezentuje nową strategię na lata 2021-2024 we wtorek, 30 marca, podał bank.

Vercom podtrzymuje chęć debiutu na GPW w I półroczu, poinformował ISBtech prezes Krzysztof Szyszka.

Spółka Ignibit z branży virtual reality, której akcjonariuszem jest PlayWay, rozpocznie ofertę publiczną 23 marca. Z emisji nowych akcji spółka chce pozyskać w dwóch transzach łącznie kwotę 1,5 mln zł. W IV kw. tego roku Ignibit planuje wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect, podała spółka.

Develia wprowadziła do sprzedaży 216 mieszkań i 8 lokali usługowych w ramach VII etapu osiedla Centralna Park w Krakowie, podała spółka. Budowa rozpocznie się na przełomie I i II kwartału br., podano.

Brave Lamb Studio (w trakcie zmiany nazwy z Tovildo Investments), wchodzący w skład Rodziny Movie Games producent gier w segmencie indie premium, planuje debiut giełdowy w II połowie 2021 roku, podała spółka. W najbliższym czasie wystartuje oferta publiczna akcji spółki prowadzona w formie crowdinvestingu na platformie CrowdConnect.pl.

Polyslash pozyskał 1,587 mln zł w ramach emisji akcji serii C przeprowadzonej w formie subskrypcji prywatnej, podała spółka. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie produkcji gier Tribe: Primitive Builder i Police Shootout, a także działań marketingowych wokół tych tytułów.

Ryvu Therapeutics zawarło z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę o dofinansowanie projektu pn. “Rozwój kliniczny innowacyjnego kandydata na lek w terapii nowotworów litych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 “Szybka Ścieżka”, podała spółka. Całkowita wartość projektu netto wynosi 42 696 464 zł, natomiast przyznana wartość dofinansowania – 18 939 762,79 zł.

Polska Grupa Fotowoltaiczna (PGF) podpisała list intencyjny dotyczący ustalenia warunków współpracy z potencjalnymi partnerami gospodarczymi, posiadającymi wiedzę, kwalifikacje oraz bogate doświadczenie w branży fotowoltaicznej oraz dysponującymi maszynami, urządzeniami i niezbędnym sprzętem do budowy elektrowni fotowoltaicznych, podała spółka.

Paweł Kuśmierowski zrezygnował z dniem 17 marca 2021r. z pełnienia funkcji członka zarządu Neuki, podała spółka. Przyczyny rezygnacji nie zostały podane.

MLP Group odnotowało 170,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 129,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 1 546 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 628,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Alior Banku oddelegowała Mikołaja Jerzego Handschke, członka rady nadzorczej, do wykonywania od 21 marca 2021 r. do 20 czerwca 2021 r. czynności wiceprezesa zarządu banku odpowiedzialnego za obszar finansów, podał bank.

Oferta akcji Tenczyńska Okovita na kwotę do 4,4 mln zł, promowana na Crowdway, ruszy we wtorek 23 marca, podała spółka.

Artifex Mundi odnotował 8,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 roku wobec 13,7 mln zł straty rok wcześniej przy 25,73 mln zł skonsolidowanych przychodów wobec 16,65 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Zarząd Santander Bank Polska zmienił rekomendację dotyczącą podziału zysku za 2020 rok i  rekomenduje przeznaczenie 50% jednostkowego zysku tj. kwotę 369,2 mln zł na kapitał dywidendowy, podał bank. Wcześniej bank rekomendował niewypłacanie dywidendy z zysku za 2020 r.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zarząd Mercator Medical rekomenduje akcjonariuszom uwzględnienie wypłaty dla akcjonariuszy w podziale wypracowanego zysku, w postaci przeznaczenia całego jednostkowego zysku netto (312 mln zł), czyli jednej trzeciej wyniku skonsolidowanego, na skup akcji własnych w przedziale cenowym 400-770 zł za akcję, podała spółka.

PKN Orlen podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej do 1 mld zł, podała spółka. Środki z emisji zostaną przeznaczone na ogólne cele korporacyjne, w tym na realizację celu ESG, jakim jest utrzymanie lub poprawa ratingu ESG. Koordynatorem i agentem emisji jest Bank Pekao. Datę emisji ustalono na 25 marca 2021 r.

Zarząd Agory zarekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu podjęcie decyzji o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2020 rok, podała spółka.

Mercator Medical odnotował 930,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 2,33 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Żywiec rekomenduje wypłatę łącznie 32 zł dywidendy na akcję z zysku za 2020 r., podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Creepy Jar w związku z planowanym przejściem spółki z NewConnect na rynek podstawowy warszawskiej giełdy, podała spółka.

Erbud nie odczuwa spadku zamówień w żadnym ze swoich segmentów działalności, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak. W budownictwie kubaturowym ma “bardzo dobry” portfel na poziomie ok. 1 mld zł, a w odnawialnych źródłach energii liczy na ponad 1 mld zł nowych kontraktów w 2021 r.

Erbud zdecyduje o przyszłości spółki zależnej Onde (dawne PBDI) wiosną tego roku – poinformował prezes Dariusz Grzeszczak. Sprzedaż akcji tej spółki – do inwestora strategicznego lub poprzez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie – ma być jednym ze źródeł finansowania inwestycji w nowy segment Erbudu, budownictwo modułowe.

Segment budownictwa modułowego w Erbudzie rozpocznie działalność wraz z uruchomieniem I etapu zakładu produkcyjnego w połowie przyszłego roku, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak. Pierwszy etap da potencjał na 0,5 mld zł przychodów w skali roku, a kolejne dwa etapu rozbudowy mają dokładać po dalszych 0,5 mld zł. Dzięki temu za 5-7 lat “moduły” mają być jednym z czterech fundamentów grupy.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here