Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 18 listopada 2022 r.Portfel zamówień Torpolu ma obecnie wartość ok. 1,2 mld zł netto, podała spółka.

Rainbow Tours odnotowało 49,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 49,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Torpol odnotował 40,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 15,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ferro odnotowało 13,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 21,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 225,97 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 225,93 mln zł rok wcześniej.

Newag odnotował 6,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 38,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 272,19 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 340,94 mln zł rok wcześniej.

Wasko odnotowało 2,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 1,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 150,05 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 128,8 mln zł rok wcześniej.

Columbus Energy przyjął wiążącą ofertę od Engie Zielona Energia (EZE) – podmiotu z Grupy Engie, dotyczącą sprzedaży farm fotowoltaicznych o mocy 102,5 MW za 97,6 mln euro, podała spółka.

Rada nadzorcza Vigo Photonics zdecydowała o rozszerzeniu składu zarządu do trzech osób i powołała do niego Marcina Szroma na członka zarządu – dyrektora operacyjnego (COO), z dniem 1 lutego 2023 r., podała spółka. Zadaniem nowego członka zarządu będzie m.in. wsparcie spółki w doskonaleniu działalności operacyjnej, zwiększaniu efektywności procesów produkcyjnych, zarządzania łańcuchem dostaw, jak również w rozwoju Vigo Photonics jako globalnej organizacji.

XTB

Akcjonariusze Grupy AB zdecydują podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 15 grudnia br. o przeznaczeniu 20 mln zł z zysku netto za rok obrotowy 2021/2022 (lipiec 2021 – czerwiec 2022) na dywidendę (tj. 1,25 zł na akcję) oraz o zwiększeniu puli środków na buy-back do ponad 111 mln zł (z planowanych ponad 16 mln zł), podała spółka.

PKN Orlen przewiduje ujęcie w skonsolidowanym raporcie za III kw. 2022 roku tymczasowego zysku z tytułu okazyjnego nabycia Grupy Lotos, który podwyższy skonsolidowany wynik EBITDA o ok. 5,9 mld zł oraz jednostkowy wynik EBITDA o ok. 4,4 mld zł, podała spółka. Jest to zdarzenie księgowe o charakterze jednorazowym, zastrzeżono.

Comarch ma portfel zamówień na 2022 o ponad 14% większy r/r, poinformował wiceprezes Konrad Tarański. W jego ocenie, powtórzenie tegorocznego wyniku w 2023 to scenariusz ambitny.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na wycofanie akcji InteliWISE z obrotu na NewConnect, podała KNF.

Platforma e-commerce Wszystko.pl uruchomi testową działalność dla ograniczonego grona do końca roku i planuje pełne uruchomienie platformy w I kw. 2023 r., poinformował wiceprezes Comarchu Konrad Tarański.

Draw Distance potwierdziło, że płatny dodatek do “Serial Cleaners” ma zadebiutować na początku 2023 roku, jednak ostateczna decyzja w tej materii należy do 505 Games. Wciąż trwają pracę nad projektem “Cardinal”, która ma zostać zaprezentowana w ciągu najbliższych miesięcy, poinformował CEO Draw Distance Michał Mielcarek.

Comarch uruchomi data center w USA na początku przyszłego roku, poinformował wiceprezes Konrad Tarański.

Grupa R22 liczy, że jej poziom zadłużenia nie przekroczy 2x EBITDA na koniec 2023 r. wobec 2,8x obecnie, poinformował wiceprezes Robert Stasik. Spółka nie planuje akwizycji.

Tendencja wysokich marż uzyskiwanych przez Aplisens powoli się kończy, pod tym względem IV kw. będzie nieco gorszy, poinformował prezes Adam Żurawski. Jednocześnie wyniki za 2022 mają być rekordowe.

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) podpisały z Trakcją umowę za ok. 123 mln zł netto na zaprojektowanie i rozbudowę torów w rejonie stacji Biała Podlaska i Małaszewicze na linii Warszawa – Terespol, podały PKP PLK. Prace zaplanowane są na lata 2022-2024.

Atal spodziewa się, że sprzedaż mieszkań spółki w IV kw. br. będzie zbliżona do poziomu z poprzedniego kwartału i to pozwoli sprzedać łącznie ok. 2,1 tys. mieszkań w całym 2022 r., poinformował prezes Zbigniew Juroszek. Według niego, najbardziej prawdopodobny scenariusz na przyszły rok zakłada, że w I półroczu sprzedaż będzie na obecnym poziomie, natomiast odbije w III i IV kw. 2023 r.

Z dokonanej przez ZE PAK wstępnej analizy regulacji zawartych w rozporządzeniu ws. sposobu obliczania limitu ceny wynika, że w okresie obowiązywania rozporządzenia, regulacje w nim zawarte nie pozwolą spółce uzyskiwać przychodów ze sprzedaży wyprodukowanej energii, pokrywających w całości koszty wytwarzania tej energii, podał ZE PAK.

Metaverse będzie za 5-7 lat głównym kanałem komunikacji banków z klientami, ocenia wiceprezes PKO BP Artur Kurcweil.

Agora nadal widzi dużą przestrzeń do wzrostu subskrypcji radiowych, poinformował prezes Bartosz  Hojka. Jednocześnie grupa obserwuje trend o charakterze globalnym – zmęczenia newsami w obszarze subskrypcji cyfrowych. W tym obszarze postawi na pozyskiwanie tzw. light userów.

Helios, z grupy Agora, uważa że nie dojdzie do trwałego skurczenia rynku kinowego, a za 2-3 lata oczekuje powrotu do sytuacji sprzed pandemii, poinformował członek zarządu Agory Tomasz Jagiełło. Już widzi zdecydowany powrót do kin widzów filmów hollywoodzkich i obecny regres zainteresowania komediami romantycznymi lokalnej produkcji.

Yieldbird z grupy Agora szykuje się do “silnej” ekspansji zagranicznej, poinformował prezes Agory Bartosz Hojka.

MCI Capital pozostaje w strategii digital buyout i chce realizować 1-3 inwestycje o wartości po 25-100 mln euro rocznie, poinformowała ISBtech wiceprezes MCI Capital Ewa Ogryczak.

Skarbiec Holding odnotował 3,65 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. r.obr. 2022/2023 (lipiec-wrzesień 2022 r.) wobec 12,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Moonlit zawarł umowę współpracy z CreativeForge Games (CFG), na podstawie której spółka wyprodukuje pięć dodatków do gry CFG – “Aircraft Carrier Survival” (DLC), podał Moonlit. Spółka otrzyma z tytułu umowy podstawowe wynagrodzenie za każdy z pięciu zakontraktowanych DLC oraz część zysków ze sprzedaży DLC. Ponadto zgodnie z umową intencją jest, aby Moonlit wyprodukował drugą część gry “Aircraft Carrier Survival”, jeśli CFG podejmie decyzję o jej wyprodukowaniu.

Polwax odnotował 10,48 mln zł skonsolidowanego jednostkowego zysku netto w III kw. 2022 r. wobec 3,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Digital Network odnotował 1,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa K2 odnotowała skonsolidowany zysk EBITDA w wysokości 7,4 mln zł w I-III kw. 2022 r. (spadek o 8,6% r/r), podała Grupa K2, prezentując szacunkowe dane.

Rawlplug odnotował 26,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 29,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Brand 24 odnotował 0,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 0,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,81 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 4,01 mln zł rok wcześniej.

OPTeam odnotował 0,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 0,24 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 20,87 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 14,51 mln zł rok wcześniej.

Wittchen odnotował 53,2 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego w I-III kw. 2022 r. (wzrost o 105% r/r), przy 269,2 mln zł przychodów (wzrost o 57% r/r), podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

ML System odnotował 4,69 mln zł skonsolidowanej straty netto w I-III kw. 2022 r. wobec 1,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CDRL odnotowało 5,12 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 12,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 114,12 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 123,9 mln zł rok wcześniej.

PA Nova odnotowała 15 tys. zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2022 r. wobec 0,25 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 128,83 mln zł w I-III kw. 2022 r. wobec 105,83 mln zł rok wcześniej.

Fitch Ratings podwyższył długoterminowy rating IDR Energi do poziomu BBB+ z perspektywą stabilną, podała spółka. Jednocześnie rating spółki został usunięty z listy obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym (Rating Watch Positive). Powyższe działania są następstwem podwyższenia przez agencję ratingu większościowego akcjonariusza spółki – PKN Orlen – do poziomu BBB+ z perspektywą stabilną.

Selena odnotowała 46,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 31,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 490,63 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 455,62 mln zł rok wcześniej.

Inter Cars odnotowało 218,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 195,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 936,32 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 3 170,32 mln zł rok wcześniej.

Agora podtrzymała prognozę wzrostu wartości rynku reklamy w br. na poziomie 3-6% r/r i podwyższyła oczekiwania dla segmentu reklamy zewnętrznej do 25-30% (z 20-25% oczekiwanych w sierpniu), podała spółka

Kino Polska TV odnotowało 6,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 10,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 64,99 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 63,54 mln zł rok wcześniej.

Agora odnotowała 23,49 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 1,18 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 267,16 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 266,46 mln zł rok wcześniej.

MCI Capital odnotowało 60,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 39,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wynik na certyfikatach inwestycyjnych sięgnął 68,86 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 43,11 mln zł rok wcześniej.

Answear.com odnotowało 1,44 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2022 r. wobec 3,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 233,49 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 154,79 mln zł rok wcześniej.

Autor poleca również:Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


Poprzedni artykułZabezpieczenie zaangażowania założycieli oraz inwestorów w rozwój startupu. Prawna strona inwestowania z kancelarią Brightspot
Następny artykułDebata z udziałem ekspertów w ramach kampanii Zanim Ciebie Zabraknie
isbnews agencja informacyjna
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here