Naga MarketsGPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 18 listopada 2021 r.Open Finance odnotowało 5,07 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2021 r. wobec 27,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Inter Cars odnotował 195,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 88,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcieDigitree Group odnotowało 0,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 0,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. c

Portfel zamówień Grupy Elektrotim wzrósł o 20% r/r do 373,35 mln zł na koniec września 2021 r., podała spółka w raporcie.

Elektrotim odnotował 1,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 1,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polwax odnotowało 3,2 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 4,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

11 bit studios odnotowało 4,09 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 7,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakłada, że zrealizuje w 2022 r. mniej więcej porównywalnej wielkości nakłady inwestycyjne, jak w 2021 r., poinformował prezes Wojciech Dąbrowski. Priorytetowymi obszarami będą bloki energetyczne na gaz ziemny oraz obszar dystrybucji.

Tauron zakłada istotny wzrost nakładów inwestycyjnych w segmencie odnawialnych źródeł energii (OZE) w 2022 r., poinformował wiceprezes Jerzy Topolski.

Polska Grupa Energetyczna (PGE), Enea i Tauron Polska Energia podpisały warunkową umowę sprzedaży udziałów w spółkach projektowych, które będą wnioskować o nowe pozwolenia na budowę sztucznych wysp pod farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim. Spółki mają aplikować o łącznie cztery lokalizacje.

Echo Investment zdecydowało warunkowo wypłacić 90,79 mln zł, tj. 0,22 zł na akcję zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy za rok obrotowy 2021, podała spółka.

Carbon Studio planuje podać datę premiery nowego tytułu w 2022 r. podała spółka. Trwają prace nad pre-produkcją nowego projektu – z gatunku slasher – o roboczym tytule “VRSlasher”.

Develia wprowadziła do przedsprzedaży 196 mieszkań w ramach projektu Toruńska Vita na warszawskim Targówku, podała spółka. Ukończenie inwestycji planowane jest na I kwartał 2024 roku.

Grupa R22 pozostaje aktywna na rynku akwizycyjnym i prowadzi rozmowy z podmiotami z rożnych segmentów, poinformował prezes Jakub Dwernicki.

Tauron Polska Energia analizuje możliwość powrotu do realizacji projektu bloku gazowego w Elektrowni Łagisza jako produkującego ciepło w skojarzeniu, poinformował wiceprezes Krzysztof Surma.

Tauron Polska Energia nie identyfikuje ryzyka zejścia poniżej poziomu zapasów strategicznych węgla kamiennego do końca I kw. 2022 r., poinformował wiceprezes Jerzy Topolski.

Przyszłoroczny portfel zamówień Comarchu notuje wzrost o 5-7% r/r, poinformował wiceprezes Konrad Tarański.

Budimex rozpoczął nabór przedsiębiorców do konkursu Budimex Startup Challenge, podała spółka. Pierwsza edycja programu skupia się na sektorze zielonej energii.

Shoper dzięki partnerstwu z fintechem Inbank udostępnił ponad 25 tys. sklepom internetowym pracującym na tym oprogramowaniu aplikację ratalną. Dzięki niej płatności z zakupy można rozłożyć na max. 48 miesięcy.

Polenergia Sprzedaż – spółka należąca do Grupy Polenergia – uruchomiła sprzedaż zielonej energii elektrycznej dla wszystkich klientów indywidualnych, podała Polenergia. Oferta jest zgodna ze standardem Energia 2051, który był do tej pory dostępny jedynie dla przedsiębiorstw.

Tauron Polska Energia zakłada, że nakłady inwestycyjne w segmencie dystrybucji w 2022 r. będą zbliżone do poziomu zaplanowanego na 2021 r., poinformował wiceprezes Jerzy Topolski.

Awaria bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno nie powinna mieć wpływu na jego wycenę podczas przeniesienia do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), uważa wiceprezes Taurona Polskiej Energii Krzysztof Surma.

PGE Energia Odnawialna (PFE EO) – spółka z Grupy PGE – uruchomi w Piaskach pod Bełchatowem regionalne centrum serwisowe do obsługi farm wiatrowych i fotowoltaicznych należących do spółki, podało PGE EO.

Hiszpański startup Deep Detection zamknął rundę inwestycyjną w kwocie 1 mln euro na skalowanie biznesu i wejście na rynek przemysłowy. Inwestorem wiodącym w tej rundzie jest Vigo Ventures, podały spółki.

Wzrost cen nowych, jak i używanych samochodów w Polsce, w połączeniu z trwającym od ponad dwóch lat stałym spadkiem cen ubezpieczeń komunikacyjnych sprawia, że jest to coraz trudniejszy rynek z punktu widzenia możliwości generowania na nim w długim terminie powtarzalnie wysokich marż, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Tomasz Kulik.

Wielkopolska Manufaktura Wódek rozpoczęła emisję akcji w ramach crowdfundingu udziałowego promowaną przez platformę Crowdway, podała spółka. Celem spółki jest pozyskanie 2,1 mln zł. W 2023 r. Wielkopolska Manufaktura Wódek rozważa debiut na giełdzie.

Feardemic podpisał umowę z Unseen Silence, na jej podstawie spółka-córka Bloober Team wyda grę “Terror: Endless Night”, podało Unseen Silence.

Allegro Biznes uruchomiło opcje odroczone płatności przy przy wszystkich ofertach, których jest ponad 210 mln, podała spółka.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka ocenia, że ze względu na podwyżki cen materiałów budowlanych tegoroczny capex może być znacząco wyższy od zakładanych wcześniej 96 mln zł, wynika z wypowiedzi prezesa Piotra Mikruta.

Tauron Polska Energia złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia wyłącznej kontroli nad Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT), podał Urząd.

Mabion otrzymał od Mylan Ireland Ltd. oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o współpracy z 8 listopada 2016 roku, podała spółka. Wypowiedzenie umowy następuje z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia.

CI Games odnotowało wstępnie 13,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2021 r., podczas gdy skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej CI Games wyniosły 32,7 mln zł, podała spółka, prezentując zaktualizowane dane finansowe. Oznacza to odpowiednio wzrost o 39% i 8% w porównaniu do szacunkowych danych finansowych przedstawionych w październiku.

Getin Noble Bank zakończył proces zbierania ofert wiążących od oferentów zaproszonych do procesu sprzedaży trzech portfeli umów kredytowych udzielonych wspólnotom mieszkaniowym, o łącznej wartości wynoszącej 548,1 mln zł (według stanu na dzień 30 września 2021 roku), podał bank. Do procesu ofertowania zostały zaproszone podmioty krajowe oraz zagraniczne. Proces ofertowy jest prowadzony w oparciu o transparentne i konkurencyjne kryteria.

MLP Group zamierza potroić kwotę EBITDA bez przeszacowania do ok. 67 mln euro w 2024 roku w ramach nowej strategii na lata 2021-2024, podała spółka.

Atal odnotował 189,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2021 r. wobec 82,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Firma Oponiarska Dębica odnotowała 3,98 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2021 r. wobec 52,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MLP Group odnotowało 35,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 28,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MCI Capital ASI odnotowało 39,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 19,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 252,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 116,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kino Polska TV odnotowało 10,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 6,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) odnotowała 759 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 890 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tauron Polska Energia odnotował 100,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 367,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>


Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


ConotoxiaObejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here