Naga MarketsGPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 18 czerwiec 2021 r.Sfinks Polska odnotował 8,19 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 14,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sescom odnotował 1,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. roku obrotowego 2020/2021 (tj. w okresie od października 2020 r. do marca 2021 r.) wobec 3,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.Akcjonariusze Polenergii zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2020 r., wynika z uchwał podjętych na zwyczajnym walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusze Polenergii zdecydowali o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 21,43 mln akcji po cenie emisyjnej 47 zł za akcję, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Shoper w swojej strategii planuje m.in. zwiększenie bazy użytkowników swojej platformy, w tym przez potencjalne akwizycje i ekspansję na nowe kraje, podała spółka.

Shoper planuje opublikować prospekt emisyjny, zatwierdzony dziś przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) w poniedziałek, 21 czerwca, natomiast oferta publiczna jego akcji ruszy w ciągu najbliższych dni, podała spółka. Pierwszego notowania akcji na GPW spółka spodziewa się w I połowie lipca.

Sygnity wyemitowało 9 000 obligacji imiennych serii 1/2021 o łącznej wartości nominalnej 54 mln zł, podała spółka.

Mostostal Warszawa zawarł umowę z Vastint Poland na budowę budynku biurowego oraz hotelowego B10 we Wrocławiu o wartości 23,80 mln euro netto we Wrocławiu, podała spółka.

Erbud Operations – spółka zależna Erbudu – podpisała umowę na roboty budowlane pn. “Przebudowa Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Lubelskiej w ramach dostosowania do nowelizacji przepisów przeciwpożarowych i podniesienia standardu w pokojach mieszkalnych” o wartości 12,96 mln zł netto, podał Erbud.

Bank Mashreq ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) uruchamia system do zarządzania majątkiem Comarch Wealth Management, podał Comarch.

MobileFabric – spółka zależna od SimFabric – podpisała porozumienia z PlayWay dotyczącej nowej serii gier “Thief Stories”, podała spółka.

Budimex liczy na uzyskanie ok. 0,8-1 mld zł przychodów z rynków zagranicznych – Słowacji, Czech i Niemiec w przyszłym roku, poinformował ISBnews prezes Artur Popko. Zapowiedział też, że na przełomie 2021 i 2022 r. możliwe są akwizycje.

Torpol zawarł z PKP Intercity umowę na realizację przebudowy i rozbudowy istniejącej infrastruktury kolejowej w rejonie bocznicy Szczecin Zaleskie Łęgi z wykonaniem w systemie zaprojektuj i zbuduj kanału przeglądowego oraz dostawą i montażem stanowiska do zabezpieczenia przed powstaniem oblodzenia na taborze kolejowym, podała spółka. Wartość umowy to 73,1 mln zł netto (89,9 mln zł brutto).

Do grona instytucji wspierających budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO) realizowanej przez spółkę Dobra Energia dla Olsztyna dołączył Bank Ochrony Środowiska (BOŚ), podał bank. W tym tygodniu odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę jednej z najnowocześniejszych w Europie instalacji, podkreślono.

Gra “Medieval Dynasty” trafiła do usługi Xbox Game Pass For PC dzięki rozpoczętej współpracy Render Cube z Microsoftem, podał producent gry – Render Cube.

Energa Green Development (EGD) – spółka zależna Energi – podpisała listy intencyjne z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną (PSSE) oraz Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną (WMSSE) w celu rozwoju nowych inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE), podała spółka. EGD poszukuje także innych partnerów dysponujących gruntami pod OZE.

Klabater w związku z planowaną produkcją i wydaniem gry planszowej na podstawie “Crossroads Inn” planuje kampanię crowdfundingową w drugiej połowie roku, podała spółka. Premiera gry planszowej planowana jest na II połowę 2022 roku.

PGNiG Upstream Norway – spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) – wraz z Aker BP jako operatorem i pozostałymi partnerami koncesyjnymi, uruchomiło produkcję ze złoża Gråsel na Morzu Norweskim, podało PGNiG.

Mostostal Warszawa zawarł z PKP Intercity umowę w sprawie realizacji zadania pn.: “Przebudowa kanałów rewizyjnych i posadzek w hali lokomotywowni na stacji Wrocław Główny” o wartości 29,99 mln zł brutto, podała spółka.

Games Operators podpisał z Beta 2 Games umowę, której przedmiotem jest wykonanie na rzecz spółki gry o roboczym tytule “Riot Operator” na platformę PC, podała spółka.

The Dust dokonał przydziału 300 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii F, oferowanych w ramach oferty publicznej, podała spółka. Oznacza to, że spółka pozyskała z emisji 4,2 mln zł brutto.

Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu ubiegłorocznego zysku na dywidendę w wysokości 1,2 zł na akcję, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) do 10 września 2021 r., podał bank. W przypadku braku spełnienia warunku wypłaty całości zysku, zarząd rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 75%, a jeśli ten warunek nie zostanie spełniony – 50% zysku.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt podstawowy dla nowego programu emisji obligacji Best o łącznej wartości do 200 mln zł. Spółka rozważa przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej w ramach tego programu na początku trzeciego kwartału, podał Best.

PKN Orlen dostrzega możliwości przedłużenia upływającego z końcem czerwca br. terminu wyłonienia partnera do przejęcia wydzielonych aktywów Grupy Lotos, poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek.

PKN Orlen liczy na wejście w życie nowej ustawy o ofercie publicznej określającej jeden próg wezwania na poziomie 50% zamiast dotychczasowych progów 33% i 66%, poinformował prezes Daniel Obajtek. Ma to ułatwić przeprowadzenie połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos i PGNiG i wypełnić warunki umowy zawartej w maju przez te trzy spółki ze Skarbem Państwa.

Kwestia akwizycji pozostaje ważna dla PKN Orlen, ale na dziś ważne jest zamknięcie rozpoczętych procesów M&A, zadeklarował prezes Daniel Obajtek.

Kruk Investimenti – włoska spółka zależna Kruka – zawarła z UniCredit umowy na nabycie portfeli wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich o łącznej wartość nominalnej w wysokości do 304 mln euro (1,4 mld zł wg. kursu średniego NBP z dnia 17 czerwca 2021 roku), podała spółka.

Private Equity Managers (PEM) złożyło do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wniosek o zawieszenie obrotu akcjami spółki na rynku regulowanym od 21 czerwca do dnia wykluczenia spółki z obrotu, podała spółka.

Monnari Trade podpisało z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) umowę pożyczki preferencyjnej w kwocie 7,37 mln zł, podała spółka. Celem pożyczki – udzielanej w ramach programu rządowego “Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm” – jest finansowanie bieżącej działalności spółki. Pożyczka jest oprocentowana na warunkach nie odbiegających od warunków rynkowych. Pożyczka będzie spłacana w ratach począwszy od 31 grudnia 2021 r. do 30 czerwca 2024 r. Termin wypłaty środków z tytułu zawartej umowy zostanie wyznaczony pod warunkiem przekazania przez spółkę wszystkich wymaganych treścią umowy dokumentów i oświadczeń.

CCC.eu i CCC Factory – spółki zależne CCC – zawarły z Bankiem Handlowym w Warszawie umowy kredytowe. CCC.eu o kredyt odnawialny w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych o wartości 79,06 mln zł, a CCC Factory o kredyt w rachunku bieżącym w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych o wartości 5,85 mln zł.

Bank Pekao otrzymał główną nagrodę w konkursie “HR of Change” w kategorii “Zarządzanie zmianą” za program “Bez cukru”, skierowany do pracujących w nim kobiet, podał bank. Jury wyróżniło organizacje, które wprowadziły śmiałe i pozytywne zmiany w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim w czasie pandemii. Kobiety stanowią ponad 70% pracowników Banku Pekao.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: tauron akcje | kurs.dolara | dom development kurs | zlotowka kurs | złotówki | wykresy bitcoin | bitcoin info |Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here