Naga MarketsGPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 17 listopada 2021 r.Grupa ZUE posiada portfel zamówień na roboty budowlano-montażowe o wartości 1,4 mld zł, podała spółka.

ZUE odnotowało 3,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 1,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Apator odnotował 13,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 16,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Ipopema Securities odnotowała 5,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 5,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Global Cosmed nabył od INSO Be- & Verwertungs GmbH dwie kompletne, w pełni zautomatyzowane linie do produkcji kosmetyków i chemii gospodarczej, których łączna wartość rynkowa według szacunkowej wyceny wynosi łącznie ponad 4 mln euro, podała spółka.

Photon Energy wyemituje zielone obligacje o łącznej wartości 50 mln euro, tj. maksymalnej wartości przewidzianej w ofercie, podała spółka.

Comarch odnotował 30,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 32,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Bankowi Ochrony Środowiska (BOŚ) utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego, w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 0,66 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Dotychczas bufor ten wynosił 0,51 pkt proc.

FFiL Śnieżka odnotowała 23,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 32,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MLP Group przydzielił obligacje serii D o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł, podała spółka.

Apator zawarł list intencyjny dotyczący nabycia 100% udziałów w spółce Zakład Energoelektroniki TWERD, podała spółka.

Mercator Medical spodziewa się, że negatywny trend wyniku EBITDA w segmencie dystrybucji odwróci się w przyszłym roku i liczy na dodatnią rentowność tej części działalności, poinformował dyrektor finansowy Michał Romański. Mercator obserwuje dalszy spadek cen rękawic, jednak spadek zanotowany w październiku był relatywnie nieduży.

Konsorcjum ZUE (lider) i Mota-Engil Central Europe złożyło najkorzystniejszą ofertę, wartą 68,8 mln zł netto (84,7 mln zł brutto), z czego ok. 50% przypada na ZUE, w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. “Budowa przystanku kolejowego SKA ‘Kraków Prądnik Czerwony’ wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)”, podało ZUE.

Budimex podpisał umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w m.st. Warszawie na generalną realizację inwestycji pod nazwą “Zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego – etap III” za 157,03 mln zł netto, podała spółka.

Atende liczy na dobry IV kw. 2021 r. i oczekuje, że w II kwartale 2022 r. dojdzie do zakończenia transakcji połączenia z firmą Sevenet, poinformował prezes Marcin Petrykowski.

Remont pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów II w 2022 r. potrwa około siedemdziesiąt kilka dni, poinformował wiceprezes KGHM Polska Miedź Adam Bugajczuk.

Unimot planuje rozpoczęcie sprzedaży paneli fotowoltaicznych produkowanych w zakładzie w Sędziszowie na początku 2022 roku, poinformował wiceprezes ds. finansowych Filip Kuropatwa.

W związku z wysokim poziomem gotówki, Aplisens będzie rozważał wyższą dywidendę lub kontynuowanie skupu akcji własnych, wynika z wypowiedzi prezesa Adama Żurawskiego.

Jeżeli miałoby dojść do aktualizacji strategii KGHM Polska Miedź, to w kontekście wydłużenia perspektywy strategicznej, poinformował prezes Marcin Chludziński.

Aplisens spodziewa się zdecydowanie wyższych rok do roku nakładów inwestycyjnych w 2022 r., poinformował prezes Adam Żurawski. Zostaną skierowane m.in. na projekt fotowoltaiczny.

Rainbow Tours miało 1 007,14 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 51,1 mln zł zysku EBITDA i 36,37 mln zł zysku netto w okresie I-III kw. 2021 r., wobec odpowiednio 418,36 mln zł, -2,24 mln zł i -14,26 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz Artinfo.pl podpiszą memorandum o partnerstwie, podała GPW. W ramach tej współpracy zostaną stworzone ramy biznesowe umożliwiające tokenizację dzieł sztuki.

Aplisens spodziewa się kontynuacji rekordowej sprzedaży w IV kwartale br. i bardzo dobrych wyników finansowych, choć już odzwierciedlających wzrost kosztów, poinformował prezes Adam Żurawski.

Bank Pekao i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) podpisały porozumienie mające na celu wdrożenie nowych produktów ubezpieczeniowych i gwarancyjnych w ramach nowego systemu wsparcia eksportu, podał bank.

Zonifero – spółka z grupy TenderHut- osiągnęło 94% celu maksimum, pozyskując w zakończonej ofercie publicznej 2 350 450 zł, podała spółka. W akcje startupu poprzez platformę crowdfundingową StockAmbit zainwestowało 101 inwestorów. Celem Zonifero jest pozycja w globalnym top 3 światowych rozwiązań technologicznych wspierających pracę biurową w ciągu 5 lat.

Proglas wydłużył termin przyjmowania zapisów w II transzy oferty publicznej akcji serii D do 23 listopada 2021 r., podała spółka.

Liczba stacji podłączonych do sieci Avia na koniec 2021 roku wyniesie 90, a podpisanych umów powinno być około 100, poinformował wiceprezes zarządu ds. finansowych Unimotu Filip Kuropatwa.

Synektik podpisał z Becton Dickinson Rowa Germany GmbH umowę o współpracy w zakresie sprzedaży na polskim rynku robotów aptecznych BD Rowa, podała spółka. Na mocy umowy Synektik został wyłącznym dystrybutorem systemów w sektorze aptek szpitalnych w Polsce. Umowa została zawarta na okres do 30 września 2023 r., z możliwością przedłużenia.

Bank Pekao przeniesie dane i produkty klientów Idea Banku do swoich systemów operacyjnych w dniach 19-22 listopada 2021 r., podał bank. Procesem migracji objętych będzie ok. 270 tys. klientów byłego Idea Banku, w tym ok. 220 tys. firmowych i ok. 50 tys. indywidualnych.

Wysoka dynamika wzrostu cen surowców prawdopodobnie utrzyma się do połowy 2022 roku, poinformował prezes Sanok Rubber Piotr Szamburski.

JR Holding ASI zawarł z Plantalux oraz Agritech Hub ASI term sheet, w którym strony założyły dokonanie inwestycji przez JRH w Plantalux o wartości 5,4 mln zł, w drodze objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, które stanowić będą 15% udziałów w Plantalux, podała spółka. Podpisanie właściwej umowy inwestycyjnej określającej szczegółowe warunki inwestycji uzależnione jest od wyników badania due diligence Plantalux.

Akcjonariusze Columbus Energy zdecydują o emisji akcji zwykłych serii F bez prawa poboru podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 13 grudnia br., wynika z projektów uchwał. Zarząd liczy na pozyskanie wpływów z emisji akcji serii F w wysokości ok. 450-550 mln zł.

Grupa Pracuj planuje zarekomendować co najmniej 50% zysku netto za 2021 rok na wypłatę dywidendy, poinformował dyrektor finansowy Gracjan Fiedorowicz.

PolTREG zawarł umowę z AZTherapies regulującą warunki współpracy stron w zakresie rozwoju terapii chorób neurologicznych o podłożu autoimmunologicznym opartych na komórkach CAR-Treg, prowadzenia badań mających na celu uzyskanie zezwoleń na dopuszczenie terapii CAR-Treg do obrotu oraz nawiązania współpracy z podmiotami trzecimi w celu komercjalizacji, podała spółka. Celem PolTREG jest rozpoczęcie badań klinicznych w wybranym obszarze terapeutycznym (np. stwardnienie zanikowe boczne) w ciągu 12-18 miesięcy od zawarcia umowy.

Unimot miał 930,53 mln zł jednostkowych przychodów netto w październiku 2021 r., co oznacza wzrost o ok. 136% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Atende odnotowało 1,77 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 1,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Aplisens odnotował 4,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 4,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vercom odnotował 4,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 4,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wojas odnotował 0,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 4,78 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa VRG oczekuje dwucyfrowych wzrostów sprzedaży w 2022 r., i planuje wzrost powierzchni sprzedaży o ok. 4%, z czego największy przyrost zakłada w segmencie jubilerskim, podał zarząd. Spółka zakłada także wydatki inwestycyjne wysokości ok. 38 mln zł w przyszłym roku.

Sanok Rubber odnotował 6,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 19,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

VRG oczekuje, że przychody w całym 2021 r. powinny być zbliżone do zanotowanych w 2019 r. i przekroczyć 1 mld zł, poinformował zarząd.

VRG odnotowało 23,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 5,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydowali o upoważnieniu zarządu do nabycia maksymalnie 127 909 203 akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabycia akcji własnych w kwocie 2,93 mld zł, wynika z podjętych uchwał. Cena nabycia akcji nie może być wyższa niż 60 zł.

Unimot podtrzymuje prognozę skonsolidowanej EBITDA skorygowanej na poziomie 75,3 mln zł w całym 2021 roku, ale – jak ocenia spółka – będzie to duże wyzwanie, poinformował prezes Adam Sikorski.

Unimot odnotował 4,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 0,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

JR Holding ASI liczy, że odbudowa sentymentu wokół rynku NewConnect przełoży się na wyższe notowania spółek portfelowych i walorów spółki, poinformował prezes January Ciszewski. Zaznaczył, że fundusz koncentruje się na jak największej dywersyfikacji portfela.

Grupa Pracuj oczekuje, że w bliskim i średnim terminie wzrost wartości skonsolidowanych przychodów z umów z klientami grupy utrzyma się w niskim przedziale kilkunastoprocentowym w stosunku do poprzednich okresów, podała spółka w prospekcie emisyjnym.

Zarząd TIM zdecydował o wypłacie zaliczki w wysokości 1,2 zł brutto na jedną akcję na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2021, podała spółka.

Skarbiec Holding odnotował 12,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2021/2022 (od 1 lipca do dnia 30 września 2021 r.) wobec 24,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Oferta publiczna do 22 380 626 istniejących akcji, stanowiących 32,86% kapitału zakładowego, Grupy Pracuj rozpoczyna się dziś od przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych oraz book-buildingu wśród inwestorów instytucjonalnych, podano w prospekcie. Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje po cenie maksymalnej ustalonej na 82 zł za akcję.

Grupa Azoty Polyolefins, spółka zależna Grupy Azoty, otrzymała od Hyundai Engineering Co. (HEC) – generalnego wykonawcy projektu Polimery Police – uzupełnienie do pisma dotyczącego inicjacji procedury zmiany do umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police, podała Grupa Azoty. Zgodnie z treścią uzupełnienia HEC zgłosił propozycję zmiany w zakresie wydłużenia harmonogramu realizacji projektu o dodatkowe 15 dni oraz podwyższenia wynagrodzenia o dodatkową kwotę 12,7 mln euro. W ocenie HEC powodem zgłoszenia uzupełnienia jest wpływ pandemii COVID-19 na realizację projektu Polimery Police, podano także.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kurs rubla wykres | gpw polenergia | pkp cargo akcje opinie | gpw akcje | echo investment akcje prognozy | kurs eur | biomed kurs |Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>


Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


ConotoxiaObejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here