Naga MarketsGPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 16 wrzesień 2021r.Enea odnotowała 313,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 543,81 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Atal podwyższył wartość programu emisji obligacji do 240 mln zł, a także ustalił warunki emisji obligacji serii AY, podała spółka.Rank Progress odnotował wstępnie 1 359 tys. zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2021 r, podała spółka prezentując szacunkowe dane.

Rada nadzorcza Grupy CCC powołała Adama Marciniaka na wiceprezesa zarządu ds. technologii i digitalizacji Grupy CCC, podała spółka.

Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził podwyżkę ceny paliwa gazowego o 7,4% w taryfie PGNiG Obrót Detaliczny dla gospodarstw domowych – spółce zależnej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podała grupa.

Pomimo zaostrzających się trendów rynkowych i regulacyjnych, zaledwie 38% badanych spółek uwzględnia zagadnienia klimatu w swoich procesach zarządczych, wynika z trzeciej edycji Badania Świadomości Klimatycznej Spółek (BŚKS), przygotowanej przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas Polska we współpracy z Go Responsible i Materiality. Średni wynik 153 spółek ocenianych w BŚKS wyniósł 1,79 na 10 możliwych do uzyskania punktów i był o 0,08 pkt niższy niż przed rokiem.

Tauron Polska Energia nie zakłada istotnej zmiany poziomu długu netto w grupie po planowanym zbyciu Taurona Wydobycie na rzecz Skarbu Państwa, poinformował wiceprezes Krzysztof Surma.

Tauron Polska Energia zakłada, że blok 910 MW w Jaworznie wróci do pracy 25 lutego 2022 r., poinformował wiceprezes Jerzy Topolski.

invest

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka podtrzymuje planowaną wysokość nakładów inwestycyjnych na ten rok na poziomie 96 mln zł i uważa za możliwe, że w przyszłym będą one znacznie niższe, bliższe poziomu amortyzacji, poinformował prezes Piotr Mikrut.

Tauron Polska Energia pracuje nad pozyskaniem nowego finansowania, poinformował wiceprezes Krzysztof Surma.

Oferta Mirbudu, warta 79 420 383,35 zł brutto, na budowę hali remontowej z przeznaczeniem do wykonania obsługi i napraw czołgów Leopard 2 została wybrana w przetargu Stołecznego Zarządu Infrastruktury, podała spółka.

Oferta Budimeksu, warta 201 552 591,54 zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na Kontrakt 1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I – Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania, Część 1, Część 2, Część 3, podał Budimex.

Grupa Azoty uruchomiła w nowo powstałym centrum wdrożeniowym w Tarnowie pilotażową linię do produkcji kwasów humusowych, o zdolnościach produkcyjnych rzędu 2 500 ton rocznie dla podstawowego produktu Tohumus, podała spółka.

Develia rozpoczęła sprzedaż 128 mieszkań w ramach inwestycji Kaskady Różanki we Wrocławiu, podała spółka. Zakończenie budowy planowane jest do końca 2022 roku. Ceny zaczynają się od 8 499 zł brutto za m2.

Grupa Kęty w oparciu o przeprowadzoną analizę otrzymanych ofert nabycia Segmentu Opakowań Giętkich (SOG) podjęła decyzję o nieprzyjmowaniu złożonych ofert i zakończeniu procesu, podała spółka. Oferty nie generują wartości dodanej dla akcjonariuszy, wyjaśniono.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka nie zamierza wycofać się z rynku białoruskiego, a jej spółka w tym kraju pozostaje rentowna, poinformował prezes Piotr Mikrut.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest „umiarkowanie zadowolona” z dotychczasowego przebiegu III kwartału, który dla wyników grupy ma największe znaczenie, poinformował prezes Piotr Mikrut.

Asbis Enterprises oczekuje bardzo dobrych wyników w III i IV kwartale 2021 r. i nie wyklucza przekroczenia podwyższonej prognozy finansowej, ogłoszonej w ubiegłym miesiącu, poinformował ISBnews członek zarządu Costas Tziamalis.

Zakład Mabionu pod względem wyposażenia i możliwości produkcyjnych jest gotowy do rozpoczęcia produkcji antygenu dla Novavax w skali komercyjnej, poinformował prezes Krzysztof Kaczmarczyk. W ramach realizacji zamówienia nr 2, wynikającego z umowy ramowej zawartej w marcu br. przez Mabion i Novavax, faktura zaliczkowa wystawiona przez Mabion na kwotę 15,23 mln USD została uregulowana przez Novavax w lipcu.

Prodromus zgromadził ponad 834 tys. zł w zakończonej emisji akcji serii C, podała spółka. Spółka planuje złożyć wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect w IV kw. 2021 r. lub I kw. 2022 r.

Ulma Construccion odnotowała 4,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 8,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mabion odnotował 2,5 mln zł jednostkowej straty netto w II kw. 2021 r. wobec 10,98 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 41,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2021 r. wobec 3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Clinscience – spółka zależna Neuki – zawarła z dotychczasowymi akcjonariuszami włoskiej spółki Exom Group S.r.l. umowę inwestycyjną, na podstawie której Clinscience zobowiązała się do nabycia 100% jej udziałów, podała Neuca. Zgodnie z umową, 28 września br. Clinscience nabędzie 60% udziałów Exom za 13,2 mln euro.

Polski Holding Nieruchomości PHN odnotował 6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 42,8 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Forte odnotowało 35,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 21,07 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mercator Medical odnotował 402,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 230,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Auto Partner odnotował 55,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2021 r. wobec 32,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

mBank zakończył subskrypcję obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (ang. senior non-preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500 000 000 euro, podał bank.

Grupa Wielton podtrzymuje plan wydatkowania na inwestycje w tym roku 45-50 mln zł, podała spółka. Wielton nie planuje w tym roku ekspansji geograficznej.

Grupa Wielton planuje przedstawić nową strategię na lata 2022-2025 na początku przyszłego roku, poinformował prezes Paweł Szataniak.

Wielton odnotował 40,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 1,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

JR Holding ASI celuje w przejście na rynek główny GPW z NewConnect na przełomie I i II kwartału 2022 roku, poinformował prezes January Ciszewski.

Akcjonariusze JR Holding ASI zdecydują na walnym zgromadzeniu 12 października o przeniesieniu notowań na główny rynek GPW z NewConnect, podała spółka.

Photon Energy Engineering Australia – australijska spółka zależna Photon Energy – zrealizowała dla władz wyspy Lord Howe w Nowej Południowej Walii hybrydową instalację, składającą się z paneli fotowoltaicznych o mocy 1,3 MW podłączonych do systemu magazynowania Tesla Powerpack o mocy 3,7 MWh, podała spółka. Projekt o wartości 11,1 mln AUD został sfinansowany przez władze wyspy Lord Howe oraz Australijską Agnecję Energii Odnawialnej (ARENA).

All in! Games zawarł z siedmioma akcjonariuszami, na ich wnioski, aneksy do umów ograniczających rozporządzanie akcjami serii G, podała spółka. Na podstawie aneksów wydłużony został okres obowiązywania umów lock-up o 12 miesięcy, tj. akcjonariusze – będący stronami umów lock-up zobowiązali się, że nie będą dokonywać bez zgody spółki czynności rozporządzających, dotyczących akcji serii G, przez okres 36 miesięcy, liczony od dnia zawarcia umów lock-up, tj. począwszy od dnia 26 czerwca 2020 r.

W ciągu półtorej godziny od premiery gry „Gas Station Simulator” od Drago Entertainment na platformie Steam wygenerowana sprzedaż gry, po uwzględnieniu kosztów prowizji platformy oraz wydawcy, pokryła całkowite łączne koszty produkcji gry wynoszące szacunkowo około 450 tys. zł, podała spółka.Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here