Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 16 maja 2023 r.Atende odnotowało 3,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 3,26 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Auto Partner odnotował 43,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 50,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.Seco/Warwick odnotowało 9,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 1,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 16,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 11,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Ryvu Therapeutics odnotowało 17,6 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2023 r. wobec 26,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Firma Oponiarska Dębica odnotowała 122,03 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2023 r. wobec 35,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Synektik Czech Republic zawarł umowy ze szpitalem wojewódzkim Krajská nemocnice T. Bati na sprzedaż, dostawę, instalację i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej (da Vinci) dla szpitala, a także przeszkolenia personelu i opieki serwisowej w ramach gwarancji oraz pogwarancyjnej opieki serwisowej na okres 6 lat. Łączna wartość netto umów wynosi 76 474 000 CZK.

Akcjonariusze Shopera zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu łącznie 12,93 mln zł na dywidendę, tj. wypłacie 31,62 zł na akcję uprzywilejowaną serii D oraz 0,01 zł na akcję zwykłą serii A, B i C, podała spółka. Dzień dywidendy został ustalony na 10 sierpnia, a termin wypłaty na 19 października 2023 roku.

Zarząd Inter Cars zarekomendował akcjonariuszom podział zysku netto za 2022 rok w kwocie 542 598 278,02 zł w taki sposób, że 10 059 351 zł, tj. 0,71 zł na jedną akcję, zostanie przeznaczone na dywidendę, a pozostała część zysku w kwocie 532 538 927,02 zł na kapitał zapasowy, podała spółka.

Kruk przydzielił 1 500 obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 000 euro, o łącznej wartości emisyjnej 150 mln euro, podała spółka. Obligacje są zdematerializowane i zarejestrowane pod nr ISIN: NO0012903444 w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez norweski centralny depozyt papierów wartościowych Verdipapirsentralen ASA.

Grupa Polsat Plus zacznie konsolidować segment OZE metodą pełną od III kwartału 2023 r., poinformowała członek zarządu i CFO grupy Katarzyna Ostap-Tomann.

Trakcja zawarła umowę z powiatem starachowickim na wykonanie prac w ramach inwestycji pn. “Poprawa warunków obsługi i rozwoju SSE Starachowice S.A. m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach”, podała spółka. Wartość netto zawartej umowy wynosi 56 947 224,64 zł. Prace mają być zrealizowane nie później niż do 31 grudnia 2024 r.

W związku z przesłaną przez spółkę korektą informacji prasowej, aktualizujemy treść dzisiejszej depeszy. Zmiana dotyczy liczby planowanych inwestycji, która wynosi 3, a nie 4. Poniżej prawidłowa wersja depeszy:

Neuca prognozuje wzrost rynku hurtu aptecznego o 6% w tym roku, poinformował prezes Piotr Sucharski.

Neuca ocenia, że ma silne fundamenty do poprawy wyników w ujęciu r/r w 2023 r. i brak wyższej urzędowej marży hurtowej temu nie przeszkodzi, poinformował prezes Piotr Sucharski.

Sztuczna inteligencja dla biznesu oznacza szansę na znaczącą obniżkę kosztów lub wyraźne zwiększenie produktywności, dla rynku pracy – powstanie stanowisk pomagających wdrożyć nowe możliwości, ocenia zarządzający funduszami Ipopema TFI Michał Ficenes. Choć czołowe firmy oferujące AI szukają środków na razie na rynku prywatnym, już dziś można inwestować w spółki pośrednio związane z nową branżą – np. duże spółki typu Microsoft (inwestor m.in. w Open AI) czy Adobe oraz producentów półprzewodników.

Grupa PTWP odnotowała 31 tys. zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 0,91 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Render Cube odnotowało 0,3 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2023 r. wobec 1,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Oferta konsorcjum w składzie Kobylarnia (lider) – spółka zależna Mirbudu – oraz Mirbud (partner) została wybrana za najkorzystniejszą w przetargu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku pn. “Budowa i przebudowa istniejących odcinków dróg w ciągu południowego obejścia Miasta Słupska” w ramach zadania inwestycyjnego pn. “Kontynuacja budowy Ringu Miejskiego w Słupsku”, podał Mirbud. Wartość oferty to 128,78 mln zł brutto.

The Dust kończy prace nad strategią rozwoju do 2028 roku, która ma być zaprezentowana 23 maja, poinformował prezes Jakub Wolff.

Projprzem Budownictwo, spółka zależna PJP Makrum, zawarł ze spółką Emtor umowę na przebudowę, nadbudowę, rozbudowę i podpiwniczenie istniejącego budynku restauracji z salą konsumpcyjną o część hotelową ze strefą odnowy biologicznej i basenem w Zbicznie, podała spółka. Strony ustaliły wynagrodzenie wykonawcy w wysokości 44 393 937,42 zł netto.

M Food odnotował 1,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 2,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Bloober Team odnotował 6,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 5,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Mennica Polska odnotowała 6,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 23,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Mercator Medical odnotował 14,6 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kwartale 2023 roku wobec 7,6 mln zł zysku netto w I kwartale. 2022 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Mangata Holding odnotował 21,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 24,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Przy Książęcej od jakiegoś czasu z dnia na dzień zmieniają się nastroje albo mamy sesję bez historii, albo po dniu wzrostowym kolejny dzień jest tego zaprzeczeniem.

Vivid Games otrzymał informację z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), zgodnie z którą, pomimo zawarcia 6 lutego 2023 umowy o dofinansowanie, spółka nie otrzyma wspomnianego dofinansowania z uwagi na wyniki kontroli przeprowadzanej w NCBR, podała spółka. Umowa dotyczy realizacji projektu technologicznego “Prototyp platformy do automatyzacji generowania, rozgrywania i wyznaczania stopnia trudności poziomów blast, oparty o AI i Machine Learning”, w ramach programu Szybka Ścieżka.

Neuca rozpoczęła prace nad konsolidacją marek dla obszaru CRO (Clinical Research Organization) oraz długoterminową strategią i spodziewa się ich zakończenia w II kwartale 2023 r., przekazał prezes Piotr Sucharski.

Zakłady Chemiczne Police odnotowały 51 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe wyniki.

Mostostal Kraków z Grupy Budimex podpisał umowę na zakup 100% udziałów firmy PPUH Konstalex. Tym samym Mostostal zwiększył swoje moce wytwórcze do 17 tys. ton konstrukcji stalowych rocznie. Wolumen ten plasuje przedsiębiorstwo na pozycji lidera krajowego rynku konstrukcji stalowych, podkreślił Budimex.

Zarząd Cloud Technologies zarekomendował, by z ubiegłorocznego zysku netto w wysokości 8 305 935 zł kwotę 4 581 105 zł przeznaczyć na dywidendę, tj. wypłatę 1 zł na akcję, zaś 3 724 830 zł na kapitał zapasowy, podała spółka.

Neuca odnotowała 47,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 60,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Grupa Azoty odnotowała 555 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2023 r. wobec 882 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Cloud Technologies przyjęło strategię rozwoju na lata 2023-2025, podała spółka. W ciągu trzech lat zamierza zainwestować w dalszy rozwój do 100 mln zł i kontynuować zwiększanie swojego udziału w globalnym rynku. Spółka chce rozwijać się przede wszystkim organicznie, zwiększając sprzedaż danych, ale planuje również nowe akwizycje oraz inwestycje. Zapowiada też rekomendowanie dywidendy w wysokości ok. 20% oczyszczonego wyniku EBITDA.

Cognor Holding odnotował 169,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 148,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

AmRest Holdings SE sfinalizował umowę sprzedaży biznesu KFC w Rosji, podała spółka. AmRest szacuje, że transakcja może przynieść skonsolidowany zysk po opodatkowaniu w wysokości około 4 mln euro.Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>
  • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykułGrupa Lukardi notuje w I kw. 2023 r. wzrost przychodów i zysków – odpowiednio do blisko 10,5 mln zł i ponad 250 tys. zł
Następny artykułWall Street dojrzewa do kontynuacji wzrostów? Fed wstrzyma dalsze podwyżki stóp procentowych, przewiduje Paul Jones
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.