Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 16 grudnia 2022 r.Agencja ratingowa Moody’s Investors Service przyznała rating (P)Baa3 dla programu emisji euroobligacji EMTN (Euro Medium Term Notes) PKO Banku Polskiego, w ramach którego mogą zostać wyemitowane niezabezpieczone obligacje oznaczone jako Senior Non Preferred, podał bank.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt T-Bull sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii I, J i G spółki, podała Komisja.Akcjonariusze Banku Handlowego upoważnili na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zarząd do skupu nie więcej niż 850 tys. akcji własnych – reprezentujących nie więcej niż 0,65% kapitału – po cenie nie niższej niż 4 zł i nie wyższej niż 130 zł na potrzeby ogłoszonego programu motywacyjnego, podał bank. Łączna maksymalna cena nabycia wszystkich akcji własnych w ramach programu, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie wyższa niż 50 mln zł.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Movie Games sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wszystkich 2 573 132 akcji spółki o wartości nominalnej 1 zł każda, będących dotychczas przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect, podała spółka.

Ciech Soda Deutschland i Ciech Energy Deutschland, spółki zależne Ciech, sprzedały łącznie 467 700 jednostek uprawnień do emisji CO2 pochodzących z darmowej alokacji oraz wcześniej zakupionych z rynku. Wartość rynkowa sprzedanych jednostek EUA wynosi 38,9 mln euro (równowartość 182,7 mln zł), podał Ciech. Równocześnie powyższe spółki zależne oraz Ciech Soda Polska zawarły umowy zabezpieczające zakup 467 700 jednostek EUA na rynku terminowym, z terminem rozliczenia w kwietniu 2023 r.

Cyfrowy Polsat podjął uchwałę m.in. w sprawie emisji nie więcej niż 2 670 000 niezabezpieczonych obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2 670 000 000 zł, emitowanych w ramach programu emisji obligacji, podała spółka.

Benefit Systems będzie chciał rekomendować wypłatę dywidendy za 2022 r. “znacznie powyżej” przyjętego w nowej polityce minimum 60% skonsolidowanego zysku netto, poinformował członek zarządu odpowiedzialny m.in. za finanse Bartosz Józefiak.

Europejski Urząd Patentowy przyznał spółce ML System patent na wynalazek “Laminowany termoizolacyjny moduł fotowoltaiczny”, zgłoszony 3 lutego 2016 r., podała spółka. W ciągu trzech miesięcy od publikacji patentu w Biuletynie, ML System wybierze kraje, w których ochrona patentowa będzie utrzymana. Wcześniej wskazał, że patent ma obowiązywać w państwach członkowskich UE oraz Szwajcarii, Islandii, Liechtensteinie, Monako, Północnej Macedonii, Serbii, San Marino i Turcji.

AVA Trade

Udział w krajowym rynku Ciech Sarzyna – spółki zależnej Ciechu – osiągnął poziom 7% po trzech kwartałach br. wobec 6,1% rok wcześniej, podał Ciech. Spółka wzmocniła swoją pozycję w segmentach: herbicydów dla kukurydzy, regulatorów wzrostu dla zbóż oraz produktów do ochrony fungicydowej.

PKO Bank Polski pracuje nad zmianami w procesie zawierania ugód z kredytobiorcami we frankach szwajcarskich, zapowiedział wiceprezes PKO kierujący pracami zarządu Paweł Gruza.

Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w skład której wchodzą Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), zawarła z Grupą Santander Consumer Bank transakcję sekurytyzacji syntetycznej o wartości 1,15 mld zł (245 mln euro), podał EBI. Wraz z transakcją uzgodniono również zobowiązanie Santander Consumer Bank do uruchomienia nowych środków finansowych (1,529 mld zł w okresie 3 lat) na wspieranie MŚP i zrównoważonych ekologicznie projektów.

Grupa Orlen wspólnie operatorem AkerBP oraz partnerami koncesyjnymi, planuje zagospodarowanie i eksploatację kolejnych złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, w których posiada udziały, kosztem ok. 2,3 mld zł, podała spółka. Szacowana wielkość zasobów, które przypadają koncernowi, zapewni łącznie 9 mld m3 gazu ziemnego oraz 46,6 mln boe ropy naftowej i kondensatu gazu ziemnego.

Zarządy Unibepu i Budreksu – spółki zależnej Unibepu – podjęły decyzję o połączeniu, podał Unibep. Spółka jest właścicielem Budreksu od 2015 r.

Grupa Orlen powołała pełnomocnika zarządu oraz Radę ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju, podała spółka. Do głównych zadań nowego organu korporacyjnego będzie należała analiza ryzyk i szans związanych transformacją energetyczną i zmianami klimatycznymi oraz podnoszenie standardu komunikacji z inwestorami i otoczeniem biznesowym w kwestiach środowiskowych. Na czele rady stanie członek zarządu PKN Orlen ds. strategii i zrównoważonego rozwoju.

Komputronik w restrukturyzacji odnotował 17,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. r.obr. 2022/2023 (kwiecień-wrzesień 2022) wobec 1,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Columbus Energy zakontraktował łącznie co najmniej 123,85 MW obowiązku mocowego dla magazynu energii o pojemności 532 MWh w wyniku aukcji głównej rynku mocy na rok 2027, podała spółka. Cena zamknięcia aukcji mieści się w przedziale od 372,51 do 406,35 zł/kW/rok, podano.

Wojas zanotował 36,74 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w listopadzie 2022 r., mniej o 11,9 % r/r, podała spółka.
W styczniu-listopadzie br. spółka zanotowała 298,1 mln zł przychodów, tj. więcej o 15,7% r/r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w listopadzie br. wyniosły 27,41 mln zł i były wyższe o 11,5% r/r, narastająco, w okresie styczeń-listopad 2022 sięgnęły 211,58 mln zł i były wyższe o 26,6% r/r.Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

  • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykułKurs EUR/USD zależny od sentymentu na Wall Street? Rynki boją się recesji
Następny artykułKursy walut 16.12.2022 r. Funt zyskuje prawie 2 grosze, dolar i euro również nad kreską
isbnews agencja informacyjna
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here