Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 16 grudnia 2021 r.SimFabric zdecydował, że premiera gry “Gardenia” w wersji na na konsole PS4/PS5 odbędzie się po 23 grudnia 2021 r. podała spółka.

Onde sfinalizowało transakcję nabycia 50% udziałów w spółce celowej będącej właścicielem projektu elektrowni wiatrowej o mocy 35,2 MW, zlokalizowanego w województwie opolskim, podała spółka.ML System chce zwiększyć zatrudnienie o kolejne ok. 300 osób na koniec realizacji projektów “nowej ery kwantowej”, poinformowała wiceprezes Anna Warzybok.

Kruk przydzielił przydzielił 500 000 obligacji 5-letnich serii AM o łącznej wartości emisyjnej 50 mln zł. Łączna wartość zapisów złożonych przez inwestorów wyniosła 239 mln zł, co przekłada się na redukcję zapisów na poziomie 79%, podała spółka.

Energa i jej spółka zależna Energa-Operator zawarły z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę długoterminowego kredytu inwestycyjnego do kwoty będącej równowartością w złotych kwoty 150 mln euro, podała grupa.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) załadowało już 5 454 autocysterny przewożące skroplony gaz ziemny (LNG) w terminalu w Świnoujściu od początku tego roku, co oznacza wzrost o ponad 60% w porównaniu z 2020 r., podała spółka.

Przedstawiciele administracji rządowej, przedsiębiorstw, organizacji branżowych i instytucji finansowych podpisali porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) po podpisaniu porozumienie term sheet z instytucjami z Węgier w celu powołania spółki Central Post-trade Solutions (CPS) działającej w obszarze post transakcyjnym na rynkach towarowych, zamierza pogłębiać dalszą integrację w regionie, wynika ze słów prezesa GPW Marka Dietla.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisało z Polskim Holdingiem Hotelowym (PHH) warunkową umowę sprzedaży spółki Geovita, która zarządza kilkunastoma obiektami wypoczynkowymi na terenie całej Polski, podało PGNIG.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisało z Polskim Holdingiem Hotelowym (PHH) warunkową umowę sprzedaży spółki Geovita, która zarządza kilkunastoma obiektami wypoczynkowymi na terenie całej Polski, podało PGNIG.

Unibep podpisał z ukraińską spółką Khortitsa Moll, należącą do holdingu Budhouse Group, warunkową umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa centrum handlowo-rozrywkowego w Zaporożu na Ukrainie, podała spółka. Wartość umowy wynosi 56 mln euro netto.

Lubelski Węgiel Bogdanka zawarła ze spółkami zależnymi Enei – Eneą Elektrownia Połaniec i Eneą Wytwarzanie – aneksy do umów wieloletnich i umowę dodatkową, zwiększające zakres dostaw węgla energetycznego, podała spółka.

Celon Pharma rozszerzyła zakres umowy licencyjnej z Glenmark Pharmaceuticals dotyczącej leku Salmex o Australię, podała spółka.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podpisała z Towarową Giełdą Energii (TGE), Narodowym Bankiem Węgier i Budapest Stock Exchange porozumienie term sheet, w którym zadeklarowano zamiar utworzenia do 30 września 2022 r. spółki Central Post-trade Solutions działającej w obszarze post transakcyjnym na rynkach towarowych, podała GPW.

Grupa Orlen zakontraktowała co najmniej 2,17 GW obowiązku mocowego w aukcji głównej na rok dostaw 2026, podał PKN Orlen. Przychody grupy z tytułu zawartych umów mocowych mogą wynieść łącznie co najmniej 7,9 mld zł przez 17 lat.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakontraktowała łącznie nie mniej niż 1 534,51 MW obowiązków mocowych dla swoich jednostek w aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2026, podała spółka.

PAK CCGT – spółka zależna ZE PAK – zakontraktował 493 MW obowiązku mocowego dla nowej jednostki rynku mocy wytwórczej w aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2026, podała spółka.

Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (ENS) – spółka zależna Polenergii – zaoferowała obowiązek mocowy w łącznej wysokości 112 MW w aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2026, podała spółka.

Develia nabyła prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Strzeleckiej 26 wraz z prawem własności stanowiącego odrębną nieruchomość budynku posadowionego na tejże nieruchomości, podała spółka. Cena wyniosła 10 522 650 zł brutto (8 555 000 zł netto).

Energa zakontraktowała łącznie co najmniej 1 901,059 MW obowiązku mocowego dla swoich jednostek w wyniku aukcji głównej rynku mocy na rok 2026, podała spółka. Przychody z tytułu zawartych kontraktów mogą wynieść co najmniej 697,78 mln zł w 2026 r.

Dom Development złożył w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. przejęcia kontroli nad wybranymi spółkami z Grupy Buma, podał Urząd.

Sieć HalfPrice – z Grupy CCC – otworzy pierwszy słowacki sklep w Nitrze w kwietniu 2022 r., podała spółka. Słowacja będzie piątym zagranicznym rynkiem, na którym zadebiutuje należąca do Grupy CCC sieć.

ML System otworzył pierwszą na świecie linię produkcyjną QGlass – w pełni transparentnych szyb z powłoką kwantową generujących energię elektryczną, podała spółka. Moce wytwórcze nowej linii szacowane są na ok. 60 tys. m2 w skali roku.

SimFabric podpisał list intencyjny na zakup dwóch działek budowlanych położonych w Katowicach, o łącznej powierzchni 1,73 ha, na których planowana jest budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego – Space Engine Lab, podała spółka. Łączna kwota zakupu gruntu została ustalona na 2,77 mln zł netto.

Euvic planuje wzmocnienie swojej grupy wokół spółki EO Networks notowanej na rynku NewConnect poprzez dynamiczny rozwój organiczny, a także poprzez planowane akwizycję, poinformował prezes Grupy Euvic, członek rady nadzorczej EO Networks Wojciech Wolny.

Alumetal spodziewa się, że 2021 r. może zamknąć wolumenem sprzedaży około 230 tys. ton i w rezultacie może przekroczyć 2 mld zł przychodów, wypracowując jednocześnie znacznie lepsze marże r/r, poinformowała ISBnews prezes Agnieszka Drzyżdżyk. W przyszłym roku spółka liczy na dalsze wzrosty sprzedaży i chce rozpocząć prace nad nową strategią.

Warimpex rozpoczął budowę biurowca Mogilska 35 Office w Krakowie, o powierzchni ok. 11 tys. m2 z terminem oddania budynku przewidzianym na I połowę 2023 r., podała spółka.

JR Holding ASI widzi w Polsce sporo dobrych spółek z branży kosmicznej i jest gotowy na inwestycje w perspektywiczne firmy, poinformował ISBtech prezes January Ciszewski.

Na stacjach Avia w ramach zainicjowanej współpracy Avii i sieci Spar zostaną uruchomione supermarkety Spar Express, podały spółki we wspólnym komunikacie. Pierwsze dwie placówki zostaną otwarte przed Świętami Bożego Narodzenia w Poznaniu i w Bielsku-Białej. Kolejne markety Spar Express rozpoczną działalność na stacjach Avia na początku 2022 r. Obecnie zaplanowano pilotaż w ramach pięciu stacji Avia.

Grupa IMC zakończyła żniwa kukurydzy, która w tym sezonie była uprawiana na powierzchni 68 tys. ha. W sumie plon tej rośliny wyniósł 718 tys. ton, czyli o 11% więcej niż przed rokiem, podała spółka. Żniwa kukurydzy okazały się lepsze od pierwotnych założeń spółki.

KCI zawarł z Pluralis B.V. umowę sprzedaży łącznie 691 299 akcji Gremi Media, stanowiących 40% kapitału zakładowego Gremi Media i uprawniających do 37,6% głosów na walnym zgromadzeniu spółki Gremi Media za cenę sprzedaży 140 zł za jedną akcję, podało KCI. Przeniesienie akcji nastąpi w dwóch etapach (transzach), w ramach pierwszej transzy przeniesionych zostanie 346 612 akcji Gremi Media, a w ramach kolejnej transzy – 344 687 akcji Gremi Media.

CD Projekt zawarł settlement term sheet w związku z ugodą w postępowaniu toczącym się przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla okręgu Centralnej Kaliforni, podała spółka. W zamian za zrzeczenie się roszczeń wobec spółki oraz członków jej zarządu, powodom zostanie wypłacona przez spółkę oraz ubezpieczyciela łączna kwota 1,85 mln USD.

Specjalizacją Enei będą magazyny energii, jako technologia kluczowa do zapewnienia stabilności OZE i budowania bezpieczeństwa energetycznego, podała spółka w nawiązaniu do opublikowanej “Strategii rozwoju grupy kapitałowej Enea do 2030 r. z perspektywą 2040 r.” W początkowej fazie drogi do neutralności klimatycznej (zakładanej do 2050 roku) firma chce wykorzystać gaz jako niskoemisyjne paliwo przejściowe.

Rada nadzorcza Gi Group Poland powołała Marcosa Segadora Arrebolę do pełnienia funkcji prezesa zarządu począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r., podała spółka. Wcześniej dotychczasowa prezes Iwona Szmitkowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu Gi Group Poland ze skutkiem na 31 grudnia 2021 r.

Develia podpisała dwie umowy nabycia nieruchomości za 195 mln zł netto w Krakowie przy ul. Centralnej, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt 3R Games w związku z ofertą publiczną akcji, podała Komisja. Publikacja prospektu została zaplanowana na piątek, 17 grudnia, podała spółka.

Przyjęta do realizacji zaktualizowana “Strategia rozwoju grupy kapitałowej Enea do 2030 roku z perspektywą 2040 roku” zakłada m.in. wzrost mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii (brutto) o 1 510 MW do 2030 roku w stosunku do 2020 roku, osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku i udział w sprzedaży energii elektrycznej do klientów GK Enea w całkowitym rynku sprzedaży energii elektrycznej w Polsce do poziomu 16% w roku 2030 oraz co najmniej 17% w 2040 roku, podała spółka.

Grupa Enea szacuje poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości ponad 68 mld zł w perspektywie lat 2023-2042, wynika z przyjętej “Strategii rozwoju grupy kapitałowej Enea do 2030 roku z perspektywą 2040 roku”, podała spółka.

Enea przyjęła do realizacji zaktualizowaną “Strategię rozwoju grupy kapitałowej Enea do 2030 roku z perspektywą 2040 roku”, która zakłada m.in. wskaźnik ROE grupy na poziomie 6,4% w 2030 roku oraz 7,1% w 2040 roku oraz wskaźnik ROA na poziomie 2,9% w 2030 roku oraz 4,6% w 2040 roku, podała spółka. Ponadto udział EBITDA z Nowych Linii Biznesowych ma być na poziomie 7-12% w 2030 roku oraz 10-15% w roku 2040, w relacji do całości EBITDA grupy, podała spółka.

UNI 10 – spółka zależna Unidevelopment z grupy Unibep podpisała umowę przedwstępną dotyczącej nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących zabudowania dawnego “Starego Browaru” położonych w Częstochowie. Przedmiotem Umowy jest nabycie dwóch sąsiadujących ze sobą zabudowanych działek o łącznym obszarze ok. 2,1 ha za cenę 9,0 mln zł netto. W przypadku zawarcia umowy przyrzeczonej Kupujący zamierza przeznaczyć Nieruchomość na realizację inwestycji deweloperskiej z potencjałem do realizacji ok. 800 lokali mieszkalnych.

Forever Entertainment rozpoczął kampanię marketingową gry Baby Storm, która jest pierwszym tytułem pozyskanym w ramach działalności Forever Seed Fund S.A., spółki zależnej od FE. Premiera Baby Storm na platformie Nintendo Switch zaplanowana jest na 21 stycznia 2022 r.

TenderHut zanotował 5,366 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w listopadzie br., co stanowi spadek o 1% r/r, według szacunkowych danych, podała spółka. W okresie styczeń-listopad 2021 roku spółka szacuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 54,716 mln zł, tj. wzrost o 33% r/r.Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>

Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

Conotoxia


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here