Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 15 maja 2023 r.Woodpecker.co osiągnęła przychody w wysokości 6,72 mln zł, notując wzrost o 38,88% r/r, podczas gdy zysk netto wzrósł o 12,94% r/r i wyniósł 1,07 mln zł, podała spółka.

Rafako zdecydował o uruchomieniu procedury zwolnień grupowych, podała spółka. W ocenie zarządu wstrzymywanie redukcji zatrudnienia doprowadzi do pogorszenia sytuacji spółkiGrupa Polsat Plus odnotowała 64,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 214,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Indeks giełdowy WIG20 wzrósł o 0,08% wobec poprzedniego zamknięcia i osiągnął poziom 1 940,63 pkt w poniedziałek, 15 maja.

Rainbow Tours odnotowało 23,06 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2023 r. (wobec 3,43 mln zł straty rok wcześniej) i 32,68 mln zł zysku EBITDA (wobec 0,47 mln zł zysku rok wcześniej), przy 554,84 mln zł przychodów (wzrost o 75,7% r/r), podała spółka, prezentując szacunkowe, wstępne dane.

Kernel Holding złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wyrażenie zgody na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka.

Zarząd Global Cosmed zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie całości jednostkowego zysku netto za 2022 r., wynoszącego 5,47 mln zł, na kapitał rezerwowy, podała spółka. Działając w oparciu o zapisy polityki dywidendowej, wypracowaną stratę netto na poziomie skonsolidowanym w 2022 roku oraz uwzględniając potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii grupy kapitałowej, jak również potrzeby płynnościowe w bieżącym okresie, zarząd zamierza rekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu niewypłacanie dywidendy za rok 2022, podkreślono.

Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły w kwietniu o 4,2 mld zł (+1,5% m/m) i na koniec miesiąca wyniosły 281,9 mld zł, podały Analizy.pl i Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami we wspólnym raporcie. 670 spośród około 850 krajowych funduszy inwestycyjnych przyniosło w kwietniu stopę zwrotu większą od zera.

AVA Trade

Światowa premiera gry “Layers of Fear” w wersji cyfrowej na platformy PlayStation 5, PC oraz Xbox Series X|S została wyznaczona na 15 czerwca 2023 r., podał Bloober Team. “W ocenie emitenta, sprzedaż gry będzie mieć wpływ na wyniki finansowe emitenta za rok 2023 i kolejne okresy” – czytamy w komunikacie.

Echo Investment rekomenduje przeznaczenie zysku netto za 2022 r. w wysokości 100,21 mln zł zgodnie z poniższymi zasadami: kwotę 90,79 mln zł przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki (dywidenda), kwotę 9,42 mln zł przeznaczyć na Fundusz Dywidendowy, podała spółka. Dywidenda odpowiada wysokości wypłaconej przez Echo w dniu 2 lutego 2023 r. zaliczki dywidendowej, w związku z czym spółka nie będzie wypłacać dodatkowych środków z zysku za rok obrotowy 2022.

Polwax odnotował 4,5 mln zł straty netto i 4 mln zł straty EBITDA przy 37,2 mln zł przychodów w I kw. 2023 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunki wyników.

MLP Group podjął uchwałę w sprawie emisji do 29 000 obligacji niezabezpieczonych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 000 euro każda, w ramach oferty publicznej kierowanej do inwestorów kwalifikowanych, podała spółka. Obligacje zostaną wyemitowane 24 maja 2023 r. po cenie emisyjnej 1 000 euro za jedną obligację, a termin wykupu przypada na 26 maja 2025 r. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu w wysokości stawki EURIBOR dla 6-mies. depozytów bankowych w euro powiększonej o marżę. Cel emisji obligacji nie został określony.

Bank Millennium chce przekroczyć poziom 80% digitalizacji w bankowości przedsiębiorstw. Bank udostępnił nową aplikację mobilną dla firm, gotową do obsługi dużych ilości danych, skierowaną zarówno dla właścicieli niewielkich firm, jak i dużych korporacji z rozbudowanymi działami finansowymi, podało Millennium.

Best chciałby zainwestować w portfele wierzytelności w tym roku istotnie więcej niż w 2022 r., poinformował wiceprezes Marek Kucner. Wskazał też, że spółka jest zadowolona z dotychczasowego poziomu spłat w II kw. br.

Newag zawarł umowę z województwem pomorskim na dostawę 4 zespołów trakcyjnych z napędem hybrydowym (elektryczno-spalinowym) wraz ze świadczeniami dodatkowymi za łącznie 104 mln zł netto, podała spółka. Dostawy będą wykonywane w terminach 16 miesięcy (pierwsze dwa pojazdy) oraz 17 miesięcy (pozostałe dwa) od zawarcia umowy.

Forever Entertainment odnotowało 1,25 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2023 r. wobec 0,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Stalprodukt odnotował 112,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 148,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

One More Level odnotował 2,37 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2023 r. wobec 1,31 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Sprzedaż “Occupy Mars: The Game” do zakończenia pierwszego weekendu od premiery early access w serwisie Steam wyniosła 20 000 sztuk gry i 1500 sztuk DLC “Supporter Pack”, podało Pyramid Games, które jest twórcą oraz właścicielem praw majątkowych do gry. Recenzje gry w serwisie Steam są w 73% pozytywne (wśród wszystkich graczy).

Produkcja nawozów wieloskładnikowych Zakładów Chermicznych Police spadła w kwietniu br. do 21 tys. ton z 72 tys. ton rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne skonsolidowane wyniki produkcyjne.

Produkcja nawozów azotowych Zakładów Azotowych Puławy spadła w kwietniu br. do 72 tys. ton ze 151 tys. ton rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne skonsolidowane wyniki produkcyjne.

Produkcja nawozów azotowych Grupy Azoty spadła w kwietniu br. do 176 tys. ton z 312 tys. ton rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne skonsolidowane wyniki produkcyjne.

Kino Polska TV miało 13,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kwartale 2023 r., co oznacza wzrost o 6%, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Best odnotował 14,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 24,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

MCI Capital odnotowało 10,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2023 r. wobec 81,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>
  • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykułCena złota ma ograniczony potencjał do wzrostu. Perspektywy poprawią się dopiero w 2024 roku, wskazuje ABN AMRO
Następny artykułGiełdy w obliczu inflacji i kryzysu zadłużenia. Co przyniesie tydzień? – dr Przemysław Kwiecień
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.