Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 15 listopada 2022 r.Develia szacuje, że sprzeda ok. 1 600 mieszkań w 2022 r., poinformował prezes Andrzej Oślizło. Ponadto spółka spodziewa się bardzo dobrych wyników finansowych za ostatni kwartał br.

Develia odnotowała 34,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 29,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Alumetal odnotował 58,74 mln zł skonsolidowanego raportowanego zysku netto w III kw. 2022 r. wobec 28,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. W związku z faktem dokonywania wyceny aktywa w postaci zwolnienia z CIT w Polsce, grupa podaje także zysk znormalizowany, czyli skorygowany zysk raportowany o wpływ wyceny aktywa z tytułu zwolnienia z CIT. Znormalizowany zysk netto w III kwartale 2022 roku wyniósł 45,5 mln zł i był wyższy od uzyskanego w tym zakresie rezultatu w III kwartale 2021 roku o 58,4%.

Stalprodukt odnotował 88,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 152,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Global Cosmed odnotowało 3,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 3,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Solar Company odnotował 2,79 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 0,67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 32,42 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 31,44 mln zł rok wcześniej.

Nestmedic zawarł ze Speculum Artigos Médicos umowę dystrybucyjną, dotyczącą udzielenia praw do dystrybucji i odsprzedawania urządzeń Pregnabit Pro oraz licencji na korzystanie z Platformy Pregnabit Cloud w Portugalii, podała spółka. Umowa została zawarta na okres 3 lat, z możliwością dalszego jej przedłużenia.

Figene Capital  otrzymała warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator dla elektrowni fotowoltaicznej o mocy 9 MW w województwie warmińsko-mazurskim, co było kluczowym warunkiem projektu, podała spółka. Obecnie Figene posiada projekty farm wiatrowych i fotowoltaicznych o potencjalnej mocy wynoszącej łącznie 127 MW.

XTB

Grupa Polsat Plus spodziewa się stabilizacji rynku reklamy TV w przyszłym roku po ok. 1,3% spadku w roku bieżącym, poinformował prezes Polsatu Stanisław Janowski.

Polsat Plus oczekuje, że produkcja energii z wiatru on-shore w inwestycjach grupy ma ruszyć w III kw. 2023., poinformował wiceprezes Maciej Stec.

Pełnomocnik Agory otrzymał apelację Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), w której Urząd domaga się zmiany wyroku wyrażającego bezwarunkową zgodę na przejęcie przez Agorę kontroli nad Eurozet, podała Agora. Spółka uznaje wyrok za prawidłowy i planuje złożyć odpowiedź na apelację.

Stołeczny projekt deweloperski Port Praski jest w fazie projektowania, poinformował wiceprezes grupy Polsat Plus Maciej Stec.

Nakłady inwestycyjne Grupy Boryszew wyniosą 150-200 mln zł w 2023 r., w porównaniu do spodziewanych ponad 200 mln zł w obecnym roku, poinformował prezes Wojciech Kowalczyk.

Grupa Boryszew jest optymistycznie nastawiona względem wyników w 2023 roku, a planowany zysk EBITDA “na pewno” będzie wyższy niż spodziewane w tym roku 400 mln zł, poinformował prezes Wojciech Kowalczyk.

Trakcja miała 202,7 mln zł skonsolidowanej straty EBITDA w okresie 9 miesięcy 2022 r. przy przychodach ze sprzedaży 971,35 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Boryszew jest w trakcie procesu dezinwestycji dwóch podmiotów: Walcowni Rur “Andrzej” i Kuźni Batory, z których wpływy powinny wynieść kilkadziesiąt mln zł, poinformował prezes Wojciech Kowalczyk. Przynajmniej jedna z tych transakcji powinna zostać sfinalizowana jeszcze w 2022 roku.

Wyniki finansowe Grupy Boryszew w IV kwartale 2022 r. na poziomie EBITDA i netto będą “znacząco lepsze” niż rok wcześniej, poinformował prezes Wojciech Kowalczyk. “Czwarty kwartał będzie znacząco lepszy niż rok temu” – powiedział Kowalczyk podczas konferencji prasowej.

Alior Bank podniósł oprocentowanie produktów oszczędnościowych w złotych polskich dla klientów indywidualnych, w tym oprocentowanie Konta Mega Oszczędnościowego wzrosło do 8%, podał bank.

Gamedust liczy na zwielokrotnienie przychodów w 2023 roku, dzięki komercjalizacji kluczowych projektów, co ma zagwarantować spółce osiągnięcie progu rentowności, poinformował CEO Gamedust Paweł Flieger.

Carbon Group (dawniej Elektromont) podpisał list intencyjny ze spółką CDBP wchodzącą w skład grupy kapitałowej Colliers Poland. Dokument dotyczy określenia zasad oraz warunków przyszłej współpracy w podstawowego obszaru działalności Carbon Group, czyli projektowania i montażu instalacji elektrycznych i teletechnicznych, podał Carbon Group.

Mennica Skarbowa nadal obserwuje wśród Polaków zwiększony popyt na złoto inwestycyjne szczególnie o mniejszej gramaturze i liczy, że Polska pobije ubiegłoroczny rekord sprzedaży tego kruszcu na poziomie 14 ton w skali całego kraju, podała spółka. Sama Mennica Skarbowa sprzedała w tym roku już 3,5 tony złota co oznacza wzrost o prawie 30% r/r.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, (UOKiK) wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu przez Develię i The Heart wspólnego przedsiębiorcy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podała Develia. Celem spółki jest inwestycja polegającej na stworzeniu przez Heart systemu do obsługi nieruchomości, w tym platformy IT do zarządzania nieruchomościami i najemcami oraz aplikacji mobilnej dla najemców, na zlecenie spółki celowej.

Legimi odnotowało 0,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 0,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ailleron zawarł przedwstępną umowę sprzedaży na rzecz Dawone Hotel Services zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP), operującej dotychczas jako samodzielna jednostka organizacyjna (dywizja) pod nazwą HotelTech, dostarczającej nowoczesne rozwiązania informatyczne dla branży hotelarskiej, w tym iLumio – system interaktywnej obsługi gości hotelowych, podała spółka.

Dekpol Budownictwo – spółka zależna Dekpolu – zawarła z kontrahentem spoza grupy kapitałowej Dekpol umowę o wykonanie budowy hali magazynowej z częścią usługowo-biurowo-socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną w miejscowości Swadzim, pow. Poznań, za kwotę odpowiadającą ok. 11% przychodów ze sprzedaży grupy Dekpol za 2021 r., podała spółka.

M Food odnotował 0,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 2,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 42,2 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 33,78 mln zł rok wcześniej.

Pepees odnotował 9,1 mln zysku netto w I-III kw. 2022 r. przy przychodach w wysokości 189,61 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Movie Games odnotowało 2,51 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 6,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,17 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 2,39 mln zł rok wcześniej.

Grupa Novaturas obsłużyła w październiku 31 tys. klientów, a jej przychody wyniosły rekordowe 25 mln euro, podała spółka.

Orange Polska obniży całkowite zużycie energii przynajmniej o kolejne 25 GWh, czyli dodatkowe 2% (dla energii biurowej redukcje sięgną natomiast aż 8%) w 2022 roku w porównaniu do ubiegłego, podał operator.

Columbus Energy odnotował 22,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 4,35 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pointpack odnotował 0,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2022 r. wobec 1,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,16 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 12,15 mln zł rok wcześniej.

Heineken International B.V. ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 682 823 akcji Grupy Żywiec po cenie 486,12 zł za sztukę (przy czym wzywający zamierza nabyć od Harbin B.V. 513 567 akcji po 482,9 zł/ szt.), podał podmiot pośredniczący Santander Biuro Maklerskie. Heineken chce osiągnąć 100% udziału w Grupie Żywiec i wycofać akcje spółki z obrotu na GPW.

Cavatina Holding uplasowała w ofercie publicznej 3,5-letnie obligacje serii P2022D. Inwestorzy złożyli zapisy na papiery o wartości 16,7 mln zł, podała spółka. Dzień emisji obligacji przewidziany jest na 17 listopada 2022 r.

Bloober Team odnotował 9,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2022 r. wobec 3,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,32 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 13,66 mln zł rok wcześniej.

Ultimate Games odnotowało 1,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 1,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,6 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 4,86 mln zł rok wcześniej.

Sanok Rubber odnotował 0,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 6,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 347,23 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 279,68 mln zł rok wcześniej.

Grupa Elektrotim posiada portfel zamówień w wysokości ok. 710,94 mln zł netto wg stanu na dzień 30 września 2022 r., podała spółka. Portfel zamówień Grupy Elektrotim zwiększył się w tym okresie o 90% r/r.

Cyfrowy Polsat odnotował 236,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 3 142,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elektrotim odnotował 11,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 1,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 142,99 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 56,71 mln zł rok wcześniej.

Akcjonariusze Benefit Systems – James Van Bergh, Benefit Invest Limited oraz Fundacja Drzewo i Jutro – zakończyli proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), którego celem była sprzedaż części akcji zwykłych na okaziciela, podała spółka. Akcjonariusze zdecydowali się ostatecznie na sprzedaż 250 tys. akcji spółki (wobec planowanych ok. 160 tys.) ze względu na silny popyt zgłoszony ze strony wielu inwestorów instytucjonalnych w trakcie budowy księgi popytu.

ZUE podpisało z Agencją Rozwoju Przemysłu umowę pożyczki do maksymalnej wysokości 30 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności, podała spółka. Wypłata pożyczki nastąpi w transzach wypłacanych do 30 kwietnia 2023 roku. Spłata pożyczki rozpocznie się po upływie karencji trwającej do 30 kwietnia 2023 roku i będzie spłacana w ratach zgodnie z ustalonym harmonogramem do 31 sierpnia 2025 r.

 


Redakcja poleca również:Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


Poprzedni artykułWall Street nie kryje zdumienia. Warren Buffet inwestuje w półprzewodniki z Taiwanu!
Następny artykułEUR/USD na skraju załamania? Potężna reakcja podażowa w okolicy kluczowego oporu
Comparic.pl jest portalem tworzonym przez traderów, z myślą o traderach. W naszej codziennej pracy skupiamy się na dostarczaniu Państwu najświeższych rynkowych informacji, wartościowych analiz, praktycznych i realnie testowanych strategii inwestycyjnych, ciekawostek ze świata bankowości centralnej i makroekonomii oraz wywiadów z najbardziej poważanymi osobami w branży.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here