Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 15 grudnia 2022 r.Cognor Holding zawarł umowę nabycia 100% udziałów w czeskich spółkach JAP Industries oraz SPED-EX Třinec za łączną cenę 280 mln CZK, w tym cena za SPED-EX to 1 CZK, podał Cognor. Spółka JAP jest producentem wyrobów z grafitu; SPED-EX wykonuje usługi na rzecz JAP.

Ryvu Therapeutics po zakończeniu procesu budowania księgi popytu ustaliło ostateczną cenę emisyjną akcji serii J dla inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych na kwotę 55 zł. Cena emisyjna akcji w transzy przeznaczonej do objęcia przez BioNTech wynosi 48,86 zł, podała spółka. Ostateczna liczba akcji serii J oferowanych w ramach oferty wynosi 4 764 674.Rada nadzorcza PKO Banku Polskiego odwołała Bartosza Drabikowskiego z zarządu i jednocześnie zdecydowała o powołaniu z dniem 1 stycznia 2023 r. Andrzeja Kopyrskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu, na bieżącą wspólną kadencję, która rozpoczęła się 3 lipca 2020 r., podał bank.

Rada nadzorcza Seco/Warwick przyjęła uchwałę, która określiła cele jednostkowe na rok 2023 dla uczestników programu motywacyjnego na lata 2022-2024. Celem obowiązującym prezesa oraz dwóch członków zarządu jest skonsolidowany zysk netto wynoszący 26 mln zł.

Benefit Systems podjął decyzję o odstąpieniu od stosowania dotychczas obowiązującej polityki dywidendowej na lata 2020-2023 (przyjętej w grudniu 2019 r.) oraz przyjął w jej miejsce nową politykę dywidendową na lata 2023-2025, która zakłada, że zarząd będzie rekomendować wypłatę dywidendy o wartości co najmniej 60% skonsolidowanego zysku netto, z wyłączeniem dodatnich lub ujemnych niezrealizowanych różnic kursowych ujętych w tym okresie, podała spółka. Polityka obowiązuje począwszy od podziału zysku za bieżący rok obrotowy.

PKO Bank Polski przyjął politykę dywidendową banku i grupy kapitałowej banku; jest ona w zasadniczych postanowieniach zbieżna z dotychczas obowiązującą polityką dywidendową, zrezygnowano jednak z warunku ceny przy buy-backu, podał bank.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy AB zdecydowało o wypłacie dywidendy za rok 2021/2022, w ogólnej kwocie 20 234 555 zł, co stanowi 1,25 zł na jedną akcję uczestniczącą w wypłacie dywidendy, podała spółka.

Ekipa Holding, z portfela JR Holding ASI, udostępni show Twoje 5 Minut (T5M) w I kwartale, poinformował współzałożyciel Ekipy Łukasz Wojtyca. Laniakea Pictures rozwija kilkanaście projektów filmowych na różnym etapie.

AVA Trade

Atrem podpisał ze spółką Barlinek Inwestycje umowę na budowę stacji elektroenergetycznej głównego punktu odbioru GPO 110kV za 13,73 mln zł netto, podała spółka.

Oferta Budmeksu na wykonanie robót budowlanych ‎na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: “Budowa budynku ‎magazynowego wielobranżowego z częścią administracyjną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Biała Podlaska” wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie” została wybrana w postępowaniu przetargowym przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, podała spółka. Łączna wartość zleceń z tym samym zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wraz z wyżej ‎wymienioną ofertą wynosi 202 818 780 zł netto.‎

Grupa PKN Orlen zakontraktowała łącznie ok. 1,13 GW obowiązku mocowego dla swoich jednostek w wyniku aukcji głównej rynku mocy na rok 2027, podała spółka. Przychody z tytułu zawartych kontraktów mogą wynieść co najmniej 737,23 mln zł w 2027 r.

Enea zakontraktowała łącznie co najmniej 1 036 MW obowiązku mocowego dla swoich jednostek w wyniku aukcji głównej rynku mocy na rok 2027, podała spółka.

Rafako i Mostostal Warszawa – łącznie jako wykonawca – skierował do Tauron Wytwarzanie żądanie gwarancji zapłaty z tytułu wynagrodzenia z kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, w wysokości do 109,77 mln zł, podało Rafako.

Unihouse – spółka zależna Unibepu – zawarł z Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnicą Ursus umowę na realizację w technologii modułowej przedszkola przy u. Hennela/ Silnikowej za 12,1 mln zł netto, podał Unibep. Rozpoczęcie realizacji nastąpi w I kwartale 2023 r., a zakończenie w I kwartale 2024 r.

Quercus TFI spodziewa się zdecydowanej poprawy sytuacji na rykach obligacji, znacznie korzystniejsza będzie również sytuacja na rynkach akcji, poinformował prezes Sebastian Buczek. Analitycy firmy nie wykluczają początku cyklu obniżek stóp w przyszłym roku.

Develia uplasowała w ofercie publicznej 3-letnie obligacje serii P2022A o wartości 15,4 mln zł. Na papiery dłużne złożono 345 zapisów i wkrótce obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst, podała spółka.

Energa zakontraktowała łącznie co najmniej 894,461 MW obowiązku mocowego dla swoich jednostek w wyniku aukcji głównej rynku mocy na rok 2027, podała spółka. Przychody z tytułu zawartych kontraktów mogą wynieść co najmniej 363,44 mln zł w 2027 r.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakontraktowała łącznie nie mniej niż 1 184,374 MW obowiązków mocowych dla swoich jednostek w aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2027, podała spółka.

LPP nie planuje masowego przeglądu umów o czynsze z klauzulami uzależniającymi wysokość płatności od kursu euro, choć chce rozmawiać z tymi landlordami, gdzie klauzule “są najostrzejsze”, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. Podkreślił, że w 99% nowych umów wysokość czynszu jest uzależniona od obrotu.

LPP planuje debiut marki Sinsay we Włoszech w przyszłym tygodniu, a w Grecji – w styczniu, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. W roku obrotowym 2023/2024 LPP chce otworzyć sklepy swojej flagowej marki Reserved w Wielkiej Brytanii, Niemczech i we Włoszech.

Develia uzyskała pozwolenia na użytkowanie i rozpoczęła przekazywanie mieszkań w III etapie osiedla Przy Alejach na Zaspie W Gdańsku. W inwestycji zrealizowano 48 lokali o powierzchniach od 43 do 90 m2, podała spółka.

LPP chciałoby w przyszłym roku wypłacić dywidendę, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.

Po dwóch tegorocznych podwyżkach, Grupa LPP planuje podwyżki cen w skali od 10% do 15% w roku obrotowym 2023/2024 (tj. od lutego 2023), poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.

Wzrost sprzedaży Grupy LPP w grudniu obniżył się do poziomu jednocyfrowego w ujęciu porównywalnym (like-for-like) z dwucyfrowego poziomu w listopadzie, poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. Podkreślił, że dla grupy najważniejszy jest okres tuż po Bożym Narodzeniu i jest do tego szczytu zakupowego przygotowana.

LPP liczy na wzrost marży brutto do 52-53% w roku obrotowym 2023/2024 (tj. od lutego 2023), poinformował wiceprezes Przemysław Lutkiewicz.

Pharmena podpisała umowy dystrybucyjne z Longevity Lunch Lab na sprzedaż suplementów diety zawierających cząsteczkę 1-MNA pod marką Endotelio i produktów dermokosmetycznych pod marką Dermena na rynki USA, Kanady i Meksyku, podała spółka. Każda z umów został zawarta na okres 3 lat z możliwością jej przedłużenia.

Private Division, wytwórnia wydawnicza Take-Two Interactive, ujawniła umowę wydawniczą z Bloober Team, podał Bloober Team. Tytuł typu survival-horror jest we wczesnej fazie rozwoju. Premiera nie jest spodziewana przed 2025 rokiem.

Deweloper Inpro zakończył budowę i otrzymał pozwolenie na użytkowanie 2 budynków obejmujących łącznie 87 mieszkań w ramach I etapu osiedla Koncept, podała spółka. W realizowanej aktualnie II fazie inwestycji zaprojektowano łącznie 176 lokali. Zakończenie budowy zaplanowane jest na 30 września 2023 roku.

Serinus zakończył instalację wieży wiertniczej w złożu Sabria w Tunezji, poinformowała spółka. Serinus oczekuje znaczącego wzrostu wydobycia ropy i gazu na tym polu.

Sygnity odnotowało 26,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2021/2022 r. (październik 2021 – wrzesień 2022) wobec 46,56 mln zł zysku rok wcześniej podała spółka w raporcie.

Rada dyrektorów Allegro.eu upoważniła 4 osoby do przedstawienia opinii na temat wyboru skupu akcji lub emisji nowych walorów w liczbie do 1,5 mln sztuk na potrzeby programu motywacyjnego, podała spółka.

Ipopema Securities i Dom Maklerski Navigator zakończyły przyspieszoną budowę księgi popytu (ABB) na emitowane przez Pure Biologica w granicach jej kapitału docelowego akcje serii G w liczbie nie większej niż 450.000 akcji oraz na akcje spółki, w liczbie nie większej niż 510.000 akcji, sprzedawane w ramach oferty publicznej przez Unisono Capital, podała spółka. W związku z tym uzgodniono cenę emisyjną akcji obu serii w wysokości 20 zł za sztukę.

Rada nadzorcza Unibepu powołała Przemysława Janiszewskiego na członka zarządu na obecną, VI kadencję ze skutkiem od 1 stycznia 2023 r., podała spółka. Janiszewski rozpoczął współpracę z Unibepem w 2021 r.; od VIII 2021 r. został zatrudniony na stanowisku dyrektor Budownictwa Energetyczno-Przemysłowego. Ponadto w VIII 2022 r. został ustanowiony prokurentem spółki.Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

  • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykułCzy kurs EUR/USD wróci w okolice 1,10? EBC kradnie jastrzębie show!
Następny artykułKursy walut 15.12.2022 r. Dolar zyskuje dzisiaj ponad 4 grosze, funt ze znacznym spadkiem
isbnews agencja informacyjna
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here