Naga MarketsGPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 14 październik 2021 r.Iwona Duda złożyła rezygnację z funkcji prezesa i członkostwa w zarządzie Alior Banku na dzień 22 października, podała instytucja.

Rada nadzorcza PKO Banku Polskiego powołała Iwonę Dudę na wiceprezesa kierującego pracami zarządu od 23 października br., a po wyrażeniu zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) – na prezesa, podał bank. Na stanowisko wiceprezesa powołano także Wojciecha Iwanickiego.Akcjonariusze Oponeo.pl zdecydowali o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia skupu do 500 tys. akcji, stanowiących 3,59% kapitału zakładowego, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

Spółka zależna Ronson Development SE zawarła umowę nabycia niezabudowanych nieruchomości gruntowych w Szczecinie o łącznej powierzchni ok. 34 777 m2 za 21 mln zł netto, podał Ronson.

Rada nadzorcza Polimeksu-Mostostalu powołała z dniem 15 października br. Krzysztofa Figata na prezesa zarządu i Macieja Korniluka na wiceprezesa zarządu na okres wspólnej trzyletniej kadencji, której bieg upływa 15 października 2024 r., podała spółka.

W wyniku wezwania THC SICAV-RAIF na akcje Radpolu zawarto 14 października 2021 r. transakcje na 6 937 437 akcji spółki, podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie.

Sprzedaż węgla ogółem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła ok. 3,54 mln ton w III kw. 2021 r. i była niższa o ok. 6,1% kw/kw i o ok. 35,2% r/r, podała spółka.

Produkcja węgla ogółem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła 3,34 mln ton w III kw. 2021 r., co oznacza spadek o ok. 3,1% kw/kw oraz o ok. 15,4% r/r, podała spółka.

invest

Simteract planuje debiut nowej gry „Carpool Simulator” na 2022 r., poinformował prezes Marcin Jaśkiewicz.

Echo Investment rozpoczęło sprzedaż III etapu mieszkaniowego łódzkiej Fuzji, który obejmuje156 lokali.

Simple Day – właściciel platformy e-commerce 'Twój Cel To’ – działający na rynku suplementów diety planuje debiut na warszawskiej giełdzie do końca I połowy 2022 r., poinformował ISBnews prezes Michał Karewicz.

Lubelski Węgiel Bogdanka podniosła cel produkcji węgla handlowego na 2021 r. do poziomu 9,6 mln ton z 9 mln ton poprzednio, podała spółka.

Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała wstępnie 164,8 mln zł zysku netto w I-III kw. 2021 r., podała spółka.

Rada nadzorcza PKO Banku Polskiego odwołała z zarządu Rafała Antczaka i Jakuba Papierskiego, podał bank.

Jan Emeryk Rościszewski złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu PKO Banku Polskiego, jak również ze składu zarządu z dniem 22 października 2021 r., podał bank.

Answear.com planuje rozpocząć sprzedaż online przynajmniej na dwóch nowych rynkach w 2022 r., poinformował prezes Krzysztof Bajołek

South32 podpisał umowy z Sumitomo Metal Mining i Sumitomo Corporation w sprawie nabycia 45% udziałów w chilijskiej kopalni miedzi Sierra Gorda, w której większościowe udziały posiada KGHM Polska Miedź, za 1,55 mld USD, podała spółka.

Mabion uzyskał pozwolenie Prezesa Agencji Regulacji Działalności Medycznej i Farmaceutycznej w Gruzji na prowadzenie pomostowego badania klinicznego MabionCD20 u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS ) na terenie Gruzji, podała spółka. Mabion posiada również zgodę kompetentnej komisji bioetycznej w tym zakresie.

Akcjonariusze Grupy Lotos wyrazili podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki zgodę na zbycie szeregu aktywów, niezbędne do finalizacji procesu połączenia z PKN Orlen.

Grupa CCC nadal będzie dynamicznie rozwijać sieć HalfPrice i zakłada, że do końca przyszłego roku zwiększy się ona do 60 placówek, wynika ze słów prezesa Marcina Czyczerskiego.

Grupa CCC jest w pełni zabezpieczona pod względem towarowym na okres jesień-zima i jest przygotowana na kolejny okres wiosna-lato, poinformował prezes Marcin Czyczerski.

Grupa CCC chce przedstawić zaktualizowaną strategię rozwoju GO.22 w listopadzie 2021 r., poinformował prezes Marcin Czyczerski.

PolTREG zakłada, że wartość umowy partneringowej, którą spółka planuje zawrzeć w 2024 roku z jedną z globalnych firm farmaceutycznych, wyniesie co najmniej kilkaset milionów dolarów, poinformował członek zarządu Mariusz Jabłoński.

Big Cheese Studio w ramach publicznej emisji akcji przeprowadzi zapisy w transzy małych inwestorów od 29 października do 8 listopada, a w transzy dużych inwestorów od 29 października do 9 listopada, podała spółka. Z emisji nowych akcji Big Cheese Studio chce pozyskać ok. 5 mln zł netto.

PCC Exol, po uzyskaniu zgody rady nadzorczej, podjął decyzję o realizacji inwestycji rozbudowy wytwórni ETE-2 w Płocku, podała spółka. Szacunkowa wartość nakładów na tę inwestycję ma wynieść około 94 mln zł. Przewidywany przybliżony czas zakończenia to połowa 2024 roku.

Spłaty wierzytelności z zarządzanych portfeli należne Grupie Best wyniosły 82,8 mln zł w III kwartale br., tj. o 3% więcej w skali roku, podała spółka. Narastająco od początku roku spłaty sięgnęły 267,9 mln zł (wzrost o 10% r/r). Grupa Best nabyła w III kw. portfele wierzytelności o wartości nominalnej 5,7 mln zł za kwotę 1,2 mln zł.

Zarząd Cyfrowego Polsatu ocenia, że cena zaproponowana w wezwaniu Cyfrowego Polsatu, Reddev Investments Limited oraz Zygmunta Solorza na akcje spółki wysokości 35 zł za sztukę odpowiada wartości godziwej, podała spółka.

Rafako, jego spółka zależna E003B7 oraz Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) skierowały do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wspólny wniosek o wznowienie mediacji w odniesieniu do umowy na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II, podało Rafako.

Pepco Group odnotowało 587 mln euro przychodów w IV kw. roku obrotowego 2020/2021 (lipiec – wrzesień 2021), co oznacza wzrost o 31,9% r/r (w walucie sprawozdawczej), podała spółka. Wstępnie przychody Grupy za cały rok obrotowy kończący się 30 września wyniosły 4 122 mln euro, co oznacza wzrost o 19,4% r/r.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt PolTREG w związku z ofertą publiczną akcji spółki oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. W ramach oferty spółka planuje pozyskać ok. 130 mln zł, a debiut spółki na GPW planowany jest około 23 listopada br.

Polenergia oraz Wind Power z grupy kapitałowej Equinor, jako wspólnicy spółek projektowych MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III, podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu projektów oraz planu ich rozwoju, obejmujących okres do podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej i rozpoczęcia budowy, planowanych obecnie na 2024, podała Polenergia. Szacunkowa kwota wynosi do 630 mln zł, wobec przewidywanych w kwietniu br. 307-385 mln zł.

Grupa CCC odnotowała 100 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021/2022, (tj. w okresie maj – lipiec 2021 r.) wobec 449,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Simple Day – właściciel platformy e-commerce Twój Cel To – tylko w I półroczu 2021 dostarczył 200 tys. produktów do prawie 95 tys. klientów. Dzięki temu spółka działająca na rynku suplementów diety, od stycznia do czerwca, wypracowała prawie 10 mln zł przychodów i zysk netto na poziomie 3,7 mln zł. Spółka rozważa różne warianty realizacji strategii, w tym m.in. debiut na warszawskiej giełdzie.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: pkobp kurs | co znaczy blik | kurs korony norweskiej sprzedaż | orange notowania | cd projekt gpw | comarch akcje prognozy | develia giełda |Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here