Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 14 marca 2023 r.Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 36,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 59,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Sfinks Polska miał wstępnie 5,5 mln zł jednostkowego zysku netto w IV kw. 2022 r. wobec 11,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka powołując się na wstępne dane. Przychody wyniosły 26,5 mln zł wobec 21,6 mln zł rok wcześniej.Develia zawarła z mBankiem aneks do umowy programowej z 2018 r., na podstawie którego podwyższona została kwota programu wielokrotnych emisji obligacji z 400 mln zł do 600 mln zł, podała spółka. Na mocy aneksu do umowy przystąpiło Biuro Maklerskie mBank jako dodatkowy dealer oprócz mBanku.

Enter Air podpisał z TUI Poland umowę czarteru na sezon lato 2023 oraz zima 2023/2024 o szacunkowej wartości 164 mln USD (ok. 718,3 mln zł), podała spółka. Umowa została zawarta na czas określony do 30 kwietnia 2024 r.

Santander Bank Polska podjął decyzję o emisji obligacji nieuprzywilejowanych (senior non-preferred) serii 1/2023 w ramach programu emisji obligacji o wartości nominalnej do 1,9 mld zł, podał bank. Dzień wykupu wyznaczono na 31 marca 2025 r.

XTPL otrzymała walidację Niemieckiego Urząd Patentów i Znaków Towarowych dla patentu na metodę precyzyjnego sterowania pozycją głowicy drukującej oraz kontroli odległości pomiędzy głowicą drukującą i podłożem, podała spółka. Procedura zgłoszeniowa dla tego patentu została rozpoczęta 15 kwietnia 2019 roku. Jest to również data, od której obowiązuje ochrona wynalazku. Spółka w swoim portfolio posiada aktualnie 26 zgłoszeń patentowych i łącznie 4 przyznane patenty, podano także.

Eco5tech komercjalizuje swoje rozwiązania proptech i planuje w przyszłości wejść z nimi na rynki unijne i północnoamerykańskie, poinformowała ISBtech prezes Alicja Gackowska. Obecnie jednak spółka skupia się na rozwoju sprzedaży na rynku krajowym.

Tauron Polska Energia rozpoczął proces wylewania fundamentów pod infrastrukturę farmy wiatrowej Mierzyn w województwie zachodniopomorskim, podała spółka. Na instalację złoży się 15 turbin wiatrowych o łącznej mocy 58,5 MW.

AVA Trade

Platige Image odnotowało 9,28 mln zł jednostkowego zysku netto w 2022 r. (wobec 4,46 mln zł zysku rok wcześniej), co stanowi rekordową kwotę w 25-letniej historii spółki, podało Platige Image.

Bioceltix wyemituje do 400 tys. nowych akcji serii K. Jednocześnie akcjonariusz, Kvarko Group ASI, sprzeda 150 tys. posiadanych akcji, a cały uzyskany w ten sposób przychód zreinwestuje w kolejnych 150 tys. akcji emitowanych przez spółkę w niedalekiej przyszłości. Oznacza to, że do spółki wejdzie ekwiwalent pieniężny za 550 tys. akcji, podał Bioceltix. Transakcja sprzedaży przez akcjonariusza akcji istniejących oraz oferta nowych akcji serii K odbędą się w tym samym momencie i po tej samej cenie, która zostanie ustalona w oparciu o wyniki procesu ABB, rozpoczynającego się 14 marca.

GreenX Metals Limited w ślad za wysokim popytem zdecydował o zwiększeniu wcześniej ogłoszonego plasowania akcji dla inwestorów z Wielkiej Brytanii i innych krajów Europy poprzez emisję łącznie 14 053 975 w pełni pokrytych akcji w celu pozyskania około 7,7 mln AUD, podała spółka.

Polska należy do kilku państw, w których łączny dług publiczny i sektora prywatnego w relacji do PKB zmniejszył się w trakcie pandemii, a już wcześniej był na prawie najniższym poziomie w Unii Europejskiej. To oznacza m.in., że jesteśmy relatywnie mało wrażliwi na szok stopy procentowej, ocenia wiceprezes PKO Banku Polskiego (PKO BP) kierujący pracami zarządu Paweł Gruza.

Wydatki na gry na konsole zyskają przewagę nad pozostałymi segmentami rynku gier wideo w Polsce w 2028 roku, kiedy to osiągną 35% rynku (wobec 27% w 2022) przy 33% udziału segmentu mobilnego (37% w 2022) i 32% segmentu PC (36% w 2022), wynika z szacunków firmy badawczej PMR.

Grupy Azoty dokonała odpisów aktualizujących wartość aktywów w sprawozdaniach finansowych – jednostkowym i skonsolidowanym – za 2022 rok, podała spółka. Z komunikatu wynika, że odpisy kolejno: zmniejszą jednostkowy wynik EBIT o kwotę 88 mln zł; zmniejszą skonsolidowany wynik EBIT o łączną kwotę 963 mln zł, zmniejszą jednostkowy wynik EBIT i EBITDA o 64 mln zł oraz zmniejszą skonsolidowany wynik EBIT i EBITDA w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym o 404 mln zł.

Na GPW, po optymistycznym początku dnia, kiedy pomimo zawirowań wokół upadku dwóch amerykańskich banków, WIG20 otworzył się nieznacznie nad kreską pod wpływem rosnących w nocy kontraktów na amerykańskie indeksy.

Karol Friz Wiśniewski, Łukasz Wujek Łuki Wojtyca oraz JR Holding ASI ogłosili lock-up na akcjach Ekipa Holding. Trzech głównych akcjonariuszy spółki zobowiązuje się do niesprzedawania akcji z możliwością zwalniania po 20% rocznie po 6 latach, podała spółka.

Ailleron widzi niskie ryzyko utraty ok. 4,5 mln USD środków należących do Virtual Software LLC i do podmiotów powiązanych, w Silicon Valley Bank (SVB), podała spółka

DataWalk podjął strategiczną decyzję o spriorytetyzowaniu prac w zakresie modelu Software-as-a-Service/Platform-as-a-Service (SaaS/PaaS), poinformował ISBtech prezes Paweł Wieczyński. Ponadto spółka rozpoczęła test przejęcia całościowego zarządzania systemem spółki w infrastrukturze chmurowej u jednego z północnoamerykańskich klientów. Wszystkie te prace to „inwestycja w budowę maszyny go-to-market od strony skalowalności wdrożeniowej”.

Frozen Way podpisał aneks do umowy wydawniczej z Live Motion Games na produkcję nowej gry, podała spółka. W ramach aneksu zostało zwiększone całościowe wynagrodzenie ryczałtowe Live Motion Games na stworzenie gry pt. “Millennials” w wersji na PC do 1 288 000 zł. Ponadto zmieniono termin oddania gry, który został wydłużony do 30 kwietnia 2024 r.

(ISBnews)

Autor poleca również:Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

  • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykułING wskazuje czynnik blokujący kurs euro przed znacznymi wzrostami
Następny artykułFirst Republic Bank odbija o prawie 40%. Fed uspokoił inwestorów?
isbnews agencja informacyjna
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.