Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 14 listopada 2022 r.Portfel zamówień grupy Seco/Warwick miał wartość 478,7 mln zł na koniec września br., podała spółka.

Seco/Warwick odnotowało 10,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 4,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Benefit Systems – James Van Bergh, Benefit Invest Limited oraz Fundacja Drzewo i Jutro – poinformowali, że po złożeniu zawiadomienia rozpocznie się proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), którego celem będzie sprzedaż przez akcjonariuszy ok. 160 000 akcji zwykłych, stanowiących ok. 5,45% udziału w kapitale zakładowym, podała spółka. Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie pełni rolę wyłącznego globalnego koordynatora oraz wyłącznego prowadzącego księgę popytu (sole bookrunner) w związku z ABB.

Grupa Newag odnotowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 0,996 mln zł w okresie I-III kw. br., podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk netto wyniósł 70,8 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Comarch i główny japoński integrator Itochu Techno-Solutions podpisały umowę ramową dot. rozszerzenia współpracy na japońskim rynku telekomunikacyjnym, podała spółka.

Akcjonariusze Simteract zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o emisji nie więcej niż 340 000 akcji w ramach kapitału docelowego, podała spółka.

Agora uzgodniła ze związkami zawodowymi zwolnienie 84 pracowników w okresie od 17 listopada do 16 grudnia 2022 r., podała spółka. Szacowana wysokość rezerwy z tytułu zwolnień grupowych obciąży wynik spółki i Grupy Agora w IV kw. br. w wysokości ok. 3,6 mln zł.

Unimot podpisał term sheet ws. warunków nabycia 100% udziałów w spółce Olavion, działającej w branży transportu kolejowego, podał Unimot.

XTB

Vivid Games odnotował 0,93 mln zł straty netto w październiku, na co wpłynęły m.in. pogarszająca się globalna koniunktura i wysokie koszty UA. Zarząd widzi szansę na poprawę wyniku w nadchodzących tygodniach, podała spółka, odnosząc się do wstępnych, szacunkowych danych. Przychody w październiku wyniosły 2,4 mln zł.

Aktualizacja next-gen gry “Wiedźmin 3: Dziki Gon” pojawi się 14 grudnia, podał CD Projekt.

Apator zawarł z PGE Dystrybucja dwie umowy na “Dostawę urządzeń układów pomiarowych energii elektrycznej – liczniki statyczne przedpłatowe” za łącznie 19 mln zł, z czego wartość oferty podstawowej wynosi 12 mln zł, a opcja 7 mln zł, podała spółka. Realizacja zamówienia przewidywana jest w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

TenderHut podtrzymuje cel 1000 specjalistów w 2025 i rozwoju m.in. poprzez akwizycje, choć raczej nie spodziewa się już zamknięcia przejęcia w br., poinformował ISBtech prezes TenderHut Robert Strzelecki. Prezes ocenia, że dynamika wzrostu rzędu 30% jest osiągalna.

Sunex zakończył badanie due dilligence austriackiej spółki, które nie ujawniło żadnych elementów, które miałyby wpływ na odstąpienie od transakcji, poinformowała spółka. Sunex przystąpił do negocjacji ostatecznych parametrów transakcji. Potencjalna finalizacja transakcji jest planowana na styczeń 2023. W połowie września Sunex informował, że zawarł list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia 100% udziałów w spółce z siedzibą w Austrii, działającej w branży instalacyjno-grzewczej i podawał, że wstępna wartość inwestycji to 4-6 mln euro i jest uzależniona od wyników badania due dilligence i negocjacji warunków.

Helios – spółka zależna Agory – zdecydowała o rozpoczęciu procedury konsultacji z pracownikami w sprawie zwolnień grupowych do 80 osób, podała Agora.

Synektik podpisał umowę z Wojskowym Instytutem Medycznym na dostawę, montaż i uruchomienie systemu chirurgii robotycznej da Vinci wartą 27,15 mln zł netto, podała spółka. Umowa obejmuje też dodatkowe wyposażenie, przeszkolenie personelu, opiekę serwisową oraz dostawę instrumentów chirurgicznych na okres kolejnych 2 lat.

Raion Games rozpoczyna publiczną ofertę od 150 000 do 750 000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B, których cena emisyjna została ustalona na 2 zł za sztukę, podała spółka. Planuje pozyskać od inwestorów do 1,5 mln zł między innymi na dokończenie obecnych produkcji. Raion Games podtrzymał także zamiar debiutu na NewConnect, który miałby nastąpić w 2023 r.

Tauron zakończył budowę farmy wiatrowej Majewo o mocy 6 MW w gminie Milejewo w województwie warmińsko-mazurskim, podała spółka. To jedenasta farma wiatrowa grupy, obejmująca 3 turbiny o mocy 2 MW. Tym samym liczba turbin Taurona wzrosła do 200, a moc do 416 MW.

Do SDS Optic dostarczono z USA ostatnie i kluczowe specjalistyczne urządzenie spersonalizowane do potrzeb planowanej produkcji optoelektronicznych części biosensorów światłowodowych, jak również dokonano końcowej płatności. Tym samym zakończył się etap inwestycyjny, obejmujący zamówienie, zakup, dostawę i rozruch urządzeń i maszyn produkcyjnych o wartości końcowej ponad 2,6 mln zł, podała spółka. Na sfinansowanie tego kamienia milowego SDS Optic pozyskało środki z emisji akcji serii D przeprowadzonej w 2021 r.

Spółka joint venture pomiędzy Partners Group i Peakside Capital Advisors podpisała portfelową z Bankiem Pekao umowę kredytową, w ramach której został udzielony kredyt inwestycyjny i kredyt VAT (łącznie ponad 500 mln zł), podała spółka. Środki zostaną wykorzystane na finansowanie nabycia trzech nieruchomości logistycznych w Warszawie i okolicach oraz przebudowę parku City Point Targówek, podały Peakside i Pekao.

Koszty ryzyka Banku Handlowego wzrosły kw/kw do 35 mln zł w III kw. br., ale oznacza to powrót do znormalizowanego poziomu, stwierdziła wiceprezes Natalia Bożek. Wskaźnik NPL wyniósł 3,7%.

Archicom liczy, że bardziej korzystny dla deweloperów etap cyklu koniunkturalnego wkrótce nadejdzie i chce być na niego gotowy, poinformował ISBnews prezes Waldemar Olbryk. Tymczasem dopasowuje ofertę do obniżonego popytu i chce walczyć o klientów gotówkowych.

Excellence odnotowało 1,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 1,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Photon Energy zwiększył wartość objętych przez inwestorów emisji zielonych obligacji o kuponie 6,5% do 77,5 mln euro, podała spółka. Dodatkowa kwota nominalna w wysokości 2,5 mln euro została w całości ulokowana w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR). Spółka przeznaczy wpływy netto z emisji na dalsze finansowanie rozwoju i budowy własnego portfela elektrowni fotowoltaicznych, podano także.

Bank Handlowy odnotował 283,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2022 r. wobec 93,39 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Onico w restrukturyzacji złożyło w warszawskim sądzie rejonowym uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości, podała spółka.

Captor Therapeutics zawarł z japońską firmą farmaceutyczną Ono Pharmaceutical umowę o współpracy w zakresie rozwoju małych cząsteczek zdolnych do degradacji ustalonego przez obie strony celu molekularnego, który może mieć zastosowanie przede wszystkim w zakresie chorób neurodegeneracyjnych, podała spółka. Postanowienia umowy o współpracy obejmują wszelkie wskazania chorobowe u ludzi objęte powyższym celem molekularnym oraz nieograniczony zakres terytorialny współpracy.

PCC Rokita rozważa inwestycje we własne źródła energii odnawialnej, w postaci budowy farmy fotowoltaicznej, jak również farmy wiatrowej w innych lokalizacjach, podała spółka. Łączna moc z obu źródeł może sięgnąć ok. 45 MW.

PCC Exol odnotował 27,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 13,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Caspar Asset Management  odnotował 1,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 2,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PCC Rokita odnotował 146,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 76,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKP Cargo miało 4,7 mln zł straty netto oraz 648,5 mln zł zysku EBITDA w I-III kw. 2022 r. przy 3 814,6 mln zł skonsolidowanych przychodów z tytułu umów z klientami, podała spółka, prezentując wstępne, szacunkowe dane.

Grupa kapitałowa Esotiq & Henderson odnotowała 17 mln skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w październiku 2022 r., co oznacza wzrost o ok. 20% r/r, podała spółka. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń-październik 2022 r. wyniosły ponad 196 mln zł i były wyższe o około 17% r/r.

(ISBnews)Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


Poprzedni artykułTo nie koniec kłopotów funta. Podwyżki podatków na Wyspach obciążą GBP/USD
Następny artykułKursy walut 14.11.2022 r. Dolar odbija się od 200-dniowej MA, euro zyskuje ponad 3 grosze
isbnews agencja informacyjna
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here