Naga MarketsGPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 14 lipiec 2021 r.Oferta Budimeksu, na kwotę 157,03 mln zł netto, na budowę kolektora wiślanego uznana została za najkorzystniejszą przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie w postępowaniu przetargowym: “Zadanie IV.2 Budowa kolektora wiślanego – etap III”, podała spółka.

Sprzedaż węgla ogółem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła ok. 3,77 mln ton w II kw. 2021 r. i była niższa o ok. 1,3% kw/kw, ale wyższa o ok. 27,3% r/r, podała spółka.Produkcja węgla ogółem w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła 3,45 mln ton w II kw. 2021 r., co oznacza wzrost o ok. 1,4% kw/kw oraz o ok. 32,8% r/r, podała spółka.

Getin Holding dokonał reklasyfikacji aktywów i zobowiązań Idea Bank Rumunia oraz dokonał odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji w tę jednostkę zależną, podała spółka. W wyniku tego jednostkowy wynik Holdingu za I półr. br. zostanie obciążony kwotą 23,23 mln zł, a skonsolidowany – kwotą 36,36 mln zł.

Ryvu Therapeutics otrzymało zgodę Agencji ds. Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration – FDA) na wznowienie częściowo wstrzymanego badania klinicznego fazy Ib projektu RVU120 (SEL120) w leczeniu ostrej białaczki szpikowej/zespołu mielodysplastycznego, podała spółka.

Forever Entertainment i MegaPixel Studio objęli po 20% akcji nowo powstałej spółki Mechano Games, która będzie portować gry MexaPixel Studio na konsole, podał Forever Entertainment, który jest największym akcjonariuszem MegaPixel Studio.

Mazop Group planuje ekspansję na dwa kolejne rynki zagraniczne i przewiduje debiut na NewConnect w 2022 roku, podała spółka.

Akcjonariusze Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) podjęli uchwałę w sprawie nowego programu motywacyjnego i związanego z tym podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 34 479 akcji zwykłych serii N o łącznej wartości nominalnej 17 239,5 zł z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,  wynika z podjętych uchwał. Cena emisyjna akcji serii N została ustalona na poziomie 0,5 zł za jedną akcję.

Onde zadebiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w poniedziałek, 19 lipca, podała spółka.

Dekpol sprzedał (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych) 264 lokali w I poł. 2021 r. wobec 53 lokali w I poł. 2020 roku, podała spółka. Natomiast liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym (na podstawie zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokalu) to 199 lokali wobec 437 lokali rok wcześniej.

Alior Bank jest gotowy do obsługi finansowej wprowadzonego od 1 lipca nowego typu spółki kapitałowej – prostej spółki akcyjnej (PSA) i proponuje takim przedsiębiorstwom rachunek Plan Biznes, podał bank.

Aktywa brutto funduszu MCI.PrivateVentures FIZ wynoszą 2,7 mld zł według stanu na 30 czerwca 2021 r., wynika z danych opublikowanych przez MCI. Pomiędzy I a II kw. 2021 r. wzrosły one o ponad 13%.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydował o wznowieniu obrotu akcjami Plaza Centers od 14 lipca br., podała Giełda.

XTB MENA – spółka zależna XTB zarejestrowana w Dubai International Financial Center (DIFC) – otrzymał licencję kategorii 3a wydaną przez Dubai Financial Services Authority (DFSA), podała grupa. Licencja oznacza możliwość rozpoczęcia funkcjonowania biura XTB na region Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, które znajduje się w DIFC.

Console Labs złożył dokumentu informacyjnego do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka. Kolejnym krokiem studia będzie debiut na NewConnect, który planowany jest na II połowę tego roku.

Moonlit zawarł umowę z Green Man Gaming (GMG) na wydanie przez GMG gry “Model Builder” na komputery PC, podała spółka. Prawa do wydania gry obejmują nie tylko rynek Polski, ale rynek światowy. Umowa przyznaje również GMGP 12-miesięczne prawo wyłączności wydania gry na pozostałe platformy wydawnicze, gdyby podjęta została decyzja o takim wydaniu.

Lubelski Węgiel Bogdanka podtrzymuje plan produkcyjny na 2021 r., podała spółka. Spółka informowała wcześniej, że plan produkcji na 2021 r. wynosi ok. 9 mln ton.

Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 92 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2021 r. według wstępnych danych, podała spółka.

Skinwallet zawarł porozumienie inwestycje z Tar Heel Capital Pathfinder Ltd. z siedzibą na Malcie, na mocy którego zobowiązał się do dokapitalizowania spółki w kwocie wynoszącej co najmniej 688 200 zł. Kwota zostanie przekazana spółce w ramach opłacenia nowej emisji akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 37 zł za jedną akcje.

Zobacz inne, najczęściej szukane dzisiaj frazy: kurs euro notowania | s&p500 | analiza btc | gielda komentarze | cdprojekt notowania | kurs polskiego złotego | ropa forum |Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here