Naga Markets

GPW: Podsumowanie informacji ze spółek, 14 grudnia 2022 r.LPP podtrzymało plan zakładający możliwość osiągnięcia 16 mld zł sprzedaży w roku obrotowym 2022/2023 oraz podało, że w roku finansowym 2023/2024 spodziewa się dwucyfrowej dynamiki zwiększenia przychodów. W przyszłym roku finansowym LPP planuje capex na poziomie 1,05 mld zł (wobec planowanego 1,1 mld zł w roku bieżącym) i zwiększenie powierzchni handlowej o 18% r/r, wobec spadku spodziewanego w 2022/2023, podała spółka.

LPP odnotowało 395,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. roku obrotowego 2022/2023 (sierpień – październik 2022 r.) wobec 486,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto razem, przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniósł 395,53 mln zł wobec 627,58 mln zł.Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) powołała Wojciecha Kałużę na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. rozwoju spółki XI kadencji, podała JSW.

Spełnione zostały wszystkie warunki zawieszające warunkowej umowy sprzedaży 100% akcji Tauron Wydobycie (TWD) na rzecz Skarbu Państwa, podał Tauron. Do sprzedaży dojdzie nie wcześniej niż 31 grudnia 2022 r.

Rada nadzorcza Elektrotimu powołała dotychczasowego członka zarządu Artura Więznowskiego do pełnienia funkcji prezesa zarządu oraz Krzysztofa Wójcikowskiego do pełnienia funkcji członka zarządu, podała spółka.

Rada nadzorcza Budimeksu powołała do ‎składu zarządu od dnia 1 stycznia 2023 r. Annę ‎Karyś-Sosińską, Cezarego Łysenko oraz Macieja Olka, podała spółka.

Allegro wprowadziło do oferty usługę Merchant Finance – limit odnawialny na bieżącą działalność firmy – we współpracy z PragmaGO, podała spółka. Sprzedający mogą samodzielnie aplikować o limit w wysokości do 150 tys. zł.

Grupa Orlen będzie posiadała do wyłącznej dyspozycji dwa statki do przewozu LNG zbudowane specjalnie na jej potrzeby w 2023 r., a do końca 2025 r. liczba takich gazowców wzrośnie do ośmiu jednostek, podała spółka. Własna flota zapewni Grupie Orlen efektywny transport skroplonego gazu ziemnego do Polski i wzmocni pozycję koncernu na globalnym rynku LNG.

AVA Trade

QubicGames zaakceptował propozycję Hyperstrange dotyczącą chęci podjęcia negocjacji w sprawie nabycia wszystkich posiadanych przez QubicGames akcji (67,39%) Untold Tales i postanowił przystąpić do rozmów celem ustalenia parametrów transakcji, podała spółka. Hyperstrange zadeklarował także przedstawienie propozycji uprzedniego dokapitalizowania Untold Tales. Z uwagi na początkowy charakter negocjacji będą one prowadzone bez zachowania wyłączności, podkreślono.

Roof Renovation przyjął strategię rozwoju do 2027 r., zgodnie z którą zamierza rozwijać ofertę w szczególności w zakresie produkcji ekologicznych materiałów budowlanych, zastosowania OZE w przemyśle i budownictwie oraz inwestycji w nieruchomości gruntowe, podała spółka. Jednocześnie spółka chce dalej rozwijać podstawową działalność w szczególności na rynkach zagranicznych i planuje przejęcia celem uzupełnienia oferty.

Berislav Gaso zrezygnował z funkcji wiceprezesa wykonawczego MOL ds. poszukiwań i wydobycia z dniem 28 lutego 2023 r., podała spółka. Berislav Gaso zajmował to stanowisko od 2016 r.

Sprzedaż gier z serii “The Wizards” przekroczyła 350 tys. kopii, podało Carbon Studio. Spółka podkreśla, że jest to kolejny kamień milowy w rozwoju jej działalności oraz duże osiągnięcie na rynku gier VR. Głównym rynkiem zbytu pozostaje USA – odpowiedzialne za 60% sprzedanych kopii, w dalszej części kraje Europy Zachodniej 20% oraz 7% rynki azjatyckie, podano także.

Onde zawarło umowy na budowę dziesięciu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 45,5 MW w formule BoS (z wyłączeniem dostaw modułów), z 10 spółkami celowymi należącymi w 100% do Pad Res Group, podała spółka. Całkowita wartość kontraktów to ok. 80 mln zł. Termin realizacji kontraktów: 27 września 2024 r.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) ogłosił 3 wyroki w sprawach Ciech Soda Polska, Ciech Cargo i Ciech Pianki – spółek zależnych Ciechu – w których oddalił skargi kasacyjne dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy i tym samym utrzymał w mocy wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, uchylające decyzje organu II Instancji, w których określił on zaległości podatkowe tych spółek za 2015 rok łącznie w wysokości 8,2 mln zł. Kwoty zobowiązania wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 2,3 mln zł zostały wpłacone przez spółki w 2019 r. Wyroki są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Spółki zależne przewidują, że zwrot ww. kwot nastąpi w 2023 roku.


Redakcja poleca również:Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

  • Powiązane zagadnienia:
Poprzedni artykułWall Street świeci na zielono przed FOMC. Rynki zbyt wcześnie otwierają szampana?
Następny artykułOdbicie EUR/USD to nie zasługa euro. Kurs może wrócić do parytetu już w 2023 r.
isbnews agencja informacyjna
Agencja informacyjna ISBnews została założona przez dziennikarzy byłej agencji Internet Securities Businesswire, należącej do Euromoney Polska. Pod adresem portal.isbnews.pl prowadzimy serwis działający w czasie rzeczywistym, dostarczający informacje ekonomiczne dla inwestorów (zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych). ISBnews Informacyjny Serwis Biznesowy w formie spółki dziennikarskiej funkcjonuje od 1 października 2012 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here